17. 2 РУБЕЖДІ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ


Мына құбылыстардың қайсысы тікелей мемлекеттік құқықтық құбылыстарға жатады?

А.әдет-ғұрып ,мораль, өнеге ,дін 

В.саяси сана және саяси мәдениет

С.салт дәстүр,ізгілік,мәдениет

D.заңдылық ,нормативтік құқықтық актілер,құқықтық сана,құқықтық қатынас,мемлекет мемлекеттік аппарат

E.өндіргіш күште ,өндіріс тәсілі 

SSS2В

Мына анықтама – «әдістер жүйесі ,зерттеу тәсілі мен амалдар жиынтығы,олар туралы білімдер» қайсы ұғымды білдіреді

А.концепция

В.теорема 

С.фунция

D.әдістеме 

E.презумпция

SSS3В

Мемлекет және құқықтың жалпы теориясының заң ғылымдарының қай түріне жатады

А.салалық  заң ғылымына жатады

В.тарихи теориялық заң ғылымы

С.шет елдердің мемлекеттері мен құқықтарын зерттейтін ғылымға жатады

D.заң ғылымындарының іргелі түріне жатады

E.халықаралық құқықты зерттейтін ғылымға жатады

SSS4А

Отбасының ,жеке меншіктің және мемлекеттің пайда болуы  деген ғылыми еңбектің авторы кім?

А.Ф.Энгельс

В.К.Маркс 

С.В.И.Ленин

D.Гуго Гроцкии

E.Жан –жак Руссо

SSS5D

Тарихи –материалистік ілімнің көрсету бойынша қандай басты себептер мен факторлар мемлекеттің пайда болуына ықпал етті 

А.ақша,қалалардың және қолөнер кәсібінің туындауы

В.матриархаттың патриархатпен ауысуы ,діннің пайда болуы

С.жер бетінде климаттық жағдайлардың өзгеруі

D.өндіргіш күштердің дамуы,қоғамда еңбектің жіктелуі,үстеме өнімнің жасалуы,жеке меншіктің пайда болуы

E.көпес таптардың пайда болуы,тауар  айналымның өсімқорлықтың туындауы

SSS6С

 Күштеу теориясы бойынша мемлекеттің туындауына ең басты себептер және факторлар болғандарды атаңыз

А.ақшаның пайда болуы

В.таптардың пайда болуы,олардың араларында ымырасыз ,бітіспес күрестің туындауы

С.күшті тайпалардың әлсіздерді  жаулап алуы, күшті тайпаның ғана үстемдік етуі

D.климаттық жағдайлардың өзгеруі ,өңдіріс құралдарының дамуы

E.мемлекет құру үшін адамдар арасында еркін өз ықтиярларымен келісімдер жасалуы

SSS7А

Мемлекеттің патриархалдық теория бойынша туындауының ең басты идеясы  неде

А.мемлекет отбасынан ,оның өсіп –ұлғайып кетуінен барып  пайда болды

В.мемлекет бір тайпалар  басқа тайпаларды күш жұмсап жаулап ,басып алудың нәтижесінде пайда болды

С.мемлекет жеке меншік,таптар пайда болғанда,теңсізді көрінуынан туындайды 

D.мемлекет барлық уақыттарда бар болған,ол адамзат пен бір мезгілде пайда болған 

E.мемлекеттің пайда болуы адам психологиясының ерекшеліктері мен байланысты.

SSS8В

 Мемлекеттің пайда болуының теологиялық теориясының басты идеясы неде

А.қоғамның обьективті даму нәтижесінде болған еңбектің жіктелуі ,үстеме өнімнің жасалуы ,жеке меншіктің ,таптардың туындауы негізінде мемлекет пайда болған мемлекет матриархаттың патриархатпен алмасуының нәтижесінде, діннің шығуы негізінде пайда болған 

В.мемлекет құдай тағаланың ерік –ықтиярының нәтижесі ,ең жоғарғы  ақыл парасаттың көрінісі

С.мемлекет адамдардың өз ерік –ықтиярларымеен жасасқан келісімдерінің нәтижесі

D.мемлекет әрқашанда да болған ,ол жер бетінде адамзат қоғамымен бір мезгілде пайда болған 

E.дұрыс жауап жоқ 

SSS9В

Басқару тұрпаттары Президенттік Республика тұрпатына  ең дұрыс келетін елдерді атаңыз?

А.Иордания,Испания

В. АҚШ,Франция

С.Англия, Германия

D.Италия, Венгрия

E.Түркия

SSS10С

Елбасы сайланбалы және аласмастырылатын болып ,оның билігі өкілді органнан  немесе сайлаушылардың ерік-ықтиярынан туындайтын болғандағы басқару тұрпаты қалай аталады?

А.демократия

В. деспотия

С.республика

D.монархия

E.тирания

SSS11А

 Төмендегі анықтамаларға сәйкес келетін ұғым қайсысы екенін анықтандар «мемлекеттік билікті жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы,сондай-ақ қоғамдағы саяси бостандықтың деңгейі мен жеке адамның құқықтық жай –күйінің сипаты»

А.саяси режим

В.мемлекеттік басқару жүйесі

С.бұқаралық жүйе

D.құқықтық жүйе 

E.мемлекет тұрпаты

SSS12В

 Мемлекеттік биліктің жоғарғы органдардының құрлымы мен қызметін бекітетін, азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын реттейтін құқық салаларының бірін атаңыз

А.әкімшілік құқық 

В.конституциялық құқық 

С.азаматтық  құқық 

D.қылмыстық құқық 

E.қаржы құқық 

$$$13С

 Төмендегі нұсқалардың қайсысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылыс нысаны болады

А. Федерация

В. Автономиялық республика

С. Біртұтас мемлекет

D. Конфедерация

Е. Ассоциация

$$$14А

Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады ?

А. Мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын шектеу, парламенттің рөлін жоққа  шығару, күштеу мен зорлық зомбылықты кең қолдану, т.б.

В. Жалпыға бірдей, тең сайлау құқығы

С. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

D. Мемлекеттегі оппозициялық партияларға саяси бостандық беру

Е. Әлеуметтік базасы бар саяси партиялардың ресми жұмыс жасауы

$$$15А

Мемлекеттің федеративті нысанына тән сипаттар қайсы?

А. Бұл дербес құрылымдары (республика, штаттар, жерлер)  бар күрделі мемлекет

В. Федеративті мемлекеттің меншікті шекарасы болмайды

С. Федеративті мемлекеттің құрамына кіретін субьектілердің өз конституцияларының болмауы

D. Біртұтас аумақтың, ортақ заңдардың, мемлекеттік биліктің бірыңғай жоғары  органдарының болмауы

Е. Мемлекеттердің уақытша одағы

$$$ 16С

Қолданыста жүрген қазіргі Қазақстан Республикасы Конституциясы қашан қабылданды?

А. 29 сәуір 1995 жыл

В. 25 қазан 1995 жыл

С. 30 тамыз 1995 жыл

D. 16 желтоқсан 1995 жыл

Е. 28 қаңтар 1995 жыл

$$$17Е

Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына қашан мүше болды?

А. 16 желтоқсан 1991 жыл

В. 25 қаңтар 1993 жыл

С. 25 қазан 1990 жыл

D. 29 сәуір 1992 жыл

Е. 2 наурыз 1992 жыл

$$$18D

Мемлекет өміріндегі аса маңызды мәселелер бойынша шешімдер қабылдау  және заң жобалары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру

А. Парламенттің мемлекет басшысын сайлауы

В. Президенттікке кандидатты сайлау

С. Облыстық әкімдерді сайлауын өткізу

D. Халықтық референдум 

Е. Халық лаазымды адамдардан, мемлекеттік органдардан, қоғамдық ұйымдардан, азаматтардан  заңдардың, басқа да нормативті актілердің қатаң сақталуын  талап ету

$$$19D

 Қазақстан Республикасы құқығының қайнар көзіне  жатады?

А.Моральдық нормалары

В.Әдет нормалары

С.Саяси партиялардың   бағдарламалары

D.Нормативтік актілер

Е.Республика Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары

$$$20D

Мемлекеттің негізгі белгілеріне төмендегілердің қайсысы тән

А.саяси ұйым

В.мемлекеттік биліктің дербестігі

С.мемлекет басшысы президент болуы

D.басқару және мәжбүрлеу аппаратының болуы

Е. құрамында мемлекеттердің болуы

$$$21С

Мемлекеттің қызметтері  нешеге бөлінеді?

A. Орта және сыртќы

B. Сыртќы және инфраќұрылым

C. Ішкі және сыртќы

D. Ішкі және тұраќты

E. Тұраќты және тұраќсыз

$$$22А

Мемлекеттің пайда болуының  органикалық теориясы белгісіне қайсы жатады?

A. Белгілі мөлшерде оған бір жағынан –мемлекеттік құрылым,екінші жағынан тірі организмнің арасында параллель жүргізуші

B. Мемлекеттің пайда болуының негізінде адамдардың келісімі мен олардың келісіп іс істеу факторы

C. Мемлекеттік биліктің отбасы егесінің билігімен ұқсастығы мен туыстығын көре білуі

D. Мемлекеттің пайда болуын табиғи тарихи себептермен өндіріс қаржысына жеке меншіктің пайда болуымен тапқа бөліну,таптық қарама қайшылық 

E. Мемлекеттің пайда болуы алланың әміріне негіздеген.

$$$ 23D

 «Жеті жарғы» хандар жинағының пайда болуы қазақтың қай белгілі  ханының есімімен байланысты?

А. Есім хан 

В. Абылай хан

С. Қасым хан

D. Тәуке хан

Е. Керей

SSS24D

Мемлекетің қандай өзіндік белгілері оны басқа жеке адамдар  ұйымдарының  нысандарынан  ерекшелендіреді?

А.Қоғамдық меншік, қорғаныс, мәдениет

В.Халық,билік, аумақ

С.Демократия, органдардың сайланып қойылуы, олардың  қоғам еркі  бойынша ауыстырылып  отырылуы

D. Жариялылық биліктің ерекше аппараты, биліктің аумақтық құрылымы, салықтар

Е.Жалпы ережелер, адамдардың мінез-құлық нормалары

$$$25А

Ұзақ уақыт бойына қалыптасып, шын мәнінде әдеп ретінде қолданылатын және ерекше мәжбүр ету органдарының  қажет етпейтін тәртіп ережелері

А.Әдет-ғұрып

В.Республика Президентінің жарлығы

С.Қоғамдық ұйымдардың  нормалары 

D.Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Е.Сот үкімі

$$$26D

 Мемлекеттің идеологиялық функциясы

А. Адамдардың, әсіресе қысымға ұшыраған адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға,халықты әлеуметтік жағынан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған

В. Конституциялық құрылымды сақтау мен нығайту,мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті,заңдылықты,құқық тәртібін,құқық бұзушылықпен күрес т.б қоғамдық өмірге қатысушылардың барлығының сақтауына қол жеткізуге бағытталған

С. Басқа мемлекеттердің тарапынан болатын қауіп пен олардың агрессиялық әрекеттеріне қарсы тұру және қарсылық көрсету мүдддесінде әскери потенциалды құру және байыту 

D. халықтың арасында мемлекеттің саясатын түсіндіру,осы азаматтардың көпшілік тобының қолдауы мен мақұлдауын қамтамасыз ету,бұқаралық ақпарат құралдарын, ғылыми білім беру,мәдени ағарту және мекемелердің басқа да идеологиялық бағытын міндеттерін шешу

Е. қоғамның даму сатысында пайда болатын саяси ұйым

$$$27С

Елді қорғау функциясы

А Адамдардың, әсіресе қысымға ұшыраған адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға,халықты әлеуметтік жағынан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған

В. Конституциялық құрылымды сақтау мен нығайту,мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті,заңдылықты,құқық тәртібін,құқық бұзушылықпен күрес т.б қоғамдық өмірге қатысушылардың барлығының сақтауына қол жеткізуге бағытталған

С. Басқа мемлекеттердің тарапынан болатын қауіп пен олардың агрессиялық әрекеттеріне қарсы тұру және қарсылық көрсету мүдддесінде әскери потенциалды құру және байыту

D. халықтың арасында мемлекеттің саясатын түсіндіру,осы азаматтардың көпшілік тобының қолдауы мен мақұлдауын қамтамасыз ету,бұқаралық ақпарат құралдарын, ғылыми білім беру,мәдени ағарту және мекемелердің басқа да идеологиялық бағытын міндеттерін шешу

Е. қоғамның даму сатысында пайда болатын саяси ұйым

$$$28D

Төмендегі  көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз  монархияға жатады ?

А.Жоғарғы мемлекеттік биліктің алқалық сипаты

В.Мемлекет басшысының заңды жауаптылығы

С.Елдің барлық мемлекетік және қоғамдық істерін басқаруда жетекшілік рөл атқаратын саяси партиялардың болуы

D.Мұрагерлік бойынша жоғарғы билікті жеке иеленушілік және билік етушінің билігі шексіз болуы

Е.Жоғарғы биліктің белгілі мерзімге сайланып қойылуы

$$$29С

Мемлекеттік саяси  режимнің нысанының астарынан не түсінуге болады?

А. Мемлекттік биліктің жоғары   органдарының құрылу тәртібі мен құрылымы

В. Мемлекттің ұлтық-аумақтық және әкімшілік-аумақтық құрылысы

С. Мемлекеттік билікті жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы 

D Біртұтас мемлекеттік  құрылыс 

Е. Жергілікті мемлекеттік билік органдарының құрылымы.

$$$30С

Ортақ мүддені қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің уақытша одағын құрайтын мемлекеттік құрылыс нысаны қалай аталады?

А. Ұлтық белгілері бойынша құрылатын федерация

В. Империя

С. Конфедерация

D. Біртұтас мемлекет 

Е. Аумақтық принцип бойынша құрылатын федерация.

$$$31Е

Президенттік билік ерекшелігі.

А. Әскери хунта билігі.

В. Адамдардың қан жақындығы бойынша бірігуі

С. Мемлекет басшысының заңды жауаптылығының болмауы

D. Жоғарғы биліктің мұрагерлік мираскорлығы

Е. Президент үкіметті өзі ќұрып,  өзі босата алуы

$$$32А

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша халық пен мемлекет атынан сөз алу құқығы кімге берілген?

А. Президентке

В. Конституциялық Кеңеске

С. Үкіметке

D. Парламентке

Е. Мәслихатқа.

$$$33D

Халықтық билікті жүзеге асырудың тікелей нысандары?

А. Парламент.

В. Мәслихат.

С. Конституция.

D. Референдум.

Е. Сот.

$$$34А

Әлеуметтік қорғау  функциясы

А Адамдардың, әсіресе қысымға ұшыраған адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға,халықты әлеуметтік жағынан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған

В. Конституциялық құрылымды сақтау мен нығайту,мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті,заңдылықты,құқық тәртібін,құқық бұзушылықпен күрес т.б қоғамдық өмірге қатысушылардың барлығының сақтауына қол жеткізуге бағытталған

С. Басқа мемлекеттердің тарапынан болатын қауіп пен олардың агрессиялық әрекеттеріне қарсы тұру және қарсылық көрсету мүдддесінде әскери потенциалды құру және байыту

D. халықтың арасында мемлекеттің саясатын түсіндіру,осы азаматтардың көпшілік тобының қолдауы мен мақұлдауын қамтамасыз ету,бұқаралық ақпарат құралдарын, ғылыми білім беру,мәдени ағарту және мекемелердің басқа да идеологиялық бағытын міндеттерін шешу

Е. қоғамның даму сатысында пайда болатын саяси ұйым

$$$35А

Құқықтық мемлекетке  негіз болып табылатын принциптер?

А. Заң үстемдігі

В. Матриархат (аналық дәуір)

С. Рулық мүдде

D. Тыйым салу басымдығы

Е. Оның аумағына ешкімнің қол сұқпауы және бөленбеуі.

$$$36С

Азаматты ќұќыќ ќабілеттілігінен шектейтін орган.

A. Полиция

B. АХАЖ

C. Сот

D. Прокуратура

E. Жоғарыдағылардың бәрі

$$$37С

Қазақстан Республикасының басқару нысаны

А. Парламенттік-Президенттік

В. Парламенттік

С. Президенттік

D. Халықтық-демократиялық

Е. Дуалистік монархия

$$$38E

Қазақстан Республикасында азаматтық-құқықтық қабілеттілік толықтай не жастан басталады?

A. Тумысынан 

B. 14 жаста

C. 15 жаста

D. 16 жаста

E. 18 жаста

$$$39Е

Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім?

А. Президент

В. Парламент

С. Үкімет

D. Жоғарғы Сот

Е. Халық