Жүйенің логикалық және физикалық құрылымын жасау

Жүйе ішілік бөлімдердің кірістік және шығыстық мәліметтер құрылымы

«Жинақтаушы касса» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер болып табылады:
- банкпен келісім шарт;
- клиенттің құжаттамасы;
- ОБРН, басқаша айтқанда салық қызметінен анықтама;
- кірістік ордер.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- клиенттің карточкасы;
- оперативтік күнделік;
- күнің қорытындысы.

«Инкассация» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері болып келесілер саналады:
- шартты ведомстволар.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- нақтыларды тіркеу журанлы;
- нақтылықты тіркеу ведомсты.

«Коммуналдық төлемдер» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер:
- төлем квитанциялары.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- күннің қорытындысы;
- тіркеу хаттамасы.

«Айырбастау пункті» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер:
- жұмысшының құжаттамасы;
- кірістік ордер.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- аванстық – есепберу;
- тіркеу кітабы;
- түсім туралы есеп беру.

«Бастапқы МФО» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер:
- технолог машинасынн құрылымданатын мәліметтер.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- Туран Әлем банкі төлемдің құжаттамалары формасындғы құрылымданатын төлемдік құжаттамалар.

«Жауаптық МФО» жүйеішілік бөлімі

Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер:
- Туран Әлем банкі төлемдің құжаттамалары формасындғы құрылымданатын төлемдік құжаттамалар.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- басты банктен операциялық күнге берілетін мәліметтер.

«Кредиттік бөлім» жүйеішілік бөлімі
Берілген жүйеішілік бөлімнің кірістік мәліметтері келесілер:

- клиентпен келісім шарт;
- клиенттің реквизиттері;
- ОБРН анықтамасы;
- Кірістік ордер.
Осы жүйеішілік бөлімнің шығыстық мәліметтері:
- қаражаттық есеп шоттар бойынша айналым ведомосты;
- қаражаттық қарыздар бойынша мәліметтер;
- пайыздардың саналу ведомосты;
- «Операциялық күнге» есеп беру.

2.5 Кластар және интерфейстер суреттемелері
«Инкассация» жүйеішілік бөлімін суреттеу

Жоғарда біз операциялық күннің жинақтаушы касса, инкассация, комуналдық қызметтер және айырбастау пункті сияқты көмекші компоненттерін қарастырдық. Барлық осы жүйеішілік бөілмдер біратаулық операциялардың автоматтандырылуын орындайды, олар бір – бірінен ерекшеленеді, бірақ сонымен қатар – нақты ақашалармен жұмыс істеу сияқты жалпы сипаттарға ие.
Осы белгісі бойынша біз оларды бір АРМ – нақөты ақшалармен жұмыс істеу жүйесіне біріктірдік. Жоғарыда АРМ құраушы әрбір бөлім үшін қысқаша сипаттамалар келтірілген болатын, оыс бөлімде біз өзіміз құрған АРМ үшін жеке локальды жүйе ретінде суреттемелерді келтіреміз.
АРМ қолдау көрсетудің бағдарламалық кешені «Касса» деп аталады. Ол жинақтау кассасы, инкассация, комуналдық төлемдер және айырбастау пункті сияқты пайдаланылатын жүйе ішілік бөлімдердің мәзірі көрсетілген негізгі модуль болып табылады.Ұқсас жұмыстар

Деректер базасына информациялық талдау
Мәліметтер базасын басқару жүйесі
Мәліметтерді сақтау, өңдеу және қолдану
Мәліметтер базасының схемасын құру
Басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
Дерекқорлар мен Ақпараттық жүйелер
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру әдістері
Дәріхана деректер базасын жобалау
Параллельді кодтау жүйелері
Мәліметтер базасын жобалау процесі
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару