Өзін-өзі тексеру сұрақтары:


Кіріс сигналының 16 терімінде сіздің туған жылыңыздың екілік-ондық кодымен анықталған   төрт айнымалылы бульдік функцияны жүзеге асыратын сандық құрылғыны жобалаңыз.

2. Ақиқат кестесі 7АВСН  санына сәйкес келетін, төрткірісті сандық құрылғыны анықтаңыз.

3. Карно картасында берілген логикалық  функцияны жүзеге асырыңыз.

4. Логикалық  функцияны жүзеге асырыңыз