Тест №3


     1.  Сыртқы қарсылықты жеңу немесе бұлшық ет көмегі арқылы оған қарсылы көрсетуді қалай атайды?

А) жылдамдық

Б) ептілік

В) икемділік

Г) күш

2.     Жеңу тәртібі-

А) бұл кезде бұлшық ет жиырылады, қысқарады

Б) бұл кезде бұлшық ет ұзындығы өзгермейді

В) бұл кезде бұлшық ет созылады, ұзарады

Г) барлық жауаптар дұрыс

3.7-8 жастағы балалардың күшін жетілдірудің қарапайым амалдары-

А) толтырылған доппен жаттығулар

Б) ұсақ доп лақтыру, секіру

В) арқан тартысу

Г) арқанға өрмелеу

4.     Аспа темірде тартылу, еденнен көтерілу, отырып тұрулар, секірулер қандай жаттығулар –

А) сыртқы қарсылық жаттығулары

Б) ауырлық шамасы жаттығулары

В) дұрыс жауап жоқ

Г) өз салмағының ауырлығын басқару жаттығулары

5.     Жылдамдық дегеніміз не?

А) адамның белгілі бір уақыт аралығындағы жылдам қозғалған әрекеті

Б) алдын-ала белгілі қозғалыспен белгілі дыбысқа жауап

В) бұлшық ет көмегі арқылы оған қарсылық көрсету

Г) жаттығуды үлкен амплитудамен орындай алу

6.     Жылдамдық неше түрде пайда болады?

А) 5

Б) 4

В) 2

Г) 3

7.     Белгілі, белгісіз қоздырғыштарды сезіну, көру, жауап қайтару уақыты

А) жалғыз қимыл жылдамдығы

Б) күрделі қозғалыс жылдамдығы

В) қимыл жиілігі

Г) икемділік

8.     Төзімділіктің түрлері қандай?

А) қарапайым, күрделі

Б) арнайы, жалпы

В) түзу, жанама

Г) бірқалыпты,үздіксіз

9.     Орта сыныптарда қарқынды неше метрге жүгіруге көп маңыз беріледі?

А) 200- 400м.

Б) 200- 500м.

В) 100- 300м.

Г) 30- 70м.

10.                       Жүрек соғу жиілігі жұмыс кезінде қандай болу керек?

A)   150- 170 соғу/мин.

Б) 100- 120cоғу/мин

В) 120-130 соғу/мин

Г) 170-180 соғу/мин

11.                       Енжар икемділіктің көбеюі қай жаста?

А) 9-10 жаста

Б) 10-14 жаста

В) 7-8 жаста

Г) 10-15 жаста

12.                       Қарапайым созылу, серіппелі созылу, сермеу, дене қалпын ұстау т. с. с. қандай жаттығулар орындалды?

А) икемілік жаттығулары

Б) ептілік жаттығулары

В) жылдамдық жаттығулары

Г) күш жаттығулары

13) Күштің пайда болу түрлері:

А) жоғары күш салу, қайталап күш салу

     Б) өз күш мүмкіншілігі, күш жылдамдықтың мүмкіншілігі

     В) статикалық күш, қарапайым күш

     Г) абсолютті күш, салыстырмалы күш мүмкіншілігі

     

14.     Аспа темірде асылып тұрып, екі аяқты кеудеге бұрыш жасай көтеріп, бірнеше ондаған секунд ұстап тұру.

А) өз күші тәртібі

Б) жеңу тәртібі

В) көну тәртібі

Г) қозғалмайтын тәртіп

15.     Адамның жаттығуды үлкен амплитудамен орындай алу қабілеттілігі қалай аталады?

А) ептілік

Б) икемділік

В) күш

Г ) жылдамдық