Темірбетон конструкцияларды есептеу қағидалары2аралық бақылау

1Пісіруде қолданылатын материалдар.
2Бетонды алдын ала сығу күші.
3Бетондағы кернеу.
4 Конструкцияларды есептеуде ықтималдық теориясы әдістерін қолдану.
5 Темірбетон конструкцияларды есептеу қағидалары.
6 Темірбетон элементтерді есептеудің практикалық әдісі.
7 Темірбетон элементтерінің кернеуленген-деформациялық кезеңдегі күйі.
8 Шектік жағдайлар тобы.
9 Бетонның нормативті және есептік кедергісі.
10 Жүктемелер.
11 Арматураның нормативті және есептік кедергісі.
12 Есептеудің негізгі жағдайлары.


Ұқсас жұмыстар
Еңбекақыны есептеудегі аудиттің мақсаты мен міндеттері
Нарықтық қатынастар жағдайында еңбек ақыны ұйымдастыру қағидалары
Жиынтық табысты есептеу тәртібі
АВТОМОБИЛЬДІҢ ТАРТУЫН ЕСЕПТЕУ
Құқық жүйесіндегі инвестициялық құқық орны және оның негізгі қағидалары
Есептеуіш техниканың қысқаша даму тарихы
Педагогикалық жүйені басқарудың жалпы қағидалары
Дистервегтің педагогикалық жүйесінің негізгі қағидалары
Еңбек құқығының қағидалары
Желінің бөліктеріндегі қуат ағынын есептеу