Интернет технологиялары

№ 1-ші межелік бақылау сұрақтары:
1. Интернет технологиялары
2. Интернет технологиялаоын қолдану, интернетке арналған қосымшыларды жетілдіру еркшеліктерімен
3. Интернет қосымшаларының типтері
4. Интернеттегі клиент-серверлік архитектурасы
5. Провайдер тораптары. Провайдер тораптарыын біріктіру
6. TCPIP протоколының стэгі
7. Серверлер мен негізгі технологиялар
8. Домендік аттар жүйесі. DNS – сервер.
9. Браузерлер мен серверлер. Прокси – сервер. URL – мекенінің форматы.
10. Құжат құрылымы және тексті форматтау. Текстік және графикалық сілтемелер.
11. HTML – құжатының ішіндегі графика.
12. HTML-құжатқа стильдерді қосу. Формамен жұмыс істеу. Фреймдар.
13. Кескін картасын жасау. HTML кестелері.



Ұқсас жұмыстар

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ЕРЕЖЕСІ
Интернет тораптарына қосылу технологиялары
Delphi Windows жүйесінде программалаудың ыңғайлы құралы
Қашықтықтан оқытудың технологиялары
DLS және ISDN технологиялары
Қашықтықтан оқытуға арналған
Қашықтықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологиялары. Кезеңдеп оқыту технологиясы
Қазақстанда және шет елдердегі қашықтықтан білім беру технологиясының жалпы мазмұны
Ақпараттық өріс
Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты
Қазақстандағы саяси PR технологияларының сайлау кампанияларындағы қолдану
Интернет туралы
Internet- тің жетітіктері
Internet
Қазақ интернеті
Интернет желісіндегі қауіпсіздік
Мәліметтерді өңдеудің желілік технологиялары
Интернетте программалау пәні
Басқарудың ақпараттық технологиялары
Интернет тарихы