Қолдану саласы


«Микроэлектроника » пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені  қашықтықтан оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «5В070400» – «Есептеуіш техника және программалық қамсыздандыру» мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады.