Екі тілдегі дауыстылардың ішкі жүйесінің типологиялық көрсеткіштері


1. Типология – тіл білімінің ерекше бөлімі.
2.Жалпы және жеке типология түрлері. Тілдер типологиясы терминдері. 3.Изоморфизм және алломорфизм ұғымдары. Типологиялық зерттеу деңгейлері. 4.Универсалийлердің анықтамасы. Универсалий мәселелері тарихы және типология үшін универсалий теориясының маңызы.
5.Тіл-эталон ұғымы. Типологияның басқа лингвистикалық пәндермен байланысы

1. Салыстыру – типологиялық зерттеулердегі негізгі әдіс.
2.Салыстырмалы-тарихи және салыстырмалы-типологиялық әдістер арасындағы айырмашылықтар.
3.Типологиялық көрсеткіштердің әдісі (Гринберг Д.). Грамматика саласындағы салғастырмалы зерттеу әдістері (Шишова О.В.).

1Фонологиялық жүйе, деңгей түсініктері. Екі тілдің фонологиялық жүйелері типологиясын анықтау үшін көрсеткіштерді таңдау. Екі тілдегі дауыстылардың ішкі жүйесінің типологиялық көрсеткіштері. Екі тілдегі дауыссыздардың ішкі жүйесінің типологиялық көрсеткіштері
2.Суперсегменттік тәсілдердің типологиялық сипаттамалары. Буын құрылымдарының типологиясы.
3.Ағылшын (неміс) және қазақ(орыс) тілдеріндегі буын құрылымдарының негізгі түрлері.


Ұқсас жұмыстар
Екінші деңгейлі банктеріндегі валюталық операциялар
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Екінші деңгейлі банк клиенттеріне есеп-кассалық қызмет көрсетулер
Қазақстан Рсепубликасының екінші деңгейлі банктерінде бағалы қағаздар нарығын құру
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
ХІХ ғасырдың екінші жартысы
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің болашақта даму және жұмыс істеу программасы
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
Нашақорлықтың, маскүнемдіктің, алкоголизмнің алдын алудағы Ішкі Істер Органдарының қызметі
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы


Көмек