Қосымша әдебиеттер


Қосымша әдебиеттер:
1.Алмасов А. Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын реттеу Экономика негіздері – 2011- №2-3. Б 45-46.
2. Асанова С. Қазақстандағы мемлекеттік қаржылық бақылаудың даму тарихы Қоғам және дәуір – 2011- №2- Б 48-51.
3. Дементьева А. Қазақстандағы исламдық қаржыландырудың даму перспективалары Егемен Қазақстан – 2011- 28-маусым.
4. Жумина Г. Сақтандыру нарығының қаржылық тұрақтылығын талдау Ізденіс- 2011- №1 Б5
5. Жумабеков З.А. Инфляцияның кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсері Әл-Фараби ҚазҰУ Хабаршысы- 2011- №5-Б89-91.
6.Маглумов Е. Қаржылық саясат – экономиканы мемлекеттік реттеу құралы Экономика негіздері – 2010- №4-5-Б- 38-40.
7. Нағашбаева Г. Қаржылық дағдарыс жағдайында бюджеттік реттеуді жетілдіру жолдары Экономика негіздері – 2010- №4-5- Б-40-42.
8. Нокина Ж. Қазақстан Республикасындағы бюджетті атқаурдың кейбір мәселелері Заң және заман – 2012- №2- Б-162-164.
9.Тайсариева М. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғауды қаржымен қамтамасыз етудің мәселелері Экономика негіздері – 2011-№2-3- Б-9-11.


Ұқсас жұмыстар
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған қосымшалар құру курсы бойынша 1 межелік бақылау сұрақтары
Қосымша құрылғыға жататын құрылғы
Әдебиеттерге сілтемелерді белгілу тәртібі
Әдебиеттерде сипатталған эксперименттер
Дербес физиологиялық жүйелерге әсер етуші дәрілік өсімдіктер тарауына енгізілген тақырыптар қамтыла отырып - іс жүзінде теориялық - практикалық тұрғыда меңгеру деңгейін анықтауда келесідей тақырыптар қосымша қарастырылады
Әдебиеттер
Әдебиеттерді оқып білу әдістемесі
ҚОСЫМША А DataBase Desktop көмегімен кестемен жұмыс істеу
Қосымша құрылғыға жататын құрылғы. Файлдық жүйені өзгертетін вирустар