Ежелгі Египеттің орналасқан жері

1. Геродоттың Египеттің сыйлығы деп атаған өзені
А Ніл
Б Ефрат
В Дунай
Г ешқайсысы емес
2. Ежелгі Египеттің дамуын Манефон неше дәуірге бөлген:
А 3
Б.2
В. 4
Г.5

3. Египетті А.Македонскийдің басып алған уақыты қай кезеңге сәйкес келеді?
А. Ертедегі патшалық
Б. Ежелгң патшалық
В. Жаңа патшалық
Г.Орта патшалық

4. Мысырдың тас ғасыры қай кезеңге сәйкес келеді?
А. Ертедегі патшалық
Б.Ежелгі патшалық
В. Орат патшалық
Г. Жаңа патшалық

5. Орта патшалық кезеңінде Египеттің орталығы болған қаланы атаңыз?
А. Библ
Б. Фаюм
В. Фива
Г. Ларса

6. 1 Яхмос перғауын Египетті басқарған жылдар
А. 311-2800
Б. 2800-2250
В. 2250-1700
Г. 1575-1087

7. Египеттің бірінші астанасы
А. Менес
Б. Тинис.
В.Мемфис
Г. Библ

8. Ежелгі Қосөзенде алғашқы жазуды қалыптастырғандар:
A)Шумерліктер.
B)Аккадтар
C)ғұндар
D)ру-тайпалар

9.Ежелгі Вавилондағы әлемнің жеті кереметінің бірі:
A)Зевс мүсіні
B)Мұражай
C)Сурет
D)Аспалы бақ

10. Ежелгі Вавилон қаласының қамқоршы құдайы:
A)Тардуш
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен

11.Ежелгі вавилондықтардың түсінігінде Таммуз – ол:
A)Жерқұдайы
B)Су құдайы
C)күн құдайы
D)аспан құдайы

12.Ежелгі Египеттің халық тығыз қоныстанған елге айналған уақыты:
A)Б.з.д. IV мыңжылдық.
B)б.з.д Vғ.
C)б.з.д. Ixғ.
D)б.з.д. Iғ.

13.Ежелгі Египеттің орналасқан жері:
A)Египет
B)Афины
C)Солтүстік-Шығыс Африка.
D)Грекия

14. Б.з.д. IV мыңжылдықта Египет жерінде мемлекеттердің пайда болуына әсер еткен фактор:
A)құл иеленушілік құрылыстың қалыптасуы
B)егіншілік
C)рулық қауым
D)мал шаруашылығы

15.Ежелгі Египет билеушісінің титулы:
A)Кароль
B)Патша.
C)Гунмо
D)Хан

16.Ежелгі Египет мемлекетінің алғашқы астанасы:
A)Египет
B)Афины
C)Грек
D)Мемфис

17.Ежелгі Египет жазуында қолданылған иероглифтер саны:
A)130-дан астам
B)85
C)750-ге жуыќ
D)250-ге жуық

18.Ежелгі египеттіктер бір жылды :
A)365 күнге бөлді
B)225айга
C)362күнге
D)489аптаға

19.Ежелгі Египеттегі Фивы қаласының бас храмында еңбек еткен құлдар саны:
A)82 мың
B)81 мың
C)80мың
D)85мың

20.Астрономиялық білім негізінде календарь пайда болған ел:
A)Ассирия
B)Грек
C)Египет
D)Үнді

21.Ежелгі Египетте құдайға баланғандар:
A)Мемфис
B)Перғауын
C)Патша
D)Кароль

22.Ежелгі дәуірде бір жылды 12 айға, 365 күнге бөле білген халық:
A)Гректер
B)үнділер
C)Қытайлар
D)Египеттіктер

23.Ежелгі египеттіктер құдай ретінде елестеткен бейне:
A)жануар
B)Жануар басты адам
C)маймылдар
D)адам

24.Ежелгі египеттіктердің жазуы – таңба суреттің атауы:
A)Гипер
B)Алфавит
C)Иероглиф
D)Үнді жазуы

25. Ежелгі египеттіктерде Амон – Ра:
A)Күн құдайы
B) Жер құдайы
C)Су қүдайы
D) әлем құдайы

26.Ежелгі Грекиядағы полистер – ол:
A)Шаруалар
Б)ауылдар
B)Ќала-мемлекеттер
C)көшпелілер

27. Афины мемлекетінің құрамына кірген қалалар саны.
A)12
B)21
C)52
D)33

28.Ежелгі Грекиядағы демостар – ол:
A)Ќарапайым халыќ
B)шаруалар
C)егіншілер
D)халық

29. Архонт Солонның заңдары негізінде Ежелгі Афиныда пайда болды:
A)сауда
B)Демократия
C)егіншілік
D)жібек

30. Ежелгі Афиныдағы жоғары үкімет билігі:
A)Сот
B)патша
C)Халық жиналысы
D)өкімет

31.Афины қала мемлекетінің Эллададағы бай және қуатты мемлекетке айналған уаќыты:
A)б.з.д.V ғасырдың ортасы.
B)Б.з.д. ІІ ғасырда
C)Б.з.д. VIII ғ.
D)б.з.д XI ғ.

32. Б.з.д. V ғасырдың ортасында өмір сүрген, Афины демосының көсемі, Афины мемлекетінің өрлеуіне ыќпал еткен ќайраткер.
A)Перикл
B)Шаньюон
C)Мардук
D)Шумер

33. Б.з.д. IVғасырда Грекияға ќауіп төндірген Балкан түбегіндегі ел.
А)Македония
BХетт патшалығы
C)Франция
D)Үндістан

34.АфинылықтардыңМакедонияға қарсы тәуелсіздік жолындағы күресін басқарған қайраткер.
A)Цинь Ши Хуанди
B) С.Бах
C)Мардук
D)Демосфен.

35. Македония мен гректердың арасында ең ірі Херонея соғысы өткен жыл.
A)б.з.д.552 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл

36. Ежелгі Грекиядағы Дионис құдайдың құрметіне жасалған мереке.
A)көшпелілер
B)Егіншілер мерекесі
C)шаруалар
D)егіншілер

37.Олимпия ойындары кезінде бүкіл Грекияда тыйым салынды:
A)тауарға
B)ақшаға
C)егіншілікке
D)Соғысќа

38.Ежелгі Грекияда тұңғыш Олимпия ойындары өткен жыл.
A)Б.з.д 776 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл

39.ЕжелгігрекжазушысыЭсхилдіңірітрагедиялықшыєармаларыныңбірінкөрсет.
A)БұғауланғанПрометей
B) Жабық есік
C)Шаньдун
D)Барлык жауап дұрыс

40. Ежелгі гректердің наным-сеніміндегі өздері табынған құдайлардың саны.
A)20ға жуық
B)30-дан астам
C)40-ға жуыќ
D) 17

41. Ежелгі гректердің нанымындағы ағайынды үш құдай.
A)Бах ,Мардук,Шопен
B)Зевс, Посейдон, Аид
C)Исаак Ньютон,Бах,Рентген
D) Барлығы дурыс

42.Ежелгі гректер нанымындағы сұлулыќ пен махаббат құдайы.
A)Афродита
B)Ра
C)Зевс
D)дұрыс жауабы жоқ

43. Францияда екінші республика жарияланған жыл:
A) 1848 ж. 25 ақпан.
B) 1849ж. 24 акпан
С) 1850ж. 21 акпан
D) 1847ж. 25 акпан
E) Дұрыс жауабы жоқ

44. Наполеон Бонапарттың келуімен Францияда орныққан әкімшілік жүйе:
A) Монархиялық жүйе.
B) Республикалық жүйе
C) демокртаиялық
D) әкімшілік

45.Франция-Пруссия соғысы басталған жыл:
A) 1870 ж.
B) 1871ж
С) 1875ж
D) 1876ж
E) 1860ж

46.Францияда 1814 ж. тақ басына келген династия:
A) Бурбондар
B) Габсбугтер
С) Сасанидтер
D) Лигберттер
E) Талибандар

47.1870 ж. 19 шілдеде қандай тарихи оқиға болды?
A) Франция-Пруссия соғысы басталды.
B) Франция мемлекеті құрылды
С) Тақ басына жаңа король келді
D) Соғыс басталды
E) дұрыс жауап көрсетілмеген

48.1871 ж. Франция республикасының герцогтер республикасы деп аталу себебі:
A) Ұлттық жиналыс мүшелерінің көпшілігі монархияшылдар.
B) Король ұсынған аты
С) Герцог биледі
D) барлық жауап дұрыс
E) дұрыс жауап жоқ

49. 1871 ж. 21-28 мамыр аралығындағы күндердің қанды апта оқиғасы деп аталу себебі:
A) Париж Коммунарлары мен Версаль әскерлерінің арасындағы қырғын соғыстың болуы.
B) Коп адамдардың қырылуы
С) Версаль мен Герман әскерлерінің соғысы
D) Бралық жауап дұрыс
E) Дұрыс жауап жоқ

50. Императорын Көк тәңірінің ұлы деп есептеген мемлекет:
A) Қытай
B) Аляска
С) Тундра
D) Аризона
E) Барлығы

51.ХVІІІ-ХІХ ғ. Қытайдың дүние жүзі елдерінен дамуы жағынан артта қалу себебі:
A) Ешқандай елмен дипломатиялық не сауда байланысын жасамауынан
B) Дағдарыс себептерінен
С) өнеркісіп нашарлады
D) барлығы
E) дұрыс жауап жоқ

52. Бірінші апиын соғысы болған жылдар:
A) 1840-1842 ж
B) 1850-1864
С) 1856-1860 ж
D) 1850-1864
E) 1856-1860 ж

53. 1840-1842 ж. АнглияныңҚытайғасоғысжариялауыныңсебебі:
A) ПекинніңағылшындардыңҚытайғаапиынсатуынатыйымсалуы
B Дағдарыс себептерінен
С) өнеркісіп нашарлады
D) барлығы
E) дұрыс жауап жоқ

54. 1842 ж. Нанкин келісімшартында қабылданған шешім:
A) Қытай ағылшындар үшін бес порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды .
B) ) Қытай ағылшындар үшін алты порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
С) Қытай ағылшындар үшін жеті порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
D) Қытай ағылшындар үшін төрт порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
E) дұрыс жауабы жоқ

55.1850-1864 ж. аралығында Қытайдың экономикалық күйзелісі мен апиын қозғалысының зардаптарынан туған шаруалар соғысы:
A) Тайпиндер көтерілісі.
B) сасанидтер көтерілісі
С) Цао көтерілісі
D) барлығы дұрыс
E) дұрыс жауап жоқ

56. Англия мен Франция Пекинде өздерінің елшіліктерін ұстауға және өз азаматтарының Қытайда емін-еркін жүріп-тұруына мүмкіндік берген келісім:
A) Тяньцзинь келісімі.
B) Тайпинь келісімі
С) Тайфун келісімі
D) Дао келісімі
E) дұрыс жауабы жоқ

57. 1850-1864 ж. тайпиндер құрған мемлекеттің идеологиясы:
A) Ежелгі қытай дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу .
B) Ежелгі үнді дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу
С) Ежелгі Парсы дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу
D) Ежелгі египет дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу

58.1894-1895 ж. жапон-қытай соғысында күйреген Қытай саясаты:
A) Өзін-өзі күшейту.
B) Жабық есік
С) Ашық есік
D) Күйрету
E) дұрыс жауап жоқ

59. ХІХ ғ. Қытайды ауыр жағдайдан шығарудың жолын іздеген революциялық-демократиялық қозғалыстың көсемі:
A) Сунь Ятсен.
B) Цин Ши Хуанди
С) Цао Пяень
D) Дао Ляо
E) Сан Сури

60.1894 ж. құрылған Қытайды қайта өркендету қоғамының басты мақсаты:
A) Қытай Республикасын құру.
B) Жаңа заңдар еңізу
С) Республиканы қирату
D) Нормалар енгізу
E) дұрыс жауап жоқ

61. ХХ ғ. Қытайдағы ашық есік саясатының мәні:
A) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқық
B) Ашық кеден
С) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқықылы емес
D) Б мен С
E) дұрыс жауап жоқ

62. ХХ ғ. басында Қытай капитализмінің дамуына кедергі болған басты жағдай:
A) Шетелдіктердің отарлау саясаты
B) Дағдарыс
С) Иммигранттардың ағылып келуі
D) Б мен С
E) А мен е

63. Сунь Ятсен тұжырымдаған үш принциптің бірі:
A) Монархиялық биліктен бас Тарту
B) Монархияны қолдау
С) Республикалық биліктен бас Тарту
D) жаңа саясат
E) а мен е

64.ҚытайдаСиньхайреволюциясыболғанжылдар:
A) 1911-1913 ж
B) 1850-1864
С) 1856-1860 ж
D) 1850-1864
E) 1856-1860 ж

65. Қытай Республикасының тұңғыш президенті:
A) Сунь Ятсен
B) Цин Ши Хуанди
С) Цао Пянь
D) Ли Цань
E) дұрыс жауабы жоқ

66. Қытайда маньчжур үстемдігі құлаған жыл:
A) 1912 ж
B) 1913
C) 1915
D) 1919
E) 1911

67.1857-1859 ж. Үндістандағы ұлт-азаттық көтерілістің басталуына түрткі болған оқиға:
A) Сипай әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
B) Таипинь әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
С) Сасанид әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
D) шиеленіс
E) дұрыс жауабы жоқ

68. 1857-1859 ж. сипайлар көтерілісінен кейінгі Англияның Үндістанда енгізген саяси өзгерістері:
A) Әкімшілік билік вице-корольге берілді
B) Әкімшілік билік корольге берілді
С) Әкімшілік билік королеваға берілді
D) Әкімшілік билік принцке берілді
E) дұрыс жауабы жоқ

69. ХІХ ғ. І жартысында Үндістанды өзінің тауарларын өткізу рыногына және шикізат көзіне айналдырған мемлекет:
A) Англия
B) АҚШ
С) Италия
D) Испания
E) Германия

70.Үндістандаалғашқытоқымафабрикасыпайдаболды?
A) 1854 ж. Калькуттада
B) 1859 ж Калькуттада
C) 1854 ж. Джабхартада
D) 1853 ж.Калькуттада
E) дұрыс жауабы жоқ

71. 1885 ж. Үндістандақұрылғанжалпы-үнділіксаясипартия:
A) ҮндіҰлттықКонгресі
B) ХДП
С) ХДО
D) А мен С
E) дұрыс жауабы жоқ

72. ХІХ ғ. Үндістан радикалдарының ұлттық өнеркәсіпті бәсекелестіктен сақтап қалу үшін жасаған мәлімдемесі:
A) Ағылшын тауарларына бойкот жариялау
B) Герман тауарларына бойкот жариялау
С) Испан тауарларына бойкот жариялау
D) Португал тауарларына бойкот жариялау
E) дұрыс жауабы жоқ

73. 1885 ж. құрылған Үнді Ұлттық Конгресінің радикалдық қанатының көсемі:
A) Б.Тилак.
B) Неру
С) Сунь Ятсен
D) Ли Джо
E) дұрыс жауабы жоқ

74. ХХ ғ. басында Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыстың аса белсенді ошағы болған аймақ:
A) Бенгалия
B) Калькутта
С) Джабхарта
D) Фландрмя
E) дұрыс жауабы жоқ

75.1905 ж. Үндістандағы отаршыл өкіметтің Бенгалияны екіге бөлудегі мақсаты:
А) Үнділер мен мұсылмандар арасында діни алауыздықты тудыру
B) Жаңа жерлерді жаулап алу
С) Саясат бұрмалау
D) Соғыс тудыру
E) дұрыс жауабы жоқ

76.ХХ ғ. басындағы Үндістан халқын ағылшын отаршылдарына қарсы күреске шақырған үндеу:
A) Өз тауарларымыз
B) шетел тауарлары
С) жаңа тауарлар
D) ескі тауарлар
E дұрыс жауабы жоқ

77.Вавилон патшалығын құрған билеуші:
A)Хаммурапи
B)Шаньюон
C)Мардук
D)Шумер

78.Ежелгі Вавилон патшалығындағы аса маңызды құжат:
A)Жабық есік
B)Бірлік және прогресс
C)Сауда буржуазиясы
D)Хаммурапи зағдар жинағы.

79.Әлемдегі ең ежелгі жазу жүйесі қай елде қалыптасты:
A)Англия
B)Ќосөзенде.
C)Франция
D)Үндістанда

80. Ежелгі Қосөзенде алғашқы жазуды ќалыптастырғандар:
A)Шумерліктер.
B)Аккадтар
C)ғұндар
D)ру-тайпалар

81.Ежелгі Вавилондағы әлемнің жеті кереметінің бірі:
A)Зевс мүсіні
B)Мұражай
C)Сурет
D)Аспалы бақ

82. Ежелгі Вавилон ќаласының қамқоршы құдайы:
A)Тардуш
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен

83.Ежелгі вавилондықтардың түсінігінде Таммуз – ол:
A)Жерқұдайы
B)Су құдайы
C)күн құдайы
D)аспан құдайы

84.Ежелгі Египеттің халық тығыз қоныстанған елге айналған уақыты:
A)Б.з.д. IV мыңжылдық.
B)б.з.д Vғ.
C)б.з.д. Ixғ.
D)б.з.д. Iғ.

85. Ежелгі Египеттің орналасќан жері:
A)Египет
B)Афины
C)Солтїстік-Шыєыс Африка.
D)Грекия

86.Б.з.д. IV мыңжылдықта Египет жерінде мемлекеттердің пайда болуына әсер еткен фактор:
A)құл иеленушілік құрылыстың ќалыптасуы
B)егіншілік
C)рулық қауым
D)мал шаруашылығы

87.ЕжелгіЕгипетбилеушісініңтитулы:
A)Кароль
B)Патша.
C)Гунмо
D)Хан

88.ЕжелгіЕгипетмемлекетінің алғашќыастанасы:
A)Египет
B)Афины
C)Грек
D)Мемфис

89.ЕжелгіЕгипетжазуындаќолданылғаниероглифтерсаны:
A)130-дан астам
B)85
C)750-ге жуыќ
D)250-ге жуық

90.Ежелгі египеттіктер бір жылды :
A)365 күнге бөлді
B)225айга
C)362күнге
D)489аптаға

91. Ежелгі Египеттегі Фивы қаласының бас храмында еңбек еткен құлдар саны:
A)82 мың
B)81 мың
C)80мыѕ
D)85мың

92.Астрономиялыќ білім негізінде календарь пайда болған ел:
A)Ассирия
B)Грек
C)Египет
D)Үнді

93.Ежелгі Египетте құдайға баланғандар:
A)Мемфис
B)Перғауын
C)Патша
D)Кароль

94.Ежелгі дәуірде бір жылды 12 айға, 365 күнге бөле білген халық:
A)Гректер
B)үнділер
C)Қытайлар
D)Египеттіктер

95.Ежелгіегипеттіктерқұдайретіндеелестеткенбейне:
A)жануар
B)Жануар басты адам
C)маймылдар
D)адам

96.Ежелгі египеттіктердің жазуы – таңба суреттің атауы:
A)Гипер
B)Алфавит
C)Иероглиф
D)Үнді жазуы

97.ЕжелгіегипеттіктердеАмон – Ра:
A)Күнқұдайы
B) Жер құдайы
C)Су қүдайы
D)әлем құдайы

98.Қазіргі Ирак мемлекетінің солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан ежелгі мемлекет:
A)Грек
B)Ассирия
C)Египет
D)Вавилон

99.Б.з.д.ІХ ғасырда құрылған, Армения жерінде орналасқан ежелгі мемлекет:
A)Сайрам
B)Египет
C)Урарту
D)Вавилон

100.Урарту мемлекетінің астанасы болған Тушпа қаласы орналасқан жер:
A)Вавилон
B)Шу аймағы
C)Ойпат маңы
D)Ван көлініѕң жағасы

101. Урарту патшалығының мықты мемлекетке айналған уақыты:
A )б.з.дVIIғ
B)Б.з.д. VIII ғ.
C)б.з.д XI ғ.
D)б.з.д Ixғ.

102. Урарту мемлекетінің астанасы.
A)Тушпа
B)Сайрам
C)Ассирия
D)Египет

103. Б.з.б. VIII ғ. қуаты арта түскен мемлекет:
A)Тушпа
B)Сайрам
C)Ассирия
D)Египет

104.БірорталыққабағынєанҮндімемлекетінқұрудыжүзегеасырғанпатша:
A)Ашок.
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен

105.ЕжелгіҮндістандағыбрахмандар – ол:
A)малшылар
B)Абыздар
C)егіншілер
D)дінбасылар

106. Ежелгі Үндістанның Рамаяна дастанында суреттелген, үнділіктер табынатын қасиетті маймыл.
A) Арийлер
B)Хануман
C) Ашок
D) Сиддхардћа

107. Ежелгі үнділіктердің шаруашылығы, басқару жүйесі, әлеуметтік жағдайы, әдет-ғұрыптары жайында мәлімет беретін тарихи шығарма.
A)Будда заңы
Б)Хаммурапи заңдары
C)Ману заңдары
D)Дурыс жауабы жоқ

108.Будда дінінің негізін қалаушы.
А)Сиддхардћа
B) Арийлер
C)Хануман
D) Ашок

109.Буддизм дініндегі нирвана – ол:
A)өмір шындығы
B)жалғанөмір
C)Рахат өмір
D) Дурыс жауабы жоқ

110.Ұлы Қытай қорғанын салдырған патша.
A)Цинь Ши Хуанди
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен

111.Сары орамалдылар көтерілісі қанша жылға созылды:
A)20жылға
B)30 жылға
C)45 күнге
D)1 жылға

112. Қытайлар өндіру тәсілін біраз уақытқа дейін құпия сақтаған тауар.
A)Мата
B)мақта
C)Жібек
D)ақша

113.Қытайда қағазға жазу қай ғасырда қалыптасты:
A)Б.з.д. ІІ ғасырда
B)Б.з.д. VIII ғасырда
C)б.з.д XI ғасырда.
D)б.з.д IХ ғасырда.

114.Әлемде компасты алғаш ойлап тапқандар.
A)Ирандықтар
B)Қытайлар
C)Испандықтар
D)Гректер

115.Ежелгі Грекиядағы полистер – ол:
A)Шаруалар
Б)ауылдар
B)Қала-мемлекеттер
C)көшпелілер

116. Афины мемлекетінің құрамына кірген қалалар саны.
A)12
B)21
C)52
D)33

117.ЕжелгіГрекиядағыдемостар – ол:
A)Қарапайымхалық
B)шаруалар
C)егіншілер
D)халық

118. Архонт Солонның заңдары негізінде Ежелгі Афиныда не пайда болды:
A)сауда
B)Демократия
C)егіншілік
D)жібек

119. Ежелгі Афиныдағы жоғары үкімет билігі:
A)Сот
B)патша
C)Халықжиналысы
D)өкімет

120.Афины қала мемлекетінің Эллададағы бай және қуатты мемлекетке айналған уақыты:
A)б.з.д.V ғасырдың ортасы.
B)Б.з.д. ІІ ғасырда
C)Б.з.д. VIII ғ.
D)б.з.д XI ғ.

121. Б.з.д. V ғасырдың ортасында өмір сүрген, Афины демосының көсемі, Афины мемлекетінің өрлеуіне ықпал еткен қайраткер.
A)Перикл
B)Шаньюон
C)Мардук
D)Шумер

122.Б.з.д. IV ғасырдаГрекияғақауіптөндіргенБалкантүбегіндегіел.
А)Македония
BХетт патшалығы
C)Франция
D)Үндістан

123.АфинылықтардыңМакедонияғақарсытәуелсіздікжолындағыкүресінбасқарғанқайраткер.
A)Цинь Ши Хуанди
B) С.Бах
C)Мардук
D)Демосфен.

124.Македонияменгректердыңарасындаең іріХеронеясоғысыбіткенжыл.
A)б.з.д.552 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл

125. Ежелгі Грекиядағы Дионис құдайдың құрметіне жасалған мереке.
A)көшпелілер
B)Егіншілер мерекесі
C)шаруалар
D)егіншілер

126.ОлимпияойындарыкезіндебүкілГрекиядатыйымсалынды:
A)тауарға
B)ақшаға
C)егіншілікке
D)Соғысқа

127.ЕжелгіГрекиядатұңғышОлимпияойындарыөткенжыл.
A)Б.з.д 776 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл

128.ЕжелгігрекжазушысыЭсхилдіңірітрагедиялықшығармаларыныңбірін көрсет.
A)БұғауланғанПрометей
B) Жабық есік
C)Шаньдун
D)Барлык жауап дұрыс

129. Ежелгі гректердің наным-сеніміндегі өздері табынған құдайлардың саны.
A)20ға жуық
B)30-дан астам
C)40-ға жуыќ
D) 17

130. Ежелгі гректердің нанымындағы ағайынды үш құдай.
A)Бах ,Мардук,Шопен
B)Зевс, Посейдон, Аид
C)Исаак Ньютон,Бах,Рентген
D) Барлығы дурыс

131.Ежелгі гректер нанымындағы сұлулық пен махаббат құдайы.
A)Афродита
B)Ра
C)Зевс
D)дұрыс жауабы жоқ

132. Ежелгі Грекияда сәулет өнерінің барынша қарқынды дамыған уақыты.
A)Б.з.д. V ғасыр
B)Б.з.д. VIII ғ.
C)б.з.д XI ғ.
D)б.з.д Ixғ.

133. Грекиядағы әлемнің жеті кереметінің бірі, мүсінші Фидийдің туындысы:
A)тауар
B)ақша
C)егіншілік
D)Зевс мїсіні

134.1815 ж. Ватерлоо түбіндегі шайқастың нәтижесі:
A) Наполеон жеңіліс тауып, Әулие Елена аралына жер аударылды.
B) Напалеон жеңді
С) Волгаға жер аударылды
D) Б мен С
E) дұрыс жауабы жоқ

135. Францияда екінші республика жарияланған жыл:
A) 1848 ж. 25 ақпан.
B) 1849ж. 24 акпан
С) 1850ж. 21 акпан
D) 1847ж. 25 акпан
E) Дұрыс жауабы жоқ

136.Франция-Пруссия соғысы басталған жыл:
A) 1870 ж.
B) 1871ж
С) 1875ж
D) 1876ж
E) 1860ж

137.Францияда 1814 ж. тақ басына келген династия:
A) Бурбондар
B) Габсбугтер
С) Сасанидтер
D) Лигберттер
E) Талибандар

138.1870 ж. 19 шілдеде қандай тарихи оқиға болды?
A) Франция-Пруссия соғысы басталды.
B) Франция мемлекеті құрылды
С) Тақ басына жаңа король келді
D) Соғыс басталды
E) дұрыс жауап көрсетілмеген

139. 1871 ж. Франция республикасының герцогтер республикасы деп аталу себебі:
A) Ұлттық жиналыс мүшелерінің көпшілігі монархияшылдар.
B) Король ұсынған аты
С) Герцог биледі
D) барлық жауап дұрыс
E) дұрыс жауап жоқ

140. 1871 ж. 21-28 мамыр аралығындағы күндердің қанды апта оқиғасы деп аталу себебі:
A) Париж Коммунарлары мен Версаль әскерлерінің арасындағы қырғын соғыстың болуы.
B) Коп адамдардың қырылуы
С) Версаль мен Герман әскерлерінің соғысы
D) Барлық жауап дұрыс
E) Дұрыс жауап жоқ

141. ХХ ғ. Қытайдағы ашық есік саясатының мәні:
A) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқық
B) Ашық кеден
С) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқықылы емес
D) Б мен С
E) дұрыс жауап жоқ

142. ХХ ғ. басында Қытай капитализмінің дамуына кедергі болған басты жағдай:
A) Шетелдіктердің отарлау саясаты
B) Дағдарыс
С) Иммигранттардың ағылып келуі
D) Б мен С
E) А мен е

143. Сунь Ятсен тұжырымдаған үш принциптің бірі:
A) Монархиялық биліктен бас Тарту
B) Монархияны қолдау
С) Республикалық биліктен бас Тарту
D) жаңа саясат
E) а мен е

144. Қытайда Синьхай революциясы болған жылдар:
A) 1911-1913 ж
B) 1850-1864
С) 1856-1860 ж
D) 1850-1864
E) 1856-1860 ж

145. Қытай Республикасының тұңғыш президенті:
A) Сунь Ятсен
B) Цин Ши Хуанди
С) Цао Пянь
D) Ли Цань
E) дұрыс жауабы жоқ

146. Қытайда маньчжур үстемдігі құлаған жыл:
A) 1912 ж
B) 1913
C) 1915
D) 1919
E) 1911

147. ХІХ ғ. жабық есік саясатын ұстанған, жері ірілі-ұсақты аралдардан тұратын мемлекет:
A) Жапония
B) Италия
С) Испания
D) АҚШ
E) Қытай

148.Үндістандаалғашқытоқымафабрикасықай жылы пайдаболды ... .
A) 1854 ж. Калькуттада
B) 1859 ж Калькуттада
C) 1854 ж. Джабхартада
D) 1853 ж.Калькуттада
E) дұрыс жауабы жоқ

149.1885 ж. құрылған Үнді Ұлттық Конгресінің радикалдық қанатының көсемі:
A) Б.Тилак.
B) Неру
С) Сунь Ятсен
D) Ли Джо
E) дұрыс жауабы жоқ

150. ХХ ғ. басында Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыстың аса белсенді ошағы болған аймақ:
A) Бенгалия
B) Калькутта
С) Джабхарта
D) Фландрмя
E) дұрыс жауабы жоқ

151.1905 ж. Үндістандағы отаршыл өкіметтің Бенгалияны екіге бөлудегі мақсаты:
А) Үнділер мен мұсылмандар арасында діни алауыздықты тудыру
B) Жаңа жерлерді жаулап алу
С) Саясат бұрмалау
D) Соғыс тудыру
E) дұрыс жауабы жоқ

152.XVII-XVIII ғасырлардыЦиньимпериясыныңеңалдыменжаулапалғанелі.
A. Монғолия
B. Қазақ хандығы
C. Жонгария
D. Ресей
E. Дұрыс жауап жоқ

153. 1921 жылғыМонғолхалықреволюциясының көсемі, МонғолХалықпартиясыныңұйымдастырушысы:
A. Сухэ-Батор
B. Чан Кайши
C. Гунь мо
D. ешқайсысы
E. дұрыс жауап жоқ

154. Монғол Халық Республикасы құрылған жыл:
A. 1924 жыл
B. 1922 жыл
C. 1923 жыл
D. 1921жыл
E. дұрыс жауап жоқ

155. ХХ ғасырға дейін Монғолия халқына ықпалын жүргізген будда дінінің тармағы:
A. Ламаизм
B. буддаизмның өзі
C. Ламаизм мен буддаизмның
Д. дұрыс жауап жоқ

156. 1929-1934 жылдары Монғолияда жүргізілген экономикалық саясат:
A. Бай-феодалдардың дүние-мұлкін тәркілеу
B. дінге салық төлеу
C. Бай-феодалдардың дүние-мүлкін тәркілемеу
D. ешқайсысы

157. Ману заңдары неше бөлімнен тұрады?
А. 10
Б.11
В.12
Г.15
158.Ұқсас жұмыстар

«Египеттің туризмі»
Египеттің туризмі туралы ақпарат
Ежелгі Египеттің мәдениеті
Египетте мемлекетінің пайда болуы
Египет халқы және қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдайы
Ежелгі Египет мемлекеті мен құқығы
Ежелгі Египеттің тарихы мен хронологиясын кезеңдеу
Египет Араб Республикасы туралы жалпы түсінік
Африканың араб елдерінің эканомикалық - саяси географиялық жағдайы
Египет. Ежелгі египеттің өркениеті
Ежелгі Греция
Ежелгі психология
Бейнекарта компьютердің жадысында орналасқан бейнені түрлендіріп мониторға бейне сигнал ретінде жіберетін құрылғы
Қазақстанның ежелгі қалалары
Қазақстанның ең ежелгі қаласы
Ежелгі Грек музыка әдебиеті
Қазақстан жеріндегі ортағасырлық мемлекеттер. туралы
Пушкин қазақ жерінде
ЕЖЕЛГІ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІ