Оқу үрдісінің кестесі және қашықтықтан кеңес беру


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс саны

Тәжірибелік

СРСП

СРС

Барлығы

Бақылау формасы

1

1

1

-

15

4

6

25

Бақылау жұмысы

                                     E-mail: meiramgul-82@mail.ru

Бақылау жұмысын қабылдау уақыты: