Жұмысыңның орындау тәсілімен таныстырҚалыптастырушы бағалауға арналған

тапсырмалар жинағы

Көркем еңбек

3-сынып
ЖОБА

Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге Білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ smk.edu ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.
Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН

ТАПСЫРМАЛАР Ошибка! Закладка не определена.

Ортақ тақырып Тірі табиғат 4

Ортақ тақырып Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы) 9

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН

ТАПСЫРМАЛАР Ошибка! Закладка не определена.

Ортақ тақырып Уақыт 14

Ортақ тақырып Сәулет 19

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР 24

Ортақ тақырып Өнер 24

Ортақ тақырып Атақты тұлғалар 29

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН

ТАПСЫРМАЛАР Ошибка! Закладка не определена.

Ортақ тақырып Су- тіршілік көзі 34

Ортақ тақырып Демалу мәдениеті, Мерекелер 38
ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР Ортақ тақырып Тірі табиғат
1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше Қоршаған ортаны білу және түсіну

Оқу мақсаты 3.1.1.1 Табиғатпен жасалған сәндік өрнектер (ою-өрнек) мен
формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында интерпретациялау

Бағалау критерийі Білім алушы

• Табиғи сәндік өрнектер мен формаларды анықтайды • Өз жұмыстарында интерпретациялайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттерді сипатта. Неге ұқсайды?
Табиғи өрнектерді пайдаланып, киім үлгісінің нобайын сал.

Дескриптор Білім алушы

бейнелер мен өрнектерді сипаттайды;
киім үлгісінің нобайын салуда өрнектерді қолданады.

4
ЖОБА

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.1 Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып
шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі)
көрсету

Бағалау критерийі Білім алушы

• Орындау техникасын таңдап, негіздейді

• Шығармашылық жұмыста өз идеясы мен сезімін
көрсетеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Суреттегі бейнелерді қандай құстар мен жануарларға ұқсатасың? Олардың қайсысын өз жұмысыңның қай бөлігінде қолданар едің? Неліктен? Шығармашылық жұмысыңның нобайын жаса.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

суреттегі құстар мен жануарларды сипаттайды;
орындау техникасын анықтап, негіздейді;
шығармашылық жұмыста өз идеясы мен сезімін бейнелейді.

5
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу

Оқу мақсаты 3.2.1.1 Қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі
тәсілдер мен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Қоршаған орта элементтерін үйлесімді бейнелейді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттерге мұқият қара. Қандай тәсілмен орындалғанын анықта.

Кез келген тәсілді пайдаланып, жұмысты орында.
Ол үшін қоршаған ортаның визуалды элементтерін пайдалану туралы ойла.

Композиция

Түс

Пішін

Ритм

Колорит

Сызық

Орындау техникасы

Жұмысыңның орындау тәсілімен таныстыр.

Дескриптор Білім алушы

жұмыстың орындалу тәсілін анықтайды;
таңдаған тәсілі бойынша жұмыс жасайды;
орындау тәсілін сипаттайды.

6
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және
компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Нақты нобайы бойынша компоненттерді өлшейді,
формасына келтіріп біріктіреді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Нобай бойынша динозаврды жаса.
Ол үшін:

Қажетті материалдар мен компоненттерді өлшеп дайында. Динозавр бөлшектерінің формасын келтір.

Бөлшектерді жинақта.

Барлық бөлшектерін қосып, біріктір.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

материалдар мен компоненттерді үйлестіреді;
динозаврдың формасын келтіреді;

бөлшектерін ұқыпты біріктіреді.

7
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.3 Жұмысты қорғау және талқылау

Оқу мақсаты 3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға
идеяларды ұсыну

Бағалау критерийі Білім алушы

• Шығармашылық жұмысты бағалайды және жақсарту
жолдарын ұсынады

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі

Тапсырма

Өз жұмысыңа берілген сөз тіркестерін қолданып, таныстырылым жаса және бағала.

Осы жұмыста мен ... табиғаттағы өрнектерді қолдандым.
Бұл жұмысымды орындау үшін мен ... техникасын қолдандым.
Ол үшін мен ... материалдарын қолдандым.
Жұмысым маған өте ұнайды, өйткені ...
Жұмысымды жақсарту үшін ... қажет деп ойлаймын.

Дескриптор Білім алушы

жұмысында қолданған материалдарды сипаттайды;
жұмысының жасалу кезеңін айтады;

өзініңсыныптасының жұмысын бағалайды және жетілдіру жолын ұсынады.

8
ЖОБА

Ортақ тақырып Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше
1.2
Өнер, мәдениет
және дәстүрлерді
білу және түсіну
Оқу мақсаты
3.1.2.1 Отандық және әлемдік өнердің әр түрлі шығармаларын

білу және олардың ерекшеліктерін (жанры, орындау техникасы,

көңіл-күйі) түсіндіру

Бағалау критерийі
Білім алушы


Әртүрлі
өнер
туындыларының
ерекшеліктерін

сипаттайды

Ойлау дағдыларының
Білу және түсіну

деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттердегі өнер туындыларының ерекшеліктерін сипатта.

Бұл туындылар қандай өнер түрлеріне жатады?

Тақырыптары қандай?

Суретшілер нысандардың көлемін қалай көрсетті?

Қай жанрға жатады?

Орындалу техникасын анықта.

Түстік гаммасын анықта.

Гүлфайрус Ысмайылова Поль Сезанн

Дескриптор Білім алушы

- шығарманың атын және тақырыбын анықтайды; - өнер туындыларын сипаттайды; - жанрын анықтайды.

9
ЖОБА

2. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.1 Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып
шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі)
көрсету

Бағалау критерийі Білім алушы

• Орындау техникасын таңдап, негіздейді

• Шығармашылық жұмыста өз идеясы мен сезімін
көрсетеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Сұрақтарға жауап бер.
Төменде берілген иллюстрациялар қай ертегіден алынған?
Ертегінің жағымды, жағымсыз кейіпкерлерін ата.
Суретші жағымды, жағымсыз кейіпкерлерді бейнелеу үшін қандай түстерді, тәсілдерді қолданған?

Өзіңе ұнайтын ертегі кейіпкерінің бейнесін кез келген тәсілді қолданып орында. Оның мінез құлқын көрсету үшін қандай түстерді қолданар едің? Неліктен?

Дескриптор Білім алушы

сұрақтардың негізінде иллюстрацияларды сипаттайды;
жұмыста қолданылған түстер мен орындау тәсілін анықтайды;

жұмыстың орындалу тәсілін түсіндіреді.

10
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен
техникалары

Оқу мақсаты 3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып,
материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, әртүрлі
құралдармен эксперимент жүргізеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Берілген суретке желім мен акварель бояуын қолданып, тәжірибе жаса.
Суреттің контур сызығын ПВА желімімен жүргізіп шық (Контур сызығын жіңішке әрі ұқыпты жүргіз). Желім кепкен соң акварель бояуымен боя. Не байқадың? Түсіндір.

Дескриптор Білім алушы

тәжірибе жұмысын ұқыпты орындайды;
тәжірибе негізінде қорытынды жасайды.

11
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше
2.4
Қауіпсіздік
техникасын
сақтау
Оқу мақсаты
3.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және

құралдарды қолдану

Бағалау критерийі
Білім алушы

Құралдармен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік техникасын сипаттайды

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі

Тапсырма

Суретте көрсетілген қауіпсіздік ережелерін сипатта.

Бояуларды (акварель және гуашь) дұрыс қолдану ережесін айт.

Дескриптор Білім алушы

құралдарды қолданудың қауіпсіздік ережесін сипаттайды;

бояуларды қолдану ережесін түсіндіреді.

12
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.2 Өнердегі тәсілдерді талдау

Оқу мақсаты 3.3.2.1 Арнайы терминдерді қолдана отырып өнердің әр түрлі
туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Өнер туындыларын салыстырып, суреттеу құралдары
мен орындау материалдарын анықтайды

• Өнер туындыларын суреттеу мен салыстыруда арнайы
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары

Тапсырма

Берілген суреттерге мұқият қара және салыстыр. Арнайы терминдерді қолданып, сұрақтарға жауап бер.
Жұмыста қандай материалдар қолданылған?
Суретші қандай тәсіл қолданған?
Суретші қандай суреттеу құралдарын пайдаланған?

Дескриптор Білім алушы

суреттеу құралдарын анықтайды;
орындау материалдарын салыстырады;
сипаттауда арнайы терминдерді қолданады.

13
ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР Ортақ тақырып Уақыт

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және
дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі
дерек көздерінен ақпарат жинау

Бағалау Білім алушы
критерийі • Әртүрлі дерек көздерін қолданып,

шығармашылық идеясын дамытуға ақпарат жинайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

1. Мына түстік гамма қай жыл мезгілін білдіреді? А 4 форматты қағазға суретін сал.

Дескриптор Білім алушы

жыл мезгілін анықтайды;

А4 форматында суретін салады.

2. Төменде берілген суреттерден табиғат көрінісін құрастыр. Скетчбукте түстерді қолданып, нобайын орында.

Дескриптор Білім алушы

дерек көздерінен ақпарат жинайды;

жыл мезгілін анықтайды;
түстерді қолданып, өз нобайын ойластырады және салады.

14
ЖОБА

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.4 Жоспарлау

Оқу мақсаты 3.1.4.1 Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс
барысын жоспарлау

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмысты орындау барысын жоспарлайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Коллаж жасау үшін қажетті материалдар мен құралдарды дайында.
Төмендегі кестені толтыр.


Атауы:

Қажетті құрал
Әдісі,
Жоспарланған
Қосымша

жабдықтар мен
техникасы
мерзімі
ақпарат

Жұмыс кезеңі

материалдар

(қажетіне қарай кестеге жол баған қосуға болады)

Дескриптор
Білім алушы

қажетті материалдар мен құралдарды дайындайды;

жұмыс барысын жоспарлайды.

15
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен

техникалары

Оқу мақсаты 3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып,
материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмыста табиғи немесе жасанды материалдарды
қолданады

• Түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып жұмыс
жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген жұмыстарды қарастыр.

Жұпта талқыла және сұрақтарға жауап бер.
1. Қай натюрмортты орындар едің?
2. Өз натюрмортың үшін қандай құралдарды тандайсың?
3. Фон үшін қандай түсті таңдайсың?

Жай қарындаштың көмегімен А 4 қағазына нобайын сал.

Дескриптор Білім алушы

жұмысқа қажетті құралдарды анықтайды;
фонға сәйкес түсті таңдайды;

натюрморттың нобайын салады.

16
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және
компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Нақты нобайы бойынша компоненттерді өлшейді,
формасына келтіріп біріктіреді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Табиғи материалдарды қолданып, жұпта коллаж жаса.
(Күріш, ас бұршақ, макарон өнімдерін, кепкен жапырақ, гүл түрлерін, бұтақтар, қиыршық тастар, құм, кепкен жемістерді қолдануға болады).
Жұмыс барысы:
Нобай бойынша сәйкес материалдарды таңда;
Компоненттерді өлше;

Қағаз немесе қатырма қағаз бетіне белгіле;
Формасын келтіріп, жинақта;

бөліктерін біріктіріп, жинақта.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

коллаж жасауда түрлі материалдарды қолданады;
бөліктерін формасына келтіріп, жинақтайды;
компоненттерді біріктіреді;

жұмысты ұқыпты орындайды.

17
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау

Оқу мақсаты 3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға

идеяларды ұсыну

Бағалау критерийі Білім алушы

• Шығармашылық жұмысты жақсартуға идеялар
ұсынады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Дайын болған өз жұмысыңа таныстырылым жаса. Өз жұмысыңның және сыныптасыңның жұмысын жақсарту үшін ұсыныс айт.

Осы жұмыста мен ... табиғи жасанды заттарды қолдандым.
Ол үшін мен ... материалдарын қолдандым.
Жұмысым сыныптасымның жұмысы маған өте ұнайды, өйткені ... .
Жұмысымды сыныптасымның жұмысын жақсарту үшін ... қажет деп ойлаймын.

Дескриптор Білім алушы

қолданылған материалдар құрамын сипаттайды;
жұмыстың жасалу кезеңін айтады;

жұмысты бағалайды және жетілдіру жолдарын ұсынады.

18
ЖОБА

Ортақ тақырып Сәулет

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.4 Жоспарлау

Оқу мақсаты 3.1.4.1 Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс
барысын жоспарлау

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмысты орындау барысын жоспарлайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Қамал жасау үшін қандай материалдар мен құралдар қолдануға болады? Жұмыстың жасалуын жоспарлап, кестені толтыр.

Үлгі


Қажетті материалдар мен
Жұмыс барысы

құралдар

(қажетіне қарай кестеге жол баған қосуға болады)

Дескриптор Білім алушы

қажетті материалдар мен құралдарды дайындайды;

жұмыс барысын жоспарлайды.

19
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше
2.3 Дайындау технологиялары
Оқу мақсаты
3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және

компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру,

жинақтау, қосу және біріктіру
Бағалау критерийі
Білім алушы

• Нақты нобайы бойынша компоненттерді өлшейді,

формасына келтіріп біріктіреді
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Тапсырма

1. Өз шығармашылық жұмысың үшін (қамал) материалдар мен компоненттерді даярла. Мысалдар негізінде өз қамалыңды жаса.

Мысалы:

Дескриптор Білім алушы

қамал бөлшектерінің өлшемін анықтайды;
бөліктерін ұқыпты біріктіріп, жинақтайды.

20
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен (ермексаз,
қолданыстан шыққан, қағаз материалдары) көлемді пішіндер жасау

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әртүрлі тәсілдерді қолданып, көлемді пішіндер
жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Әртүрлі материалдар мен техникаларды қолданып, көлемді ғимарат жаса.
(Қолданыстан қалғаншыққан заттарды:аяқ киім қорабы, шырынның бос ыдысы,

пластмасса ыдыстар т.б қолдануға болады).

ғимараттың пішіні және түрі қандай болады?

ландшафт қандай болады? Ойластыр.
альбомға нобайын сал.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

түрлі материалдарды қолданып, ғимарат пішінін құрастырады;
бөліктерін ұқыпты біріктіреді.

21
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.2.2 Жұмысты орындау үшін әртүрлі әдістер мен
материалдарды ұсыну

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмысты орындау әдістері мен материалдарын ұсынады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Жұпта талқыла.

Өз қамалыңның ландшафын жасау үшін қандай әдістер мен материалдарды қолданасың?

Ландшафтық дизайнның қандай элементтерін қолданасың?
Қандай әдістерді қолданып, біріктіресің?
Тағы қандай баламалы әдістер мен материалдар ұсынасың?

Дескриптор Білім алушы

сұрақтардың негізінде ойын айтады;

баламалы әдістер мен материалдарды ұснады.

22
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.1. Презентация

Оқу мақсаты 3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және
процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмыстың идеясы мен процесін таныстыруда арнайы
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Өзің жасаған қамалдың негізгі идеясын және орындау процесін сипаттап айт. Сипаттауда арнайы терминдерді қолдан.

Термин сөздер: ландшафт, архитектура, моделдеу, құрастыру, біріктіру.

Өз жұмысыңды таныстыру кезінде төменде берілген сөйлемдерді қолдан.

Менің жасаған қамалым ... бөліктен тұрады.
Ландшафт жасау үшін ... материалдарды қолдандым.
Бұл жұмысымды орындау үшін мен ... техниканы қолдандым.
Қамал жасау үшін алдымен ... .
Менің жұмысымның негізгі идеясы ... .

Дескриптор Білім алушы

таныстыруда арнайы терминологияны қолданады;

жұмыстың идеясы мен процесін сипаттайды.

23
ЖОБА

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР Ортақ тақырып Өнер
1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

Оқу мақсаты 3.1.2.1 Отандық және әлемдік өнердің әртүрлі шығармаларын
білу және олардың ерекшеліктерін (жанры, орындау техникасы, көңіл-күйі) түсіндіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін
сипаттайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Суреттерге мұқият қара.

Берілген сұрақтарды топта талқыла:
Суретте не бейнеленген?
Ыдыстар қалай безендірілген?
Суретші қандай түстер мен материалдарды пайдаланған?
Қандай техникада орындалған?
Ерекшеліктерін ата.
Пішіні мен безендірілуіне қарап, заттың қай ұлтқа тән екенін анықтауға бола ма? Қалай?

Дескриптор Білім алушы

сұрақтардың негізінде суреттерді сипаттайды;

жұмыстың орындалу техникасы мен ерекшеліктерін атайды;
сыртқы бейнесі бойынша қай ұлтқа тән екенін анықтайды.

24
ЖОБА

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше
1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

Оқу мақсаты
3.1.2.2 Қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы

өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және суреттеу

Бағалау критерийі
Білім алушы

• Әртүрлі халықтардның қолданбалы өнерінің ұлттық

ерекшеліктерін сипаттайды

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Суреттерді атауымен сәйкестендір.

Көне грек амфорасы

Торсық

Самаурын

Сұрақтарды топта талқыла.
Ыдыстар қалай безендірілген?
Өрнегі арқылы қай ұлтқа тән екенін анықта.
Пішіні мен безендірілуі бойынша заттардың қолданысын сипатта.

Дескриптор Білім алушы

суретке сәйкес атауды анықтайды;

ұлттық ерекшеліктерін анықтайды;
заттардың қолданысын сипаттайды.

25
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше
2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты
3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және

компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру,

жинақтау, қосу және біріктіру

Бағалау критерийі
Білім алушы

• Нақты нобайы бойынша компоненттерді өлшейді,

формасына келтіріп біріктіреді

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Берілген нұсқаулық бойынша бедерлі бетперде жаса.

Өз таңдауың бойынша (африкандық бетперде, маскарад бетпердесі, жануарлардың бетпердесі және т.б.) бетперде үлгісін анықта.
А4 немесе А3 қағазына бетперденің пішінін (сопақ, дөңгелек, тік төртбұрыш) белгілеп, қиып ал.

Қажет болған жағдайда әртүрлі элементтер мен бөлшектерді қос.
Бөлшектерді біріктіріп, әсемде.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

нұсқаулық негізінде бетперде жасайды;
бөліктерін ұқыпты біріктіреді.

26
ЖОБА

3. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.3.3 Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ

ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы

• Шығармашылық жұмысында ұлттық элементтерді
қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Көне ыдыстарды бейнеле және ұлттық элементтермен безендір.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

көне ыдыстардың суретін салады;

суретті ұлтық элементтермен безендіреді.

27
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау

Оқу мақсаты 3.3.2.1 Арнайы терминдерді қолдана отырып, өнердің әртүрлі
туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Өнер туындыларын салыстырып, суреттеу құралдары мен
орындау материалдарын анықтайды

• Өнер туындыларын суреттеу мен салыстыруда арнайы
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Бетперделер көрмесіне шолу жаса және оларды бір-бірімен салыстыр. Сұрақтардың негізінде арнайы терминдерді қолданып, сипатта.
Жұмыста қандай материалдар қолданылған?
Қандай тәсіл қолданылған?
Қандай суреттеу құралдарын пайдаланылған?

Дескриптор Білім алушы

суреттеу құралдарын анықтайды;
орындау материалдарын салыстырады;
сипаттауда арнайы терминдерді қолданады.

28
ЖОБА

Ортақ тақырып Атақты тұлғалар

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну

Оқу мақсаты 3.1.2.1 Отандық және әлемдік өнердің әр түрлі шығармаларын
білу және олардың ерекшеліктерін (жанры, орындау техникасы, көңіл-күйі) түсіндіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әртүрлі өнер туындыларының ерекшеліктерін
сипаттайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттерге қара. Өнер туындыларындағы түстерді, өрнектерді, пішіндерді талқыла. Ұлттық ерекшеліктерді анықта. Қолданбалы өнер туындыларынан қандай әсер алдың, сипатта.

Дескриптор Білім алушы

өнер туындыларын талқылап, сипаттайды;

ұлттық ерекшеліктерді атайды.

29
ЖОБА

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.1 Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз
идеялары мен сезімдерін, жұмысты жасау әдістерін таңдауын тұжырымдап, шығармашылық деңгейде ұсыну

Бағалау критерийі Білім алушы

• Орындау техникасын таңдап, негіздейді

• Шығармашылық жұмыста өз идеясы мен сезімін
көрсетеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Сұрақтарға жауап бер.

Суреттерде не бейнеленген?
Суретте шөл жерлер бейнеленгенін қалай анықтай аласың?
Суретшілер бояудың қандай түстерін қолданған?

(белгісіз суретші) Есенғали Садырбаев

Кескіндеме материалдармен шөлдің суретін сал.
Суретте сен нені бейнелейсің?
Қандай түстер мен материалдарды қолданасың?

Дескриптор Білім алушы

берілген сұрақтар негізінде суреттерді сипаттайды;

тақырыпқа сәйкес сурет салады;
шөлді бейнелеуде бет бедерін көрсетеді.

30
ЖОБА

2. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше
1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту
Оқу мақсаты
3.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі дерек

көздерінен ақпарат жинау
Бағалау критерийі
Білім алушы


Әртүрлі дерек көздерін қолданып,

шығармашылық идеясын дамытуға ақпарат жинайды
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Суреттерге мұқият қара. Сұрақтарға жауап бер. Осы суреттердің негізінде ұлттық нақышта сурет сал.

Берілген шығармалардан не көріп тұрсың?
Қандай жанр түріне жатады?
Шығармалардан қандай әсер аласың?

Гульфайрус Исмаилова Әбілхан Қастеев Ағымсалы Дүзелханов

Дескриптор Білім алушы

өнер туындыларын саралайды;
талапқа сай сурет салады.

31
ЖОБА

1. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен
техникалары

Оқу мақсаты 3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып,
материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмыста табиғи немесе жасанды материалдарды
қолданады

• Түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып жұмыс жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Жұпта талқыла:
Ағаштар қандай материалдан жасалған деп ойлайсың?

Табиғи немесе жасанды материалдарды пайдаланып, өзіңе ұнаған ағашты бейнеле.
Жұмыстың орындалу тәсілін сипатта.

А 5 форматты қағаздың ортасына ағаштың суретін бейнеле.
Табиғи немесе жасанды материалдардың көмегімен бөліктерін толықтыр.

Дескриптор Білім алушы

жұмыста қолданылған материалдарды анықтайды;
өз таңдауы бойынша ағашты бейнелейді;

жұмыстың элементтерін көрсетуде сәйкес материалдарды қолданады;
жұмыстың орындалу тәсілін түсіндіреді.

32
ЖОБА

2. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.1. Презентация

Оқу мақсаты 3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және
процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмыстың идеясы мен процесін таныстыруда арнайы
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Арнайы терминдерді қолданып, бөлім бойынша жасаған жұмыстарыңның бірін таныстыр. Жұмысыңның негізгі идеясы қандай? Қандай тәсілмен орындадың?

Сұрақтарды негізге алып талқыла.
Шығармаң қалай аталады?
Қандай құралдарды қолдандың?
Қандай материалдармен орындадың?
Жұмыс жасау кезеңдері туралы әңгімеле.
Бұл жұмыс арқылы не көрсеткің келді?

Дескриптор Білім алушы

таныстырылымында арнайы терминдерді қолданады;

жұмыстың орындалу кезеңдерін түсіндіреді;
жұмысының негізгі идеясын сипаттайды.

33
ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР Ортақ тақырып Су- тіршілік көзі
1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше
1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну

Оқу мақсаты
3.1.1.1 Табиғатпен жасалған сәндік өрнектер (ою-өрнек) мен

формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында

интерпретациялау

Бағалау критерийі
Білім алушы


Табиғи сәндік өрнектер мен формаларды анықтайды


Өз жұмыстарында интерпретациялайды

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттерді сипатта. Судың беті, су толқындарының көрінісі неге ұқсайды?
Шығармалардың жанры қандай?
Орындау техникасы қандай?
Шығармаларда қандай көңіл күй бейнеленген деп ойлайсың?

Кацусики Хокусай И.Айвазовский Ю.Ковалев

Қағазда судың бетін сен қалай бейнелер едің? Суретін сал.

Дескриптор Білім алушы

суреттегі бейнелерді сипаттайды;
орындау техникасы мен жанрын анықтайды;
интерпретациялау арқылы су бетін бейнелейді.

34
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу

Оқу мақсаты 3.2.1.1 Қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі
тәсілдермен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Қоршаған орта элементтерін үйлесімді бейнелейді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Әртүрлі пішіндегі дайын шаблонды пайдаланып, балықтың суретін сал. Балықтың қабыршықтарын штрихтай отырып, көлемді етіп бейнеле.
Бейненің түсін, пішінін, сызығын, фактурасын анық көрсет.

Үлгі:

Дескриптор Білім алушы

көлемін шығару үшін түрлі тәсілдерді қолданады;
суретті түсіне сәйкес ұқыпты бояйды;

визуалды элементтерін нақты көрсетеді.

35
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен
техникалары

Оқу мақсаты 3.2.2.1 Аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып,
материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, әртүрлі
құралдармен эксперимент жүргізеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Бейненің көлемінің мәнерлілігін көрсету бойынша эксперимент жүргіз.

Диаметрі 4 см болатын 2 шеңбер сыз. Бір шеңберді жазық бейне шығатындай, ал екіншісін көлемді бейне шығатындай етіп боя.
Бұл тапсырманы орындау үшін жұмсақтығы әртүрлі қарындаш, пастель , балауыз борларын қолдан. Материалдар мен сызықтардың түрлерімен, бордың әр қырларымен эксперимент жасауға болады.

Дескриптор Білім алушы

өз шығармасында түрлі тәсілдерді пайдаланады.

36
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау
Бөлімше
3.3 Шығармашылық жұмысты талқылау және бағалау
Оқу мақсаты
3.3.3.1 Шығармашылық жұмысты бағалау және жақсартуға

идеяларды ұсыну
Бағала критерийі
Білім алушы

• Шығармашылық жұмысты бағалайды

• Жұмысты жақсартуға қатысты идея ұсынады
Ойлау дағдыларының
Қолдану
деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары

Тапсырма

Су- тіршілік көзі бөлімі бойынша жұптасыңның жасаған шығармашылық жұмысын бағала. Жұмысты жақсартуға байланысты идеяңды айт.

Сенің жұмысыңнан маған ... ұнады.
Менің ойымша, бұл жұмыс ... .
Жұмысты жақсарту үшін ... керек деп ойлаймын.

Дескриптор Білім алушы

жұмыстың сәтті және сәтсіз тұстарын айтады;

жұмысты жетілдіру жолдарын ұсынады.

37
ЖОБА

Ортақ тақырып Демалу мәдениеті, Мерекелер

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.1 Орындау техникасын негіздеп таңдай отырып
шығармашылық идеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі)
көрсету

Бағалау критерийі Білім алушы

• Орындау техникасын таңдап, негіздейді

• Шығармашылық жұмыста өз идеясы мен сезімін
көрсетеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Топтық жұмыс.
Кез келген бір мереке түрін таңдап алыңдар.
Мерекелік көңіл күйді қалай көрсетуге болатынын туралы ақылдасыңдар.
Мерекелік көңіл күйді кез келген техниканы қолданып, сурет, коллаж және т.б. түрінде бейнелеп көрсетіңдер.

Дескриптор Білім алушы

мерекеге сәйкес жұмыс жасайды;
мерекелік көңіл күйді анық бейнелейді.

38
ЖОБА

1. Шығармашылық идеяны зерттеу және дамыту

Бөлімше 1.3 Шығармашылық идеяларды дамыту

Оқу мақсаты 3.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі дерек
көздерінен ақпарат жинау

Бағалау критерийі Білім алушы

• Әртүрлі дерек көздерін қолданып,
шығармашылық идеясын дамытуға ақпарат жинайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Берілген суреттерде қай мереке бейнеленгенін ата. Түрлі дереккөздерден ақпарат жинақтап, өзіңе ұнаған мереке түріне коллаж жаса.

Дескриптор Білім алушы

мереке түрлерін атайды;

берілген тақырыпқа сай тапсырманы орындайды.

39
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты 3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және
компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Нақты нобайы бойынша компоненттерді өлшейді,
формасына келтіріп біріктіреді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Төменде көрсетілген үлгі негізінде әртүрлі әдістер мен материалдарды қолданып, өз жұмысыңды жаса. Компонентерді қолданып, безендір.

Дескриптор Білім алушы

жұмыстың өлшемін, формасын, пішінін сақтайды;
жұмысты көркем безендіреді;

жұмысты ұқыпты орындайды.

40
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше
2.3 Дайындау технологиялары

Оқу мақсаты
3.2.3.2 Әртүрлі тәсілдермен және материалдармен
(ермексаз,

қолданыстан шыққан, қағаз материалдары және т.б.) пішіндер

жасау

Бағалау критерийі
Білім алушы

• Әртүрлі
тәсілдерді қолданып, көлемді
пішіндер

жасайды

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Тапсырма

Төмендегі үлгілер негізінде қолданыстан қалған заттардан көлемді қорапша жаса.
Ұсақ бөлшектерін ермексазбен безендіруге болады.

Дескриптор Білім алушы

қолданыстан шыққан заттарды орынды қолданады;

қорапшаның көлемін, пішінін, өлшемін сақтайды;
қорапшаны көркем безендіреді.

41
ЖОБА

2. Шығармашылық жұмысты жасау және дайындау

Бөлімше 2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау

Оқу мақсаты 3.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және
құралдарды қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы

• Құралдармен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік техникасын
сипаттайды

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі

Тапсырма

Суретте берілген құралдармен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік ережесін жаз.

Дескриптор Білім алушы

қайшымен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік ережесін сипаттайды;
желіммен жұмыс жасаудағы қауіпсіздік ережесін сипаттайды.

42
ЖОБА

3. Презентация, талдау және бағалау

Бөлімше 3.1. Презентация

Оқу мақсаты 3.3.1.1 Өз жұмысының (эскиз, бұйым және т.б.) негізгі
идеясын және процесін арнайы терминологияларды пайдаланып таныстыру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Жұмыстың идеясы мен процесін таныстыруда арнайы
терминдерді қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Арнайы терминдерді қолданып, Мерекелер бөлімі бойынша жасаған жұмысыңды таныстыр. Жұмысыңның негізгі идеясы қандай? Қандай тәсілмен орындадың?

Сұрақтарды негізге алып талқыла.
Жұмысың қалай аталады?
Қандай құралдарды қолдандың?
Қандай материалдармен орындадың?
Жұмыс жасау кезеңдері туралы әңгімеле.
Бұл жұмыс арқылы не көрсеткің келді?

Дескриптор Білім алушы

таныстырылымында арнайы терминдерді қолданады;

жұмыстың орындалу кезеңдерін түсіндіреді;
жұмысының негізгі идеясын сипаттайды.

43Ұқсас жұмыстар

Балалардың оқу мотивациясын қалыптастыру
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың оқу мотивациясының психологиялық сипаттамасы
Мәжілісті өткізу
Шартты қарсыласпен жаттығу
Басшы стилі
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың оқу мотивациясындағы мақсат, эмоция және қызығушылықтардың рөлі
Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқуға дайындығын анықтауға арналған әдістемелер
Грамматикалық мағына мен грамматикалық форма сәйкестігі
Қазақ халқының қолөнер түрлері
Оқушының оқу мотивациясын мұғалімдердің зерттеуі
Мәтін және онымен жұмыстың бағдарламалық талаптарын орындаудың негізгі жолы – тілдік талдау
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
«Воробьев и К» КТ табиғат қорғау іс-шараларын орындау туралы ақпарат
Теңіз жаяу әскерлері - теңіз десанттары құрамында ұрыс қимылдарын жүргізуге, сондай - ақ әскери - теңіз базаларының, порттардың Қорғанысы мен басқа да міндеттерді орындауға арналған және арнайы дайындалған әскери - теңіз флоты күштерінің түрі
Сандармен амалдар орындау
Зергерлік бұйым нобайын орындау
Мектептегі тәжірибе кезеңінде орындауға арналған тапсырмалар
Орында және қозғалыста орындау жаттығулары
Кембридж тәсілімен тәжірибелік зерттеу сабағым жайлы
Антигенді таныстырушы жасушалар