Курс саясаты


Осы курсты оқығаннан кейін студент .... міндетті:

1) әрбір тақырыпқа конспект жазуға;

2) дәрістік, практикалық, практикалық сабақтарды оқуға;

3) оқулық материалдары бойынша өз бетімен практикалық үй жұмыстарын көрсетілген уақытта орындауы;

4) апта сайын кеңестік сабақтардың алдында қысқаша тестік тапсырмалар берілуі мүмкін.