Өзін-өзі тексеру сұрақтары:


 1. 137 санының екілік кодын анықтаңыз.

2.  137Q  санының екiлiк кодын жазыңыз.

3. 0ВСН санының екiлiк кодын анықтаңыз.

4.  93 қосу санының қосымша  кодын жазыңыз.

5.  Минус 125 санының  қосымша кодын жазыңыз.

6. 58  санын екiлiк-ондық код түрiнде жазыңыз.

7. Санның тура кодын көрсетiңiз,егер қосымша коды  9ЕН болса.

8. Санның қосымша коды 7АН. Санның тура кодын жазыңыз.

9. +100 және 55 санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз

10. 55 және + 95  санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз.