Микроорганизмдерді бояудың күрделі әдістері


Ветеринариялық санитария мамандығының 2 курс студенттеріне Ветеринариялық микробиология және вирусология -1 пәнінен 1-ші аралық бақылау сұрақтары
1.Микробиологиялық лабораторияда жұмыс істеу тәртібі.
2.Жарық микроскоптың иммерсиялық жүйесімен жұмыс істеу тәртібі.
3.Микроб клеткасының тұрақты элементтері және олардың функциясы.
4.Микроб клеткасының тұрақсыз элементтері және олардың қызметтері.
5.Микроб клеткаларының негізгі формалары.
6. Микроскоптық саңырауқұлақтардың құрылысы және жіктелуі.
7.Микоорганизмдердің тыныс алу типтері.
8.Микроорганизмдердің қоректену типтері.
9.Жасанды қоректік орталарда микроорганизмдердің өсу сипаты.
10.Бактериялық препарат дайындау схемасы.
11.Микроорганизмдерді бояудың жай әдістері.
12.Микроорганизмдерді бояудың күрделі әдістері.
13.Микроорганизмдерді Грам әдісі бойынша бояу.
14.Циль-Нильсен әдісі бойынша бояудың әдістері мен мақсаты.
15.Бактерия қозғалғыштығын анықтау әдістері.
16.Микроорганизмдердің таза өсіндісін бояу әдістері, мақсаты.
17.Ашу процесінің мәні.
18.Жасанды қоректік орталардың жіктелуі және құрамы.
19.Микроорганизмдердің адам өміріндегі және табиғатта атқаратын рөлі.
20.Микроб клеткаларының бөліну типтері, механизмдері,функциясы.
21.Микроорганизмдердің ферменттері, жіктелуі және функциясы.
22.Микроорганизмдердің протеолитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
23.Микроорганизмдердің сахаролитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
24.Микроорганизмдердің гемолитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
25.Микроорганизмдердің редукциялық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
26. Микроорганизмдердің каталаздық активтілігін анықтау тәсілдері.
27.Антибиотиктерді шығу тегі бойынша жіктеу.
28.Антибиотиктерді қолдану, белсенділігін анықтау, әсер ету механизмі.
29. Бактериофаг құрылысы, жіктелуі.
30.Бактериофагтың микробклеткасына әсер ету механизмі, қолданылуы.
31. Дезинфекция туралы түсінік, әдістері.
32.Стерилизация туралы түсінік, әдістері.
33.Стерилизацияның химиялық әдістері.
34. Стерилизацияның биологиялық және физикалық әдістері.
35.Микроорганизмдерді өсіруге анаэробты жағдайлар қалыптастыру әдісі.
36. Асептика жәнеантисептика туралы түсінік, әдістері.


Ұқсас жұмыстар
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Мұнаймен ластанған топырақтан бөлініп алынған микроорганизмдердің микробтық құрамын зерттеу
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Валюта нарығындағы валюталық реттеудің нысаны мен әдістері
Шетел мемлекеттері экономикасының мемлекеттік реттелуінің мәні мен әдістері
ТӘРБИЕНІҢ ӘДІСТЕРІ
Өндіріс шығындарын есепке алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
Топырақ шіріндісі (гумус) және оны анықтау әдістері
Қазіргі кезде күрделі мәселелердің бәрі кәсіби басқару