Сұрақтарға жауап берЖиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Әдебиеттік оқу

2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына Әдебиеттік оқу пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (2-4-сыныптары) Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

2
Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ... ... ... .4 Өзім туралы бөлімі бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 Менің отбасым және достарым бөлімі бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ... ... ...16 Менің мектебім бөлімі бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16 Менің туған өлкем бөлімі бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ... ... ...27 Дені саудың – жаны сау ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ..27 Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... 29 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ... ... ...38 Қоршаған орта ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 Саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Өзім туралы бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты Тапсырма
1. Мәтінді мұқият тыңда.
Тыңдалым және айтылым

2.1.2.1 Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау үзіндісін мазмұндау сахналау
2.1.5.1 Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу

Білім алушы
• Мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтады • Өз ойын айту үшін тірек сөздерді қолданады

Білу және түсіну Қолдану

20 минут

Досжан қолына шелек алып, құдыққа қарай беттеді. Құдық басында кісі көп екен. Жетпістегі Қалтай қария бүкшеңдеп су тартып жатыр. Бір-екі бала анадайда состиып қарап тұр. Досжан оларға алара бір қарады. Ол қарияның шелегін сұрап алды. Атын суғарып берді. Бағила әжейдің шелегін суға толтырып, үйіне дейін апарып берді.
Қариялар Досжанға алғыс айтып, батасын берді.

Берілген жоспарға сүйеніп, мазмұнда. Жоспар:
1. Құдық басында
2. Досжанның көмегі

2. Берілген сөз тіркестерінің қай кейіпкерге қатысты екенін анықтап, кестеге жаз.

Сөз тіркестері: состиып тұр, алара қарады, ентігіп қалыпты.

Досжан

Қалтай қария

Балалар

3. Досжан қандай бала деп ойлайсың? Неліктен?

4
Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтады
1
оқиға желісін сақтай отырып, мәтінді жоспарға сай жүйелі мазмұндайды;
1

лексикалық нормаларды (сөздерді қайталамау, диалект сөздерді қолданбау, сөздерді мағынасына қарай қолдану) сақтайды;
1

грамматикалық нормаларды (жалғаулар, сөйлемнің құрылымы ) сақтайды;
1
Өз ойын жеткізу үшін тірек сөздерді қолданады
2
кейіпкерлерге қатысты сөз тіркестерін анықтайды (кем дегенде екеуін);
1

3
кейіпкерге қатысты дәлелді пікір айтады.
1
Барлығы
5

Менің отбасым және достарым бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Оқылым Жазылым

2.2.3.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.2.6.1 Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.3.1.1 Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру

Білім алушы
• Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды • Кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты ойын айтады
• Мәтінге жоспар құрады

Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Мәтінді оқы.
Ораз бен Асқар есік алдында ойнап жүр. Екеуі допты әрі-бері тепті. Біраздан кейін ашық тұрған қораның есігін қақпа етіп алды. Енді допты соған дәлдеп ұрды.
Қатты тебілген доп қораның ішіне кіріп кетті. Ораз добын іздей бастады. Қараңғыда допты әрең тауып алды. Сыртқа шыға бергенде бұрышта тұрған шелекті қағып кетті. Ішіндегі сүт төгіліп қалды.
Ораз не істерін білмей тұрып қалды.
- Қорықпа, сүтті мысық төгіп кетіпті дейміз, - деді Асқар.
- Жоқ. Мен өтірік айтпаймын. Байқаусызда төгіп алдым деймін, - деді Ораз.

1) Мәтінге ат қой _________________________________________ 2) Мәтіндегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды анықта.
А) Балалы үйдің ұрлығы жатпас. В) Күлме досыңа, келер басыңа. С) Ойыннан өрт шығады.
D) Қолмен істегенді мойныңмен көтер.

2. Саған қай кейіпкердің іс-әрекеті ұнамады? Неліктен? Сөйлемді толықтырып жаз. Маған____________________________________________________,
себебі ________________________________________________________________ .

3. Берілген сұрақтарға сүйене отырып, мәтінге жоспар құр.

Мәтіннің бөліктері
Сұрақтар
Жоспар
Басы
Оқиға неден басталды?
1.
Ортасы
Ары қарай не болды?
2.
Соңы
Оқиға немен аяқталды?
3.
Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды
1
мәтінге тақырып қояды;
1

мәтіннің негізгі ойына сәйкес мақалды анықтайды;
1
Кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты ойын айтады
2
кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты көзқарасын білдіреді;
1

өз ойына дәлел келтіреді;
1
Мәтінге жоспар құрады
3
мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды;
1

мәтінге жоспар құрады.
1
Барлығы
6

8

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта Әдебиеттік оқу пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).

3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.

2.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екінші тапсырма оқылым дағдысын, үшіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Әдебиеттік оқу пәнінен
1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

Тыңдалым және айтылым

1. Мәтінді мұқият тыңда. Тапсырмаларды орында.

Қатқан нан

Арманның әкесі наубайшы болып істейді. Ол он жыл бойы үздіксіз нан пісіріп келеді. Таңертең ерте, күн шықпастан тұрып жұмысына кетеді. Түс кезінде дүкендерге жаңа ғана пештен шыққан ыстық нан жеткізіледі. Мектеп асханасына да сондай нан әкелінеді.
Бүгін Арманның әкесі ауырып қалды. Он жыл ішінде ол алғаш рет жұмысына барған жоқ. Оның төсегінің жанында шешесі отыр.
- Арман, оқушылар бүгін жаңа піскен нан жемейді... – деді анасы жай ғана.
Түсте балалар асханаға келді. Үстел үстінде кешеден қалған нан тіліктері қойылған. - Бүгін неге қатқан нан берілген? – деп сұрады балалар.
- Менің әкем ауырып қалды, сондықтан бүгін қатқан нан жейміз, – деді Арман.
Балалар қатқан нанның қиқымын еденге түсірмеуге тырысып, сақтықпен алып жеп отыр.

1) Мәтінде нақты жауабы бар сұрақты анықта: А) Арманның шешесі қандай адам?
В) Жаңа піскен нанды асханаға кім әкеледі? С) Арманның әкесі неліктен ауырып қалды? D) Арманның әкесі кім болып жұмыс істейді?

2) Мәтінге сәйкес ақпаратты тап:
А) Үстел үстіне ыстық нан қойылған. В) Балалар қатқан нанды жемей отыр.
С) Бүгін Арманның әкесі ауырып қалды. D) Арманның әкесі жұмыстан көп қалады.

3) Жұптық жұмыс. Берілген жоспарға мазмұнын айтып бер.
Жоспар:
1) Арманның әкесі
2) Қатқан нан тіліктері
сүйеніп, жұптасыңа мәтіннің бір бөлігінің

[5]

Балл қою кестесі

Тапсырма №

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

D)

1

С)

1

12

Білім алушының ықтимал жауабы: Арманның әкесі - наубайшы. Оның
пісірген ыстық нанын мектептің асханасына да әкеледі. Бүгін ол кісі ауырып қалды. Мектептің асханасына ыстық нан әкелінбеді. Түсте оқушылар асханаға келді. Олар үстелдегі қатып қалған нан тіліктерін көрді. Оның себебін сұрады.
- Менің әкем ауырып қалды, сондықтан бүгін қатқан нан жейміз, – деді Арман.
Балалар қатқан нанды жерге түсіріп алмауға тырысып жеді.

1

Оқиғаның желісін сақтай отырып, мәтінді жоспарға сай жүйелі мазмұндайды.

1

Лексикалық нормаларды (сөздерді қайталамау, диалект сөздерді қолданбау, сөздерді мағынасына қарай қолдану) сақтайды.

1

Грамматикалық нормаларды (жалғаулар, сөйлемнің құрылымы) сақтайды.

Барлығы

5

Оқылым

2. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.

Ерік пен Серік – ағайынды балалар. Олар ауылда тұрады. Екеуі ауыл шетіндегі тоғайға барып ойнайды. Тоғайда әнші торғайлар көп. Олар құстардың сайрағанын тыңдап, қызықтайды.
Бір жолы Серік шөп арасынан құстың жұмыртқасын көріп қалды. Оны тақиясына салып, үйіне әкелді. Әкесі оған:
- Балам-ау, бұл бозторғайдың жұмыртқасы ғой. Оны неге әкелдің? Бозторғай – пайдалы құс. Олар дән жемейді. Егінге түскен зиянды құрт-құмырсқаларды жейді, - деді.
Балалар өз қателігін түсінді. Ертеңіне жұмыртқаны орнына апарып қойды.

1) Мәтіннен сұрақтарға жауап беретін сөйлемді тауып, қоршап сыз. • Балалар қайда тұрады?
• Тоғайда нелер көп?
• Бозторғай қандай құс?

2) Мәтінге ат қой ____________________________________

3) Мәтін арқылы автордың не айтқысы келді деп ойлайсың? _____________________ _____________________________________________________________________

[5]

13

Балл қою кестесі

Жазылым
3. Берілген тірек сөздерді тиісті орнына қойып, өлеңді толықтырып жаз.

Тірек сөздер:

шығамыз біргеміз аулаймыз жүреміз күлеміз

Достар бірге жүреміз,

Бірге ойнаймыз, ______________________. Бірге балық __________________________,
Міне, біздер қандаймыз!
Орман, көлге, шыңға біз,

Саяхатқа _____________________ . Тату-тәтті ____________________ , Бөлінбейді іргеміз,
Әрқашанда __________ !

[5] Балл қою кестесі

Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
3
Бірге ойнаймыз, (күлеміз)
1

Бірге балық (аулаймыз)
1

Саяхатқа (шығамыз)
1

Тату-тәтті (жүреміз)
1

Әрқашанда (біргеміз)
1

Барлығы
5

14
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

15
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Менің мектебім бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Тыңдалым және айтылым

2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау
2.1.5.1 Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу

Білім алушы
• Мәтіннің тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңын болжайды
• Өз ойын түсіндіру үшін тірек сөздерді қолданады

Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Берілген үзіндіні мұқият тыңда. Ары қарай не болуы мүмкін? Жалғастырып айт.

Кітапханада
Біздің мектептің екінші қабатында кітапхана бар. Кітапханада әр түрлі кітаптар көп. Біз сыныбымызбен кітапханаға келдік. Бізді кітапханашы Айжан апай қарсы алды...

2. Сұрақтарға сүйене отырып, өз мектебіңдегі кітапхана туралы әңгімелеп бер. Сипаттау сөздерін қолдан.
• Сенің мектебіңде кітапхана бар ма? • Ол қандай?
• Ол жерге не үшін барасың?
• Қандай кітаптар оқығанды жақсы көресің?

Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтіннің тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңын болжайды
1
оқиғаның соңын болжап айтады;
1

оқиғаның логикалық жүйесін сақтайды;
1

тақырыпқа сәйкес мәтін құрастырады;
1
Өз ойын түсіндіру үшін тірек сөздерді қолданады
2
сұрақтардың негізінде тақырыпқа қатысты ойын айтады;
1

сөйлеу барысында сипаттау сөздерін қолданады;
1

лексикалық және грамматикалық нормаларды сақтап сөйлейді.
1
Барлығы
6

16

Менің туған өлкем бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Оқылым Жазылым

2.2.2.1 Мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету

Білім алушы
• Мәтін бойынша қарапайым және нақтылау сұрақтарын қояды
• Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді
• Мәтінде жіберілген қателерді анықтайды және түзетеді

Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.

Алматының әсемдігіне сөз жетпейді. Қала Алатаудың баурайында орналасқан. Қаланың орталығында Үлкен Алматы, Кіші Алматы өзендері бар. Көшелері оқтай түзу. Зәулім үйлер, театрлар мен жоғарғы оқу орындары көп. Алматы – ғылым мен мәдениеттің орталығы. Халқымыздың мақтанышы болып саналатын Медеу мұз айдыны да Алматыда. Алматыда дүниежүзіне әйгілі апорт алмасы өседі.

1) Жауабын мәтіннен тап және астын сыз.

• Алматы қаласы қайда орналасқан? • Қалада қандай өзендер бар?

2) Сұрақтың жауабын белгілеп көрсет: Иә ( ) Жоқ (×)

Дүниежүзіне әйгілі апорт алмасы Алматыда өсе ме?

3) Мәтін бойынша иә немесе жоқ деп жауап беретіндей сұрақ құрастырып жаз. __________________________________________________________________

18
2. Мәтінде жіберілген қателерді тап. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз.

Мен қазір астанада тұрамын. Өзім алыстағы бал-ықшы ауылында туып өстім. Мен туған жерімді сағынып жүрмін.

19

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта Әдебиеттік оқу пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).

3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден сұрақтардан тұруы мүмкін.
Алғашқы екі тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, үшіншісі оқылым дағдысын, төртіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

21

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Әдебиеттік оқу пәнінен
2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

Тыңдалым және айтылым

1. Мәтінді мұқият тыңда. Ары қарай не болуы мүмкін? Әңгімеле.

Бейбіт бақша ішінде жерді қопарып ойнап жүр еді. Қасынан өтіп бара жатқан бір қария:
- Әй, балам, Жерді неге қорлайсың? Ол сенің анаң ғой, - деді. Қарияның сөзіне таң қалған Бейбіт:
- Менің анам үйде, аты Зейнеп, - деді.
- Балам, онда сол Зейнеп анаңнан сұра, түсіндіреді, - деп кете берді қария. Бейбіт ештеңе түсінбей қалды. Ол ...

2. Сұрақтарға жауап бер.
• Анасы Бейбітке не айтады деп ойлайсың? • Жерді қорлау дегенді қалай түсінесің?
• Адамдар жерді неліктен анаға теңейді? • Мәтіннен өзіңе қандай сабақ алдың?
[5]

Балл қою кестесі

Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
Білім алушының ықтимал жауабы: Бейбіт үйіне жүгіріп келді. Ол анасынан сұрады. Анасы қарияның сөзін түсіндіріп берді. Бейбіт енді жерді қазып ойнамайтын болды.
1
Сұрақтың мазмұнына сәйкес болатын басқа да жауаптар қабылданады. Мазмұнын сақтай отырып, мәтіннің соңын болжап айтады – 1 балл; Тақырыпқа сәйкес мәтін құрастырады – 1 балл; Сұрақтарға дұрыс жауап береді – 1 балл;
Сөйлеу барысында грамматикалық нормаларды сақтайды – 1 балл;
Сөйлеу барысында лексикалық нормаларды сақтайды – 1 балл қойылады.
2
Білім алушының ықтимал жауабы: Иә, қария дұрыс айтады. Жерді біздің анамыз деуге болады. Жерді бостан босқа қорлауға болмайды.
1

Білім алушының ықтимал жауабы: Жерді бостан босқа қазу топырақты шашу топырақты ластау
1

Білім алушының ықтимал жауабы: Жер де ана сияқты адамдарға барын береді. Адамдарға қамқорлық жасайды
1

Білім алушының ықтимал жауабы: Топырақтың пайдасы көп. Оны бостан босқа шашуға, ластауға болмайды. Жерді қорламау керек.
1

Барлығы
5

23
Оқылым
3. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.

Ерлік жасаған екеу

Бақыт пен Қазбек есік алдында әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің ескі қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді.
Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Үлкендер Бақыт пен Қазбектің ісіне риза болды.

1) Мәтін қай жанрда жазылған? Белгіле ( )

ертегі өлең әңгіме жұмбақ

2) Мәтінге қатысты 3 дұрыс ақпаратты анықтап, белгіле ( ).

Үлкендер балалардың ісіне риза болды.

Өрттің шығуына Бақыт пен Қазбек кінәлі.

Көрші үйдің ескі қорасы өртене бастады.

Өрттің шығуына кішкентай балалар кінәлі.

3) Мәтіннен кейіпкерлердің жасаған ерлігін сипаттайтын сөйлемді тауып, көшіріп жаз. ________________________________________________________________
[5] Балл қою кестесі

Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
3
Әңгіме
1

Үлкендер балалардың ісіне риза болды.
1

Көрші үйдің қорасы өртене бастады.
1

Өрттің шығуына кішкентай балалар кінәлі.
1

Екі бала өртті сөндіруге кірісті.
1

Барлығы
5

24
Жазылым

4. Сызықшаның орнына тиісті сөздерді қойып, өлеңді толықтырып жаз.

Керекті сөздер:

пайда ал орамал қойма бар

Бөбектерім, оқы, ойна!

Оқу-білім саған __________________________________, Кітабыңның шетін жыртып,
Сияменен бояп __________________________________. Қолыңды жу, тырнағыңды ________________________, Болсын таза бет __________________________________, Мұнтаздай боп мектепке __________________________.

[5]

Балл қою кестесі

Тапсырма №

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

4

Оқу-білім саған (пайда)

1

Сияменен бояп (қойма)

1

Қолыңды жу, тырнағыңды (ал)

1

Болсын таза бет (орамал)

1

Мұнтаздай боп мектепке (бар)

1

Барлығы

5

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

25
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

26
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Дені саудың – жаны сау ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Тыңдалым және айтылым

2.1.1.1 Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау

Білім алушы
• Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді
• Берілген тақырып пен үзіндіге сүйеніп, оқиғаның соңын болжайды

Білу және түсіну Қолдану

20-минут

Тапсырма
1. Берілген үзіндіні мұқият тыңда.
Самат ұйқысынан кеш оянды. Таңертеңгі асын апыл-ғұпыл ішті де, мектепке жинала бастады. Баласының бұл ісін көрген анасы:
- Денсаулығыңды бұзасың ғой. Отырып, дұрыс тамақтансаң қайтер еді? - деді.
- Тамақтанудың денсаулыққа қандай қатысы бар? – деп, Самат анасына таңдана қарады.

Сұрақтарға жауап бер.
• Самат неліктен асықты? • Анасы не деді?
• Самат анасына қандай сұрақ қойды?
• Қай кейіпкердің ойымен келісесің? Неліктен?

2. Анасы Саматқа қалай жауап береді деп ойлайсың? Оқиға қалай аяқталуы мүмкін? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені ары қарай жалғастыр.

Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді
1
мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді;
1

кейіпкерлердің ойына қатысты дәлелді пікір айтады;
1
Берілген тақырып пен үзіндіге сүйеніп, оқиғаның соңын болжайды
2
мәтіндегі оқиғаның соңын болжап айтады;
1

оқиғаны тақырыпқа сай жалғастырады;
1

оқиғаның логикалық жүйесін сақтайды.
1
Барлығы
5

27

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Оқылым Жазылым

2.2.9.1 Cұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан жинақтардан сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
2.3.3.1 Шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет калиграмма аппликация фотосуреттер арқылы ұсыну

Білім алушы
• Әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты анықтайды
• Ақпаратты кестеге түсіреді
• Тақырып бойынша шығармашылық жұмыс жасайды

Білу және түсіну Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Әр түрлі дереккөздерден Наурыз туралы ақпарат жинақтап, кестені толтыр.

Наурыз сөзі қандай мағына береді?
Наурыз қандай мереке?
Адамдар бұл мерекені қалай өткізеді?

2. Наурыз мерекесі тақырыбында сурет сал. Суретке қатысты 1-2 сөйлем жаз.

29

Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты анықтайды. Ақпаратты кестеге түсіреді
1
бірінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады;
1

екінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады;
1

үшінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады;
1
Тақырып бойынша шығармашылық жұмыс жасайды
2
тақырыпқа сәйкес сурет салады;
1

суретті тақырыпқа қатысты сөйлеммен толықтырады.
1
Барлығы
5

30

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта Әдебиеттік оқу пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).

3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардын тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым дағдысын, үшінші және төртінші тапсырмалар жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

32

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Әдебиеттік оқу пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

Тыңдалым және айтылым

1. Мәтінді мұқият тыңда.

Спортшы Бейбіт
Бейбіт – сыныптағы балалардың ең кішісі, әрі нәзігі. Бұл дене шынықтыру сабағында байқалатын. Сапқа тұрғанда оқушылардың ең соңында қалатын. Оған өзі де намыстанатын. Тез өсіп, үлкен болу оның арманы еді.
Ағасы аулаға турник орнатып берді. Бейбіт күн сайын турникке тартылып жүрді. Денесін шынықтыру, спортпен айналысу Бейбіттің бұлжымас әдетіне айналды. Үшінші сыныпқа келгенде бойы өсіп, қайраттана түсті.
Жазда ол ауыл балаларымен бірге бокс үйірмесіне барып жүрді. Бокстасамын деп жүріп өзінен үлкен балалардан таяқ жеп қалған кездері де болды. Бірақ Бейбіт алған бетінен қайтпады. Бокс өнеріне деген ынтасы арта түсті.

Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. • Бейбіт не үшін намыстанды?
• Оның арманы не еді?
• Бейбіт нені бұлжымас әдетке айналдырды? • Ол қай спорт түрімен әуестенді?
• Спортпен айналысу Бейбітке қалай әсер етті?
[5]

Балл қою кестесі

Тапсырма №

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

Білім алушының ықтимал жауабы: Саптың соңғы жағында тұратыны үшін намыстанатынденесі балалардан кіші болғаны үшінөзінің басқалардан кіші болғанына ең кішкентай, ең нәзік болғанына

1

Білім алушылардың сұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауабы қабылданады.

Тез өсу Үлкен болуТез өсіп, үлкен болуБасқа балалар сияқты үлкен болу

1

Дене шынықтыруды Спортпен айналысудыТурникке тартылуды

1

БокспенБокс спортыменБокс өнерімен

1

Денесі өстіқайраттана түстітурникке жақсы тартылатын болдыбойы өсті

1

Барлығы

5

34
Оқылым

2. Мәтінді түсініп оқы.

Аңшы артынан естілген сыбдырға жалт қарайды. Өзіне қарай келе жатқан сары ала жолақты, сойдақ тістері ақсиған жолбарысты көріп, қорқып кетеді.
Ал жолбарыс аңшыға тиіспей, алдыңғы аяғын созыпты. Аяғы ісіп кеткен екен.
Аңшы пышағымен жолбарыстың аяғын тіліп, іріңін шығарады. Белбеуімен мықтап таңады. Сөйтеді де орнынан тұрады.
Жолбарыс аңшыны жібермейді. Аңшы оның соңынан ереді. Жолбарыс аңшыны қазынасы бар жартасқа ертіп әкеледі де, бір ақырып алып, жөніне кетіпті.

1) Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой ____________________________________

2) Аңшының бұл әрекетін қалай бағалайсың? 2 тұжырымды белгіле ( ) .

Қорқақтық Батылдық Жанашырлық Аңқаулық

3) Мәтіннен жолбарысты сипаттайтын сөздерді теріп жаз. _____________________________________________________________

4) Мәтіннен қандай ой түйдің? Жаз. _______________________________________ _______________________________________________________________________
[5] Балл қою кестесі

35
Жазылым
3. Сұрақтардың көмегімен оқыған мәтінге жоспар құрастыр.

1) Оқиға неден басталды? Аңшы қандай аңға кезікті?
2) Ары қарай не болды? Аңшы жолбарысқа қалай көмектесті?
3) Оқиға немен аяқталды? Жаралы аң қандай жақсылық жасады? Жоспар:
1) __________________________________ 2) __________________________________ 3) __________________________________
[3]

4. Сөйлемдегі қатені тауып, дұрыс жаз.

1) Қамыс арасынан үлкен шыға келді жолбарыс. __________________________________________________________________ 2) Жолбарыс жөніне кетті бір ақырып алып. ________________________________________________________________
[2]

Балл қою кестесі

Тапсырма №

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

3

Күтпеген кездесуЖолбарыспен кездесуКездесуҚорқыныш

1

Жоспардың әр бөлігіне 1 балл қойылады. Басқа да дұрыс нұсқалар қабылданады.

Жаралы жолбарысЖолбарысқа көмекКөмек көрсетуКөмек

1

Жақсылыққа жақсылық Жолбарыстың алғысыАлғыс

1

4

Қамыс арасынан үлкен жолбарыс шыға келді.

1

Жолбарыс бір ақырып алып, .жөніне кетті.

1

Барлығы

5

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

36
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

37

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Қоршаған орта ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты
Тыңдалым және айтылым

2.1.2.1 Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау үзіндісін мазмұндаусахналау

Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің мазмұнын дайын жоспар бойынша баяндайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Білу және түсіну Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Мәтінді мұқият тыңда.
Қуаныш
Көктем шығысымен Анар есігінің алдына гүл егіп, ағаш көшеттерін отырғызды. Оларға күнделікті су құйып, күтіп-баптап жүрді.
Бір күні Анар әжесімен бірге ауылға кетті. Таңертең гүлдері мен ағаштарына су құю керек екені есіне түсті. Анасына тапсырып кетпегеніне өкінді. Өзі барғанша гүлдері солып қалатын шығар деп уайымдаумен болды. Әжесінің үйінде ұзақ жата алмай, төрт-бес күннен соң қайтып келді.
Келсе гүлі де, көшеттері де жайқалып өсіп қалыпты. Сөйтсе, анасы су құйып, күтімге алып жүріпті. Оны көрген Анар қатты қуанды.

Берілген жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айт. Жоспар:
1. Көктемгі еңбек
2. Анардың уайымы 3. Анардың қуанышы

Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтіннің мазмұнын дайын жоспар бойынша баяндайды

1
мәтінді жоспар бойынша жүйелі мазмұндайды;
1

оқиғаның әр бөлігін толық сипаттайды;
1

жеткілікті сөздік қорын көрсетеді;
1

сөздер мен сөйлемдерді мағынасына қарай қолданады;
1

сөйлемнің құрылымын сақтайды;
1

ойын еркін жеткізеді.
1
Барлығы
6

38

Саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Сөйлеу әрекетінің түрлері

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Орындау уақыты
Оқылым Жазылым

2.2.2.1 Мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3.2.1 Мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру

Білім алушы
• Мәтін бойынша сұрақтар қояды
• Мәтіннен сұрақтардың жауабын табады
• Берілген ұйқастардан қарапайым шумақтар құрастырады

Қолдану

20 минут

Тапсырма
1. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.
Біз өлкетану мұражайына саяхатқа бардық. Мұражайдағы көне заттар қойылған бөлмеге кірдік. Мұражай қызметкері бізге көне қазанды көрсетті. Ол туралы әңгімелеп берді.
- Қазақ халқының өмірінде қазанның алатын орны ерекше. Өйткені ол – ең басты тіршілік құралы. Халық оны жай ғана қазан демей, қара қазан деп қастерлеп айтады. Бұл жерде қара сөзі қасиетті, киелі, берекелі деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да қазақ халқы қазанды сыйға бермеген, - деді.

1) Мәтіннен берілген сұрақтардың жауабын тап. Қоршап сыз.
• Қара қазан деген сөз қандай мағынаны білдіреді? • Халық қара қазанды неліктен қастерлеген?

2) Мәтіннің мазмұны бойынша иә немесе жоқ деп жауап беретіндей етіп сұрақ құрастыр.

2. Өлеңді оқы. Сызықшаның орнына ұйқасқа сәйкес келетін төлдің атауын қойып, өлеңді толықтырып жаз.
Жайқалады қыраттар, Ән салады бұлақтар. Жағасында тұманың
Ойнақтайды _________________________. Дүбірлетіп даланы, ______________________________ шабады.

40
Бағалау критерийі
Тапсырма №
Дескриптор
Балл

Білім алушы

Мәтін бойынша сұрақтар қояды. Мәтіннен сұрақтардың жауабын табады
1
берілген сөздің мағынасын анықтайды;
1

мәтіннен сұрақтың жауабын тауып, көрсетеді;
1

мәтін бойынша нақтылау сұрағын құрастырады;
1
Берілген ұйқастардан қарапайым шумақтар құрастырады
2
бірінші жолға сәйкес ұйқасты жазады (лақтар);
1

екінші жолға сәйкес ұйқасты тауып жазады (құлыншақтарқұлындар).
1
Барлығы
5

41

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта Әдебиеттік оқу пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).

3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек жүргізіледі.

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым, үшіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

43

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Әдебиеттік оқу пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

Тыңдалым және айтылым

1. Бозша торғай әңгімесінің үзіндісін мұқият тыңда. Оқиға қалай аяқталады деп ойлайсың? Жалғастырып айт.
Бозша торғай
Ерте тұрған Омар атай үй сыртындағы бақшаны аралап келе жатты. Түні бойы жаңбыр жауған. Жер сыз. Омар атай бір топ жусанның ығында бүрісіп отырған кішкентай құсты көрді. Ұшуға жарап қалған бозторғайдың балапаны екен. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Екі қанаты салбырап, дір-дір етеді.
Балапан Омар атайға жасқана қарады. Салбыраған қанатын сүйретіп қашпақ болды. Бірақ ...
[5] Балл қою кестесі

Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
Білім алушының ықтимал жауабы: Бірақ ұшуға әлі келмеді. Омар атай балапанды үйіне алып келді. Оған жем, су берді. Балапанның үстінің суы кепкен соң далаға алып шығып, ұшырып жіберді.
1
Берілген үзіндінің негізінде оқиғаның мазмұнын болжайды.
Оқиғаның мазмұнына сәйкес болатын басқа да дұрыс жауап қабылданады.

1
Оқиғаны берілген тақырып пен негізгі ойға сәйкес жалғастырады

1
Оқиғаның бірізділігін сақтай (ортасы, соңы) отырып, жүйелі баяндайды.

1
Лексикалық бірліктер мен грамматикалық құрылымдарды орынды қолданады.

1
Сөйлеу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды. Дыбыстар мен сөздерді анық, түсінікті айтады.
Барлығы
5

Оқылым

2. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында.

Бұлбұлдан ұят болар
Жексенбі күні Марал мен Айжан орманға барды. Орманды тамашалап, біраз серуендеді. Олар демалуға отырды. Дорбаларынан нан, май, жұмыртқа шығарып, тамақтана бастады.
Кенет жақын маңнан бұлбұл сайрады. Қыздар бұлбұлдың әнін қызыға тыңдады. Кетер кезде Марал тамақ қалдықтарын бұтаның астына тастай салды. Айжан нанның қоқымы мен жұмыртқаның қабығын қағазға орап, дорбасына салды.

45
– Сен қоқысты неге дорбаңа салдың? Тастай сал, ешкім көрмейді ғой, – деді Марал. – Бұлбұлдан ұят болар, – деді Айжан.

1) Мәтінге сүйеніп, берілген сөйлемдердің ретін анықта және нөмірле (1,2,3, 4).

Сөйлемдер Реті

Жақын маңнан бұлбұл сайрады.

Марал мен Айжан орманға келді.

Қыздар бұлбұлдың әнін қызыға тыңдады.

Олар әкелген тамақтарын жей бастады.

2) Маралдың іс-әрекетіне қалай қарайсың? Неліктен? ___________________________________________________________

[5] Балл қою кестесі

Жазылым
3. Мәтінге сай келмейтін сөйлемдерді алып тастап, мәтінді қайта құрастырып жаз. Қарамен жазылған сөздердегі жіберілген қателерді тауып, дұрыс жаз.
Атпен көрші ауылға бара жатқанмын. Кенет атым үрікті. Ат – ер қанаты. Ат үріккен жаққа қарадым. Бір үйрек тұзақа түсіп қалыпты. Үйректі қолда өсіру тиімді. Үйректі босатып жібердім. Атам іннің аузына тұзақ құрды. Тұзақтан босаған үйрек ұйасынан ұзамай, суда жүзіп жүрді.
[5]

46
Балл қою кестесі

Тапсырма №

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

3

Атпен көрші ауылға бара жатқанмын. Кенет атым үрікті. Ат үріккен жаққа қарадым. Бір үйрек тұзаққа түсіп қалыпты.Үйректі босатып жібердім. Тұзақтан босаған үйрек ұясынан ұзамай, суда жүзіп жүрді.

1

Мәтінді дұрыс құрастырып жазады.

1

Орфографиялық және пунктуациялық нормаларды сақтап көшіріп жазады (3түзетуден артық емес)

1

Каллиграфиялық нормаларды (әріптердің биіктігі мен мөлшерін сақтау, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу) сақтап жазады

Тұзақа- тұзаққа

1

Екі дауыссыздың қатар келуінен жіберілген қатені түзетеді.

Ұйасынан- ұясынан

1

Я әрпінің жазылу емлесіне қатысты жіберілген қатені түзетеді.

Барлығы

5

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

47
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

48

ɀɚɡɛɚɥɚɪԑɚɚɪɧɚɥԑɚɧɨɪɵɧ

Теруге 19.07.2017. берілді. Басуға 20.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60х848. Кеңсе қағаз 80 грм2. Сандық басылыс. Шартты б. т. 5,8. Таралымы 18 дана. Тапсырыс № 1574
Педагогикалық шеберлік орталығы ЖМ типографиясында басылды. 010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: info@cpm.Ұқсас жұмыстар

Биологияны оқыту әдістемесінің пайда болуы
Қазақ тілінің негізгі салалары
Сөйлеу тілінің даму кезеңдері
Жалпы білім беру мектептерінің ортаңғы сынып оқушыларына аутентикалық материалдарды қолдана отырып ағылшын тілін проблемалық жағдайда оқыту
Есімдік.Есімдік туралы түсінік
Ата аналарды отырғызу
ЕЛТАНЫМ ҚАЗАҚ ТІЛІ
ӘДІС-ТӘСІЛДЕР ТІЗБЕСІ
Химия пәнінен дәрістердің қысқаша конспектісі
Физиканы оқыту әдістемесінің негізгі қызметтері
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
САРЫҰЛЫ АҚТАНБЕРДІ
БЕРДӘУЛЕТҰЛЫ ЖӘНІБЕК
Кәсіби бағдар берудегі оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін психологиялық зерттеу
ТІЛЕПБЕРГЕНҰЛЫ ҚАЗАНҒАП
ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ ШӘКӘРІМ туралы
XX ғасыр басындағы тарихи білім беру жүйесі
Берелдің берері берекелі
Жол қозғалысы және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік