РЕФЕРАТ

Бұл зерттеу жұмысы отбасындағы ажырасу мәселесіне, соның ішінде, біз қарастыратын ажырасу жағдайына жасөспірімнің бейімделу ерекшеліктерін, ажырасу жағдайының жасөспірімге әкелетін зардабының әсерінен болатын тұлғалық-эмоционалды өзгерістерін зерттеуге арналған.
Жұмыс беттерінің саны: 46
Кестелердің саны: 10.
Гистограммалардың саны: 1.
Зерттеу мақсаты: Ата-анасы ажырасқан жасөспірімдердің ажырасу жағдайына бейімделудегі психологиялық ерекшеліктерді зерттеу.
Зерттеу міндеттері:
1. Әдебиеттерді талдау негізінде ажырасу мәселесін зерттеу.
2. Тұлғалық қасиеттердің эксперименталды зерттеуін жүргізу.
3. Ажырасу жағдайымен байланысты болған тұлғалық өзгерістер арасындағы байланысты табу.
4. Ата-анасы ажырасқан және қалыпты отбасындағы жасөспірімдердің тұлғалық қасиеттерін зерттеу.
5. Әдістемелерді өткізу.
6. Алынған мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасау.
Әдістемелер: 1. К.Роджерс пен Р.Даймондтың тұлғаның әлуметтік-психологиялық бейімделу деңгейін анықтауға арналған әдістемені жүргіздік. Бұл әдістеме 101 сұрақтан тұрады, әрбір пікірге тиісті жеті жауаптың біреуі беріледі.
2. Р.Кэттелдің 16-факторлық тұлғалық әдістемесі (жасөспірімдік вариант). Бұл әдістеме 142-сұрақтан тұрады. Әдістеме қолдануда өте ыңғайлы және бізге керекті барлық тұлғалық факторларды қамтиды.
3. «Аяқталмаған сөйлемдер» әдістемесі. Бұл әдістеме Сакс-Леви модификациясы бойынша алынған. Әдістеме 60-аяқталмаған сөйлемнен тұрады. Алынғаған нәтижелер әртүрлі қатынасты анықтайтын тоғыз шкала бойынша өңделеді.
Алынған нәтижелердің расталынуы: Біздің жұмысымыздың болжамы көрсетілген әдістемелердің көмегі арқылы өз дәлелін тапты. Айта кететін болсақ, ата-анасы ажырасқан жасөспірімдердің ажырасу жағдайына бейімделуінде олардың тұлғалық және эмоционалдық жағынан өзгрістерге ұшырайтыны (Р.Кэттелдің 16-факторлық сұрақтамасының нәтижесі бойынша) және жасөспірімдердің әлеуметтік-психологиялық бейімделу ерекшеліктртері осы тұлғалық өзгерістермен тығыз байланыстылығы (К.Роджерс пен Р.Даймондтың әлеуметтік-психологиялық бейімделу деңгейін анықтауға арналған әдістеменің нәтижелерімен салыстыру барысында) туралы зерттеу болжамымыздың дұрыстығын дәлелдейді.Ұқсас жұмыстар

Реферат жазу және өңдеу әдістері
Реферат-СӨЖ жұмысы ретіндегі ерекшелігі
Мұғалімнің сабаққа дайындалу жұмыстары
Реферат мәтіні
Берілген тақырыпқа реферат жазу тәртібі
Реферат құрылымы
Математикадан есептер шығару практикумы
Берілген тақырыптарға реферат жазу тәртібі
Рефераттың құрылымы
Мектептің оқу-тәрбие процесінің ұйымдастырушылық- әдістемелік басшылығы
АВТОРЕФЕРАТЫ
Ақпараттық рефераттар
Келесі тақырыптар бойынша реферат жазып қорғау
Реферат құрылымы
Мұғалім даярлау жүйесіндегі педагогикалық практика (Реферат)
 Білім беру сапасын анықтау мониторингі кезеңдері тақырыбында реферат жазу
Реферат тақырыптары
Рефераттар мен баяндамалар тақырыптары