Азаматтық құқықтың ерекшелігі

1 МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУ

$$$ 1
Азаматтық құқықтың ерекше институты:
А. Мәміле
В.Міндеттемелік құқық
С. Сатып алу-сату шарты
D. Меншік құқығы
Е. Заттық құқық

$$$ 2
Мәміленің ауызша нысаны немен бекітіледі?
А. Чек, жетон, билет, түбіртекпен
В. Жетон жіне телефон арқылы келісіммен
С. Келісім-шартпен, билетпен
D. Сенім хат, түбіртекпен
Е. Қол хатпен

$$$ 3
Қазақстан Республикасы азаматтық әрекет қабілеттілігі толық дәрежесінде қай жастан басталады?
A.14 жастан
B.16 жастан
C.21 жастан
D.25 жастан
E.18 жастан

$$$ 4
Маңызы бар мәлімдемелерді, актілерді, келісімдерді рәсімдейтін және куәландыратын орган
A. Ішкі істер министрлігі
B.Нотариат
C. Сот
D. Әділет министрлігі
E.Прокуротура

$$$ 5
Мүліктік және онымен байланысты мүліктік емес қатынастарды реттейтін құқық саласы:
A.Әкімшілік құқық
B.Қаржы құқығы
C. Азаматтық құқық
D.Қылмыстық құқық
E.Еңбек құқығы

$$$ 6
Азаматтық құқықтың ерекше субъектісі:
A. Азаматтар
B. Заңды тұлғалар
C. Балалар
D. Мемлекет
E. Саяси партиялар

$$$ 7
Азаматтық құқықтың ерекшелігі:
A. Субъектілерінің қатынастарға байланысты әр түрлі аталуы
B. Мұраға қалдыруды реттеуі
C. Нормалармен реттелуі
D. Құқық шығармашылығы
E. Шағымдарды реттеуі

$$$ 8
Заңда көрсетілген ретпен жасалған азаматтың қайтыс болған жағдайда өз дүние-мүлкін кімге қалдыру жөніндегі ұйғарымы
A. Кепілпұл
B.Шешім
C. Шарт
D.Өсиет
E. Талап

$$$ 9
Әрекет қабілеттілігі дегеніміз:
A.Құқық пен міндеттемелердің пайда болуына байланысты жағдайлар
B. Құқық нормаларымен реттейтін қоғамдық қатнастар
C.Жеке адамның өз әрекеті арқылы құқыққа ие болуы және өзіне заңды міндеттер жүктеу мүмкіндігі
D.Мәміленің тиімсіз жағдайларынан бас тарту мүмкіндігі
E. Жасаған құқық бұзушылығы үшін жауаптылықтан кетіп қалу мүмкіндігі

$$$ 10
Қазақстан Республикасында меншіктің қай түрі танылған және қорғалған?
A. Тек ұжымдық меншік
B. Заңды тұлғалардың меншігі ғана
C. Тек мемлекеттік меншік
D. Тек жеке меншік
E.Мемлекеттік және жеке меншік тең түрде

$$$ 11
Қазақстан Республикасының жер қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, тағы басқа табиғи байлықтары кімнің меншігіне жатады?
A.Азаматтардың меншігіне
B.Табиғатты қорғайтын ұйымдардың меншігіне
C.Сол аумақта тұратын халықтың меншігіне
D.Мемлекеттік меншікке
E. Аталған құқықты мемлекеттен алғандардың меншігіне

$$$ 12
Билетпен бекітілетін мәміленің нысаны:
A. Ауызша
B. Жазбаша
C. Нотариалды
D. Қарапайым
E. Мемлекеттік

$$$ 13
Сенім хатпен бекітілетін мәміленің нысаны:
A. Ауызша
B. Жазбаша
C Қарапайым
D. Нотариалды
E. Мемлекеттік

$$$ 14
Заттың пайдалы жағын бөліп алу құқығы қалай аталады?
A. Пайдалану
B. Иелену
C. Иемдену
D. Заттың тағдырын шешу
E. Меншіктену

$$$ 15
Азаматты ерекшелейтін белгінің бірі:
A. Нәсілі
B. Есімі
C. Ұлты
D. Түрі
E. Жынысы

$$$ 16
Жерге тығыз байланысқан, оны жерден бөліп алғанда мазмұнын жоятын мүлік қалай аталады?
A. Жылжыйтын
B. Жылжымайтын
C. Қозғалатын
D. Бөлінбейтін
E. Күрделі

$$$ 17
Мүліктік емес игіліктерге жатады:
A. Заттар
B. Жылжымайтын заттар
C. Бағалы қағаздар
D. Денсаулық, ар-намыс
E. Фауна, флора

$$$ 18
Мәміленің қарапайым нысаны бекітіледі:
A. Жетонмен
B. Чекпен
C. Келісім-шартпен
D. Сенімхатпен
E. Қолхатпен

$$$ 19
Азаматтар көлікке отырған кезде келісім-шарттың қай түріне отырады?
A. Сатып алу- сату шартына
B. Рента шартына
C. Мердігерлік шартына
D. Айырбас шартына
E. Тасымалдау шартына

$$$ 20
Сақтау шарты аталғандардың қайсысымен бекітіледі?
A. Чекпен
B. Жетонмен
C. Келісім-шартпен
D. Сенімхатпен
E. Қолхатпен

$$$ 21
Жария шарт дегеніміз не?
A. Шартқа тек заңды тұлғаның отыра алуы
B. Шартқа кез келген әрекер қабілетті тұлғаның отыра алуы
C. Шарттың БАҚ арқылы таратылуы
D. Шартқа тек азаматтардың отыра алуы
E. Шарттың тек мемлекетпен жасалуы

$$$ 22
Азаматтардың тұрғылықты жері болып қайсысы танылады?
A. тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекен
B. тіркелген жері
C. тұрып жатқан мемлекеті
D. жұмыс орны орналасқан жері
E. отбасының тұрып жатқан жері

$$$ 23
Қандай жағдайда азаматты өлді деп жариялайды?
A.Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 5 жыл бойы деректер болмаса
B. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 3 жыл бойы деректер болмаса
C. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 4 жыл бойы деректер болмаса
D. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 7 жыл бойы деректер болмаса
E. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 6 жыл бойы деректер болмаса

$$$ 24
Екі немесе бірнеше адамның меншігіндегі мүлік оларға тиесілі болады:
A. Коммерциялық меншік құқығымен
B. Жалпы меншік құқығымен
C.Жеке меншік құқығымен
D. Мемлекеттік меншік құқығымен
E. Ортақ меншік құқығымен

$$$ 25
Шаруа (фермер) қожалығының меншігі меншіктің қай түріне жатады?
A. Коммерциялық меншікке
B. Мемлекеттік меншікке
C. Жеке меншікке
D. Ортақ бірлескен меншікке
E. Жалпы меншікке

$$$ 26
Бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт негізінде заңды тұлғалар нақты шаруашылық міндеттерін шешу үшін белгілі бір ресурстарды біріктіріп, күш-жігерді үйлестіретін ерікті түрде тең құқықты уақытша одақ (бірлестік):
A. Заңды тұлғалар
B. Мемлекет
C. Консорциум
D. Саяси партия
E. Қорлар

$$$ 27
Мүлікті қоғам мүддесі үшін мемлекеттік органдар шешімі бойынша заң құжаттарында белгіленген тәртіппен меншік иесінен оған мүліктің құны төлей отырып алу:
A. Коммерциализация
B. Консенсус
C. Жекешелендіру
D. Тәркілеу
E. Реквизиция

$$$ 28
Заң құжаттарында көзделген реттерде мүлікті меншік иесінен жасаған қылмысы немесе өзге де құқықбұзушылығы үшін санкция түрінде сот тәртібімен тегін алу:
A. Коммерциализация
B. Консенсус
C. Жекешелендіру
D. Реквизиция
E. Тәркілеу

$$$ 29
Бір адамның өз атынан өкілдік ету үшін екінші адамға берген жазбаша уәкілдігі:
A. Мәміле
B. Контракт
C. Келісім-шарт
D. Сенімхат
E. Қолхат

$$$ 30
Азаматтар мен заңды тұлғалалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттері:
A. Патент
B.Бостандық
C. Құқық
D. Міндеттеме
E. Мәміле

$$$ 31
Коммерциялық ұйым қандай ұйым?
А.Өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда келтіруді көздейді
В.Мемлекетке пайда келтіретін ұйым
С.Халыққа пайда келтіретін ұйым
D.Мемлекетке қызмет ететін ұйымдар
Е. Мемлекет пен халықтың мүддесіне әрекет ететін ұйым

ҚР Еңбек құқығы негіздері

$$$ 1
Жұмысшы мен қызметкер белгілі бір мамандық, біліктілік немесе қызмет жөніндегі жұмысты орындауға міндеттеніп,ал әкімшілік(жалдаушы)жалақы төлеуге міндеттенетін жалдаушы мен жұмысшының арасындағы келісім
A.Келісім
B. Еңбек шарты
C.Міндеттемелер
D.Меморандум
E.Консенсус

$$$ 2
Қазақстан Республикасы еңбек зандары бойынша 16-дан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар үшін жұмыс уақытының мөлшері қандай?
A.Аптасына 35 сағат
B.Аптасына 30 сағат
C. Аптасына 36 сағат
D.Аптасына 41 сағат
E. Аптасына 24 сағат

$$$ 3
Азаматтық бұзылған немесе даулы құқығын қорғау үшін сотқа шағымдану түрі
A.Наразылық
B.Анықтама
C.Талап
D.Талап-арыз
E.Ұсыныс

$$$ 4
Қай орган азаматты әрекет қабілеттілігі жоқ деп тани алады?
A.АХАТ
B.Нотариат
C.Мәслихат
D. Үкімет
E.Сот
$$$ 5
Жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек етуіне байланысты мағлұматтар жазылатын негізгі құжат
A.Еңбек кітапшасы
B.Мәжіліс хаттамасы
C.Келісім шарт
D.Куәлік
E.Шешім

$$$ 6
Жұмысшылар, жұмыс берушiлер қай құқықтың субъектілері болып табылады?
A. Еңбек құқығының
B. Азаматтық құқықтың
C. Кәсіпкерлік құқықтың
D. Әкімшілік құқықтың
E. Конституциялық құқықтың

$$$ 7
Азаматтардың еңбек қатынастарына түсу жасы?
A.15 жас
B.14 жас
C. 13 жас
D.16 жас
E. 17 жас

$$$ 8
Азаматтың кәмелеттiк жасы:
A. 14 жас
B. 16 жас
C.18 жас
D.20 жас
E.21 жас

$$$ 9
Еңбек құқығының пәні не болып табылады?
A. Қоғамдық қатынастар
B. Әкімшілік қатынастар
C. Еңбек қатынастары
D. Еңбек даулары.
E. Еңбек ұжымдары

$$$ 10
Азаматтардың еңбекке қабілеттілігін тiкелей жүзеге асыруымен байланысты әрекет:
A. Еңбек құқығының пәні
B. Еңбек құқығының обьектiсі
C. Жалдамалы еңбек
D. Өзіндік еңбек
E. Еңбек құқығының институты

$$$ 11
Еңбек құқығының субьектiсi ретiнде кәсiпорын әкiмшiлiгiнiң құрамында шешушi роль атқаратын:
A.Мастер
B. Әкiмшiлiк басшысы
C. Цех жетекшiсi
D.Бригадир
E. Еңбек ұжымы

$$$ 12
Кәсiпорын басшысының өкiлеттiгi анықталады:
A. Жарғымeн.
B. Шартпен.
C. Мiндеттiлiкпен.
D. Кәсiподақ шешiмiмен.
E. Жарлықпен

$$$ 13
Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына неше сағат?
A.41 сағат.
B.45 сағат.
C. 40 сағат.
D.29 сағат.
E.35 сағат.

$$$ 14
Зиянды жұмыстардағы жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына неше сағаттан аспауы керек ?
A.40 сағаттан
B.38 сағаттан
C.36 сағаттан
D.34 сағаттан
E. 24 сағаттан

$$$ 15
Тамақтануға берiлетiн үзіліс:
A. 0,5 сағат
B. 1 сағат
C. 1,5 сағат
D. 2 сағат
E. 3 сағат

$$$ 16
Жүйелi еңбек түрi дегенiмiз не?
A. Әртүрлi саладағы жұмысшылар еңбегi
B. Жеке меншiк иелерiнiң және меншiгi жоқ адамдардың ұжымдық еңбегi
C. Бiр саладағы әртүрлi маман жұмысшыларының еңбегi
D. Бiр мамандықтағы жұмысшылар еңбегi
E. Бір ұжымдағы мамандар еңбегі

$$$ 17
Жұмысшының еңбек шартында белгiленген еңбек қызметiн орындағаны үшiн төленетiн ақы:
A.Еңбек ақы
B.Жәрдем ақы.
C.Сый ақы.
D.Арнайы төлем.
E.Зейнетақы.

$$$ 18
Қызметкердің ауыр заттарды қолмен көтеруіне немесе жылжытуына байланысты қызмет түрлері не 250 ккалсағаттан астам күш-қуат жұмсалатын басқа да қол жұмыстары:
A. үй жұмыстары
B. вахталық жұмыстар
C. маусымдық жұмыстар
D. ауысымдық жұмыстар
E. ауыр жұмыстар

$$$ 19
Еңбек қатынастарының тараптары еңбек дауын шешу жөнінде қызмет көрсету үшін тартатын жеке немесе заңды тұлға:
A. Дилер
B. Делдал
C. Брокер
D. Кәсіпкер
E. Акционер

$$$ 20
Адам мен қоғамның өміріне және қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі:
A. Жұмыс
B. Еңбек
C. Қызмет
D. Лауазым
E. Әрекет

$$$ 21
Қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт:
A. Мерекелік күндерге берілген уақыт
B. Түскі үзіліс уақыты
C. Жазғы демалыс уақыты
D. Еңбек демалысы
E. Еңбек стажы

$$$ 22
Белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметкердің еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне немесе сырқаттануына не оның ұрпақтарының денсаулығына теріс ықпалы болуына әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары:
A. Зиянды уақыт
B. Кәсіби ауру
C. Зиянды өндірістік фактор
D. Зиянды еңбек факторы
E. Зиянды еңбек жағдайлары

$$$ 23
Жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға:
A. Кәсіпкер
B. Азамат
C. Жұмыс беруші
D. Лауазымды тұлға
E. Қызметкер

$$$ 24
Қызметкер еңбек міндеттерін орындау кезінде алған, оның еңбекке қабілеттілігін жоюға әкеп соққан, денсаулығының зақымдануы:
A. Кәсіби ауру
B. Зиянды еңбек
C. Зиянды өндірістік фактор
D. Өндірістік жарақат
E. Зиянды еңбек факторы

$$$ 25
Жұмыстың күрделілік деңгейі және осы жұмысты орындау үшін қажетті біліктілік деңгейінің көрсеткіші:
A. Тарифтік ақы
B. Тарифтік ставка
C. Тарифтік жүйе
D. Тарифтік кесте
E. Тарифтік разряд

$$$ 26
Орындалатын жұмыстардың күрделілік және қызметкерлердің біліктілік белгісі бойынша саралауды көздейтін тарифтік разрядтар мен тарифтік коэффициенттердің жиынтығы:
A. Тарифтік ақы
B. Тарифтік ставка
C. Тарифтік жүйе
D. Тарифтік разряд
E. Тарифтік кесте

$$$ 27
Еңбекке ақы төлеу жүйесінің бір түрі:
A. Тарифтік жүйе
B. Тарифтік ставка
C. Тарифтік ақы
D. Тарифтік разряд
E. Тарифтік кесте

$$$ 28
Қызметкердің уақыт бірлігі ішінде белгілі бір күрделіліктегі (біліктіліктегі) еңбек нормасын (еңбек міндеттерін) орындағаны үшін еңбегіне ақы төлеудің белгіленген мөлшері:
A. Тарифтік жүйе
B. Тарифтік ставка
C. Тарифтік ақы
D. Тарифтік разряд
E. Тарифтік кесте

$$$ 29
Ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін, қызметкерлер ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім нысанындағы құқықтық акт:
A. Еңбек шарты
B. Контракт
C. Келісім-шарт
D. Ұжымдық шарт
E. Бұйрық

$$$ 30
Аптасына қалыпты норма 40 сағат болғанда, күнделiктi жұмыс уақытының ұзақтығы неше сағаттан аспауы керек?
A. 8 сағаттан
B. 7 сағаттан
C. 10 сағаттан
D. 9 сағаттан
E. 12 сағаттан

$$$ 31
Үстеме жұмыстардың мөлшерi әр жұмысшыға бiр күнтiзбелiк күн iшiнде неше сағаттан аспауы керек?
A.1 сағаттан
B. 2 сағаттан
C. 30 минуттан
D. 1,5 сағаттан
E. 2,5 сағатан

$$$ 32
Үстеме жұмыстарға неше жастан бастап тартылады?
A. 14 жастан
B. 15 жастан
C.16 жастан
D. 18 жастан
E. 20 жастан

$$$ 33
Жұмысшының жұмыс күнi аяқталғаннан келесi күнгi жұмыс басталғанға дейiнгi күделiктi демалыс уақыты неше сағаттан кем болмауы керек?
A.16 сағаттан
B.14 сағаттан
C.12 сағаттан
D.10 сағаттан
E.8 сағаттан

$$$ 34
Жұмысшыны жұмыс берушiнiң нұсқауымен еңбек мiндеттерiн орындау үшiн түрақты жұмыс орнынан басқа жерге жiберу:
A. Іссапар
B. Басқа жұмысқа жiберу
C. Жұмыс уақыты.
D. Демалыс уақыты.
E. Жұмыс ауыстыру

$$$ 35
Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі неде?
A. Міндеттемелердің еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке орындалуы
B. Еңбектің еңбек заңдылығымен реттелуі
C. Жұмысшының міндеттерінің анықталуы
D. Жұмыс берушінің міндеттерінің анықталуы
E. Тараптардың құқықтарының анықталуы

$$$ 36
Он төрт жасқа толған оқушылардың еңбек етуіне қойылатын талаптар:
A. Маусым кезіндегі жұмыстарды орындауға
B. Тек сабақтан бос уақытта оқу процесіне қатысты жұмысты орындауға
C. Ата-аналарына көмектесу мақсатындағы жұмысты орындауға
D. Ғылыми жоба аясында денсаулығына зиян келтірмейтін жұмысты орындауға
E. Сабақтан бос уақытында, денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындауға

$$$ 37
Жыл сайынғы еңбек демалысы бөлiнiп берiлуi мүмкiн бе?
A. Мүмкiн емес
B. Тек кәсіпорын басшысына ғана берiлуi мүмкiн
C. Тек 18 жасқа толған тұлғаларға берiлуi мүмкiн
D. Қызметкердiң келiсiмi бойынша берiлуi мүмкiн
E. Арнайы органдардың рұқсатымен ғана

$$$ 38
Еңбек шартын жасау үшін жеке басының куәлігі немесе төлқұжаттың қажеттігі міндетті ме?
A. Міндетті емес
B. Кей жағдайда
C. Міндетті
D. Арнайы органдардың талап етуімен
E. Басқа құжаттар болмағанда

$$$ 39
Еңбек тәртiбін бұзған жағдайда қолданылатын жаза түрі:
A. Бас бостандығынан айыру
B. Ескерту жасау
C. Айыппұл
D. Шығынның орнын толтыру
E. Мүлікті тәркілеу

$$$ 40
Еңбек ұжымдарында еңбекке қатысты даулардын қарайды:
A. Прокуратура
B. Сот
C. Кәсіподақ
D. Үкімет
E. Депутаттар

$$$ 41
Еңбек шартының нысаны:
A. Нотариалды
B. Ауызша
C. Жазбаша
D. Қарапайым
E. Консенсуалды

$$$ 42
Жұмыс беруші қызметкерді неше күн мерзімде жұмысқа қабылдау туралы актімен таныстыруға міндетті?
А. 2 күн мерзімде
В. 1 күн мерзімде
С. 5 күн мерзімде
D. 4 күн мерзімде
Е 3 күн мерзімде

$$$ 43
Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат:
А. Еңбек кітапшасы
В. Төлқұжат
С. Сенімхат
D. Жеке бас куәлігі
Е. Неке куәлігі

$$$ 44
Қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын құжат:
А. ҚР Конституциясы
В. Еңбек Кодексi
С. ҚР Азаматтық Кодексi
D. Еңбек кітапшасы
Е. Еңбек шарты

$$$ 45
Сынақ мерзімі қызметкердің жұмыс стажына қосыла ма?
А. Ұжымдық шартта көрсетілсе
В. Жұмыс беруші қажет деп тапса
С. Кей жағдайда
D. Қосылмайды
Е. Қосылады

$$$ 46
Қызметкерге тағайындалған сынақ мерзімі қанша болуы тиіс?
А. 2 аптадан аспауға тиіс
В. 1,5 ай болуы керек
С. 1 айдан аспауы тиіс
D. 2 ай
Е. 3 айдан аспауға тиіс

$$$ 47
Сынақ мерзімі кезеңінде қызметкердің жұмысы теріс нәтиже берсе, жұмыс беруші қызметкерге оны қандай тәртіппен ескертуі керек?
А. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік жеті күн қалғаннан бастап жазбаша түрде
В. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік бес күн қалғаннан бастап жазбаша түрде
С. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік жеті күн қалғаннан бастап ауызша түрде
D. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік бес күн қалғаннан бастап ауызша түрде
Е. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік үш күн қалғаннан бастап жазбаша түрде

$$$48
Жұмыс беруші жұмыс берушінің басқа жерге көшетіні туралы қызметкерге кемінде қанша ай бұрын жазбаша ескертуге міндетті?
А. 1 ай.
В. 2 ай
С. 3 ай
D. 4 ай
Е) 5 ай.

$$$ 49
Қызметкерді қандай жағдайда басқа жұмысқа ауыстыруға жол берілмейді?
А. Қызметкердің өтінішімен
В. Денсаулығына байланысты
С. Мемлекеттік органдардың тиым салынуымен
D.Нотариалды түрде келісім болғанда
Е. Отбасы жағдайымен

$$$ 50
Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 36 сағат болғанда аспауға тиіс:
А. 5 сағат 12 минуттан
В. 7 сағат 12 минуттан
С. 6 сағаттан
D. 4 сағатан
Е. 5 сағат 15 минуттан

$$$ 51
Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 24 сағат болғанда аспауға тиіс.
А. 3 сағаттан
В. 2 сағаттан
С. 4 сағаттан
D. 7 сағаттан
Е. 5 сағаттан

$$$ 52
Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 36 сағат болғанда аспауға тиіс: 
А. 6 сағаттан
В. 7 сағаттан
С. 5 сағаттан
D. 4 сағаттан
Е. 3 сағаттан

$$$ 53
Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 24 сағат болғанда аспауға тиіс:
А. 3 сағаттан
В. 7 сағаттан
С. 6 сағаттан.
D. 4 сағаттан
Е. 5 сағаттан

$$$ 54
Кезектi демалыс ұзақтығы төмен болмауы керек:
А. 30 күннен
В. 25 күннен
С. 20 күннен
D. 15 күннен
Е. 18 күннен

$$$ 55
Түнгі уақыт болып есептеледі:
А. 20 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 8-ге дейінгі уақыт
В. 21 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 9-ға дейінгі уақыт
С. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 8-ге дейінгі уақыт
D. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 6-ға дейінгі уақыт
Е. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 10-ға дейінгі уақыт

$$$ 56
Үстеме жұмыстарға жіберілмейді:
А. Он алты жасқа толмаған қызметкерлер
В. Жүкті әйелдер; он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер
С. Мүгедектер
D. Зейнеткерлер
Е. Жас баласы бар әйелдер

$$$ 57
Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына қанша сағаттан аспауға тиіс:
А. Он екі сағаттан
В. Жеті сағаттан
С. Сегіз сағаттан
D. Тоғыз сағаттан
Е. Алты сағаттан

$$$ 58
Жұмыс жылы қызметкердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген қанша айды құрайды:
А. Он екі
В. Он
С. Тоғыз
D. Он бір
Е. Сегіз

$$$ 59
Қызметкердің жалақысынан ұстап қалу қандай тәртіппен жүргізіледі?
А. Сот шешімімен
В. Кәсіподақ ұйымының шешімімен
С. Ұжым басшылығының шешімімен
D. Мекеме басшысының бұйрығымен
Е. Бөлім хаттамасы негізінде

$$$ 60
Ай сайынғы ұстап қалудың жалпы мөлшері қызметкерге тиесілі жалақының неше пайызынан аспауға тиіс:
А. 40 пайызынан
В. 33 пайызынан
С. 45 пайызынан
D. 50 пайызынан
Е. 25 пайызынан

$$$ 61
Басқа кәсіпті немесе мамандықты игеруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны:
А. Оқыту шарты
В. Кәсіптік даярлау
С. Қайта даярлау
D. Біліктілікті арттыру
Е. Арнайы оқыту

$$$ 62
Бұрын алған кәсіптік білімін, шеберлігі мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдету мен жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны:
А. Оқыту шарты
В. Кәсіптік даярлау
С. Қайта даярлау
D. Біліктілікті арттыру
Е. Арнайы оқыту

$$$ 63
Белгілі бір жұмыс түрін орындауға қажетті жаңа кәсіби дағдыларды меңгеру немесе кәсіби дағдыларды өзгерту үшін адамды дамытуға бағытталған кәсіптік оқыту нысаны:
А. Оқыту шарты
В. Біліктілікті арттыру
С. Қайта даярлау
D. Кәсіптік даярлау
Е. Арнайы оқыту

$$$ 64
Жұмыс беруші мен оқитын адамның арасындағы кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру шарттары туралы жазбаша келісім:
А. Кәсіптік даярлау
В. Біліктілікті арттыру
С. Қайта даярлау
D. Оқыту шарты
Е. Арнайы оқыту

$$$ 65
 Жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге (ата-ананың біреуіне) баланы асырап алған күннен бастап және бала туған күннен неше күн өткенге дейінгі кезеңге демалыс беріледі?
А. Елу
В. Отыз алты
С. Жиырма төрт
D. Алпыс
Е. Елу алты

$$$ 66
Объектіде жұмыс орындау уақытын және ауысымаралық тынығу уақытын қамтитын кезең:
А. Кезең
В. Ауысым
С. Вахта
D. Маусым
Е. Жүйе

$$$ 67
Вахтаның ұзақтығы неше күннен аспауы керек?
А. 25 күннен
В. 15 күннен
С. 10 күннен
D. 30 күннен
Е. 45 күннен

$$$ 68
Он алтыдан он сегiз жас аралығындағы жұмысшылар үшiн қалыпты жұмыс уақытының ұзақтығы:
А. 40 сағат
В. 24 сағат
С. 36 сағат
D. 30 сағат
Е. 37 сағат

Конституциялық құқы

$$$ 1
Референдумды қалай түсінесіз?
А. Парламенттің мемлекет басшысын сайлауы
В.Барлық ұлттар мен ұлыстардың өз тілдерінде мектеп ашып, кітап, газеттер шығару құқығы
С. Қандай да бір діни ағымдарға деген жеңілдіктерге немесе артықшылықтарға жол бермеу
D. Мемлекет өміріндегі аса маңызды мәселелер бойынша шешімдер қабылдау және заң жобалары бойынша бүкілхалықтық дауыс беру
Е. Халықтың лауазымды адамдардан, мемлекеттік органдардан, қоғамдық ұйымдардан, азаматтардан заңдардың, басқа да нормативті актілердің қатаң сақталуын талап етуі

$$$ 2
Конституциялық–құқықтық қатынастарды реттеуде қолданылатын әдіс:
А. Әңгімелесу
В. Кеңесу
С. Тәрбиелеу
D. Білім беру
Е. Рұқсат ету

$$$ 3
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша халық пен мемлекет атынан сөз алу құқығы кімге берілген?
А. Парламентке
В.Конституциялық Кеңеске
С.Үкіметке
D.Мемлекеттік хатшыға
Е. Президентке

SS$ 4
Қазақстан Республикасы Парламент Сенат депуттарының өкілеттік мерзімі?
А. 5 жыл
В. 4 жыл
С. 3 жыл
D. 6 жыл
Е.7 жыл

$$$ 5
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша Үкіметті кім құрады?
А. Президент.
В.Парламент.
С. Конституциялық Кеңес.
D. Мемлекеттік хатшы.
Е. Премьер-министр.

$$$ 6
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша сайлауға кімдер қатыса алмайды?
А. Тұрақты тұрғылықты жері жоқ азаматтар.
В. Тұрақты жұмыс орны жоқ азаматтар.
С. Республикадан уақытша кеткен азаматтар.
D.Әрекет қабілеттілігі жоқтар мен бас бостандығынан айыру орнында отырғандар.
Е. Саяси партиялардың мүшелігінде тұратындар.

$$$ 7
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша білім алудың қандай түрі тегін?
А.Жоғары
В. Кәсіби
С.Арнаулы
D. Міндетті орта
Е. Арнайы орта.

$$$ 8
Қазақстан Республикасында қос азаматтыққа жол беріле ме?
А. Берілмейді.
В.Оны азаматтың өзі шешеді.
С.Ерекші жағдайда жол беріледі
D. Президент шешімімен
Е. Бірнеше мемлекеттің азаматығын алуға болады.

$$$ 9
Жұмыска қабілетті кәмелетке толған балалардың еңбекке жарамсыз ата-аналарын қамқорлыққа алу міндеттері қай құқықтық актіде белгіленген
А. Бала құқықтары туралы Конвенцияда
В. Президент жарлығында
С.Қазақстан Республикасының Конситуциясында
D.Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңес кауылысында
Е. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот қаулысында

$$$ 10
Қазақстан Республикасының әрекеттегі Конституциясын қабылдауда төмендегі құжаттардың қайсысы негізге алынды?
А. Женева Конвенциясы
В. Бала құқығы туралы Конвенциясы
С. Құқықтық саясат тұжырымдамасы
D. Саяси-әлеуметтік Пакт
Е. Жалпыға бірдей адам құқығы Декрациясы

$$$ 11
Адамдардың тең құқығын бекітетін және тең жауапкершілік жүктейтін әрі ешқандай кемсітуге жол бермейтін құқық қағидасы?
А.Әрекет бостандағы.
В.Заңды әрекет
С.Нормативтілік
D. Заң мен сот алдындағы тендік
Е. Прецедент.

$$$ 12
Қазақстан Республикасының Конситуциясы бойынша жергілікті мемлекеттік атқару органы басшысының лауазымы қалай аталады?
А. Губернатор.
В. Мэр.
С. Спикер.
D. Әкім.
Е.Референт.

$$$ 13
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын кім сайлайды?
А. Президенттің ұсынуымен Сенат
В. Бас Прокурор
С. Үкімет
D. Конституциялық Кеңес.
Е. Халық

$$$ 14
Мемлекеттің жергілікті өкілді органының халық сайлайтын әкімшілік-аумақтық бөліністері?
А. Әкімшілік-атқару комитеті
В. Кеңес
С. Мәслихат
D. Аумақтық комитет
Е.Аудандық қамсыздандыру бөлімі.

$$$ 15
Қазақстан Республикасындағы облыс әкімдерін кім тағайындайды?
A.Парламент.
B.Сот.
C.Халық.
D.Мемлекеттік хатшы.
E. Президент.

$$$ 16
Қазақстан Республикасының Бас Прокурорын кім тағайындайды?
А. Мемлекеттік хатшы
В. Әділет министрлігі
С. Жоғарғы Сот
Д. Президент
Е. Үкімет.

$$$ 17
Төменде көрсетілген органдардың ішінен қайсысының Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсінік беруге құқығы бар ?
А. Прокуратура
В. Үкімет
С. Жоғарғы Сот
Д. Конституциялық Кеңес
Е. Ұлттық қауіпсіздік комитеті

$$$ 18
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі қанша мүшеден тұрады?
А. 10 мүшеден
В. 7 мүшеден
С. 5 мүшеден
Д.8 мүшеден
Е.6 мүшеден

$$$ 19
Республикадағы атқару органдары жүйесін қай мемлекетік билік органы басқарады?
А. Республика Парламенті
В. Әділет министрлігі
С. Жоғарғы Сот
Д. Үкімет
Е. ҰҚК

$$$ 20
Қандай орган Қазақстан Республикасында жоғары конституциялық бақылауды жүзеге асырады?
А. Республика Парламенті
В. ҰҚК
С. Прокуратура
Д. Әділет министрлігі
Е. Конституциялық Кеңес

$$$ 21
Қазақстан Республикасының Үкіметі қандай билікті жүзеге асырады?
A.Заң шығару
B.Сот
C. Атқару
D.Қоғамдық
E.Халықтық

$$$ 22
Заңды немесе маңызды мемлекеттік шешімдерді бүкілхалықтық талқылау мен қабылдау түрі қалай аталады?
A.Конференция
B.Конфедерация
C.Репатриация
D.Демонстрация
E.Референдум

$$$ 23
Президенттікке кандидат болуы үшін азамат Республикада неше жыл тұруы қажет?
A.Кем дегенде 5 жыл
B.Кем дегенде 10 жыл
C.Кем дегенде 12 жыл
D.Кем дегенде 15 жыл
E.Туғанынан

$$$ 24
Қазақстан Республикасының Президенті қатарынан неше мерзімге сайлана алады?
A.Қатарынан екі реттен артық емес мерзімге
B.Кез келген мерзімге
C.Бір мерзімге
D.Үш мерзімге
E.Төрт мерзімге

$$$ 25
Қазақстан Республикасы азаматтығын алу мәселесін кім шешеді?
A. Парламент
B. Үкімет
C. Көші-қон жөніндегі департамен
D. Президент
E.Конституциялық Кеңес

$$$ 26
Қазақстан Республикасында заң шығару билігін атқаратын орган
A.Мәслихат
B.Кәсіподақтар
C.Партиялар
D.Парламент
E.Үкімет

$$$ 27
Қазақстан Республикасы Парламентінің сайлауын кім тағайындайды?
A.Халық
B. Президент
C.Үкімет
D.Бас прокурор
E.Сенат спикері

$$$ 28
Қазақстан Республикасы Парламентінің төменгі палатасы қалай аталады?
A.Мәслихат
B. Мәжіліс
C.Облыс депутаттарының кеңесі
D. Сенат
E.Жоғарғы Кеңес

$$$ 29
Мәжіліс депутаттарының саны
A.107
B.97
C. 67
D.102
E. 12

$$$ 30
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша Мәжіліс депутаттарын сайлау қалай жүзеге асыралады?
A. Мәслихат депутаттары жиналысында жанама сайлау құқығы негізінде
B. Әр түрлі аумақтағы органдар арқылы
C. Аумақтардағы сайлаушылар арқылы
D. Жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде
E. Халықтың ынталы тобымен

$$$ 31
Қазақстан Республикасында адам құқықтары мен бостандықтары қалай беріледі?
A. Адамдардың құқықтары мен бостандықтарын мемлекет береді
B. Құқықтар мен бостандықтарды адамдарға сот береді
C.Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан тиесілі
D.Құқық пен бостандықтарды саяси күрес жолымен жеңіп алу қажет
E. Адам құқықтары мен бостандықтарын кәмелеттік жасқа толғаннан кейін Президент береді

$$$ 32
Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша адамның кез келген дінді таңдау құқығы қалай аталады?
A.Ар-ождан бостандығы құқығы
B. Сөз және шығармашылық бостандығы құқығы
C. Бірлесу бостандығы құқығы
D. Жеке бас бостандығының құқығы
E.Құқықтық субьектілігін тану құқығы

$$$ 33
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп көрсетілген ҚР Конституциясының бабы:
A. 8 бап
B. 7 бап
C. 11 бап
D. 13 бап
E. 17 бап

$$$ 34
Азамат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасқан саяси ұйым қалай аталады?
A.Партия
B.Қоғамдық бірлестіктер
C.Саяси қозғалыстар
D.Мемлекет
E.Ұйымдық бірлестіктер

$$$ 35
Қазақстан Тәуелсіздігі туралы Декларация қашан қабылданды?
A.1990 ж 25 қазан
B.1991 ж 16 желтоқсан
C.1992 ж 2 қазан
D.1992 ж 2 наурыз
E.1993 ж 28 ақпан

$$$ 36
Конституциялық Кеңестің төрағасын кім тағайындайды?
A.Үкімет
B.Сенат
C.Мәжіліс
D.Парламент
E.Президент

$$$ 37
ҚР әрекеттегі Конституциясы неше бөлімнен, неше баптан тұрады?
A.12 бөлім, 188 бап
B.15 бөлім, 160 бап
C.18 бөлім, 100 бап
D.9 бөлім, 98 бап
E.10 бөлім ,108 бап

$$$ 38
Азаматтықты дәлелдейтін құжат?
A. Төл құжат
B. Анықтама
C. Әскери билет
D. Неке куәлігі
E. Несие картасы

Құқық

$$$ 1
Құқық нормасымен реттелетін қоғамдық қатынастар:
А. Әлеуметтік қатынастар
В. Саяси қатынастар
С. Азаматтық қатынастар
D. Құқықтық қатынастар
Е. Моральдық қатынастар

$$$ 2
Құқықтың белгісін тап:
А. Таратылуы
В. Жариялануы
С. Формальды анықтылығы
D. Жобалануы
Е. Талқылануы

$$$ 3
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды?
А. 10 желтоқсан 1995 жыл
В. 10 қаңтар 1958 жыл
С. 10 желтоқсан 1948 жыл
D. 10 қазан 1966 жыл
Е. 10 желтоқсан 1959 жыл

$$$ 4
Құқықтың пайда болған жері:
А. Египет
В. Англия
С. Рим
D. Жапония
Е. Ресей

$$$ 5
Қазақстан тарихында құқықтық нормаларды жүйелеу қай ханның есімімен байлансты?
А.Жәнібек хан
В.Тәуке хан
С. Әбілхайыр хан
D. Керей хан
Е. Қасым хан

SS$ 6
Жеті жарғы хандар жинағының пайда болуы қазақтың қай белгілі ханының есімімен байланысты?
А.Есім хан
В. Абылай хан
С.Қасым хан
D.Тәуке хан
Е. Керей хан

$$$ 7
Қанды кекке тыйым салу; өлтіргені, денені жарақаттағаны үшін нақты анықталған өлшемді құн төлеу; сұлтан, билер өкілеттілігінің шегін белгілеу; кедейлерді әлеуметтік қамтамасыз ететін нормаларды енгізу сынды ережелер төменде аталған жинақтардың қайсысында көрсетілген?
А. Қасым ханның Қасқа жолы
В. Шыңғыс ханның Яссысы
С.Есім ханның Ескі жолы
D.Тәуке ханның Жеті жарғысы
Е.1822 жылғы Сібір қырғыздары Жарғысы

$$$ 8
Азаматтардың әрекет қабілеттігін қандай жағдайда шектеуге болады?
А. Құқық бұзған жағдайда
В. Партия қатарынан шығарылған жағдайда
С. Қоғамдық қатынастарға түсуде заңдылықты сақтамаған жағдайда
D. Ішімдікке, нашақорлыққа, уытқұмарлыққа салынып, отбасын материалдық қиын жағдайға душар еткен жағдайда
Е. Діни ұйымдарға мүше болып, діни уағыздарды таратқан жағдайда

$$$ 9
Заң шығару тәртібінің алғашқы сатысы:
А. Президент Жарлығы
В. Парламенттік тұжырымдама
С. Заңдылық бастама
D. Халықтық мақұлдамалар
Е. Діни бастамалар

$$$ 10
Латынның Leges деген термині қай ұғымды білдіреді?
А. Заң
В. Құқық
С. Конституция
D. Сайлау
Е. Бостандық

$$$ 11
Латынның Ius деген термині қандай ұғымды білдіреді?
А. Құқық
В. Заң
С. Конституция
D. Сайлау
Е. Бостандық

$$$ 12
Азаматтардың құқық қабілеттілігі қашан пайда болады?
А. Тууы туралы куәлік алған кезде
В. АХАТ органына құжаттарын тіркеген кезде
С. Азаматтықты алған кезде
D.Туылған кезде
Е. Тегін анықтаған кезде

$$$ 13
Өзара заңды құқықтар мен міндеттерді туындататын адамның белгілі бір мемлекетке қатыстығы?
А. Өкілеттік
В. Азамттық
С. Квотум
D.Апартеид
Е. Стандарт

$$$ 14
Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын құқықтық акті қалай аталады?
A.Жарлық
B.Шешім
C. Заң
D.Үкім
E.Меморандум

$$$ 15
Барлық азаматтар, лауазымды тұлғалар, мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктер құқық нормаларын дәл және бұлжытпай сақтайтындығы туралы құқық принципі
A. Бостандық
B.Заңдылық
C. Мызғымас тұрақтылық
D.Тен құқықтық
E. Демократия

$$$ 16
Құқық нормаларымен реттеу нәтижесінде қалыптасатын ерекше ерікті қатынастар қалай аталады?
A.Тұлғалар арасындағы қатынас
B.Тұрақты қатынастар
C. Моральдық қатынастар
D.Құқықтық қатынастар
E. Әдетті қатнастар

$$$ 20
Қазақстан Республикасының Үкіметі нормативті-құқықтық актінің қандай түрін шығарады?
A.Қаулы
B.Жарлық
C. Заң
D.Шешім
E. Конституциялар

$$$ 21
Құқыққа ие болу және міндет атқару қабілеттілігі не деп аталады?
A. Құқықтық қатынас
B. Құқық шығармашылығы
C. Құқық бұзушылық
D. Әрекет қабілеттілігі
E. Бағыт ұстау

$$$ 22
Қай орган азаматты әрекет қабілеттілігі жоқ деп тани алады?
A.АХАТ
B.Нотариат
C.Мәслихат
D. Үкімет
E.Сот

$$$ 23
Қандайда болсын атаумен арнаулы және төтенше соттар құруға жол берілеме?
A. Жол берілмейді
B. Рұқсат беріледі
C. Кей жағдайда
D. Ешқашан
E. Республикалық соттың рұқсатымен

$$$ 24
Адамдардың тең құқығын бекітетін және жауапкершілік жүктейтін әрі ешқандай кемсітуге жол бермейтін құқық қағидасы
A.Әрекет бостандығы
B.Заңды әрекет
C.Нормативтік
D.Заң мен сот алдындағы теңдік
E. Президент

$$$ 25
Егер азамат қоғамдық көлікте егде адамдарға орын бермесе, ол жағдай қалай реттеледі?
A. Көлік қатынастылық ережемен
B. Әлеуметтік нормалармен
C. Құқықтық ережелермен
D. Заңдармен
E. Моральдық ережелермен

$$$ 26
Антидемократиялық режимнің белгісі:
A. Қатал тәртіп, қоғам өмірінің бірыңғайлануы
B.Ұлтық валютаның болмауы
C.Ұлтық тілдің еркіндігі
D.Әдет-ғұрыптардың еркіндігі
E. Діни бостандықтардың болуы

$$$ 27
Құқықсубъектілік дегеніміз не?
A. Азаматтар және заңды тұлғалар
B. Құқықтың субъектілері
C. Заңды тұлғаның құқықтары
D. Азаматтардың құқықтары
E. Тұлғаның құқықтар мен міндеттерге ие бола отырып, оны өз еркімен жүзеге асыра алу қабілеттілігі

$$$ 28
Жеке тұлға, заңды тұлға, мемлекет құқықтың:
A. Объектілері
B. Субъектілері
C. Көрінісі
D. Қызметтері
E. Әдістері

$$$ 29
Құқықтық нормативті актілердің топтамасын көрсетіңіз:
А. негізгі заңдар, актілер
В. бланкеттік статьялар
С. ережелер, қаулылар, жарлықтар
D. жарлықтар, заңдар, ережелер
Е. құқықтық нормалары бар актілер, заңдар, заңға негізделген актілер

$$$ 30
Инкорпорация деген не?
А. Күшіне еніп, қолданылатын заңның сыртын тәртіпке келтіру
В. Құқықтық нормалар қайта қаралатын құжат.
С. Ережелер
D. Нормативті актілердің түрлері
Е. Заңдардың хронологиялық жүйесі

$$$ 31
Құқықтық жүйе құрылысына кіретін басты элементер:
А. Нормалар, діни сезім
В. Нанымдар, ереже, идеология
С. Идеология, нормалар
Д. Жарлықтар, заңдылық
Е. Заңдылық, заңдылық практика, құқықтық идеология

$$$ 32
Құқықтық қатынастардың түрлерін табыңыз:
А. Ішкі, сыртқы
В. Әскери міндеттемелер, абсолюттік
С. Салыстырмалы, реттейтін
D. Реттейтін, қорғайтын, абсолюттік, салыстырмалы
Е. Абсолюттік, салыстырмалы

$$$ 33
Құқықты реттеудің императивтік әдісі:
А. Тәрбиелеу
В. Рухани
С. Келісімдік
Д. Үстемдік ету әдісін тыю, жазалау, міндеттеу
Е. Келісімдік, міндеттеу

$$$ 34
Құқық және заңдылық жүйесінің алғашқы элементің атаңыз:
А.Норма және нормативтік акт
В. Конституция, қаулылар
С. Ережелер
D. Нормалар, жарғылар
Е. Ережелер, нормативтік актілер

$$$ 35
Жеке тұлғаға кімдер жатады?
А. Ұйымдар, қоғамдар
В. Лауазымды адамдар, әділет соты
С. Азаматтар, шет ел азаматтары, азаматтығы жоқтар
D. Коммерциялық ұйымдар
Е. Депутаттар, сенаторлар

$$$ 36
Құқықтық шығармышылық деген не?
А. Соттық шешім шығару
В. Заңның күшіне енуі
С. Әрекеттегі құқықтың қалыптасуы мен даму процессі
D. Арнайы ұйымның шығарған шешімдері
Е. Белгілі бір ұйымға қатысты заңның күшіне енуі

$$$ 37
Құқықтық психология деген не?
А. Құқықтық болмыстың әсерінен пайда болатын құқықтық сананың бастапқы тәжірбиелік сатысы
В.Құқықтық болмыстың әсерінен пайда болатын құқықтық сананың соңғы тәжірбиелік әдісі
С. Құқықтық сананың бір түрі
D. Адамның жан – дүниесімен байланысты жағдай
Е. Адамдардың қоғамдық қатынастарының түрі

$$$ 38
Құқықтың үш тірегін атаңыз:
А. Дің, сана, ұйым
В. тұрмыс, имандылық, ұйымдар
С. имандылық, өмірдің материалдық жағдайлары, мемлекет
D. дің, ұйымдар, азаматтар
Е. дің, мемлекет, тұрмыс

$$$ 39
Құқық қағидаттары дегеніміз не?
А. Құқықтың мәнін білдіретін пікірлер
В. Құқықтың мазмұнын білдіретін тұжырымдар
С. Құқықты қолдану деңгейҚ
D. Құқықтың мәнін білдіруде оған негіз болатын идеялар мен бастаулар
Е. Құқықтар, заңдар, міндеттер

$$$ 40
Қазақстан Республикасында ұлттық құжаттар қандай құжатқа негізделіп қалыптасады?
А. Заңдарға
В. Конституцияға
С. Нормативтік актілерге
D. Жарғыларға
Е. Заңдылар мен жарғыларға

$$$ 41
Құқықтық норманың гипотезасы деген не?
А. Құқықты норманыміндеттітүрде қолдану
В. Құқықтық норманы қолдану не қолданбау үшін қажетті өмірдегі мән- жайдың бар екенін көрсететін құқықтық норманың бір бөлшегі
С. Құқықтық сананың бір бөлшегі
Д. Құқықтық норманың сыртқы бейнесі
Е. Міндеттерді жүзеге асыру

$$$ 42
Құқықты жүзеге асыру нысандарын ата:
А.Ұсыну, шығару
В. Сақтау, шығару
С. Жинақтау, ақпаратты жариялау
D. Қолдану, сақтау, орындау
Е. Сақтау, жинақтау

$$$ 43
Құқықтың негізгі деректері:
А. бұйрықтар
В. құқықтық оқулықтар
С. құқық нормалары
D. нормативті – құқықтық актілер
Е. әдет – ғұрыптар

$$$ 44
Құқық қызметтерін ата:
А. мәжбүрлеу, сендіру
В. қорғау, тәрбиелік
С. күш көрсету
D. көндіру
Е. мәжбүрлеу, қорғау

$$$ 45
Адамның өмірін сақтау, қорғау, қаматамсыз етуге бағытталған құқықтық нормалар құқықтың қай түріне жатады?
А. субъективті құқық
В. табиғи құқық
С. позитивті құқық
D. объективті құқық
Е. қарапайым құқық

$$$ 46
Мемлекет пен құқықтың пайда болуын құдайдың құдіретімен байланыстыратын теория қалай аталады?
А. патриархалды
В. күштеу
С. теологиялық
D. технократиялық
Е. элиттік

$$$ 47
Құқықты жасаушы субъектілер:
А. Халық
В. Президент
С. Министрліктер
Д. Депутаттар
Е. Ұйымдар

$$$ 48
Құқықтық нормаларды құқық жасау барысында тәртіпке келтіру қалай аталады?
А. Конституция
В. Инкорпорация
С. Кодификация
D. Формация
Е. Хронология

$$$ 49
Құқық нормаларының нұсқауларына сәйкес келетін жеке тұлғаның мінез – құлқы деген не?
А. заңды мінез – құлық
В. нормативті мінез – құлық
С. тәртіп
D. моральды мінез – құлық
Е. әдет – ғұрып

$$$ 50
Заң жүктеген міндеттерді орындамау, заң тиым салған әрекеттерді жасау қалай аталады?
А.қылмыс
В. құқық бұзушылық
С. теріс қылық
D. бұзақылық
Е. тәртіпсіздік

Мемлекет
$$$ 1
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:
А. Федерация
В. Автономмиялық
С. Унитарлық
D. Конфедерация
Е. Ассоциация

$$$2
Диктаторлық режимнің белгісі не болып табылады?
А. Мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын шектеу, Парламенттің рөлін жоққа шығару, күштеу мен зорлық зомбылықты кең қолдану, т.б.
В. Жалпыға бірдей, тең сайлау құқығы
С. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау
D. Мемлекеттегі оппозициялық партияларға саяси бостандық беру
Е. Әлеуметтік базасы бар саяси партиялардың ресми жұмыс жасауы

$$$3
Федерация дегеніміз:
А. Екі және одан артық мемлекеттердің заң арқылы біріккен одағы
В. Екі және одан артық мемлекеттердің келісім арқылы біріккен одағы
С. Екі және одан артық мемлекеттердің салт-дәстүр арқылы біріккен одағы
D. Екі және одан артық мемлекеттердің шекара бойынша біріккен одағы
Е. Мемлекеттердің уақытша одағы

$$$ 4
Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына қашан мүше болды ?
А.16 желтоқсан 1991 жыл
В.25 қаңтар 1993 жыл
С.25 қазан 1990 жыл
D. 29 сәуір 1992 жыл
Е.2 наурыз1992 жыл

$$$ 5
Мемлекеттің негізгі белгілерін көрсетіңіз:
А. Рәміздер, халық. билік
В. Жер аумағы, халық, билік
С. Саяси партиялар, рәміздер, билік
D. Билер соты, рәміздер, конституция
Е. Жер аумағы, рәміздер, заңдар

$$$ 6
Құқықтық мемлекеттің идеясын алғашқы рет қалаған кім?
А. Сократ
В. Платон
С. Цицерон
D. Демокрит
Е. Жан Боден

$$$ 7
Республика дегеніміз:
А. Белгілі бір уақытқа сайланып қойылған органдар арқылы басқарудың нысаны
В. Атадан балаға мұра болып көшетін басқарудың нысаны
С. Конституциялық басқару нысаны
D. Жергілікті басқару нысаны
Е. Өзіндік басқару нысаны

$$$ 8
Құықтық мемлекеттің негізгі белгісі:
А.Заңның үстемдігі
В.Республика Президентінің құзіреттілігінің басымдығы
С.Қоғамдық ұймдардың үстемдігі
D.Қазақстан Республикасы Үкіметінің үстемдігі
Е. Сот билігінің күштілігі

$$$ 9
Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарлығын және басқа мемлекеттермен қарым қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?
А.Құқық қабілеттілігі
В. Объективтілік
С. Егемендік
D.Бюрократтық
Е. Тоталитарлық

$$$ 10
Төмендегі көрсетілген белгілердің қайсысы шексіз монархияға жатады?
А.Жоғарғы мемлекеттік биліктің алқалық сипаты
В.Мемлекет басшысының заңды жауаптылығы
С.Елдің барлық мемлекетік және қоғамдық істерін басқаруда жетекшілік рөл атқаратын саяси партиялардың болуы
D.Мұрагерлік бойынша жоғарғы билікті жеке иеленушіліктің қолдануы
Е. Жоғарғы биліктің белгілі мерзімге сайланып қойылуы

$$$ 11
Саяси режим дегеніміз не?
А.Мемлекттік биліктің жоғары органдарының құрылу тәртібі мен құрылымы
В.Мемлекттің ұлтық-аумақтық және әкімшілік-аумақтық құрылысы
С. Мемлекеттік билікті жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы
D. Біртұтас мемлекеттік құрылыс
Е. Жергілікті мемлекеттік билік органдарының құрылымы

$$$ 12
Ортақ мүддені қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің уақытша одағын құрайтын мемлекеттік құрылыс нысаны қалай аталады?
А. Федерация
В. Империя
С. Конфедерация
D. Республика
Е. Монархия

$$$ 13
Конфедерацияға тән белгіні атаңыз?
А.Одақтан ерікті түрде шығу құқығының жоқтығы
В. Басқа аумақты күштеп қосуы
С. Ортақ мақсатты бірігіп жүзеге асыруы
D. Мемлект территориясында ұлттық немесе территориялық автономияның болуы
Е. Одаққа кіретін мемлекеттердің егемендігінің шектелуі

$$$ 14
Федерацияға тән белгіні табыңыз?
А.Одақтан ерікті түрде шығу құқығының жоқтығы
В. Басқа аумақты күштеп қосуы
С. Ортақ мақсатты бірігіп жүзеге асыруы
D. Мемлект территориясында ұлттық немесе территориялық автономияның болуы
Е. Одаққа кіретін мемлекеттердің егемендігінің шектелуі

$$$ 15
Қазақстан Республикасына тән бөліністі табыңыз?
А. Автономиялық
В.Одақтас республикалар
С.Әкімшілік-аумақтық
D. Штаттар
Е.Ұлтық округттер

$$$ 16
Құқықтық мемлекетке негіз болып табылатын принцип?
А. Биліктің үш тармаққа бөлінуі
В. Үкіметтің үстемдігі
С. Рулық мүдденің басымдығы
D.Тыйым салу басымдығы
Е.Оның аумағына ешкімнің қол сұқпауы және бөленбеуі

SS$ 17
Плюрализм ұғымы нені білдіреді?
А. Ой, идеялардың көпшілдік жүйесі
В. Бір идеяның басымдығы
С. Саяси партиялардың ой басымдығы
D. Президент саясатының жариялылығы
Е. Діни негіздегі ойлар

$$$ 18
Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім?
А. Президент
В. Парламент
С. Үкімет
D. Жоғарғы Сот
Е. Халық

$$$ 19
Азамат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасқан саяси ұйым қалай аталады?
A.Партия
B.Қоғамдық бірлестіктер
C.Саяси қозғалыстар
D.Мемлекет
E.Ұйымдық бірлестіктер

$$$ 20
Қазақстан Тәуелсіздігі туралы Декларация қашан қабылданды?
A.1990 ж 25 қазан
B.1991 ж 16 желтоқсан
C.1992 ж 2 қазан
D.1992 ж 2 наурыз
E.1993 ж 28 ақпан

$$$ 21
Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттер мен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?
A.Құқық қабілеті
B.Объективтілігі
C.Егемендік
D.Бюракраттық
E.Тоталитарлық

$$$ 22
Азамат дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болып қалыптасқан саяси ұйым қалай аталады?
A.Партия
B.Қоғамдық бірлестіктер
C.Саяси қозғалыстар
D.Мемлекет
E.Ұйымдық бірлестіктер

$$$ 23
Қазақстан Тәуелсіздігі туралы Декларация қашан қабылданды?
A.1990 ж 25 қазан
B.1991 ж 16 желтоқсан
C.1992 ж 2 қазан
D.1992 ж 2 наурыз
E.1993 ж 28 ақпан

$$$ 24
Мемлекеттің ел ішіндегі мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басқа мемлекеттер мен қарым-қатынаста тәуелсіздігін көрсететін қасиеті?
A.Құқық қабілеті
B.Объективтілігі
C.Егемендік
D.Бюракраттық
E.Тоталитарлық

$$$ 25
Мемлекет қай қоғамда пайда болды?
A.Рулық қауымдық қоғамда
B.Рулық қоғамда
C.Феодалдық қоғамда
D.Капиталистік қоғамда
E.Буржуазиялық қоғамда

$$$ 26
Демократия дегеніміз не?
A.Жеке адамның басқаруы
B.Заң арқылы басқару
C.Діни басқару
D.Халықтық басқару
E.Саяси ұйымдар арқылы басқару

$$$ 27
Тәуелсіз Мемлекеттер достастығы қашан құрылды? (ТМД)
A.1990 ж 10 ақпан
B.1992 ж 25 сәуір
C.1991 ж 21 желтоқсан
D.1993 ж 28 ақпан
E.1995 ж 30 тамыз

$$$ 28
Демократияның белгісін тап:
A. тергеу
B. теңдік
C. қуғындау
D. коменданттық сағат
E. цензура

$$$ 29
Декларация дегеніміз не?
A,Мәлімдеме
B.Конференция
C.Салтанатты шеру
D.Заңдылық
E.Кепілдік

$$$ 30
Облыс, аудан, қала аумағындағы халықтық өкілді орган қалай аталады?
A.Мәжіліс
B.Сенат
C.Мәслихат
D.Дума
E.Демонстрация

$$$ 31
Заңды немесе маңызды мемлекетік шешімдерді бүкіл халықтық талқылау мен қабылдау түрі қалай аталады?
A.Конференция
B.Ұлттық қауіпсіздік
C.Репатриация
D.Демонстрация
E,Референдум

$$$ 32
Мемлекеттің пайда болуының таптық теориясының негізін қалаушы:
A. И.Кант
B. Т.Гоббс
C. Д.Локк
D. К.Маркс
E. Аристотель

$$$ 33
Құқықтық мемлекетке тән белгі:
A. Мемлекет пен азаматтар арсындағы тығыз байланыс
B. Мемлекет пен саяси партиялар арсындағы тығыз байланыс
C.Мәслихатпен тығыз байланыс
D. Парламент пен Үкімет арасындағы байланыс
E. Аудандық және қалалық әкімшілік арасындағы тығыз байланыс

$$$ 34
Тоталитарлық режимнің белгілерін көрсетіңіз?
A. Бір ғана партияның, бір ғана идеологияның болуы
B.Биліктің ерікті түрде іске асырылуы
C. Халықтық биліктің болуы
D. Сайлау арқылы билік жүргізу
E. Көп партиялық жүйенің болуы

$$$ 35
Қасым ханның Қасқа жолының негізгі қағидасы?
A. Ескі заңдарды топтау
B. Құн заңын енгізу
C. Ескі заңдарды алып тастау
D. Жазаны малмен алмастыру
E. Қанға - қан, жанға -жан

$$$ 36
Мемлекет және құқық теориясының атқаратын қызметтері қандай?
А. әдістемелік, күштеу, тексеру
В. бақылау, есеп беру
С. қоғамдар құру, қоғамдық қатынастарды реттеу, тәрбиелеу
D. гнесологиялық, әдістемелік, болжамдық, тәрбиелік
Е. қорғау

$$$ 37
Мемлекеттің шығуы туралы теориялардың қайсысы әйгілі?
А. теологиялық, патриархалдық, келісім – шарттық, күштеу, маркстік
В. психологиялық, маркстік
С. әлеуметтік, тарихи, күштеу
Д. маркстік, теологиялық, діңи
Е. теологиялық, тарихи

$$$ 38
Қазақстан қандай республика?
А. Монархиялық
В. Президенттік
С. Федеративтік
D. Конституциялы монархиялық
Е. Парламенттік

$$$ 39
Антидемократиялық саяси режимнің нышандары:
А. Заңдардың күшіне енуі
В. Демократиялық ұйымдарға тиым салынады, бостандықтың болмауы, қуғын – сүргін, заңсыздық орын алады
С. Плюрализмнің болуы
Д. Елді бір ғана диктатордың билеуі
Е. Көппартиялылықтың орын алуы

$$$ 40
Құқықтық мемлекет деген не?
А. Жеке адам мен қоғам мүддесін қорғайтын заң үстемдігі мен құқық принциптеріне негізделген мемлекет
В. Өз конституциясы бар, егеменді мемлекет
С.Конституцияға негізделген, президенттік басқарудағы мемлекет
Д. Парламенттік мемлекет
Е. Демократиялық, зайырлы мемлекет

$$$ 41
Билікті бөлу принципінің басты талабын тұжырымдаған ағартушылар:
А. Маркс, Энгельс
В. Вольтер, Руссо
С. Гоббс, Руссо
D. Кант, Гегель
Е. Локк, Монтескье

$$$ 42
Мемлекеттің шығуы жөніндегі келісім – шарт теориясының негізін қалағандар:
А. Локк, Гоббс
В. Вольтер, Руссо
С. Гроций, Руссо, Радищев
D. Монтескье, Радищев
Е. Локк, Маркс, Энгельс

$$$ 43
Мемлекеттің нысандық элементтерін атаңыз:
А.Басқару, мемлекеттік құрылым, саяси тәртіп
В. Басқару, саяси партиялар, қозғалыстар
С. Азаматтық қоғам, мемлекеттікқұрылым, партиялар
D. Ұйымдар, мемлекеттікқұрылым, саяси тәртіп
Е. Партиялар, саяси тәртіп, басқару

$$$ 44
Парламенттік республикалар қайсысы жатады:
А. Германия, Италия
В. Англия, АҚШ
С. Ресей, Швеция
D. Жапония, Испания
Е. Қазақстан, Қырғызстан

$$$ 45
Диктаторлық режимнің белгісін ата:
А. Жалпыға бірдей тең сайлау құқығы
В. Азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғау
С. Күштеу мен зорлық – зомбылықты кең қолдану
D. Парламенттің рөлін шектеу
Е. Құқықтың дамуын шектеу

$$$ 46
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының нысаны:
А. Федерациялық
В. Автономиялық
С. Конфедерациялық
D. Одақтық
Е. Унитарлық

$$$ 47
Ерекше мәжбүр ету органдарын қажет етпейтін тәртіп ережелері:
А. Президенттің жарлығы
В. Әдет – ғұрыптар
С. Сот шешімі
D. Құқықтық нормалар
Е. Үкіметтің қаулысы

$$$ 48
Құқық нормасының басқа әлеуметтік нормалардан басты айырмашылығы неде?
А. Ешқандай айырмашылығы жоқ
В. Әдет күші арқылы
С. Құқық нормаларының мемлекеттің қатысуынсыз жасалуында
D. Құқық нормалары мемлекеттік мәжбүр ету арқылы қамтамасыз етіледі
Е. Құқық нормалары халыққа таратылады

$$$ 49
Құқық нормаларын реттеу нәтижесінде қалыптасатын ерекше ерікті қатынастар қалай аталады?
А. Тұрақты қатынастар
В. Моральдық қатынастар
С. Құқықтық қатынастар
D. Тұрмыстық қатынастар
Е. Діңи қатынастар

$$$ 50
Өзара заңды құқықтар мен міндеттерді тудыратын адамның белгілі бір мемлекетке қатыстығы қалай аталады?
А. Азаматтық
В.Өкілеттік
С. Апатрид
D. Мәртебе
Е. Лауазым

$$$ 51
Заңды немесе маңызды мемлекеттік шешімдерді бүкілхалықтық талқылау мен қабылдау түрі қалай аталады:
А. Конференция
В. Демократия
С. Референдум
D. Репатриация
Е. Сайлау

$$$ 52
Заңдылыққа негізделген және құқық нормаларына сәйкес қоғамдық қатынас тәртібі:
А. Тұрақтылық
В. Құқықтық тәртіп
С. Қоғамдық тәртіп
D. Төтенше жағдай
Е. Әдеп

$$$ 53
Заңдылық маңызы бар мәлімдемелерді, актілерді куәландыратын мемлекеттік орган:
А. ҚҚМ
В. Сот
С. Прокуратура
D. Нотариат
Е. Жергілікті әкімшілік

$$$ 54
Өркениеттің негізгі жаңа факторы қандай?
А. Экономикалық бостандық
В. Әдет – ғұрып
С. Діңи бірлестіктердің көбеюі
D. Автономиялық бостандық
Е. Саяси бостандық

$$$ 55
Мемлекеттік институттарға қайсысы жатады?
А.Кәсіпорындар
В. Антимонополиялық комитет
С. Тұтыну қоғамдары
D. Саяси партиялар
Е. Акционерлік қоғамдар

$$$ 56
Биліктің бөлінуінің дұрыс нысанын ата:
А. Атқарушы, жоғары сот, министрліктер
В. Заң шығарушы, сот , атқарушы
С. Заң шығарушы, атқарушы, конституциялық кеңес
D. Атқарушы, сот, президенттҚк аппарат
Е. Атқарушы, сот, министрліктер

$$$ 57
Авторитарлық мемлекеттің сипаты:
А. мемлекеттікөкіметте халықтың мандаты жоқ
В. адам құқығының жоғары мәртебелігі
С. заңның демократиялық сипатта іске асуы
D. мемлекеттің биліктің бөлінуі
Е. елді бір ғана адамның билеуі

$$$ 58
Мемлекетті типке бөлудің неше тәсілі бар?
А. 1
В. 2
С. 4
D. 5
Е. 6

Отбасы құқығы

$$$ 1
Діни тұрғыда жасалған некенің заңдылық күші бар ма?
A. Бар
B. Жоқ
C. Қарастырылмаған
D. Кейбір жағдайда
E. Тараптар келіссе

$$$ 2
Некені тіркеу өткізілгеннен кейін ерлі-зайыптыларға қандай құжат беріледі?
A. Неке туралы төл құжат
B. Неке туралы куәлік
C. Неке туралы хаттама
D. Неке туралы растама
E. Неке туралы сертификат

$$$ 3
Туу туралы арыз АХАТ органдарына бала өлі туған жағдайда босанған күннен бастап неше тәуліктен кешіктірілмей жасалуы тиіс?
A.1 айдан
B.15 тәуліктен
C.3 тәуліктен
D.5 тәуліктен
E.12 тәуліктен

$$$ 4
Алуға құқығы бар екінші адамға бір адам беруге міндетті болатын асырау қаражаты
A. Жәрдемақы
B. Стипендия
C. Алимент
D. Рента
E. Айыппұл

$$$ 5
Некенің жарамсыз деп танудан мұндай некеде туған балаға неше күн ішінде туса құқығына нұқсан келтірілмейді?
A. 300 күн ішінде туған
B. 250 күн ішінде туған
C. 200 күн ішінде туған
D. 270 күн ішінде туған
E. 150 күн ішінде туған

$$$ 6
Көрсетілген құқық салаларының қайсысы ерлі-зайыптылардың мүліктік таластарға байланысты қатынастарын реттейді?
A.Еңбек құқығы
B.Әкімшілік құқығы
C.Қылмыстық құқық
D.Отбасылық құқық
E. Қаржы құқығы

$$$ 7
Себепті жағдайларға байланысты неке жасын қанша жасқа дейін төмендетуге болады?
A. 2 жасқа
B.4 жасқа
C. 3 жасқа
D. 5 жасқа
Е. 1 жасқа

$$$ 8
Қазақстан Республикасы Заңы бойынша ер адамдар үшін белгіленген неке жасы
A. 20жас
B.16 жас
C.19 жас
D.17 жас
E. 18 жас

$$$ 9
Қазақстан Республикасы Заңы бойынша әйлдер үшін белгіленген неке жасы
A.19жас
B.17жас
C.18жас
D.16жас
E.15 жас

$$$ 10
Бала құқықтары туралы Конвенция қай жылы қабылданды?
A. 1991жылы
B.1999 жылы
C.1959 жылы
D.1957 жылы
E.1969 жылы

$$$ 11
Уәкілетті мемлекеттік орган мен баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдірген адамның (патронат тәрбиешінің) жасасқан шарты бойынша ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар азаматтардың отбасына тәрбиелеуге берілетін тәрбие нысаны:
A. Қамқоршылық
B. Қорғаншылық
C. Патронат
D. Рента
E. Күтушілік

$$$ 12
Діни тұрғыда жасалған некенің заңдылық күші бар ма?
A. Бар
B. Жоқ
C. Қарастырылмаған
D. Кейбір жағдайда
E. Тараптар келіссе

$$$ 13
Некені тіркеу өткізілгеннен кейін ерлі-зайыптыларға қандай құжат беріледі?
A. Неке туралы төл құжат
B. Неке туралы куәлік
C. Неке туралы хаттама
D. Неке туралы растама
E. Неке туралы сертификат

$$$ 14
Некені қию тілек білдіруші тұлғалар АХАТ бөліміне арызды берген күннен бастап қаншама уақыт мерзім өткен соң жүргізіледі?
A. 1 ай өткен соң
B. 2 ай өткен соң
C. 3 ай өткен соң
D. 4 ай өткен соң
E. 5 ай өткен соң

$$$ 15
Қай орган азаматты әрекет қабілеттілігі жоқ деп тани алады?
A. АХАТ
B. Нотариат
C. Маслихат
D. Полиция
E. Сот

$$$ 16
Қорғаншылық неше жасқа толмаған балаларға белгіленеді?
A.14
B.17
C.18
D.16
E.20

$$$ 17
Туу туралы арыз АХАТ органдарына бала өлі туған жағдайда босанған күннен бастап неше тәуліктен кешіктірілмей жасалуы тиіс?
A.1 айдан
B.15 тәуліктен
C.3 тәуліктен
D.5 тәуліктен
E.12 тәуліктен

$$$ 18
Алуға құқығы бар екінші адамға бір адам беруге міндетті болатын асырау қаражаты
A. Жәрдемақы
B. Стипендия
C. Алимент
D. Рента
E. Айыппұл

$$$ 19
Отбасы мүшелерінің мүлікке қатысты билiк ету құқығы, бұл:
A. Мүлiктен немесе заттан оның пайдалы, табиғи қасиетiн алу мүмкiндiгi
B. Мүлiктiң заң жүзiндегi тағдырын белгiлеудiң заңмен қамтамасыз етiлуi
C. Заттың иелену мүмкiндiгi
D. Оқшау мүлiкке иелену
E. Табиғи қасиеттерiн алу

$$$ 20
Әркімнің жеке өміріне, өзінің және отбасының құпиясына қол сұғылмауына, абыройы мен ар-намысының қорғалу құқығы қай нормативті-құқықтық актіде бекітілген?
A. Неке туралы кодексте
B. Азаматтық кодексте
C. Қылмыстық кодексте
D. Конституцияда
E. Еңбек кодексінде

$$$ 21
Некенің жарамсыз деп танудан мұндай некеде туған балаға неше күн ішінде туса құқығына нұқсан келтірілмейді?
A. 300 күн ішінде туған
B. 250 күн ішінде туған
C. 200 күн ішінде туған
D. 270 күн ішінде туған
E. 150 күн ішінде туған

$$$ 22
Отбасы құқығының негізгі қағидаларына қайсысы жатпайды?
A. Еркек пен әйелдің некелі одағының еріктілігі
B. Ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқықтарының теңсіздігі
C. Отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына жол берілмеушілік
D. Отбасы ішіндегі мәселелерді өзара келісіммен шешу
E. Отбасының кємелетке толмаған және еңбекке қабілетсіз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға басымдық беру

$$$ 23
Неше жасқа толмаған адам бала деп танылады
A. 14 жасқа
B. 12 жасқа
C. 16 жасқа
D. 18 жасқа
E. 21 жасқа

$$$ 24
АХАТ органдарында некені бұзу қандай жағдайларды жүргізіледі
A. Ерлі-зайыптылардың кәмелеттік жасқа толмаған ортақ балалары болса
B. Ерлі-зайыптылардың біреуінің некені бұзуға келісімі болмаса
C. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне мүліктік талаптары болса
D. Ерлі-зайыптылардың біреуі өзінің қарсылығы болмауына қарамастан, некені бұзудан өз әрекеті арқылы жалтарса
E. Ерлі-зайыптылардың өзара келісуі жағдайында

$$$ 25
Неке қию кезінде өкіл жіберуге жол беріледі ме?
A)жол беріледі
B) жол берілмейді
C) жол беріледі, егер себепті жағдайлар болса
D) жол беріледі, егер бір жақ рұқсат берсе
E) құзіретті органдардың рұқсатыменҰқсас жұмыстар

Азаматтық құқықтың түсінігі мен пәні
Азаматтық құқықтың жүйесі
Халықаралық жеке құқықтың әдістері
Англияның азаматтық құқығының негіздері
Азаматтық құқық пәнінің түсінігі және әдісі
ГЕРМАНИЯ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Халықаралық жеке құқықтың түсінігі және құқық жүйесіндегі алатын орны
Азаматтық құқықтың қайнар көздері түсінігі мен түрлері
Кәсіпкерлік құқықтың пәні, әдісі, қағидалары
Азаматтық құқық бастаулары
Азаматтық және еңбек құықтары
Азаматтық құқық табиғи ресустарды пайдалану
Ресейдегі кәсіпкерлік қызмет ерекшелігі
Омыртқасыз жануарлар даму ерекшелігі
Азаматтық іс жүргізу құқықғының пәні, әдісі, жүйесі мен қағидаттары.
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ (ҚАҒИДАТТАРЫ)
Ауылшарушылығының есептелуінің ерекшелігі.
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы.
ҚҰҚЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУ НЕГІЗДЕРІМЕН ТАРИХЫ
Басқарудың ұйымдастыру – құқықтың формалары