1.Оқу бағдарламасының тәртібі


Атауы:       «Бастауыш мектептегі дене тәрбие теориясы мен технологиясы»

Кредиттер саны:2

Өткізілетін орны: СМПИ №2 ғимарат, сабақ кестесі бойынша.

Оқытушы туралы мәлімет: Дукетаев Болатбек Асылбекұлы

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі кафедрасынын оқытушысы

Кафедрада болатын уақыт: 08.00-17.00 күнде

Оқу бағдарламасының тәртібі:

Курс

Семестр

Несие

Дәріс

Семинар

СӨЖО

СӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

2

5

2

6

6

8

70

90

Емтихан

1.3 Пререквизит; осу курс бойынша педагогика тарихын, Қазақстан тарихын, педагогика және ОҚН білімдері

1.4 Постреквизит:

Қысқаша мағлұмат:«Бастауыш мектептегі дене тәрбие теориясы мен технологиясы» курсында:

-дене мәдениеті балалар мен жасөспірімдерді жан-жақты әсер ететін белсенді әдіс ретінде анық және толық түсінік беру.

- бастауыш сыныптағы оқушылардың физиологиялық және психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып, дене тәрбиесінің тапсырмаларын анықтау және шешу жолдарын табу

- оқушыларды оқу бағдарламасына сай оқытудың технологиясы

Қурстың тақырыптық жоспары

1

Дене мәдениетінің даму тарихы

2

1

3

2

Дене тәрбесі педагогикалық процесс ретінде

1

3

3

Физикалық сапа және қабілеттілік

2

1

3

4

Дене тәрбиесінің әдістемелік принциптері

2

1

3

5

Дене тәрбиесінің негізгі міндеттері

2

1

1

6

6-10 жастағы балалардың жастық ерекшеліктері

2

1

3

7

Мектеп оқушыларының дене тәрбиесін ұйымдастыру

1

1

3

8

Дене тәрбиесін жоспарлау

1

1

2

9

Дене тәрбиесін материалды-техникалы қамтамасыз ету

1

1

1

3

10

Оқу, тәрбиелеу үрдісінің әдістері

1

1

3

11

Дене жаттығуларының жалпы сипаттамасы

2

1

2

12

Дене тәрбиесі сабағы

2

1

3

13

Дәрігерлік бақылау

2

1

1

14

1-сыныпта оқыту әдістемесі

2

1

3

15

2-сыныпта оқыту әдістемесі

2

1

3

16

3-сыныпта оқыту әдістемесі

2

1

3

17

4-сыныпта оқыту әдістемесі

2

1

3

Барлығы:

15

15

15

45

Дәріс сабақтарының жоспары:

1-тақырып: «Дене мәдениетінің даму тарихы»

1.Алғашқы қауымдық кезең

2.Дене тәрбиесінің Антикалық жүйесі (б.з.Ү-ІҮғасыр)

3.Ежелгі Греция

4.Ежелгі Рим

5.Ежелгі Шығыс және Азия

6.Парсы (б.з.д.ҮІ-Үғасыр)

2-тақырып: «Дене тәрбесі педагогикалық процесс ретінде»

1.Дене тәрбиесінің мақсаты

2.Оқу бағдарламалары мен Президенттік тестер, дене тәрбиесінің бірыңғай спорттық классификациямен балалар - жасөспірімдер спорттық мектептеріндегі бағдарламаларға сәйкес  болжам нәтижесі

3-тақырып: «Физикалық сапа және қабілеттілік»

1.Күш.

2.Төзімділік

3. Ептілік

4.Икемдік

5.Жылдамдық

4-тақырып: «Дене тәрбиесінің әдістемелік принциптері»

1. Саналылық және белсенділік принципі

2.Көрнекілік принципі

3. Жүйелілік принципі

5-тақырып: «Дене тәрбиесінің негізгі міндеттері»

1.Сауықтыру міндеті

2.Білім беру міндеті

3.Тәрбиелеу міндеті

6-тақырып: «6-10 жастағы балалардың жастық ерекшеліктері»

1.Белсенді қозғалысқа мінездеме

2.Әдістемелік-биологиялық ерекшеліктері

3.Психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері

7-сабақ: «Мектеп оқушыларының дене тәрбиесін ұйымдастыру»

1.Нормативтік құжаттар және Қазақстан Республикасында дене тәрбиесін ұйымдастыру

2.Дене тәрбиесін ұйымдастырудың формасы

8-сабақ: «Дене тәрбиесін жоспарлау»

1. Дене тәрбиесі сабағын жоспарлау

2.Үлгерімділікті қадағалау

3. Дәрігерлік бақылау

9-сабақ: «Дене тәрбиесін материалды-техникалы қамтамасыз ету»

1.Спорттық жабдықтар және

2. Қауіпсіздік техникасы

Практикалық сабақтың тақырыптары:

1-тақырып: Оқу-тәрбие процесінің әдістері

1.Оқу материалын меңгеру әдісі

2.Оқу-әрекетінің ұйымдастыру әдісі

2-тақырып: «Физикалық жаттығулардың ерекшеліктері

1.Гимнастика сабақтарын өткізу әдісі

2. Жеңілатлектика,оқыту әдісі

3.Шаңғы тебу

4.Қозғалмалы ойындар

5.Жүзу жаттығулары

6. Спорттық ойындар (баскетбол, футбол, хоккей)

3-тақырып: «Дене тәрбие сабағын жоспарлау»

1.Сабақтың типі

2.Сабақтың түрі

3.Сабақтың өткізу әдісі

4.Физикалық жүктемелерді реттеудің әдістемесі

5.Толық сабақ

6. Үй жұмысы

4-тақырып: «Дәрігерлік бақылау»

1.Медициналық зерттеу

2.Дәрігерлік қарау

3.Санитарлы-гигиеналық бақылау

4.Жарақаттардың алдын алу

5.Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек

5-тақырып: «1-сыныпта оқыту әдістемесі»

1.Гимнастика

2.Қимыл-қозғалыс жаттығулары

3.Тұру, отыру, құлау, еңкейу, тіреуіш

4. Үлкен және кіші доптармен жаттығулар

5.Акробатты жаттығулар

6.Шаңғы тебуге дайындық

7.Қозғалмалы және спорттық ойындар

6-тақырып. «2-сыныпта оқыту әдістемесі»

1.Гинастика

2.Жүгіру жаттығулар

3. Акробатика

4. Ккіші допты лақтыру әдісі

5. Шаңғы тебуге дайындық

6. Қозғалмалы және спорттық ойындар

7-тақырып. «3-сыныпта оқыту әдістемесі»

1.Гимнастика

2. Жеңілатлектика

3.Суға жүзу

4.Шаңғы тебу

5.Қозғалмалы ойындар

6. Спорттық ойындар (баскетбол, футбол, хоккей)

8-тақырып: «4-сыныпта оқыту әдістемесі»

1.Гимнастика

2. Шаңғы тебу

3. Суға жүзу

4. Жеңілатлектика

5. Қозғалмалы ойындар

6. Спорттық ойындар (баскетбол, футбол, хоккей)