Негізгі қорларды тиімді пайдалану көрстекіштерін есептеу. Айналым құралдарын тиімді пайдалану көрстекіштерін есептеуАмортизация деп -негізгі қорлардың тозуына ақшалай орынын толтыру жэне оның шығарылған өнімін өзіндік құнына енгізу. Амортизацияның норма дегеніміз - жылдық амортизациялық норманың негізгі қүралдарға қатынасы. Ол пайызбен есептелінеді

АН== Цб-цж400% ңб* м қб -бастапқы қүн қж- жойылу құны АН- амортизациялық норма

Негзгі қорлардың толық орынын толтыру үшін амортизациялық аударымдар қолданылады. Ол келесідей формуламен есептелінеді. АА = АН * қб АН- амортизациялық аударым

НКЖжалпы қор жарықтандыруг

жұмысшылардыңотатісілдіксаны Кэсіп орыннын жұмысшалары негізгі қорларымен қаншалықты қамтамасыз етілгендігін анықтау үшін еңбектін қормен нарықтандыруы есептеледі. Негізгі қорлардың дэрежесін анықтау өте маңызды. Негізгі қорларды пайдалану ережесі 3 келесі көрсеткіш бойынша көрсеткіштермен анықталады.

1.  Экстенсивті пайдалану - ол уақытпен пайдалану

2.           Негізігі қорларды интенсивті пайдалану - о л өнімділікпен байланысты

3.           Интералды қолдану тісілі

Ол экстенсивті жэне интенсивті фоторлардан қолдану деңгейіне әсеріне анықтайтын көрсеткіш.

К—        хСО» экс

/.,

у

жоспар

Экспенсивті қолдану көрсеткіштерінің бірі ол жабдықтардың экспенсивті қолдану дэрежесінің коэфиценті. Ол нақты жабдықтардың жұмыс істеген салатынын жоспар бойынша жұмыс істеген сағатына қатынасы. Жабдықтардың интенсивті қолдану коффиценті негізгі техналогиялық жабдықтардың нақты өнімділігінің нормативті өнімділігіне қатынасы.

К

=к"     *ТГ интен.   -Г^экс   ^инт

Негізгі қорларды тиімді пайдалану деңгейінің анықтайтын бір неше көрсеткіштер бар. 1. Оларға қор қайтарымы

шыг.өнім.көлемі

кқ =

НКорта.жылдыц.цүны

>