Жалпы және медициналық электроника

Физика басқа ғылымдар сияқты, қоғамның сұрауына қарап дамиды, оның прогресі практикалық жұмыстармен анықталады. Физиканың дамуы, өзінің кезеңінде практикалық және техникалық қауыптарды шешеді. Мысалы: радиотехникамен электротехника электромагниттік құбылыстарға қарап жақсы дамиды. Соған байланысты радиотехникалық бөлімдер радиоэлектроника немесе электроника деп атай бастады.
«Электроника» термині көбінесе шартты, оған дәл анықтаманы беру қиыңға соғады.
Ең дұрысы, электрониканы ғылым немесе техника бөлімдері деп қарастыру керек, оның ішінде электровакуумдық приборлардың жұмысы қарастырылады.
Жалпы «электроника» деген сөзді мынадай топтарға бөлуге болады: электроника қолдану бөлімі, немесе қолданатын приборлардың классы бойынша, немесе теориялық сұрақтардың категориясы бойынша. Осылай (бұл физика бөлімі деп физикалық электрониканы бөледі.) бұл физикалық электроника физиканың бір бөлімі немесе тармағы болып саналады. Физикалық электроникада денелердің электроөткізгіштігін, термоэлектроникалық құбылыстармен байланыстарды көрсетеді. Техникалық электроника деп оның осындай бөлімдерін түсінеді; приборлардың, аппараттардың схемамен қосылыстарды айтылады. Жартылай өткізгіштік электроника деп, жартылай өткізгі жатады.
Электроны кейбір кезде үш үлкен бөлімдерге бөледі вакуусдық элеткроника – ол эл.вак. приборлардың қолдану мен жаратылудың сұрақтарын қамтиды (эл.шамдар, фотоэлекрондық приборлар, рентген трубкалары қаттызатты электронка ол жартылай өткізгіштермен, интегралдық схемалардың қолдану мен жаратудың сұрақтарын қамтиды.
Квант электроникасы - электрониканың спецификалық бөлімі, лазермен, лазерлермен қатынасады.
Осы мысалдар бір беттен электрониканың мазмұны туралы анықтама береді, бірақ екінші беттен, тағы да бір рет оның шекарасы анықталмайтынын көрсетеді.
Электроника – білімнің қолданбалы тарауы. Электрондық құрулардың бір тараған қолдануы, диагностика мен аурулардың емдеумен байланысты. Медициналық – биологиялық, есептерді шығарудың, сәйкес аспаптардың құрылудың, электр бөлімі медициналық электроника деп аталады.
Медициналық электроника физика математика, биология, физиология т.б. ғылымдар мағлұматтардың негізінде құралады, ол биологиялық және физиологиялық электрониканы өзіңе қосады.
Электрониканың медицинада қолдануы алуан түрлі, өйткені ол әрқашан кеңейетін аймақ. Қазіргі кезде, «электрлі емес» сипаттамаларды әдеттегі көбісі – электрлік ымға ауыстырып қолданады. Электрмен берілген хабарды, үлкен қашықтықтарда жеткізу қолайлы. Медициналық биологиялық мақсаттарға арналған, осындай бөлімдерге бөлуге болады:
1. Медициналық биологиялық хабарларды беру мен тіркеу құрулар. Сондай хабар тек ғана ағзада өтетін процестер туралы емес, қоршаған орта туралы «сан, арнау), протезде өтетін процестер туралы, т.б. Осыған диагностикалық аспаптардың көбісі жатады. Баллистокардиографтар, фонокардиографтар, реографтар, т.б. осы приборлардың көбісінде электрондық ымдардың көбейткіштің бәріне тән.
Осы топқа лабораториялық жұмысқа арналған электрлік медициналық аспаптарды қосуға болады. Мысалы РН- метр.
2. емдеу мақсатымен арналған электрлік құралдар ағзаға физикалық факторлармен қамтамасыз әсер ететін (электрлік ток, электрлік поле, ультрозвук): микротолқындық терапияға арналған аппараттар кардиостимуляторлар және т.б. Физиканың беттер қарағанда осы құралдар электрлік ымдардың генераторы.
Кибернетикалық электрондық құрулар:
а) қорытуға, сақтауға және медициналық биологиялық хабарларды талдауға арналған ЭВМ.
б) адамды қоршаған ортаның автоматтық реттеуге және тіршілік процестерді басқаруға арналған құрулар.
в) биологиялық процестердің т.б. эл.модельдер , эл. Медициналық аспаптармен құруларды қолдану диагностикамен емдеудің қолдануы медициналық қызметкерлердің шығару жұмысын көбейтеді.Ұқсас жұмыстар

Жалпы және медициналық электроника
Медициналық құралдар мен аппараттардың классификациясы
Датчиктер мен электродтар конструкциясы, олардың негізгі сипаттамалары
Оңтүстік Корея, Сингапур және Гонконг қазіргі даму кезеңінде
Лазер туралы мәліметтер
Нанотехнологияның электроника мен техникада қолданылуы
Электрондық жабдық
Медико-биологиялық ақпаратты алу, тіркеу және жеткізудің құрылымдық сызба кестесі
Медициналық техниканы жіктеу
Қазақстанның арнайы экономикалық аймақтарды дамытудағы Оңтүстік Кореяның рөлі
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері