СӨЖ тақырыптары тізімі және мазмұны


СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

(Семестр бойы студент кестеде берілген СӨЖ тақырыптарының ішінен бір тапсырма таңдап, график бойынша 7-аптада реферат түрінде тапсыруы қажет)

3 кесте

р/б

СӨЖ тақырыбы

СӨЖ мазмұны

Өткізу мерзімі

(апта)

Қойылатын баллдар

1

2

3

4

5

1

Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинацион-

дық сандық

Аналогты микросұлбалар. Сандық микросұлбалар. Комбинационды және сатылы сандық микросұлбалар Сандық микросұлбаның белгіленуі. Ақиқат кестесі. Ақиқат кестесі бойынша логикалық теңдік құру. Буль алгебрасының заңы. Қарапайым логикалық элементтер.Логикалық функцияларды.минимизациялау әдістері

7

30

2

Сатылы сандық құрылғылар

RS-триггер, D-триггер, T-триггер, JK-триггер жұмысы, Есте сақтау регистрi жұмысы, Санауыштар, импульc таратқыштар, жиiлiк бөлгiшi жұмысы

7

30

3

Жартылай өткізгішті аспаптар

p-n-ауысудың қасиетi.

Вольт-амперлік сипаттамасы, Диод параметрін зерттеу. Вольт-амперлік сипаттамасын құру, Классификация және шартты белгіленулер. Қосылу сұлбалары (ОБ, ОЭ, ОК). Биполярлы транзистордың жұмыс істеу принципі, вольт-амперлік сипаттамалары, h-параметрлер. Транзистор сипаттамасына әсер ететін параметрлер (температура, жиілік). Биполярлық транзисторлардың қолданылу аймақтары.

7

30