Интернет желісіндегі қауіпсіздік

Информатика пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар
3 сынып

1 тоқсан

апта
Сабақтың тақырыбы
Сағат саны
Оқу мақсаттары
Компьютер
1-2
Компьютердің құрылғылары
2
3.1.1.1 енгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату
3-7
Программалық қамтамасыз ету
5
3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру
3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану
3.1.2.3 файл және бума түсінігін түсіндіру
3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану
8-9
Қауіпсіздік техникасы
2
3.1.3.1 цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау
9 апта

9 сағат

2 тоқсан
Ақпаратты өңдеу және көрсету
10-12
Мәтіндер
3
3.2.1.1 мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру
3.2.1.2 қаріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету )
3.2.1.3 құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою
13-16

Графика
4
3.2.2.1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану
3.2.2.2 объектінің сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру, өлшемін өзгерту және т.б.)
7 апта

7 сағат

3 тоқсан
Ақпаратты өңдеу және көрсету
17-21
Презентациялар
5
3.2.3.1 мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау
3.2.3.2 слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану
3.2.3.3 презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану
22-26
Мультимедиа
5
3.2.4.1 арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару үшін
3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
10 апта

10 сағат

4 тоқсан
Интернет желісінде жұмыс
27-29
Ақпаратты іздеу
3
3.3.1.1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламтор қолдану
30-32
Ақпарат алмасу
3
3.3.2.1 желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру
33-34
Интернет желісіндегі қауіпсіздік
2
3.3.3.1 Ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланыстың қаупін түсіну
8 апта

8 сағат

34 апта
Барлығы:
34 сағатҰқсас жұмыстар

World Wіde Web және гипермедия-жариялаулар
ATM over ADSL технологиясының дамуы мен қолданылуы
Электрондық сауда – саттық жүргізуді ұйымдастыру технологиясы
Ақпараттық технологиялар. Желілер
Қазіргі қоғамдағы ақпараттың сіңірілу мәселесі
Компьютерлік қауіпсіздік мәселелері
NGN желісі туралы мәліметтер
Компанияның веб - сайты
LTE Advanced технологиясының мүмкіншіліктері мен ерекшеліктерін зерттеу
Қалыптастырушы бағалау әдістемесін әзірлеу
Халықаралық кедендiк ынтымақтастық және мемлекеттiк экономикалық қауiпсiздiк
Интернет туралы
Internet- тің жетітіктері
Internet
Экологиялық қауіпсіздікті нығайтудың құқықтық негіздері
Ұлттық қауіпсіздік ұғымының мазмұны.
Қазақ интернеті
Тақырып Қауіпсіздік ережесі
Интернетте программалау пәні
Электрожабдықтарменжұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері