Ежелгі Египет мемлекетінің алғашқы астанасы

1. Геродоттың Египеттің сыйлығы деп атаған өзені $$$A
А. Ніл
B. Ефрат
C.Дунай
D. ешқайсысы емес
E. дұрыс жауабы жоқ

2. Ашшурбанипал кітапханасын ўйымдастырды: $$$B
A)Шумерліктер
B)Ассирилыќтар
C )Аккадтар
D)Тушпалықтар
E) дұрыс жауабы жоқ

3. Хетт патшалығын талқандаєан мемлекет $$$B
A)Шумерліктер
B)Ассирия
C)Аккадтар
D)Тушпалықтар
E) ешқайсысы емес

4. Урарту мемлекетініѕ астанасы $$$ A
A)Тушпа
B)Сайрам
C)Ассирия
D)Египет
E) ешқайсысы емес

5. Ежелгі үндістанның Рамаяна дастанында суреттелген, үнділіктер табынатын қасиетті маймыл.$$$ B
A) Арийлер
B)Хануман
C) Ашок
D) Сиддхардћа

6. Будда дінінің негізін қалаушы. $$$ A
А)Сиддхардћа
B) Арийлер
C)Хануман
D) Ашок
E) ешқайсысы емес

7. Египеттің бірінші астанасы $$$С
А. Менес
B. Тинис.
C.Мемфис
D. Библ
E. дұрыс жауабы жоқ

8. Ежелгі Қосөзенде алғашқы жазуды қалыптастырғандар: $$$А
A)Шумерліктер.
B)Аккадтар
C)ғұндар
D)ру-тайпалар
E) дұрыс жауабы жоқ

9. $$$ Парфия патшалығын құрған Адам $$$A

A)Арсак
B)Ваал
C)Зевс
D)Мардук
E) дұрыс жауабы жоқ

10. Ежелгі Вавилон қаласының қамқоршы құдайы:
A)Тардуш
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен
E) дұрыс жауабы жоқ

11.Ежелгі вавилондықтардың түсінігінде Таммуз – ол: $$$A
A)Жер құдайы
B)Су құдайы
C)күн құдайы
D)аспан құдайы
E) дұрыс жауабы жоқ

12. Афины мемлекетінің құрамына кірген қалалар саны $$$А

A)12
B)21
C)52
D)33
E) дұрыс жауабы жоқ

13.Ежелгі Египеттің орналасқан жері: $$$A
A)Египет
B)Афины
C)Солтүстік-Шығыс Африка.
D)Грекия
E) дұрыс жауабы жоқ

14. Б.з.д. IV мыңжылдықта Египет жерінде мемлекеттердің пайда болуына әсер еткен фактор: $$$A
A)құл иеленушілік құрылыстың қалыптасуы
B)егіншілік
C)рулық қауым
D)мал шаруашылығы
E) дұрыс жауабы жоқ

15.Ежелгі Египет билеушісінің титулы:
A)Кароль
B)Патша.
C)Гунмо
D)Хан
E) дұрыс жауабы жоқ

16.Ежелгі Египет мемлекетінің алғашқы астанасы: $$$B
A)Египет
B)Афины
C)Грек
D)Мемфис
E) дұрыс жауабы жоқ

17.Ежелгі Египет жазуында қолданылған иероглифтер саны: $$$A
A)130-дан астам
B)85
C)750-ге жуыќ
D)250-ге жуық

18.Ежелгі египеттіктер бір жылды : $$$A
A)365 күнге бөлді
B)225айга
C)362күнге
D)489аптаға
E) дұрыс жауабы жоқ

19.Ежелгі Египеттегі Фивы қаласының бас храмында еңбек еткен құлдар саны: $$$C
A)82 мың
B)81 мың
C)80мың
D)85мың
E) дұрыс жауабы жоқ

20.Астрономиялық білім негізінде календарь пайда болған ел: $$$C
A)Ассирия
B)Грек
C)Египет
D)Үнді
E) дұрыс жауабы жоқ

21.Ежелгі Египетте құдайға баланғандар:$$$B
A)Мемфис
B)Перғауын
C)Патша
D)Кароль
E) дұрыс жауабы жоқ

22.Ежелгі дәуірде бір жылды 12 айға, 365 күнге бөле білген халық: $$$D
A)Гректер
B)үнділер
C)Қытайлар
D)Египеттіктер
E) дұрыс жауабы жоқ

23.Ежелгі египеттіктер құдай ретінде елестеткен бейне:$$$B
A)жануар
B)Жануар басты адам
C)маймылдар
D)адам
E) дұрыс жауабы жоқ

24.Ежелгі египеттіктердің жазуы – таңба суреттің атауы: $$$C
A)Гипер
B)Алфавит
C)Иероглиф
D)Үнді жазуы
E) дұрыс жауабы жоқ

25. Ежелгі египеттіктерде Амон – Ра: $$$A
A)Күн құдайы
B) Жер құдайы
C)Су қүдайы
D) әлем құдайы
E) дұрыс жауабы жоқ

26.Ежелгі Грекиядағы полистер – ол: $$$C
A)Шаруалар
Б)ауылдар
B)Ќала-мемлекеттер
C)көшпелілер
E) дұрыс жауабы жоқ

27. Афины мемлекетінің құрамына кірген қалалар саны.$$$A
A)12
B)21
C)52
D)33
E) дұрыс жауабы жоқ

28.Ежелгі Грекиядағы демостар – ол: $$$A
A)Ќарапайым халыќ
B)шаруалар
C)егіншілер
D)халық
E) дұрыс жауабы жоқ

29. Архонт Солонның заңдары негізінде Ежелгі Афиныда пайда болды:$$$B
A)сауда
B)Демократия
C)егіншілік
D)жібек
E) дұрыс жауабы жоқ

30. Ежелгі Афиныдағы жоғары үкімет билігі:$$$D
A)Сот
B)патша
C)Халық жиналысы
D)өкімет
E) дұрыс жауабы жоқ

31.Афины қала мемлекетінің Эллададағы бай және қуатты мемлекетке айналған уаќыты:$$$A
A)б.з.д.V ғасырдың ортасы.
B)Б.з.д. ІІ ғасырда
C)Б.з.д. VIII ғ.
D)б.з.д XI ғ.
E) дұрыс жауабы жоқ

32. Б.з.д. V ғасырдың ортасында өмір сүрген, Афины демосының көсемі, Афины мемлекетінің өрлеуіне ыќпал еткен ќайраткер. $$$A
A)Перикл
B)Шаньюон
C)Мардук
D)Шумер
E) дұрыс жауабы жоқ

33. Б.з.д. IVғасырда Грекияға ќауіп төндірген Балкан түбегіндегі ел.$$$A
А)Македония
BХетт патшалығы
C)Франция
D)Үндістан
E) дұрыс жауабы жоқ

34.АфинылықтардыңМакедонияға қарсы тәуелсіздік жолындағы күресін басқарған қайраткер.$$$A
A)Цинь Ши Хуанди
B) С.Бах
C)Мардук
D)Демосфен.
E) дұрыс жауабы жоқ

35. Македония мен гректердың арасында ең ірі Херонея соғысы өткен жыл. $$$B
A)б.з.д.552 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл
E) дұрыс жауабы жоқ

36. Ежелгі Грекиядағы Дионис құдайдың құрметіне жасалған мереке. $$$B
A)көшпелілер
B)Егіншілер мерекесі
C)шаруалар
D)егіншілер
E) дұрыс жауабы жоқ

37.Олимпия ойындары кезінде бүкіл Грекияда тыйым салынды:$$$D
A)тауарға
B)ақшаға
C)егіншілікке
D)Соғысќа
E) дұрыс жауабы жоқ

38.Ежелгі Грекияда тұңғыш Олимпия ойындары өткен жыл.$$$B
A)Б.з.д 776 жыл
B)Б.з.д. 338 жыл
C)б.з.д. 265 жыл
D)425 жыл

39.Ежелгі грек жазушысы Эсхилдің ірі трагедиялық шыєармаларының бірін көрсет.$$$B
A)БұғауланғанПрометей
B) Жабық есік
C)Шаньдун
D)Барлык жауап дұрыс
E) дұрыс жауабы жоқ

40. Ежелгі гректердің наным-сеніміндегі өздері табынған құдайлардың саны.$$$C
A)20ға жуық
B)30-дан астам
C)40-ға жуыќ
D) 17
E) дұрыс жауабы жоқ

41. Ежелгі гректердің нанымындағы ағайынды үш құдай.$$$B
A)Бах ,Мардук,Шопен
B)Зевс, Посейдон, Аид
C)Исаак Ньютон,Бах,Рентген
D) Барлығы дурыс
E) дұрыс жауабы жоқ

42.Ежелгі гректер нанымындағы сұлулыќ пен махаббат құдайы.$$$A
A)Афродита
B)Ра
C)Зевс
D)дұрыс жауабы жоқ
E) дұрыс жауабы жоқ

43. Францияда екінші республика жарияланған жыл: $$$A
A) 1848 ж. 25 ақпан.
B) 1849ж. 24 акпан
С) 1850ж. 21 акпан
D) 1847ж. 25 акпан
E) Дұрыс жауабы жоқ

44. Наполеон Бонапарттың келуімен Францияда орныққан әкімшілік жүйе: $$$A
A) Монархиялық жүйе.
B) Республикалық жүйе
C) демокртаиялық
D) әкімшілік
E) дұрыс жауабы жоқ

45.Франция-Пруссия соғысы басталған жыл: $$$A
A) 1870 ж.
B) 1871ж
С) 1875ж
D) 1876ж
E) 1860ж

46.Францияда 1814 ж. тақ басына келген династия: $$$A
A) Бурбондар
B) Габсбугтер
С) Сасанидтер
D) Лигберттер
E) Талибандар

47.1870 ж. 19 шілдеде қандай тарихи оқиға болды?$$$A
A) Франция-Пруссия соғысы басталды.
B) Франция мемлекеті құрылды
С) Тақ басына жаңа король келді
D) Соғыс басталды
E) дұрыс жауап көрсетілмеген

48.1871 ж. Франция республикасының герцогтер республикасы деп аталу себебі: $$$A
A) Ұлттық жиналыс мүшелерінің көпшілігі монархияшылдар.
B) Король ұсынған аты
С) Герцог биледі
D) барлық жауап дұрыс
E) дұрыс жауап жоқ

49. 1871 ж. 21-28 мамыр аралығындағы күндердің қанды апта оқиғасы деп аталу себебі: $$$A
A) Париж Коммунарлары мен Версаль әскерлерінің арасындағы қырғын соғыстың болуы.
B) Коп адамдардың қырылуы
С) Версаль мен Герман әскерлерінің соғысы
D) Бралық жауап дұрыс
E) Дұрыс жауап жоқ

50. Императорын Көк тәңірінің ұлы деп есептеген мемлекет: $$$A
A) Қытай
B) Аляска
С) Тундра
D) Аризона
E) Барлығы

51.ХVІІІ-ХІХ ғ. Қытайдың дүние жүзі елдерінен дамуы жағынан артта қалу себебі: $$$A
A) Ешқандай елмен дипломатиялық не сауда байланысын жасамауынан
B) Дағдарыс себептерінен
С) өнеркісіп нашарлады
D) барлығы
E) дұрыс жауап жоқ

52. Бірінші апиын соғысы болған жылдар: $$$A
A) 1840-1842 ж
B) 1850-1864
С) 1856-1860 ж
D) 1850-1864
E) 1856-1860 ж

53. 1840-1842 ж. Англияның Қытайға соғыс жариялауының себебі:$$$A
A) Пекиннің ағылшындардың Қытайға апиын сатуына тыйым салуы
B Дағдарыс себептерінен
С) өнеркісіп нашарлады
D) барлығы
E) дұрыс жауап жоқ

54. 1842 ж. Нанкин келісім шартында қабылданған шешім: $$$A
A) Қытай ағылшындар үшін бес порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды .
B) ) Қытай ағылшындар үшін алты порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
С) Қытай ағылшындар үшін жеті порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
D) Қытай ағылшындар үшін төрт порт ашуға және контрибуция төлеуге мәжбүр болды
E) дұрыс жауабы жоқ

55.1850-1864 ж. аралығында Қытайдың экономикалық күйзелісі мен апиын қозғалысының зардаптарынан туған шаруалар соғысы: $$$A
A) Тайпиндер көтерілісі.
B) сасанидтер көтерілісі
С) Цао көтерілісі
D) барлығы дұрыс
E) дұрыс жауап жоқ

56. Англия мен Франция Пекинде өздерінің елшіліктерін ұстауға және өз азаматтарының Қытайда емін-еркін жүріп-тұруына мүмкіндік берген келісім: $$$A
A) Тяньцзинь келісімі.
B) Тайпинь келісімі
С) Тайфун келісімі
D) Дао келісімі
E) дұрыс жауабы жоқ

57. 1850-1864 ж. тайпиндер құрған мемлекеттің идеологиясы: $$$
A) Ежелгі қытай дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу .
B) Ежелгі үнді дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу
С) Ежелгі Парсы дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу
D) Ежелгі египет дәстүрлерін сақтау, көне ережелерді құрметтеу

58.1894-1895 ж. жапон-қытай соғысында күйреген Қытай саясаты:$$$A
A) Өзін-өзі күшейту.
B) Жабық есік
С) Ашық есік
D) Күйрету
E) дұрыс жауап жоқ

59. ХІХ ғ. Қытайды ауыр жағдайдан шығарудың жолын іздеген революциялық-демократиялық қозғалыстың көсемі: $$$A
A) Сунь Ятсен.
B) Цин Ши Хуанди
С) Цао Пяень
D) Дао Ляо
E) Сан Сури

60.1894 ж. құрылған Қытайды қайта өркендету қоғамының басты мақсаты: $$$A
A) Қытай Республикасын құру.
B) Жаңа заңдар еңізу
С) Республиканы қирату
D) Нормалар енгізу
E) дұрыс жауап жоқ

61. ХХ ғ. Қытайдағы ашық есік саясатының мәні:$$$A
A) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқық
B) Ашық кеден
С) Қытай рыногы үшін күресте барлық державаларға тең құқықылы емес
D) Б мен С
E) дұрыс жауап жоқ

62. ХХ ғ. басында Қытай капитализмінің дамуына кедергі болған басты жағдай: $$$A
A) Шетелдіктердің отарлау саясаты
B) Дағдарыс
С) Иммигранттардың ағылып келуі
D) Б мен С
E) А мен е

63. Сунь Ятсен тұжырымдаған үш принциптің бірі: $$$A
A) Монархиялық биліктен бас Тарту
B) Монархияны қолдау
С) Республикалық биліктен бас Тарту
D) жаңа саясат
E) а мен е

64.Қытайда Синь хай революциясы болған жылдар:$$$A
A) 1911-1913 ж
B) 1850-1864
С) 1856-1860 ж
D) 1850-1864
E) 1856-1860 ж

65. Қытай Республикасының тұңғыш президенті: $$$A
A) Сунь Ятсен
B) Цин Ши Хуанди
С) Цао Пянь
D) Ли Цань
E) дұрыс жауабы жоқ

66. Қытайда маньчжур үстемдігі құлаған жыл:$$$A
A) 1912 ж
B) 1913
C) 1915
D) 1919
E) 1911

67.1857-1859 ж. Үндістандағы ұлт-азаттық көтерілістің басталуына түрткі болған оқиға: $$$A
A) Сипай әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
B) Таипинь әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
С) Сасанид әскерлерінің қару-жарақтарына қажетті оқ-дәріге байланысты болуы
D) шиеленіс
E) дұрыс жауабы жоқ

68. 1857-1859 ж. сипайлар көтерілісінен кейінгі Англияның Үндістанда енгізген саяси өзгерістері:$$$A
A) Әкімшілік билік вице-корольге берілді
B) Әкімшілік билік корольге берілді
С) Әкімшілік билік королеваға берілді
D) Әкімшілік билік принцке берілді
E) дұрыс жауабы жоқ

69. ХІХ ғ. І жартысында Үндістанды өзінің тауарларын өткізу рыногына және шикізат көзіне айналдырған мемлекет:$$$A
A) Англия
B) АҚШ
С) Италия
D) Испания
E) Германия

70.Үндістанда алғашқы тоқыма фабрикасы пайда болды?$$$A
A) 1854 ж. Калькуттада
B) 1859 ж Калькуттада
C) 1854 ж. Джабхартада
D) 1853 ж.Калькуттада
E) дұрыс жауабы жоқ

71. 1885 ж. Үндістанда құрылған жалпы-үнділік саяси партия:$$$A
A) Үнді Ұлттық Конгресі
B) ХДП
С) ХДО
D) А мен С
E) дұрыс жауабы жоқ

72. ХІХ ғ. Үндістан радикалдарының ұлттық өнеркәсіпті бәсекелестіктен сақтап қалу үшін жасаған мәлімдемесі: $$$A
A) Ағылшын тауарларына бойкот жариялау
B) Герман тауарларына бойкот жариялау
С) Испан тауарларына бойкот жариялау
D) Португал тауарларына бойкот жариялау
E) дұрыс жауабы жоқ

73. 1885 ж. құрылған Үнді Ұлттық Конгресінің радикалдық қанатының көсемі:$$$A
A) Б.Тилак.
B) Неру
С) Сунь Ятсен
D) Ли Джо
E) дұрыс жауабы жоқ

74. ХХ ғ. басында Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыстың аса белсенді ошағы болған аймақ:$$$A
A) Бенгалия
B) Калькутта
С) Джабхарта
D) Фландрмя
E) дұрыс жауабы жоқ

75.1905 ж. Үндістандағы отаршыл өкіметтің Бенгалияны екіге бөлудегі мақсаты:$$$A
А) Үнділер мен мұсылмандар арасында діни алауыздықты тудыру
B) Жаңа жерлерді жаулап алу
С) Саясат бұрмалау
D) Соғыс тудыру
E) дұрыс жауабы жоқ

76.ХХ ғ. басындағы Үндістан халқын ағылшын отаршылдарына қарсы күреске шақырған үндеу:$$$A
A) Өз тауарларымыз
B) шетел тауарлары
С) жаңа тауарлар
D) ескі тауарлар
E дұрыс жауабы жоқ

77.Вавилон патшалығын құрған билеуші:$$$A
A)Хаммурапи
B)Шаньюон
C)Мардук
D)Шумер

78.Ежелгі Вавилон патшалығындағы аса маңызды құжат:$$$A
A)Жабық есік
B)Бірлік және прогресс
C)Сауда буржуазиясы
D)Хаммурапи зағдар жинағы.

79.Әлемдегі ең ежелгі жазу жүйесі қай елде қалыптасты:$$$B
A)Англия
B)Ќосөзенде.
C)Франция
D)Үндістанда

80. Ежелгі Қосөзенде алғашқы жазуды ќалыптастырғандар:$$$A
A)Шумерліктер.
B)Аккадтар
C)ғұндар
D)ру-тайпалар

81.Ежелгі Вавилондағы әлемнің жеті кереметінің бірі:$$$A
A)Зевс мүсіні
B)Мұражай
C)Сурет
D)Аспалы бақ

82. Ежелгі Вавилон ќаласының қамқоршы құдайы:$$$C
A)Тардуш
B) С.Бах
C)Мардук
D) Шопен

83.Ежелгі вавилондықтардың түсінігінде Таммуз – ол:$$$B
A)Жер құдайы
B)Су құдайы
C)күн құдайы
D)аспан құдайы

84.Ежелгі Египеттің халық тығыз қоныстанған елге айналған уақыты:$$$A
A)Б.з.д. IV мыңжылдық.
B)б.з.д Vғ.
C)б.з.д. Ixғ.
D)б.з.д. Iғ.

85. Ежелгі Египеттің орналасќан жері:$$$A
A)Египет
B)Афины
C)Солтїстік-Шыєыс Африка.
D)Грекия

86.Б.з.д. IV мыңжылдықта Египет жерінде мемлекеттердің пайда болуына әсер еткен фактор:$$$A
A)құл иеленушілік құрылыстың ќалыптасуы
B)егіншілік
C)рулық қауым
D)мал шаруашылығы

87.Ежелгі Египет билеушісінің титулы:$$$B
A)Кароль
B)Патша.
C)Гунмо
D)Хан

88.Ежелгі Египет мемлекетінің алғашќы астанасы:$$$D
A)Египет
B)Афины
C)Грек
D)Мемфис

89.Ежелгі Египет жазуында ќолданылған иероглифтер саны:$$$A
A)130-дан астам
B)85
C)750-ге жуыќ
D)250-ге жуық

90.Ежелгі египеттіктер бір жылды :$$$A
A)365 күнге бөлді
B)225айга
C)362күнге
D)489аптаға

91. Ежелгі Египеттегі Фивы қаласының бас храмында еңбек еткен құлдар саны:$$$C
A)82 мың
B)81 мың
C)80мыѕ
D)85мың

92.Астрономиялыќ білім негізінде календарь пайда болған ел:$$$C
A)Ассирия
B)Грек
C)Египет
D)Үнді

93.Ежелгі Египетте құдайға баланғандар:$$$B
A)Мемфис
B)Перғауын
C)Патша
D)Кароль

94.Ежелгі дәуірде бір жылды 12 айға, 365 күнге бөле білген халық:$$$D
A)Гректер
B)үнділер
C)Қытайлар
D)Египеттіктер

95.Ежелгі египеттіктер құдай ретінде елестеткен бейне:$$$B
A)жануар
B)Жануар басты адам
C)маймылдар
D)адам

96.Ежелгі египеттіктердің жазуы – таңба суреттің атауы:$$$C
A)Гипер
B)Алфавит
C)Иероглиф
D)Үнді жазуы

97.Ежелгі египеттіктерде Амон – Ра:$$$A
A)Күн құдайы
B) Жер құдайы
C)Су қүдайы
D)әлем құдайы

98.Қазіргі Ирак мемлекетінің солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан ежелгі мемлекет:$$$B
A)Грек
B)Ассирия
C)Египет
D)Вавилон

99.Б.з.д.ІХ ғасырда құрылған, Армения жерінде орналасқан ежелгі мемлекет:$$$C
A)Сайрам
B)Египет
C)Урарту
D)Вавилон

100.Урарту мемлекетінің астанасы болған Тушпа қаласы орналасқан жер:$$$D
A)Вавилон
B)Шу аймағы
C)Ойпат маңы
D)Ван көлініѕң жағасыҰқсас жұмыстар

Ежелгі дүние тарихы пәнінің ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Орта ғасырлардағы Африка елдері (Судан, Эфиопия, Шығыс және Тропикалық Азия)
Хеттердің мемлекетінің қалыптасуы және олардағы заң түзу ісі
Ұлы Морав мемлекеті
Египетте мемлекетінің пайда болуы
Алтын орда туралы ақпарат
Мысыр мемлекетінің туризм статистикасының көрсеткіші
Египет елі
Алтын Орданың саяси тарихы
Мәмлүктер билігі дәуіріндегі Египет (ХІ – ХV ғғ.)
Ежелгі Греция
Ежелгі психология
Қазақстанның ежелгі қалалары
Қазақстанның ең ежелгі қаласы
Алғашқы функция анықталмаған интеграл және оның қасиеттері
Ежелгі Грек музыка әдебиеті
ЕГИПЕТ БИЛЕУШІСІ ҚЫПШАҚ БЕЙБАРЫС
Египет
Алғашқы қауымдық қоғам тарихының тарихнамасы