Зертханалық жұмыс бойынша сұрақтарға жауап бер:


Джонсон регистрінде қайта санау коэффициенті қандай?

2. Санауыштың қайта санау коэффициентін қандай әдістермен өзгертуге болады?

3. Ксч =(3,5,7,9, 10,12,14,15,24,30} қайта санау коэффициенті бар санауыш неше триггерден тұру керек?

4. Метродағы сандық сағат санауыш негізінде жүзеге асырылған.Кей кезде сағат таблосындағы секундтың жұп саны тақ санға қарағанда ұзағырақ сақталатынын байқауға болады (керсінше заңдылықта болуы мүмкін) Бұл неліктен болады?

5. 10 кГц жиілікті импульс генераторы кезінде секунд пен ондық секунд есептейтін санауыш қандай разрядты болуы керек?