Тест №2


1.    Дене тәрбиесінде неше принцип бар?

А.    6

В.     7

С.     8

Д.     5

Е.     9

2.  Сабақтың мақсаты мен міндеттерін орындатуға оқушылардың ынтасын саналы түрде қалыптастыру, сабақтағы қызықты ойындар ұйымдастыру қай қағидаттың  басты талабы болады?

          А. Саналылық белсенділік

           В. Көрнекілік, белсенділік

           С. Жүйелілік, саналылық

           Д Біртіндеушілік, белсенділік

           Е. Даралық, білімділік

3.   Идеомоторлық қайталау дегеніміз не?

А.Қозғалыс тәсілінің қиын элементтерін, қимыл  әрекеттерді іштей қайталау.

В.  Қарапайым жаттығуларды қайталау.

С. Жеке бір балаға берілетін физиологиялық жаттығуларды қайталау.

Д. Су бетінде жүргізілетін жаттығуларды қайталау.

Е. Қозғалыс тәсілінің  оңай  элементтерін  қимыл  әрекеттерді қайталау.

4.  Жұмыс қабілеттілігін жақсарту үшін, жаттығу  сабақтарын неше  күннен артық созбау керек?

А.2

В.3

С.4

Д.6

Е 7

5. Қимыл әрекетке  үйрету және дене қуаты қасиетін дамыту  реттілігіне арналған талаптардың үш  дидактикалық  ережелерін көрсет.

А. Жеңілден – қиынға,  қарапайымнан – күрделіге, меңгерілген қимыл әрекетінен – меңгерілмеген қимыл әрекетіне.

В. Жеңілден – қиынға, қиыннан  - женілге, даралықтан- ұжымға.

С. меңгерілген қимыл әрекетінен – меңгерілмеген қимыл әрекетіне, топтық даралық.

Д. Күрделіден – қарапайымға, қалыптылық, даралықтан- ұжымға.

Е. Дұрыс жауап жоқ.

6. Жекеше жұмыс істеуде не ескеру қажет?

А. Жаттығушылық оқуға ықыласы, оқу материялының игерілуі, оқу әдістерін түсіну деректігі ескерілуі керек.

В. Оқушылардың жас ерекшелігі, дененің  физикалық тұрғыдан дамуы.

С. Оқушылардың  сабаққа  дайындығы,  жаттығушының оқуға ынтасы.

Д. Жеке жұмыс істеуде  оқушының даралығы, дене мықтылығы.

Е. Дұрыс жауап жоқ.

7.  Қозғалыс әрекетін үйретуде  оқу  материялына  қойылатын талап.

А. Түзу сызықты,  баспалдақты.

В.Сапалы, түсіндірмелі.

С. Жеңілдетілген, белсендірілген.

Д. Реттілік, талқылау.

Е. Қарапайымдылық, реттілік.

8. Схема, плакат, бейне таспа, музыка қай принциптердің негізгі құралдарына жатқызуға болады?

А. Көрнекілік

В. Белсенділік

С. Бірізділік

Д.Дамытушылық

Е Саналылық және белсенділік.

9.  Дене тәрбиесі процесінде спорттық және қозғалмалы ойындарды қолдану .......

А. Ойын әдісі деп аталады.

В. Интервалды орындау әдісі деп аталады.

С. Қайталап орындау әдісі деп аталады.

Д. Шеңберлі әдіс деп аталады.

Е. Жарыс әдісі деп аталады.

10. Қатты қарқынмен орындалатын жаттығулар қанша минутқа созылады? А. А. 5-30 мин.

В. 20-30 мин.

С. 5-15 мин№

Д. 6-8 мин.

Е. 30 -35 мин.

11. Қалыпты қарқынмен орындалатын жаттығулар қанша минутқа созылады?

А. 30 мин.

В. 25 мин.

С. 40 мин.

Д. 45 мин.

Е. 20мин.

12 Дене тәрбиесі сабағы төменгі сынып оқушыларына  аптасына неше рет өтілуі керек?

А.2

В.3

С.1

Д.4

Е.2 аптада 1 рет.

13. Ұлттық ойын.

А. Тоғыз құмалақ

В. Шахматы

С Шашки

Д Баскедбол

Е. Валейбол.

14. Балаларда қозғалықс қимылдары қай сыныпта тез қалыптасады?

А 1

В.2

С.3

Д. 4

Е. 5.

15. Суда түсу үшін судың температурасы да, ауаның  температурасы, да неше градустан төмен болмауы керек?

А. +25

В. +20

С. +22

Д. +18

Е. +15