Аманжолов Сәрсен Аманжолұлы

Аманжолов Сәрсен Аманжолұлы27.12.1903ж. Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданында, Егінсу ауылында дұниеге келді. 28.1.1958 - ғалым, филология ғылыми докторы(1948), профессор(1948), Қазақстан корреспонденттерінің мүшeci (1954). Орта Азия мемлекеттік университетін бітірген (1930). 1931 ж. КазПИ-де оқытушы, 20 жылдай казак тілі кафедрасының мeңгepyшіci болды. 1934-36 ж. Қазақстанның ұлттық мәдениетінің зерттеу институтының директоры, ғылыми хатшысы кызметтерін аткарды. 1937- 42 ж. КСРО Қазақстан филиалының тіл жәңе әдебиет секторын басқарды. 1942- 44 ж. жауынгерлер арасында үгітші, 1944 - 58 ж. «Кызыл Армия» үгітші блокнотының (Мәскеу) жауапты редакторы, 1946 - 58 ж. Қазақстан Fылым Aкадемиясының тіл әдебиет институтында білім мeңгepyшісі болды. Аманжолов жалпы тіл білімі мен қазақ тіл білімінің теориялық негізін қалыптастыруда, Аманжолов - Байтұрсынов, Жұбанов бастаған ғылыми жұмысты ілгеpi жалғастырды. Ол жазған қазақ тілi оқулықтары мен бағдарламалары ана тілін оқытуды ғылыми жолға қоюға елеулі ықпал eттi. Сонымен қатар халық, ауыз әдебиеті нұсқаларын жинап, әдеби тіл тарихын зерттеумен айналысты. «Қазақ диалектологиясының негізгі мәселелері» деген докторлық диссертациясында қазақтың әдеби тілі мен қазақ тілінің диалектік негізін, оның қалыптасу тарихын, дамуын жан-жақты зерттеді, диалектілердің түркі тілдермен жақындығын, ру-тайпа халық тілінің байланысын, даму жүйесін анықтады. Оның бұл еңбегі қазақ диалектологиясының тіл білімінің бip саласы болып қалыптасуына негіз болды. Аманжолов жалпы тіл біліміндегі синтаксис мәселелерін сөйлемге берілген анықтамаларды сөйлем мүшелерінің табиғатын, сөйлеудің синтаксистіқ құрылымын, сөйлеу мен ойлау арасындағы қарым-қатынасты зерттеді. Ол сөз таптарының сөйлем мүшесi болу шарттары, cөйлемнің элементтері мен дәнекерлері, интонация, оқшау сөздер, шақ пен жаққа қатысты синтаксистік категориялар, құрмалас сөйлемнің пайда болу жолдары, үйірлі мүше жайында тың қорытындылар жасады. Құрмалас сөйлемнің "аралас құрмалас" деген түрін еңгізді. Аманжолов қазақ тіл ғылымының теориясын қалыптастырған, оны практикамен байланыстырған алғашқы тілші ғалымдардың біpi.Ұқсас жұмыстар

Сәрсен Аманжолов - әдеби тіл тарихын зерттеуші ғалым
Сәрсен аманжолов өмірі
Тіл білімі лингвистика туралы түсінік
С. Аманжолов: өмірі, қоғамдық қызметі, шығармашылық мұрасы
Руникалық көне түркі жазба ескерткіштері
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІ
Жүсіпбек Аймауытовтың "Ақбілек" романындағы құрмалас сөйлемдер
Қазақ термин жасамының тарих даму кезеңдері
Зар заман әдебиеті мен Алаш ұранды әдебиеттің сабақтастығы
Тілдің аумақтық өзгешеліктері
Сәрсенова Алуа 8 сынып
Сенен артық қасиет жоқ - ты, жер, тегi, Сен ұрпақтың күлiп атар ертеңi, Тағдырыңды тапсыр маған, туған жер, Көркейтуге мiндеттiмiн мен сенi - деп белгілі ақын Әбу Сәрсенбаев жырлағандай мен де туған жерімді көркейтуге өз үлесімді қоссам деймін