Апта 6


Спорттық  жаттығуларды  оқыту әдістері мен принциптері

  1. Спорттық жаттығулардың түрі
  2. Негізгі тапсырмалар

Тұнғыш даму кезеңінде баланың қимыл- қозғалыс функциясы өте қарапайым формаларында іске асады. Бир екі жастағы баланың қимыл белсенділігі көптеген спорт түрлеріндегі немесе әртістік өнердегі қимыл қозғалыстарға мүлде ұқсамайды. Қимыл қозғалысының функциясының дамуы биркелкі емес. Туғаннан соң бала бир жасқа дейін өте тез өседі. Тұңғыш балалық шақта тұлға бүлшық еттерінің массасы тек артады. Тек мектепке дейінгі жаста ғана(5-6жаста) қолдарының ұсақ бұлшық еттері тез дамиды. Бұл жаста бала саусақтары дәл және нәзік қимыл-қозғалыстарға ие бола бастайды. Бұл кезде дене шынықтыру мен ақыл ой дамуына, жалпы түсінік пен ұғымның қалыптасуына тікелей әсер етеді. Баларды қимыл қозғалысқа үйретудің ерекшеліктері:жаңа қимыл қозғалыстарға үйрету қарапайым қимыл актілерінің табиғи бейнелерінің  жас ерекшелік алғышарттарына негізделеді. Тұңғыш балалық шақтағы бейберекет қимыл қозғалыстардан,сансыз сынаулар мен байқаулар арқылы,оларды орындаған шақтарда ұшырасатын сәтсіздіктерден  аса отырып,бара-бара мақсаттық қимыл қозғалыстар қалыптасады.

Балардың әрекеттерін бағалау, түсінік беру қателіктерін түзету үнемі назарда ұстау жаңа қимыл –қозғалыстарға үйретудің тиімділігін арттыруға  септігін тигізеді.