Талқылау сұрақтары


Талқылау сұрақтары:

1. Сайлау құқығы және сайлау жүйесі деген ұғымдардың мағынасы неде?

2. ҚР сайлау жүйесіне жалпы сипаттама беріңіз?

3. Сайлау органдарының құзіреттілігіне тоқталыңыз?

4. Сайлау жүйесін реттейтін нормаларды атаңыз?

Ұсынылған әдебиеттер: 1. Баққұлов С. Құқық негіздері. Оқулық. Алматы :2004.  – 248 б. 2. Баянов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б. 3. Бикенов М.А. Демократизация политического процесса в Республики Казахстан. – Астана: Акад. Гос. службы, 2003. – 210 с. 4. Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. Алматы: Заң әдебиеті, 2004. – 106 б. 5. Даниленко Г.М. Международная защита прав человека: Вводный курс. Учебное пособие. Москва: Юрист, 2000. – с.256. 6. Дулатбеков Н.О. Мемлекет және құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: Фолиант, 2001. – 252 б