Интернетке арналған программалау тілі

@@@ Алгоритмдер және программалау (Информатика)
$$$ 1E
Алгоритм дегеніміз не?
A. Алгоритм - бұл орындаушыға кейбір аяқталған әрекеттерді орындау үшін берілген жеке нұсқаулар
B. Алгоритм -бұл орындаушыға арналған анықтамалар мен ережелердің жиыны
C. Алгоритм - бұл қадамдардың шекті санымен берілген тізбек, ол кез келген есептің шешіміне әкелетін амалдар және дәл нұсқаулардың жиынтығы
D. Алгоритм -бұл ЭЕМ үшін командалардың тізбегі
E. Алгоритм - бұл қандайда бір мақсатқа жету үшін орындалатын әркеттер тізбегі.
$$$ 2В
Біртіндеп орындалатын алгоритмдердің бірнеше командаларының тізбегі...деп аталады.
A. программалар жүйесі
В. программа
C. серия
D. қызметтік сөздер
E. алгоритм
$$$ 3В
Сызықты алгоритмде ...
A. амалдар тізбегі бір немесе бірнеше рет орындалады (немесе бірде бір рет емес).
B. амалдар тізбегі олардың орналасу ретінде байланысты біртіндеп орындалады
C. кейбір шарттың атқарылуына байланысты амалдар тізбегі орындалады
D. кейбір шарттың атқарылуына байланысты амалдардың бір-ақ тізбегі бірнеше рет(немесе бірде бір рет емес) орындалады
E. амалдардың бір ғана тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес) орындалуы
$$$ 4В
Толық шартты конструкция- бұл амалдардың мынадай ұйымдастыру формасы...
A. белгілі бір шарт атқарылуына байланысты амалдар тізбегінің бір немесе бірнеше рет орындалу (немесе бірде бір рет емеc).
B. белгілі бір шарттың атқарылыуына немесе атқарылмауына байланысты амалдардың бірінші немесе екінші тізбегінің орындалуы
C. белгілі бір шарт атқарылып жатқанда амалдар тізбегінің орындалуы
D. амалдардың бір ғана тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес)орындалуы
E. әрекет-амалдардың бір-ақ тізбегі бірнеше рет (немесе ең болмаса бір рет) орындалады
$$$ 5В
Қандай қызметтік сөздер көмегімен алгоритмдік тілде тармақталу командасының толық емес формасы жазылады.
A. егер,онда басқаша,барлығы
B. егер,онда барлығы
C. шарт, онда басқаша, барлығы
D. әзірге,цб,цс
E. құрамдас
$$$ 6Е
Алгоритмның мынадый бөлігін орындаудың нәтижесінде: Ү:=5; Х:=0 әзірше Х6 цб Ү:=Ү+Х; Х:=Х+2 цс Ү айнымалысы мынадай мән қабылдайды:
A. 15
B. 8
C. 9
D. 5
E. 11
$$$ 7В
х[1...N] бір өлшемді массив берілген. Алгоритмнің мынадай бөлігі s:=0 цб k үшін 1-ден N-ға дейін егер (k=1) немесе (sx[k]) онда s:=x[k] бітті цс анықтайды.
A.соңғы теріс таңбалы элементтің индексін
B. массивтың минималды элементін
C. теріс таңбалы элементтердің сомасы
D. максимал элементті
E. минимал элементті
$$$ 8С
Шамалардың аралығында тек қана бір қатынастан тұратын шарт...деп аталады
A. жеке
B. құрамдас
C. қарапайым
D. көп деңгейлі
E. аз деңгейлі
$$$ 9С
Сөздегі символдар саны...деп аталады.
A. сөз тереңдігі
B. сөз ені
C. сөз ұзындығы
D. кеңейтілген
E. сөз мөлшері
$$$ 10D
Соңғы шартты цикл деп мынадай әрекет – амалдардың ұйымдастырылу формасы аталады:
A.әрекет-амалдардың бір-ақ тізбегі бірнеше рет (немесе ең болмаса бір рет) орындалады
B. Белгілі бір шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты кейбір әрекет-амалдардың екінші тармағы орындалады
C. Белгілі бір шартқа байланысты кейбір әрекет-амалдардың тізбегі орындалады
D. Белгілі бір шарт орындалып жатқанда әрекет -амалдардың бір-ақ тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес)орындалады
E. белгілі бір шарттың атқарылыуына немесе атқарылмауына байланысты амалдардың бірінші немесе екінші тізбегінің орындалуы
$$$ 11С
Integer деректер типі сандардың келесі диапазонын анықтайды:
A.бүтін сандар0-ден255-ке дейін
B. бүтін сандар-2,1 Е9-ден 2,1 Е9-ға дейін жуық шамамен
C. бүтін сандар-32767-ден32767-ке дейін
D. ондық сандар
E. бірлік сандар
$$$ 12С
String типтес айнымалы келесі диапазон мәндерін анықайды:
A. күн мен уақыт туралы деректі 100-ші жылдың 1-қаңтарынан 9999 жылғы 31 желтоқсанына дейін
B. суретке немесе кез келген обьектіге сілтеме ретінде
C.мәтіндік дерек
D. True (ақиқат)немесе False (жалған) бульдік мәні
E. массивтің минималды элементі
$$$ 13С
Boolean типтес айнымалы...меншіктей алады.
A. суретке немесе кез келген басқа обьектіге сілтемені
B. күн мен уақыт туралы мәлімет 1- қаңтардың 100 жылдан 9999 жылғы31 желтоқсанына дейін
C. True (ақиқат)немесе False (жалған) мәнін
D. мәтіндік мәліметті
E. ақпараттық мәлімет
$$$ 14D
Мынадай логикалық меншіктеу амалы орындалудан кейін Р мәні неге тең болады? Р:(2*2=4) and (3*3=10)
A. 14
B. ақиқат
C. 40
D. жалған
E. 25
$$$ 15С
х[1..N] массиві үшін берілген алгоритм s:=0; цб k шін 1 ден N дейін егер 0x[k] онда s:=s+x[k] бітті.
A. массивтің минималды элементін
B. теріс таңбалы элементтердің санын
C. теріс таңбалы элементтердің сомасын
D. соңғы теріс таңбалы элементтің индексін
E. оң таңбалы элементтердің сомасын
$$$ 16A
x [1..N] бір өлшемде массив берілген . Алгоритмнің мына бөлігі Т:=0 цб k үшін 1ден N дейін егер (k=1) немесе (Tx[k]) онда T:=x[k] бітті цс анықтайды:
A. массивтің максималды элементін
B. Т-дан кем элементтердің біріншісінің индексін
C. массивтің минималды элементін
D. Т-дан кем элементтердің соңғысының индексін
E. Т-дан кем элементтердің екіншісінің индексін
$$$ 17D
Цикл мына алгоритмде: m:=36; n:=56; әзірге mn цб егер mn онда m:=m-n әйтпесе n:=n - m бітті цс орындалады...
A. шексіз көп рет
B. 8 рет
C. 4 рет
D. 6 рет
E. 9 рет
$$$ 18D
Алгоритм бөлігінің орындалуынан кейін: str1:=информатика str 2:=зация str1:=str2[11.2]+str1 str1 айнымалысының мәні мынадай болады:
A.казация
B. форматизация
C. информатика
D. информатизация
E. зация
$$$ 19Е
Мынадай логикалық меншіктеу амалы орындалғаннан кейін Р мәні неге тең болады? P:= not B and ('0' 'о') егер В=ақиқат
A. 5
B. -1
C. ақиқат
D. 8
E. жалған
$$$ 20С
Айнымалы А ,В,С қандай мәндерінде логикалық айтылуы Not A And (B Or C) ақиқат па?
A. А= ақиқат B=ақиқат С= жалған
B. A=жалған B= ақиқат C=жалған
C. A= ақиқат B= жалған C= жалған
D. A= ақиқат В= ақиқат С= ақиқат
E. A= ақиқат В= жалғанС= ақиқат
$$$ 21В
Қайсы ежелгі ғалымның фамилиясы алгоритм сөзінің тегімен байланысты?
A. Аль- Каши
B. Аль- Хорезми
C. Аль- Хайсама
D. Евклид
E. Йассауи
$$$ 22D
Кім ежелгі алгоритмның авторы болып есептеледі?
A. Декарт
B. Герон
C. Пифагор
D. Евклид
E. Йассауи
$$$ 23С
Алгоритм деген не?.
A. Алгоритм- бұл орындаушыға қайсыбір біткен (аяқталған) іс - әрекеттерді орындауға берілген жеке нұсқаулар
B. алгоритм - бұл орындаушыға арналған анықатмалар мен ережелердің жиыны
C. алгоритм - бұл біртіндеп орындалған кезде белгілі бір есепті немесе есептердің белгілі бір тобына кіретін есепті шешуге мүмкіндік беретін түсінікті және дәл нұсқаулардың шекті тізбегі
D. алгоритм- бұл ЭЕМ үшін командалардың тізбегі
E. жеке тіл конструкцияларының түсіндірілу ережелерінің жүйесі
$$$ 24С
Мағынасы және қолдану әдісі бір рет және мәңгілік берілген сөздер аталады:
A. командалар
B. қарапайым сөздер
C. қызметші сөздер
D. құрамдық сөздер
E. жүйелер
$$$ 25 С
Алгоритмнің біртіндеп орындалатын бірнеше командаларының тізбегі- аталады...
А. программалардың жүйесі
B. программа
C. серия
D. қызметші сөздер
E. қарапайым сөздер
$$$ 26С
Тұрақты шама - бұл - шама...
А. алгоритмнің орындалу процесінде мәні әрдайым өзгеретін
В. мәні алгоритмның орындалу процесінде өзгеретін
С. алгоритмның орындалуының процесінде мәні өзгермейтін
D. мәні сөздер немесе мәтіндер болып табылатын
E. программалардың жүйесі
$$$ 27C
Айнымалы шама - бұл - шама...
А. мәні сөздер немесе мәтіндер болып табылатын
B. алгоритмнің орындалуының процесінде мәні өзгермейтін
C. алгоритмнің орындалуының процесінде мәні өзгеретін
D. мәні цифрлар немесе сандар болып табылатын
E. программалардың жүйесі
$$$ 28C
... аргумент деп аталады.
А. Алгоритм үшін нәтижелер болып табылатын шамалар
B. Алгоритм үшін бастапқы деректер болып табылмайтын шамалар
C. Алгоритм үшін бастапқы деректер болып табылатын шамалар
D. Aлгоритм үшін тақырыптар болып табылатын шамалар
E. Программалардың жүйесі
$$$ 29В
Аталған құжаттың қайсысы алгоритм болып табылады?
А. техника қауіпсіздігінің ережесі
B. банкоматтан ақша алудың нұсқауы
C. сыныптың тізімі
D. сабақтардың кестесі
E. сабақтардың тақырыбы
$$$ 30A
Айнымалы толық берілген болып есептеледі, егер ол үшін белгілі болса...
А. түрі, аты, мәні
В. түрі, аты
С. аты, мәні
D. түрі, мәні
E. аты,тегі
$$$ 31 D
Процессор алгоритмнің жазылған командаларын орындайды
А. алгоритм тілінде
В. блок - схема түрінде
С. табиғи тілде
D. машина тілінде (екілік кодта)
E. есеп түрінде
$$$ 32С
Алгоритмдік тілде мәндері оң бүтін сандар болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:
А. бүт
B. лит
C. нат
D. нақ
E. нит
$$$ 33А
Алгоритмдік тілде мәндері сөздер немесе мәтін болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:
А. лит
B. бүт
С. нат
D. нақ
E. нит
$$$ 34С
Алгоритмдік тілде мәндері кез келген сандар болып табылатын шамалар, қызметші сөздермен белгіленеді:
А. бүт
B. лит
C. нақ
D. нат
E. нит
$$$ 35А
Аралық шама деп аталады...
A. нәтиже де емес, аргумент те болып табылмайтын, тек қана аралық мәнінің белгілері үшін қолданылатын шама
B. мәні алгоритмнің орындалу процесінде өзгеретін шама
C. мәні алгоритмнің орындалу процесінде өзгермейтін шама
D. мәні алгоритмнің орындалу процесінде әрдайім өзгеріп тұратын шама
E. белгілі бір шарттың орындалуына байланысты амалдардың тізбегі атқарылады
$$$ 36В
Алгоритмдік тілінде аралық шама қайсы қызметтік сөзден кейін тұрады?
А. алг
B. бас
C. арг
D. нәт
E. соңы
$$$ 37C
Алгоритмдік тілде меншіктеуқай таңбамен белгіленеді.
А. =:
B. =
C. :=
D. :=:
E. +=+
$$$ 38С
Шамалардың аралығында тек қана бір қатынаста тұратын шарттар аталады:
A. жеке
B. құрамдас
C. қарапайым
D. көп деңгейлі
E. аз деңгейлі
$$$ 39В
Логикалық байланыстармен қосылған екі және оданда көп шарттардан тұратын қатынастар аталады:
A. қарапайым
B. құрамдас
C. жеке
D. көп деңгейлі
E. аз деңгейлі
$$$ 40А
Әрбір мәнге немесе элементіне оның реттік нөмірі сәйкес келетін кесте былай деп аталады:
A. сызықты
B. тік төртбұрышты
C. көп деңгейлі
D. тік
E. көлденең
$$$ 41С
Әрбір мәңге немесе элементіне кестенің бағанының немесе қатарының реттік нөмірі сәйкес келетін кесте былай деп аталады:
A. көп деңгейлі
B. сызықты
C. тік төртбұрышты
D. тік
E. көлденең
$$$ 42D
Басқа алгоритмдердің құрамында бүтіндей қолданылытын алгоритмдерді былай деп атайды...
A. циклдік
B. сызықты
C. тармақтанған
D. көмекші
E. қарапайым
$$$ 43С
Айнымалыны белгілейтін таңбаны немесе таңбалар жиынтығын ... деп атайды.
A. орындаушы
B. айнымалы қасиеті
C. айнымалының атауы (идентифакатор)
D. алгоритм
E. жүйелік
$$$ 44 В
... сызықты алгоритм деп атаймыз.
A. амалдардың бір тізбегі бірнеше рет атқарылуын
B. амалдардың тізбегі олардың біртіндеп орналасуының ретімен атқарылуын
C. белгілі бір шарттың орындалуына байланысты амалдардың тізбегі атқарылуын
D. белгілі бір шарт орындалып тұрған кезінде амалдардың бір тізбегі бірнеше рет орындалуын
E. белгілі бір командалардың бірнеше рет қайталанып орындалуын
$$$ 45С
Толық шартты конструкция - бұл іс-әрекеттердің былайша ұйымдастырылған формасы...
A. белгілі бір шарт орындалып тұрғанша амалдардың тізбегі бірнеше рет атқарылады
B. амалдардың тізбегі олардың біртіндеп орналасуының ретімен атқарылады
C. белгілі бір шарттың орындалуына байланысты амалдардың тізбегі атқарылады
D. амалдардың бір тізбегі бірнеше рет атқарылады
E. нәтиже де емес, аргумент те болып табылмайтын, тек қана аралық мәнінің белгілері үшін қолданылатын шама
$$$ 46 D
Қандай қызметтік сөздердің көмегімен алгоритмдік тілде тармақталу командасының толық формасы жазылады?
A. әзірге,цб, цс
B. егер, онда, соңы;
C. шарт, онда, әйтпесе, соңы;
D. егер, онда, әйтпесе, соңы;
E. барлығы дұрыс
$$$ 47B
Қандай қызметтік сөздердің көмегімен алгоритмдік тілде тармақталу командасының толық емес формасы жазылады?
A. егер, онда басқаша, соңы
B. егер, онда соңы
C. шарт,онда, әйтпесе, соңы
D. әзірге, цб, цс
E. барлығы дұрыс
$$$ 48E
ПАСКАЛЬ тілінде қандай белгі үлкен немесе тенді білдіреді:
A.
B. *
C. +
D. -
E. =
$$$ 49A
Информатикада қайсыбір алфавиттің символдарының кез келген тізбегін қалайша атау қабылданған?
A. сөз
B. цифр
C. сөздердің тіркесі
D. бит
E. байт
$$$ 50 В
Программалауда екі сөздің қосылуы - бұл демек ... .
A. бірінші сөздің сол жағына екінші қосып жазу
B. бірінші сөздің оңнан солына екінші қосып жазу
C. екінші сөзге оңнан солға бірінші қосып жазу
D. ол сөздің бөлігін ерекшелеу
E. екінші сөзге оңнан солға бірінші алып жазу
$$$ 51D
41. Символы жоқ сөз қалай аталады?
A. нөлдік
B. қысқа
C. машиналық
D. бос
E. сандық
$$$ 52B
Қай бағдарламалау тілі орта және төменгі сынып оқушыларына арналған және қай жылдары құрылды?
А. ЛОГО, 1968 - 1969 жылы
В. Паскаль, 1968 - 1970 жылы
С. Бейсик, 1965 жылы
D. Алгол, 1958 жыл
Е. Си, 1979 - 1980 жыл
$$$ 53D
Алгоритмнің мына үзіндісі str1:= "информатика" str2:= "ция" str1:= str2 [11,4] ++str1 орындалғаннан кейін str1 айнымалысының мәні болады ...
A. казация
B. форматиция
C. информатика
D. информация
E. ция
$$$ 54 C
Екі өлшемді массив берілген х [1...n,1...n]. Алгоритмнің келесі үзіндісімен орындалатын әрекеттің түрін анықтаңыз цб үшін і ден 1 n- ге дейін цб үшін j ден 1 n- ге дейін с:=a[i, j] a[i,j]:=a[n-j+1,j] a[n-i+1,j]:=c цс цс
A.і- жолдың және j - бағанның элементтерінің орындарын ауыстырады
B. бағандардың ретін өзгертеді
C. жолдардың ретін өзгертеді
D. кестеде ештеңе өзгертпейді
E. j - бағанның элементтерінің орындарын ауыстырады
$$$ 55С
Паскаль тілінде программа бөліктерін ата:
А. тақырып, сипаттау бөлімі
В. массивтің максимал элементі;
C. тақырып, сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі.
D. Ең соңғы элементтің индекісін және операторлар бөлімі
E. сипаттау бөлімі, операторлар бөлімі
$$$ 56D
IX ғ Орта Азия ұлы араб математигі әл-Хорезми есімінің латынша жазылуынан қандай термин шықты?
A. бағдарлама
B. оператор
C. транслятор
D. алгоритм
E. процедура
$$$ 57B
Алгоритмнің негізгі қасиеттерін көрсет
А. алгоритмнің айқындылығы, түсініктілігі, тиістілігі
B. алгоритмнің айқындылығы, үздіктілігі, жалпыға бірдейлігі, нәтижелігі, формальді орындалуы
C. алгоритмнің үздіктілігі, түсініктілігі, тиістілігі, мақсаттылығы
D. алгоритмнің айқындығы, мақсатталығы, тиістілігі, жалпыға бірдейлігі
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 58С
x (1...N) массиві үшін алгоритм s:=0 цб k үшін 1-ден N-ге дейін егер 0 x[k] онда s:=s+x[k] соңы цс анықтайды:
A.Массивтің минималды элементін
B. теріс элементтердің санын
C. теріс элементтердің қосындысын
D. соңғы теріс элементтің индексін
E. оң элементтердің санын
$$$ 59С
Егер В(1..6) массивінің элементтері сәйкесінше 12, 10, 8, 6, 4, 2 болса, онда К:=2*B[6]+B[3] Div B[5] өрнегінің мәні тең.
A.2
B. 4
C. 6
D. 10
E. 8
$$$ 60D
Егер В(1..6) массивінің элементтері сәйкесінше 12,10,8,6,4,2 болса, онда К: =2*B[6]+B[3] Mod B[5] өрнегінің мәні тең
A.2
B. 6
C. 10
D. 4
E. 8
$$$ 61В
Алгоритмнің үзіндісін орындаудың нәтижесінде Y:=5, X:=0 әзірше X6 цб Y:=Y+X X:=X+2 цс Y айнымалысы қандай мән қабылдайды?
A.15
B. 11
C. 9
D. 5
E. 3
$$$ 62С
Алгоритмнің үзіндісінің орындалу нәтижесінде S:=0; X:=2 әзір X=5 цб S:= S+2^ X; X:=X+1 цс S айнымалысы мән қабылдайды:
A.32
B. 28
C. 60
D. 5
E. 30
$$$ 63A
Алгоритмнің жазылу түрлерін көрсет
А. алгоритмдік тілде, блок-схема түрінде, программалау тілінде
B. алгоритмдік тілде, программалау тілінде, Паскаль тілінде, математикалық тілде
C. блок-схема түрінде, графикалық түрде, программалау тілінде
D. программалау тілінде, математика тілінде, графикалық түрде, блок-схема түрінде
E.дұрыс жауабы жоқ
$$$ 64D
Блок-схемада қандай геометириялық фигураларды қолданбайды?
А. тіл төртбұрыш, ромб
В. стрелкалар, параллелограм
C. ромб, параллелограм
D. шеңбер, үшбұрыш
E. ромб, шеңбер
$$$ 65D
Логикалық меншіктеу операциясын орындағаннан кейін Р-ның мәні неге тең: P:=(2*2=5) or (3*3=10)?
A. 14
B. ақиқат
C. 40
D. жалған
E. 12
$$$ 66С
Логикалық меншіктеу операциясын орындағаннан кейін Р мәні неге тең: P:=(2*2=4) or (3*3=10)?
A.40
B. жалған
C. ақиқат
D. 14
E. 12
$$$ 67В
Қай өрнекте қате бар?
А. (х1х2)*у
В. (a(b(c*(d(ef)))))
C. b+(a-c3)
D. (sqrt (p)*q)r
E. (a+d)c
$$$ 68A
Sqr операторының қызметі
А. Санның квадраты
B. Санның квадрат түбірі
C. Х-тің 5 дәрежесі
D. Санның абсолют шамасы
E.Санның түбірі
$$$ 69С
Программаның бастапқы мәтіні программа орындалғанға дейін толығымен ЭЕМ кодтарына ауысатын процесс, бұл...
A.құрастыру
B. редакциялау
C. компиляция
D. көшірмесін алу
E. программалау
$$$ 70D
Программа деген не?
A.қолданбалы программаларда пайдаланылатын компоненттер туралы ақпарат сақталатын файлдар жиыны
B. процессор орындай алатын екілік кодтардың жиыны
C. пайдаланушы интерфейсін құру барысында қолданылатын элемент
D. программистің қойған есебін шығару үшін процессор орындауға тиісті болатын командалар немесе нұсқаулардың жиыны
E. қайсыбір шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты іс - әрекеттердің не осы немесе басқа тізбегінің орындалуы
$$$ 71A
Алгоритмдiк құрылымының негiзгi түрi:
A. Сызықтық, циклдiк, тармақталған.
B. Сызықтық емес, сызықтық, тармақталған.
C. Сөздiк алгоритм, графиктiк алгоритм.
D. Бағдарлама.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 72А
Алгоритмнің жазылу түрлері:
A.Сөздік, графиктік, программа.
B. Мәтін, формула.
C. Кесте, диаграмма.
D. Екілік тізбек.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 73В
Алгоритмнің жалпылама қасиеті:
A. Алгоритмнің қолданушыға түсінікті тілде жазылу.
B. Біртиптес есептердің класын шығаруға қабілеттілігі.
C. Уақыт моментіне сәйкес келуі.
D. Процесстің шынайы жағын бейнелеуі.
E. Күтілген нәтижені беруі.
$$$ 74Е
Алгоритмнің нәтижелілігі:
A.Алгоритмнің қолданушыға түсінікті тілде жазылу.
B. Біртиптес есептердің класын шығаруға қабілеттілігі.
C. Уақыт моментіне сәйкес келуі.
D. Процесстің шынайы жағын бейнелеуі.
E. Күтілген нәтижені беруі.
$$$ 75В
Қандай перне арқылы ПАСКАЛЬ тілінде көмек шақыруға болады:
A.F4.
B. F1.
C. F3.
D. F6.
E. F10.
$$$ 76Е
Бас менюге қай перне арқылы шығуға болады:
A.F4.
B. F1.
C. F3
D. F6.
E. F10.
$$$ 77A
Жаңа файлды қаңдай командамен ашуға болады:
A.New.
B. Copy.
C. Paste.
D. Gut.
E. Undo.
$$$ 78Е
Қай командамен бағдарламаны іске қосу керек:
A.Alt+F9.
B. Run.
C. PastE.
D. Ctrl+F5.
E. Ctrl+F9.
$$$ 79A
ПАСКАЛЬ тілінде AND сөзі нені білдіреді:
A.Және.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 80С
ПАСКАЛЬ тілінде BEGIN сөзі нені білдіреді:
A.Және.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 81D
ПАСКАЛЬ тілінде CONST сөзі нені білдіреді:
A.Және.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 82E
ПАСКАЛЬ тілінде END сөзі нені білдіреді:
A.Және.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 83A
ПАСКАЛЬ тілінде IF сөзі нені білдіреді:
A.Егер.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 84A
ПАСКАЛЬ тілінде PROGRAM сөзі нені білдіреді:
A.Бағдарлама.
B. Массив
C. Бастау.
D. Константа.
E. Соңы.
$$$ 85B
ПАСКАЛЬ тілінде THEN сөзі нені білдіреді:
A.және.
B. онда.
C. бастау.
D. константа.
E. соңы.
$$$ 86A
ПАСКАЛЬ тілінде VAR сөзі нені білдіреді
A.Айнымалы.
B. Массив.
C. Бастау.
D. Константа.
E. соңы
$$$ 87A
Алгоритм деген не:
A.Белгілі мақсатқа жету үшін орындалатын программалар тізбегі
B. Программаны орындау және сынау.
C. Сандық әдісті таңдау.
D. Есептің қойлымы.
E. Есептедің нәтижелерін талдау.
$$$ 88A
Х стандартты функция (абсолюттік шамa) жазылады:
A.ABS (X).
B. SQR (X).
C. SQRT (X).
D. EXP (X).
E. LN (X).
$$$ 89B
Стандартты функция Х2 (квадраттау) –тың жазылуы:
A.ABS (X).
B. SQR (X).
C. SQRT (X).
D. EXP (X).
E. LN (X).
$$$ 90A
Стандартты функция SINХ (синус) жазылуы:
A.SIN (X).
B. SQR (X).
C. SQRT (X).
D. EXP (X).
E. LN (X).
$$$ 91C
Стандартты функция COSx (косинуc) жазылуы:
A.SIN (X).
B. SQR (X).
C. COS (X).
D. EXP (X).
E. LN (X).
$$$ 92C
Стандартты функция ех (экспонентa) жазылуы:
A.SIN (X).
B. SQR (X).
C. EXP (X).
D. COS (X).
E. LN (X).
$$$ 93B
Стандартты функция LN (натуралды логарифм) жазылуы:
A.SIN (X).
B. LN (X).
C. SQR (X).
D. EXP (X).
E. COS (X).
$$$ 94A
Программаны жазу қай сөзден басталады:
A.PROGRAM.
B. BEGIN.
C. END.
D. LABEL.
E. MOD.
$$$ 95B
Айнымалылар қай сөзден басталады:
A.PROGRAM.
B. VAR.
C. END.
D. LABEL.
E. BEGIN.
$$$ 96C
Мәліметтерді еңгізетін оператор:
A.Repeat.
B. Writeln.
C. Readln.
D. While.
E. If Then.
$$$ 97A
Бағдарламаның соңында қойылады:
A.(.).
B. (,).
C. (;).
D. (-).
E. ().
$$$ 98B
Ақпаратты шығару үшін қолданылатын оператор:
A.Repeat.
B. Writeln.
C. Readln.
D. While.
E. If Then.
$$$ 99C
Программаны құрғанда бөлімдер мен оператор арасына қойылатын белгі:
A.(.).
B. (,).
C. (;).
D. (-).
E. ().
$$$ 100A
Бағдарлама қандай сөзбен аяқталады:
A.END.
B. PROGRAM.
C. BEGIN.
D. VAR.
E. WRITE.
$$$ 101A
ПАСКАЛЬ тілінде қандай белгі бөлуді білдіреді:
A.
B. *
C. -
D. +
E. =
$$$ 102B
ПАСКАЛЬ тілінде қандай белгі көбейтуді білдіреді:
A.
B. *
C. -
D. +
E. =
$$$ 103B
ПАСКАЛЬ тілінде қандай белгі қосуды білдіреді:
A.
B. +
C. *
D. -
E. =
$$$ 104D
ПАСКАЛЬ тілінде қандай белгі азайтуды білдіреді:
A.
B. *
C. +
D. -
E. =

@@@ Microsofft Office пакеті (Информатика)
$$$ 1C
Презентациядан слайдты жою үшін:
A.Вид – Удалить слайд.
B. Дизайн – Вырезать.
C. Главная –Слайды – Удалить слайд.
D. Главная – Удалить.
E. Файл – Удалить.
$$$ 2E
Презентацияда анимацияларды орнату үшін:
A.Главная – Настройка анимации.
B. Формат – Разметка слайда.
C. Вставка – Создать слайд.
D. Показ слайдов – Начать показ.
E. Анимация – Настройка анимации.
$$$ 3C
Презентация жасау барысында жаңа слайд жасау үшін:
A.Главная – Формат – Оформление слайда.
B. Формат – Разметка слайда.
C. Главная – Слайды – Создать слайд
D. Показ слайдов – Начать показ.
E. Файл – Вставка – Создать.
$$$ 4C
POWER POINT-та әр түрлi иллюстрация жасау кезiнде менюдан қай параметр қолданылады:
A.Формат –Абзац –Цвет.
B. Главная –шрифт –цвет.
C. Главная –выделить.
D. Окно –новое-цвет.
E. Вставка –печать.
$$$ 5A
Мультимедиа – информация:
A.Бейнелеу.
B. Баспаға басу.
C. Есептеу.
D. Кескіндеу.
E. Жазбалар.
$$$ 6E
Презентация жасауда қолданылатын ұғымдар (қатенi көрсет) :
A.Шаблон.
B. Слайд.
C. Анимация.
D. Эффект.
E. Запрос.
$$$ 7B
Презентацияны құрайтын слайдтардың барлығы бiр жүйеге келтiрiлуi және тiзбектi түрде бейнеленуi үшiн ... қолданылады.
A.Слайдтарды безендiру элементтерi
B. Шаблон арқылы безендiру.
C. Бiр слайдтан келесi слайдқа ауысу тәсiлдерi.
D. Фондық түстердi өзгерту.
E. Түрлi түстер схемасы.
$$$ 8C
POWER POINT программасында слайдтарды сұрыптау режимi:
A.Презентацияның әр слайдын жеке қарауға және өңдеуге ыңғайлы.
B. Презентацияның тек текстiк мазмұнын көрсетедi.
C. Презентацияның барлық слайдтары тiзбектелiп, терезеде орналасады.
D. Презентация кезiнде баяндамашы қолдану үшiн беттерге ескертпелер құру.
E. Дайындалған презентация слайдтары экранда бiрiнен кейiн бiрi көрiне бастайды.
$$$ 9D
POWER POINT программасында бетке ескертпе жазу режимi:.
A.Презентацияның әр слайдын жеке қарауға және өңдеуге ыңғайлы.
B. Презентацияның тек текстiк мазмұнын көрсетедi.
C. Презентацияның барлық слайдтары тiзбектелiп, терезеде орналасады.
D. Презентация кезiнде баяндамашы қолдану үшiн беттерге ескертпелер құру.
E. Дайындалған презентация слайдтары экранда бiрiнен кейiн бiрi көрiне бастайды.
$$$ 10E
POWER POINT программасында слайдтарды көрсету режимi:
A.Презентацияның әр слайдын жеке қарауға және өңдеуге ыңғайлы.
B. Презентацияның тек текстiк мазмұнын көрсетедi.
C. Презентацияның барлық слайдтары тiзбектелiп, терезеде орналасады.
D. Презентация кезiнде баяндамашы қолдану үшiн беттерге ескертпелер құру.
E. Дайындалған презентация слайдтары экранда бiрiнен кейiн бiрi көрiне бастайды.
$$$ 11B
POWER POINT программасында құрылымдық режим:
A.Презентацияның әр слайдын жеке қарауға және өңдеуге ыңғайлы.
B. Презентацияның тек текстiк мазмұнын көрсетедi.
C. Презентацияның барлық слайдтары тiзбектелiп, терезеде орналасады.
D. Презентация кезiнде баяндамашы қолдану үшiн беттерге ескертпелер құру.
E. Дайындалған презентация слайдтары экранда бiрiнен кейiн бiрi көрiне бастайды.
$$$ 12 A
POWER POINT программасында слайдтар режимi:
A.Презентацияның әр слайдын жеке қарауға және өңдеуге ыңғайлы.
B. Презентацияның тек текстiк мазмұнын көрсетедi.
C. Презентацияның барлық слайдтары тiзбектелiп, терезеде орналасады.
D. Презентация кезiнде баяндамашы қолдану үшiн беттерге ескертпелер құру.
E. Дайындалған презентация слайдтары экранда бiрiнен кейiн бiрi көрiне бастайды.
$$$ 13A
МS Ассеss-те қандай құру режимі өрістің атауын, оның түрі мен қасиеттерін енгізуге рұхсат етеді?
A.Конструктор.
B. Таблица режимі.
C. Мастер кестесі.
D. Кестенің импорты.
E. Кестелер аралығында байланыс.
$$$ 14C
"Иә" және "жоқ" мәндері сақталатын өріс типі қалай аталады (МS Ассеss)?
A.Мәтіндік.
B. МЕМО.
C. Логикалық.
D. Датавремя.
E. Сандық.
$$$ 15C
Енгізілген информацияға байланысты өрістің типін автоматты анықтауға кестені кұрудың қандай тәсілін ұсынады?
A.Конструктор.
B. Кесте режимі.
C. Кесте шебері.
D. Кесте импорты.
E. Кестемен байланыс.
$$$ 16C
Келесі тізімнен Місгоsoft Ассеss мәліметтер типіне жатпайтын мәліметтер типін көрсетіңіз:
A.Сандық.
B. Мәтіндік.
C. Нақты.
D. Ақшалық.
E. Логикалық.
$$$ 17B
Реляциялық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны - бұл:
A.Макет.
B. Кесте.
C. Жазба.
D. Ағаш.
E. Алаң.
$$$ 18C
МҚБЖ. Кестеге деректерді енгізу немесе көрнекті түрде көру үшін келесі түрдегі арнайы объектіні атаңыз:
A.Сұраныс (запрос).
B. Макрос.
C. Пішін (форма).
D. Есеп (отчет).
E. Модуль.
$$$ 19C
Ақшалық мәліметтер типі... енгізу үшін пайдаланады:
A.Алфавитті-цифрлы мәліметтер.
B. Санды мәліметтер.
C. Ақша құны туралы мәліметтер.
D. Уақыты және мерзімі.
E. Логикалық мәліметтер.
$$$ 20B
Сандық мәліметер типі ... енгізу үшін пайдаланады:
A.Алфавитті-цифрлы мәліметтер.
B. Сандық мәліметтер.
C. Ақша құны туралы мәліметтер.
D. Уақыты және мерзімі.
E. Логикалық мәліметтер.
$$$ 21A
Мәтіндік мәліметер типі ... енгізу үшін пайдаланады:
A.Алфавитті-цифрлы мәліметтер.
B. Сандық мәліметтер.
C. Ақша құны туралы мәліметтер.
D. Уақыты және мерзімі.
E. Логикалық мәліметтер
$$$ 22B
MS ACCESS кестесін құру үшін:
A.Панель инструментов – создать – новая таблица.
B. Создание – таблица.
C. Внешние данные - таблица открыть.
D. Главная – создать – открыть БД.
E. Справка – создать БД.
$$$ 23B
MS ACCESS файлдың кеңейтілуі:
A.exe
B. mdb
C. com
D. bmp
E. bas
$$$ 24A
Мәліметтер қорын құру үшін:
A.Файл – создать – открыть БД.
B. Справка – создать БД
C. Панель инструментов – создать БД.
D. Файл – создать – закрыть.
E. Файл – печать.
$$$ 25E
Макрос – ол:
A.Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект.
B. Бір немесе бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект.
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект.
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект.
E. Бір немесе бірнеше амалдардың жазылу тәсілдері.
$$$ 26D
Отчет – ол:
A.Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект.
B. Бір немесе бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект.
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект.
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект.
E. Бір немесе бірнеше амалдардың жазылу тәсілдері.
$$$ 27C
Форма – ол:
A.Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект.
B. Бір немесе бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект.
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект.
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект.
E. Бір немесе бірнеше амалдардын жазылу тәсілдері.
$$$ 28B
Запрос – ол:
A.Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект.
B. Бір немесе бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект.
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект.
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект.
E. Бір немесе бірнеше амалдардың жазылу тәсілдері.
$$$ 29A
Кесте – ол:
A.Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект.
B. Бір немесе бірнеше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект.
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект.
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект.
E. Бір немесе бірнеше амалдардың жазылу тәсілдері.
$$$ 30A
Мәліметтер қоры – ол:
A.Кесте жиыны, бір-бірімен байланысқан мәліметтердің электрондық сақтау орны.
B. Объекті мінездейтін параметр.
C. Бір типті объектілер туралы ақпарат.
D. Мәліметтерді мінездейтін параметр.
E. Мәтіндік құжат.
$$$ 31A
MS ACCESS бағдарламасын қалай шақырамыз:.
A.Пуск – все программы – MICROSOFT OFFICE – MICROSOFT ACCESS.
B. Пуск – программы – стандартные – MICROSOFT ACCESS.
C. Пуск – документы – MICROSOFT ACCESS.
D. Жұмыс үстелінде MICROSOFT OFFICE таңбашасын таңдау және ENTER басу.
E. Пуск – стандартные – MICROSOFT ACCESS.
$$$ 32C
MS ACCESS – ол:
A.Техникалық редактор.
B. Электрондық кесте.
C. Мәліметтер қорының басқару жүйесі.
D. Программалық қабықша.
E. Операциялық жүйе.
$$$ 33D
MS Power Point-та слайдтарды безендіру командасы қай мәзірде орналасқан
A.Слайд көрсету-презентацияны баптау.
B. Слайд көрсету-анимация эффектісі.
C. Қою-слайдты безендіру.
D. Дизайн және Переходы панелі.
E. Сервис-баптау-слайдты безендіру.
$$$ 34C
MS Power Point программасының негізгі мақсаты не?
A.Слайд құру.
B. Презентация көрсетілуін автоматты түрде программалық түрге аудару.
C. Дыбыстық және мультимедиялық мүмкіндіктерді пайдаланып, презентацияны экранда көрсету.
D. Презентация материалын қағазға шығару.
E. Слайдтарды тізбектей көрсету.
$$$ 35C
MS Power Point -та слайдтар құру қай менюда орналасқан:
A. Вставка.
B. Дизайн.
C. Главная.
D. Анимация.
E. Слайдтар көрсету (показ слайдов).
$$$ 36B
Ұяшықтың жақтау сызықтарын сызу үшін қандай командалар пайдаланылады?
A.файл - Граница
B. Главная- Граница
C. вставка - рисунок
D. формат-фон
E. правка перейти
$$$ 37B
Бұрын сақталған документтерді қалай ашамыз?
A.файл-создать
B. файл-открыть
C. файл-обычный
D. вид-обычный
E. правка-обьект правка-перейти
$$$ 38C
Функцияның мәні қалай есептеледі?
A.Автосумма батырмасы арқылы
B. мастер диаграмм батырмасы арқылы
C. мастер функции батырмасы арқылы
D. прогрессия
E. автозаполнения
$$$ 39A
Ұяшықтардың ішіндегі жазу мөлшерін қалай үлкейтуге болады?
A.Главная - Размер
B. Данные- Консолидация
C. Разметка страницы-параметры страницы
D. Вставка - Рисунок
E. Вид-Масштаб
$$$ 40A
Электронды таблицада түзету режиміне көшу үшін қай пернені басу керек?
A.F2
B. F4
C. F11
D. F12
E. F8
$$$ 41B
Электронды кестеде диаграмманы қалай саламыз?
A.Автосумма батырмасы арқылы
B. Вставка - диаграммы батырмасы арқылы
C. Мастер функции батырмасы арқылы
D. автозаполнения арқылы
E. Данные – работа с данными командасымен
$$$ 42A
MS Excel терезесін жабу қай пернемен орындалады?
A.[X]- пернесін басамыз
B. exit пернесін басамыз
C. esc-ті басамыз
D. enter-ді басамыз
E. power-ді басамыз
$$$ 43A
Алмастыру буфері деген не?
A.Қиып алынған немесе көшірілген ақпараттың уақытша сақтау аймағы.
B. Ақпаратты тұрақты сақтау аймағы.
C. Өшірілген ақпаратты сақтау аймағы
D. Есептеуге арналған аймақ
E. Суреттерді ғана сақтауға арналған аймақ.
$$$ 44D
МS Ехсеl электрондық кестеде ұяшық тобы қалай аталады:.
A.Аумақ.
B. Бет.
C. Жұмыс кітабы.
D. Диапазон.
E. Кесте.
$$$ 45A
Жұмыс кітабының атын өзгерту үшін:
A.Файл менюінен "Сохранить как" командасын таңдау керек.
B. Беттің ярлыгына шерту керек.
C. Главная менюінен "выравнивание" командасын таңдау керек.
D. Жабу пернесін басу керек.
E. Бағыттауышты құжат терезесінің жолына жылжытып жаңа атты теру керек.
$$$ 46С
Жұмыс кітабындағы беттің атын өзгерту үшін:
A.Файл менюінен "Сохранить как" командасын таңдау керек.
B. Беттің ярлыгына шерту керек.
C. Главная-Ячейки-Формат- менюінен "Переименовать лист" командасын таңдау керек.
D. Жабу пернесін басу керек.
E. Бағыттауышты құжат терезесінің жолына жылжытып жаңа атты теру керек.
$$$ 47A
МS Ехсеl. Басында ... пернелер комбинациясы арқылы ұяшықты көшіруге болады:
A.Ctrl мен С, содан кейін Сtrl және V.
B. Ctrl мен X,содан кейін Сtгl және V.
C. Сtгl мен V, содан кейін Сtгl және X.
D. Ctrl мен X, содан кейін Сtгl және С.
E. Сtгl мен С, содан кейін Сtгl және Р.
$$$ 48C
Қай белгі функцияға қабылданбайтын ат берілген дегенді білдіреді:
A.# ДЕЛО!
B. ####...##
C. #ИМЯ?
D. #ЧИСЛО!
E. #ЗНАЧ!
$$$ 49A
АЗ ұяшығында дұрыс жазылған абсолютті сілтемені тандаңыз:
A.$А$3.
B. $3.
C. $АЗ.
D. АЗ.
E. А3$.
$$$ 50 А
Электрондық кестедегі бағана блогын белгілеу.
A.Өсуі бойынша белгіленеді.
B. Бірінші және соңғы баған атымен.
C. бірінші баған мен соңғы баған көмегімен.
D. Алғашқы және соңғы ұяшық адресімен.
E. Алғашқы баған, Алғашқы жол.
$$$ 51С
MS EXCEL-бағдарламасында Сұрыптау жасау үшін қай менюді пайдаланамыз:
A.Главная.
B. Вставка.
C. Данные.
D. Формулы.
E. Вид.
$$$ 52B
Ұяшық пен формула жолына түзетулерді мына перненің көмегі арқылы жасауға болады:
A.F1.
B. F2.
C. Ғ10.
D. Ғ7.
E. Ғ9.
$$$ 53D
Жұмыс кітабына жаңа парақ (лист) қосу қай мәзірде:
A.Файл-добавить-лист.
B. Вставка-добавить-лист.
C. Терезенің төменгі жағында – вставить лист.
D. Главная-ячейки-вставить-вставить-лист.
E. Данные-добавить-лист.
$$$ 54A
МS Ехсеl-дің бір файлы ... тұрады:
A.Бірнеше жұмыс парақтарынан.
B. Екі кітаптан.
C. Үш кітаптан.
D. Төрт кітаптан.
E. Тек бір жұмыс парағынан.
$$$ 55E
Ұяшықтың абсолюттік сілтемесін анықтаңыз:
A.$$В$1.
B. В1.
C. $В1.
D. В$1
E. $В$1
$$$ 56D
MS Ехсеl-де дұрыс жазылған формуланы таңдаңыз:.
A.А(В*C. .
B. А\(В*C. .
C. =А:В*С.
D. =А(В*C).
E. =А(ВC. .
$$$ 57B
МS ЕхсеІ-де келесі жазу ###### нені білдіреді:
A.Деректердің мәтіндік түрі.
B. Ұяшыққа санның ұзындығы кірмейді.
C. Есептелген нәтиже формулаға сәйкес келмейді.
D. Нәтиже дұрыс енгізілмеген.
E. Маска енгізу.
$$$ 58D
МS Ехсеl-де кесте дегеніміз -:
A.Жолақ.
B. Жұмыс аймағы.
C. Баған.
D. Жұмыс парағы.
E. Ұяшық.
$$$ 59D
Ехсеl-кестесінде бос жол қою:
A.Данные
B. Вид
C. Қою (вставка)
D. Главная
E. Кесте
$$$ 60B
МS Ехсеl. Ағымдық ұяшық ішінде деректерді "Жатық мәзір" командалар көмегімен көшіруді ... жүзеге асыруға болады:
A."Данные" мәзіріндегі "Вырезать" және "Вставить командалар" арқылы.
B. "Главная" мәзіріндегі "Вырезать" және "Вставить" командалары арқылы.
C. "Вставить" мәзіріндегі "Копировать" командасының көмегімен және "Правка" мәзіріндегі "Ячейка" командасы арқылы.
D. "Формат мәзіріндегі" "Выравнивание" командасының көмегімен және "Правка" мәзіріндегі "Копировать" командалары арқылы.
E. "Формат" мәзіріндегі "Копировать" командасының көмегімен және "Правка" мәзіріндегі "Ячейка" командасы арқылы.
$$$ 61D
МS Ехсеl. Парақпен жұмыс істеу үшін "Жанама мәзірін" ... шығаруға болады:
A.Саймандар тақтасында дербес компьютердің батырмасымен.
B. Жаттық мәзірдің "Түзету" (Правка) командасының көмегімен.
C. Саймандар тақтасында дербес компьютердің батырмасымен.
D. Кесте парақтарының саймандар тақтасына тышқан көрсеткішін
қойып оның оң жақ батырмасымен.
E. Саймандар тақтасында кесте парақтарына тышқан көрсеткішін
қойып, сол жақ батырмасымен.
$$$ 62C
MS Ехсе1-де диаграмма тұрғызу кезінде ол бос болып шығады. Не себептен?
A.Оперативті жадының жетіспеуінен
B. Диаграмма типінің дұрыс тандалмауынан.
C. Берілгендер диапазоны блогы белгіленбегендіктен.
D. Белгіленген облыстағы берілгендер өте аз болғандықтан.
E. Диаграмма өте үлкен болғандақтан экранға сыймайды.
$$$ 63E
Ұяшықтың адресі деген не?
A.Жаңа ұяшыққа формуланы көшіргенде адрес автоматты өзгеріледі.
B. Жаңа ұяшыққа көшіргенде адрес автоматты өзгерілмейді.
C. Жаңа ұяшыққа көшіргенде формула.
D. Арнайы ұяшықта есептеу нәтиже шығады.
E. Баған аты мен жол нөмерінен тұратын қайталанбайтын адрес.
$$$ 64E
А1:А10 ұяшықтарының арасында орналасқан мәліметтердің ең кіші мәні қандай формуланың көмегі арқылы есептеледі:
A.=МИНИМУМ(А1;А10).
B. =МИН(А1;А10).
C. =МИН(А1:А10$).
D. =МИН(А1,А10).
E. =МИН(А$1:А$10).
$$$ 65B
Жұмыс кітабына керек емес парақты (лист) жою:
A.Файл-удалить-лист.
B. Жанама мәзір-удалить лист.
C. Вставка-удалить-лист.
D. Вид-удалить-лист.
E. Данные-очистить-лист.
$$$ 66C
Місгоsoft Ехсеl электрондық кестесінде қатар тұрмаған ұяшықтарды пернелік көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернелерді қолданады:
A.Shift.
B. Аlt.
C. Ctrl.
D. ТАВ.
E. Еsс.
$$$ 67A
Мына формула = СУММ(А2:А5) нені анықтайды?
A. А2, АЗ,А4, А5 ұяшықтарындағы сандардың қосындысын анықтайды.
B. А2 ұяшығының мәнін А5 ұяшығының мәніне бөлуді көрсетеді.
C. А2 және А5 ұяшықтарының қосындысын анықтайды.
D. А2 -ден А5 ұяшықтар ауданын белгілейді.
E. А2 және А5 ұяшықтар ауданын белгілейді.
$$$ 68C
А1 ұяшығында жазылған сөзді қалай А1 - ден Ғ1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады:
A.А1:Ғ1 диапозонын таңдап Выравнивание по столбцу құралын белгілеу керек.
B. Ғ1 диапозонын таңдап Выравнивание по столбцу құралын белгілеу керек.
C. А1:Ғ1 диапозонын белгілеп Объеденить и поместить в центре құралын таңдау керек.
D. А1:Ғ1 диапозонын таңдап переносить по словам құралын белгілеу керек.
E. А1 ұяшығына шертіп Выравнивание по столбцу құралын таңдау керек.
$$$ 69E
Электрондық таблицаның ең қарапайым объектісі не?
A.Парақ.
B. Жол.
C. Кітап.
D. Бағана.
E. Ұяшық.
$$$ 70A
МS Ехсеl. $В$2:Н6 формуласы нені білдіреді?
A.Ұяшықтар диапазонына сілтеме, мұнда диапазон басы қатаң тұрақталған және көшірген кезде өзгермейді.
B. Функцияның екі аргументі кез келген жағдайда өзгеріссіз қалады.
C. Ұяшықтар диапазоньша сілтеме, бірінші ұяшықтың ішіндегі деректер өзгермейді.
D. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, екінші ұяшықтың ішіндегі деректер өзгермейді.
E. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, көшірген кезде толық өзгереді.
$$$ 71C
А1:А10 ұяшықтарының арасында орналасқан мәліметтердің ең үлкен мәні қандай формуланың көмегі арқылы есептеледі:
A.=МАКСИМУМ(А1:А10).
B. =МАКС(А1;А10).
C. =МАКС(А$1:А$10).
D. =МАКС(А1,А10).
E. =ЕСЛИ(А1А10(МАКС(А1:А10))).
$$$ 72A
МS Ехсеl. Құжатты сақтау үшін ... пернелер комбинациясы пайдаланылады:
A.Сtгl +S.
B. Сtгl +O.
C. Сtгl +N.
D. Сtгl +V.
E. Сtгl +С.
$$$ 73A
МS Ехсеl. Пернелер комбинациясы арқылы ұяшықтар ... жылжытуға болады:
A.Сtгl және X, содан кейін Сtгl жөне V пернелер комбинациясын басып.
B. Сtгl жөне С, содан кейін Сtгl және V пернелер комбинациясын басьш.
C. Сtгl жөне V, содан кейін Сtгl және X пернелеркомбинациясын басып.
D. Сtгl жөне X, содан кейін Сtгl жэне С пернелер комбинациясын басып.
E. Сtгl және X, содан кейін Сtгl жвне Р пернелер комбинациясын басып.
$$$ 74B
МS ЕХСЕL- бағдарламасындағы блокты көрсет:
A.С7.
B. А1: Е10.
C. D15.
D. 1А:10Е.
E. DН5.
$$$ 75B
МS Ехсеl-де кұжатты баспаға шығару үшін қандай командa пайдаланылады:
A.Главная - Печать.
B. Файл - Печать.
C. Вставка- Печать.
D. Вид - Печать.
E. Данные -Печать.
$$$ 76B
МS ЕХСЕL - бағдарламасында қосындыны есептейтін функцияны көрсет:
A.SQRT(Х).
B. СУММ(тізім).
C. SIN(Х).
D. МАХ(тізім).
E. МIN
$$$ 77A
Excel-дегі формула...арқылы құрылады:
A.“Мастер функций”.
B. Автоформат командасы.
C. Мастер диаграмм.
D. Сорттау командасы.
E. Данные командасы.
$$$ 78B
Электронды кестеде формулаға ... кірмейді?
A.Сандар.
B. Мәтін.
C. Ұяшық аттары.
D. Арифметиалық амалдар белгілері.
E. Тырнақшадағы мәтін.
$$$ 79C
МS EXCEL-дегі диаграмма ...арқылы құрылады:
A.“Мастер функций”.
B. Автоформат командасы.
C. Мастер диаграмм.
D. Сорттау командасы.
E. Данные командасы.
$$$ 80B
МS EXCEL-дегі сілтеу – ол:
A.Ұяшықтың толық емес адресі.
B. Есептеу тізбегін ұяшықтар адресі.
C. Буферге көшіру командасы.
D. Буферге жою командасы.
E. Бағана нөмері.
$$$ 81B
МS EXCEL-дегі екпінді ұяшық – ол:
A.Мәліметтер енгізілетін ұяшық.
B. Курсор тұрған ұяшық.
C. Сілтеу жасалатын тор.
D. Формула орналасқан тор.
E. Бос ұяшық.
$$$ 82B
МS EXCEL-де мәліметтерді сорттаудың жүзеге асуы:
A.Бөлінуінекөбеюіне.
B. Өсуінекемуіне.
C. Қосылуынакемуіне.
D. Көбеюінебөлінуіне.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 83 A
Электронды кестесінің негізгі элементі болып табылады:
A.Ұяшық.
B. Жол.
C. Бағана.
D. Кесте.
E. Парақ.
$$$ 84A
Жұмыс парағы – ол:
A.EXCEL жұмыс кітабы құрылатын элемент.
B. EXCEL электронды кестесінде құрылған файл.
C. EXCEL электронды кестесі үшін құрылған каталог.
D. *.xls кеңейтілуі бар файл.
E. Электронды емес құжат.
$$$ 85A
МS EXCEL-дегі ұяшық адрестері – ол:
A.Жол мен бағананың қиылысуы.
B. Тек жолдың
C. Бағана және жол
D. Жол және бағана
E. Тек бағананың
$$$ 86C
EXCEL-дегі жол – ол:
A.Жұмыс кітабы құрылатын негізгі элемент.
B. Жұмыс парағының басты есептеу аймағы.
C. Жұмыс парағының бір элементі.
D. EXCEL-дегі негізгі өлшем бірлігі.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 87C
Жұмыс кітабы – ол:
A.WORD мәтіндік редакторда құрылған файл.
B. Кез-келген мәтіндік редакторда құрылған файл.
C. EXCEL электронды кестесінде құрылған файл.
D. Графикалық редакторда құрылған файл.
E. Электронды құжат емес.
$$$ 88A
EXCEL жұмыс терезесінің аймағының аталуы:
A.Жұмыс парағы.
B. Кітап.
C. Дәптер.
D. Бет.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 89C
Сохранить командасын қай клавиштер көмегімен орындайды:
A.CTRL+ N.
B. CTRL+O.
C. CTRL+ S.
D. CTRL+P.
E. CTRL+ Z.
$$$ 90E
Отменить ввод командасын қай клавиштер көмегімен орындайды:
A.CTRL+ N.
B. CTRL+O.
C. CTRL+ S.
D. CTRL+P.
E. CTRL+ Z.
$$$ 91E
Повторить ввод командасын қай клавиштер көмегімен орындайды:
A.CTRL+ N.
B. CTRL+O.
C. CTRL+ S.
D. CTRL+P.
E. CTRL+ Y.
$$$ 92B
Вставить командасын қай клавиштер көмегімен орындайды:
A.CTRL+ N.
B. CTRL+V.
C. CTRL+ S.
D. CTRL+P.
E. CTRL+ Y.
$$$ 93В
Сөзді бірыңғай бас әріптерге ауыстыру клавишасы қандай:
A.CTRL+ А.
B. SHIFT+F3.
C. CTRL+ S.
D. SHIFT+F4.
E. CTRL+ Y.
$$$ 94A
Маркер мен номерді қою:
A.Главная- МаркерыНумерация.
B. Главная - Формат-абзац арқылы.
C. Вставка - Формат-абзац арқылы.
D. Вставка -бет параметрі.
E. Вставка настройка арқылы.
$$$ 95A
МS WORD мәтіндік редакторындағы объект Місгоsoft Equation не үшін қажет:
A.Математикалық формуланы жазу үшін.
B. Коллекциялар мен суреттерді қою үшін.
C. МS Ехсеl кестені қою үшін.
D. Графикалық және диаграммаларды құру үшін.
E. Деректерді мәтінге көрсету, стильдерді құру үшін.
$$$ 96A
Екі абзацты біріктіру үшін ... басу керек:
A.Жоғарғы абзацтың соңына курсорды қойып, Delete пернесін.
B. Курсорды төменгі абзацтың басына қойып, Еntег пернесін.
C. Курсорды төменгі абзацтың басына қойып, ТаЬ пернесін.
D. Курсорды жоғарғы абзацтың соңына қойып, ТаЬ пернесіл.
E. Курсорды жоғарғы абзацтың соңына қойып, Іnsегt пернесін.
$$$ 97B
Мәліметтерді енгізу үшін жобалау режимінен толтыру режиміне көшу қажет:
A.Правка-Режим таблицы.
B. Вид- Режим таблицы.
C. Файл- Таблица- Режим таблицы.
D. Таблица- Режим таблицы.
E. Сервис- Режим таблицы.
$$$ 98C
Delete жөне ВаckSpace (ВS) пернелерінің айырмашылығы:
A.ВS — қалпына келтіру, ал Dе1 - өшіру.
B. ВS - өшіру, ал Del - көшу пернесі.
C. Del -курсордан кейінгі символды өшіру, ал ВS –курсордың алдындағы символды өшіру.
D. Ешқандай айырмашылығы жоқ.
E. ВS —сақтау пернесі, ал Dеl - өшіру.
$$$ 99B
MS WORD мәтіндік редакторда кестенің ұяшықтарын бөлу үшін:
A.Вставка мәзірінде Объект таңдау.
B. Таблица мәзірінде Разбить ячейки таңдау.
C. Формат мәзірінде Табуляция таңдау.
D. Таблица мәзірінде Объединить ячейки тандау.
E. Формат мәзірінде Поле таңдау.
$$$ 100A
Беттің параметрлерін қалай қою керек:
Беттің параметрлерін қалай қою керек:
A.Разметка страницы - Параметры страницы.
B. Вставка - Параметры страницы.
C. Главная - параметр страницы.
D. Рассылки - Ширина столбца.
E. Сервис-параметр.
$$$ 101 B
EXCEL – де үнсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады:
A) Ортасы бойынша.
B) Сол жақ шеті бойынша.
C) Оң жақ шеті бойынша.
D) Ені бойынша.
E) ұзындығы бойынша.
$$$ 102A
Word-та файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтумен беріледі:
A.DОС.
B. ТХТ.
C. WOR.
D. WRD.
E. ХLS.
$$$ 103 E
МS EXSEL-де файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтумен беріледі:
A.DОС.
B. ТХТ.
C. WOR.
D. WRD.
E. ХLS.
$$$ 104C
Разметка страницы менюінің негізгі командалары:
A.Буфер обмена, шрифт, абзац, стили.
B. Страницы, таблицы, иллюстрации, текст, колонтитулы.
C.Параметры страницы, фон страницы, абзац.
D. Режимы просмотра документа, масштаб,макросы.
E. Правописание, примечания, изменения.
$$$ 105C
Word редакторында файлдың атын қалай өзгертуге болады:
A.Файл-Сохранить.
B. Файл -Сохранить как.
C. Файл-Переименовать.
D. "Сохранить" түйме сайман панеліндегі.
E. Shift+F12 комбинациясы.
$$$ 106A
Word құжатында кестенің бағанын жою үшін не істеу керек:
A.Кестені белгілеп, жанама менюінен Удалить столбцы командасын
B. Кестені белгілеп, ВасkSрасе пернесін басу.
C. Кестені белгілеп, ТаЬ пернесін басу.
D. Кестені белгілеп, Delete пернесін басу.
E. Кестені белгілеп , Еsс пернесін басу.
$$$ 107A
MS Word Қаріп (Шрифт) сұхбаттық терезесінің көмегімен төменде келтірілген өзгертулердің қайсысын орындауға болмайды:
A.Жолдың бірінші әрпін "Буквица" жасау.
B. Әріптер арасында интервал өзгерту.
C. Мәтінді жолмен ауыстырғанда төмен немесе жогары ауыстыру.
D. Әріпті курсивті етіп жасау.
E. Қаріп (шрифт) өлшемін 17 мен жазу.
$$$108A
Word-текстік редакторында сақталған файлды ашу командасы қай менюда орналасқан:
A.Файл.
B. Главная.
C. Вставка.
D. Разметка страницы.
E. Рецензирование
$$$109D
Сохранить как бұйрығы қай жағдайда қолданылады:
A.Файлды жедел зердеде сақтау үшін.
B. Үнемі, файлды сақтау керек болған жағдайларда.
C. Кез-келген өзгертулер енгізгеннен кейін файлды өз атымен сақтау үшін
D. Файлды жаңа атпен немесе басқа тасымалдаушыда сақтау үшін.
E. Файлды тұрақты зердеде сақтау үшін.
$$$ 110B
МS Wоrd-та бағандарды (колонки) орналастыру үшін қандай жолды пайдалану қажет?
A.Главная =Ячейки.
B. Разметка страницы-параметры страницы =Колонки.
C. Вставка=Колонки=Даты.
D. Вид=Колонки=Закладки.
E. Ссылки=Ячейки=Колонки.
$$$ 111A
Мәтінді ендіруді автоматтандыру мүмкіндіктеріне ... функциялары жатады:
A.Алмастыру буфері, автомәтін, автопішін.
B. Тезаурус, дұрыс жазу.
C. Автопішін, бағандар, тізім.
D. Бет нөмірлерін кірістіру, автопішін.
E. Мәтінді түзету, мәтіннің стилін безендіру.
$$$ 112A
МS Word бағдарламасында Күн және Уақыт командалары орналасқан мәзір :
A.Кірістіру(Вставка)-текст (мәтін)- дата и время(күн және уақыт).
B. Разметка страницы-Параметры страницы.
C. Түр(Вид).
D. Рецензирование-правописание-Тезаурус.
E. Рассылки-создание.
$$$ 113B
Масштаб қандай қызмет атқарады :
A.Вставка → текст → экспресс блоки арқылы құжат бейнесінің масштабын өзгертеді.
B. Құжат бейнесінің масштабын өзгертеді.
C. Таңдау (Выбрать) арқылы құжат бейнесінің масштабын өзгертеді.
D. А және С жауаптары.
E. Масштабты өзгерту мүмкін емес.
$$$ 114B
Құжатты баспаға шығармас бұрын қалай толық көруге болады:
A.Файл –печать командасы.
B. Вид-режимы просмотра документа-разметка страницы.????????
C. Құжатты жабу.
D. Буферден қою.
E. Буферден өшіру.
$$$ 115C
EXCEL – де үнсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:
A) Ортасы бойынша.
B) Сол жақ шеті бойынша.
C) Оң жақ шеті бойынша.
D) Ені бойынша.
E) ұзындығы бойынша.
$$$ 116B
Клавиатура көмегімен тексті белгілеу:
A.Ctrl + стрелка.
B. Shift + стрелка.
C. Alt + стрелка.
D. Shift + Alt.
E. Shift + Ctrl.
$$$ 117D
Microsoft Word программасы ... болып табылады:
A.Таблицалық редактор.
B. Баспаханалық жүйе.
C. Электронды редактор.
D. Текстік процессор.
E. Графикалық редактор.
$$$ 118B
WORD текстік редакторы программалар ... құрамына кіреді:
A.Norton Commander
B. MS-Offiсе.
C. Windows.
D. WinZip.
E. MS-DOS
$$$ 119A
MS Word текстік редакторында абзац параметрлерін қою:
A.Командалық меню пункті Главная→ Абзац
B. Командалық меню пункті Вставка → Шрифт.
C. Командалық меню пункті Вид → Разрыв.
D. Командалық меню пункті Формат → Список.
E. Командалық меню пункті Формат → Колонки.
$$$ 120B
MSWord – та формулалар редакторы ... болып табылады:
A.Программа WEB.
B. Программа Вставка- символ.
C. Программа Текст - Word ART.
D. Программа Visual BasiC.
E. Программа MS Graph.
$$$ 121 B
MS Word текстік редакторында фигуралы текст жазу үшін ... қолданылады:
A.Программа Вставка- символ.
B. Программа WordArt.
C. Программа Microsoft Graph.
D. ПрограммаWEB.
E. Программа Excel
$$$ 122C
Текстік редакторда Фигуры саймандар панелі қолданылады:
A.Формуламен жұмыс.
B. Диаграмма қою үшін
C. Векторлық суреттермен жұмыс істеу үшін.
D. Тізіммен жұмыс.
E. Кестемен жұмыс.
$$$ 123A
Форматирование – бұл:
A.Текстің безендірілуін алдын ала берілген үлгі бойынша жасау.
B. Тексті өзгерту.
C. Қосымша өзгерту, өшіру, кірістіру, немесе тексті түзету.
D. Шрифтің көлемін өзгерту.
E. Масштабты өзгерту.
$$$124E
Привет сөзі қалай жазылған:
A.Жартылай қалың, асты сызылған.
B. Курсив, қалың, асты сызылған.
C. Курсив, асты сызылған.
D. Жартылай қалыңдатып.
E. Курсив.
$$$ 125A
MS Word текстік редакторында бетке рамка қою үшін:
A.Командалық меню пункті Разметка страницы →Фон страницы.
B. Командалық меню пункті Вставка → Рисунок.
C. Командалық меню пункті Вид → Масштаб.
D. Командалық меню пункті Рецензирование → Защита.
E. Командалық меню пункті Ссылки → Сноски.
$$$126B
Тізімді алфавит бойынша орналастыру үшін қолданылатын:
A.Автоформат.
B. Сортировка.
C. Өсуі бойынша сорттау.
D. Автоматты түрде сорттау.
E. Автозамена.
$$$ 127A
Клавиатурадан тек бас әріпті қою клавишасы:
A.Caps Lock.
B. Scroll Lock.
C. Num Lock.
D. TaB.
E. BACKSPACE.
$$$128C
Белгіленген текст бөлігін Қиып алу, Көшірмесін алу операциялары қай менюде орындалады:
A.Вставка.
B. Вид.
C. Главная.
D. Разметка страницы.
E. Рассылки.
$$$ 129E
Экраннан құралдар тақтасын алып тастау немесе қайтадан қою қай менюмен орындалады:
A.Правка.
B. Формат.
C. Вставка.
D. Сервис.
E. Вид.
$$$ 130B
MS Word текстік редакторында құжатты толық белгілеу қай мәзірде орындалады:
A.Разметка страницы.
B. Главная.
C. Вставка.
D. Вид.
E. Рецензирование.
$$$ 131A
Word текстік редакторында Кесте ішінде мәтінді төмен немесе тік бағытта жазу қалай орындалады:
A. Разметка страницы → Мәтін бағыты (Направление текста).
B. Вставка→ Абзац командасы (Направление текста).
C. Главная → Вставка--Надпись командасы.
D. Таблица → Ұяшықтарды біріктіру арқылы
E. Төмен немесе тік бағытта жазу мүмкін емес
$$$ 132B
MS Word текстік редакторында кесте сызу үшін:
A. Главная менюінен - Объект командасын таңдау.
B. Вставка менюінен - Кесте қосу командасын таңдау.
C. Разметка менюнен менюінен - Табуляция командасын таңдау.
D. Вид менюінен - Кестені бөлу командасын таңдау.
E. Формат менюінен - Буквица командасын таңдау.
$$$ 133B
MS Word текстік редакторында кестедегі ұяшықтарды бөлу үшін:
A.Главная менюінен - Шрифт командасын таңдау.
B. Вставка менюінен - Таблица - Ұяшықтарды бөлу командасын таңдау.
C. вид менюінен - Табуляция командасын таңдау.
D. Формат менюінен - Буквица командасын таңдау.
E. Формат менюінен - Буквица командасын таңдау.
$$$ 134A
MS Word текстік редакторында белгіленген фрагментті баспадан шығару үшін:
A.Файл - Печать - Белгіленген фрагмент.
B. Файл - Печать - Ағымдағы бет.
C. Файл - Печать – Барлық диапазон.
D. Панелдегі баспаға басу кнопкасы.
E. Вставка - Объект.
$$$ 135D
Көшіру командасы қай мәзір пунктінде орналасқан:
A.Разметка страницы.
B. Вид.
C. Вставка.
D. Главная.
E. Ссылки.
$$$ 136B
Құжатта полуторный интервалды қою:
A.Файл -Ашу - Интервал.
B. - Абзац - Межстрочный интервал-Полуторный.
C. Вставка - Автотекст - Колонтитулдар.
D. Вид - Масштаб- Полуторный.
E. Рецензирование - Правописание.
$$$ 137С
Колонтитул құрудың жолы:
A. Рецензирование - .
B. Главная - Абзац – Межстрочный интервал.
C. Вставка- Автотекст---Колонтитулдар.
D. Кесте – Кесте қосу.
E. Разметка страницы Вставка- Бет номері.
$$$ 138A
Microsoft Word текстік редакторында сурет кірістіру үшін:
A.Вставка – Иллюстрации- Картинка.
B. Вставка – Страницы-Пустая страницы.
C. Вставка – Колонтитулы-Номер страницы.
D. Вставка- Бет номері
E. Вставка – Автотекст-Колонтитулы.
$$$ 139C
Microsoft Word текстік редакторында символ қою үшін:
A.Вставка – Рисунок- Картинки
B. Вставка – Ссылки
C. Вставка- Символы
D. Вставка- Бет номері
E. Вставка – Автотекст-Колонтитулы.
$$$ 140A
Текстік редакторда кесте құруда міндетті түрде... санын көрсету керек:
A.Жол мен бағана санын.
B. Тек бағана санын.
C. Тек жол санын.
D. Ұяшықтарды.
E. Бет санын.
$$$ 141E
Мәтінді туралау тәртібі қолданылуына байланысты мынадай түрлерде болады:
A.Оң жақ шетке.
B. Сол жақ шетке.
C. Ортаға жылжыту.
D. Ені бойынша туралау.
E. Оң жақ, сол жақ шетке, ортаға жылжыту және ені бойынша туралау.
$$$ 142A
Маркерлер мен нөмірлерді қою:
A.Главная → Абзац – Маркеры\Нумерация.
B. Num Losk цифрлық пернелер арқылы.
C. Вставка → Тізім (Список) арқылы.
D. Вставка → Маркеры арқылы.
E. Формат → Абзац арқылы.
$$$ 143A
Microsoft Word – та шрифт параметрлерін қалай өзгертеді:
A.Жоғарғы мәзірдегі Главная - Шрифт командалары арқылы.
B. Құралдар панеліндегі Ж, К, Ч таңдау.
C. Шрифті ауыстыру мүмкін емес.
D. Құралдар панеліндегі шрифтің көлемін өзгерту.
E. Вставка – Символ арқылы.
$$$144A
Microsoft Word программасында Главная мәзiрiндегi Копировать командасы не үшiн пайдаланылады:
A. Буферге бөлініп алынған үзiндiнi көшiредi
B. Буферге бөлiп алынған үзiндiнi кoшiредi және оны экраннан өшiредi.
C. Буфердегi жазылган текстiнi экранга кoшiредi
D. Бөлiп алынған үзiндiнi жаңа файлға жазады.
E. Экранда бұл үзiндiнiң екiншi көшiрмесiн жазады.
$$$ 145B
Microsoft Word программасында Главная мәзiрiндегi Вырезать командасы не үшiн пайдаланылады:
A. Буферге бөлініп алынған үзiндiнi көшiредi
B. Буферге бөлiп алынған үзiндiнi көшiредi және оны экраннан өшiредi.
C. Буфердегi жазылған текстiнi экранға көшiредi
D. Бөлiп алынған үзiндiнi жаңа файлға жазады.
E. Экранда бұл үзiндiнiң екiншi көшiрмесiн жазады.
$$$ 146D
Microsoft Word программасында Главная мәзiрiндегi Вставить командасы не үшiн пайдаланылады:
A. Буферге бөлініп алынған үзiндiнi көшiредi
B. Буферге бөлiп алынған үзiндiнi кoшiредi және оны экраннан өшiредi.
C. Буфердегi жазылган текстiнi экранга кoшiредi
D. Бөлiп алынған үзiндiнi жаңа файлға жазады.
E. Экранда бұл үзiндiнiң екiншi көшiрмесiн жазады.
$$$ 147C
"Наурыз - жыл басы " сөйлемiндегi Наурыз сөзi ерекшеленіп тұр. Егер Вырезать және “Вставить” командаларын тiзбектей пайдаланғанда, онда текст қандай түрде болады:
A.Наурыз Наурыз-жыл басы.
B. Наурыз- жыл басы Наурыз- жыл басы.
C. Наурыз- жыл басы.
D. Жыл басы.
E. Наурыз- жыл басы Наурыз.
$$$ 148B
Microsoft Windows ортасымен жұмыс жасауда "буфер обмена" түсiнiгi жиi пайдаланылады. Бұл дегеніміз-...
A.Операциялық жүйе орналасқан жадылар аумағының бөлiгi
B. Ақпаратты сақтауға арналған оперативтiк жадының арнаулы аймағы.
C. Word қосымшасының терезесi.
D. Винчестердегi жады бөлiгi
E. Диск енгiзгiште орналасқан дискетаның жады бөлiгi.
$$$ 149B
A.Операциялық жүйе орналасқан жадылар аумағының бөлiгi
B. Ақпаратты сақтауға арналған оперативтiк жадының арнаулы аймағы.
C. Word косымшасының терезесi.
D. Винчестердегi жады бөлiгi
E. Диск енгiзгiште орналасқан дискетаның жады бөлiгi.
$$$150B
Текст жолында символды алып тастау үшiн қандай әрекет орындалады:
A.End түймесiне басып Delete түймесiн басу.
B. Курсорды символдың алдына қойып Delete түймесiн басу.
C. Курсорды символдың алдына қойып Backspace түймесiн басу.
D. Курсорды символдан кейiн қойып Delete түймесiн басу.
E. Курсорды символдың алдына қойып Space түймесiн басу.
$$$ 151A
MS WORD программасын iске қосу үшiн:
A.Пуск – Все программы – Microsoft Office- Ms Word-ты таңдау.
B. Пуск -Документы - Ms Word-ты таңдау.
C. Пернелiк тақтада Ms Word деп теру арқылы.
D. Пернелiк тақтада Ms office, Ms Word деп теру арқылы.
E. Сілтеуіш- Ms Word-ты таңдау.
$$$ 152А
MS WORD редакторында бүкiл бiр жолды белгiлеу үшiн:
A.Жолдың сол жағынан тышқанның сол таспасын басу.
B. Жолдың оң жағынан тышқанның сол таспасын басу.
C. Кез келген сөзде тышқанның сол таспасын басу.
D. Текстiң басынан тышқанның сол таспасын басу.
E. Жолдың оң жағынан тышқанның оң таспасын басу.
$$$ 153B
MS WORD редакторында бiр сөздi белгiлеу үшiн:
A.Керек сөзге тышқанды апарып тышқанның сол таспасын басу.
B. Керек сөзге тышқанды апарып тышқанның сол таспасын екi рет басу
C. Тышқанның сол таспасын текстiң кез келген жерiнде басу.
D. Текстiң басынан тышқанның сол таспасын басу.
E. Керек сөзге тышқанды апарып тышқанның оң таспасын басу.
$$$ 154 C
MS WORD редакторында абзацты тез белгiлеу үшiн:
A.абзацта тышқанның сол жағымен бір рет басу керек
B. абзацта тышқанның сол жағымен екі рет басу керек
C. абзацта тышқанның сол жағымен үш рет басу керек
D. Home клавишын басу керек
E. End клавишын басу керек
$$$ 155A
MS WORD редакторында бүкiл текстi белгiлеу үшiн:
A. Ctrl + 5 пернесiн басу.
B. Ctrl + 1пернесiн басу.
C. Alt + 1пернесiн басу.
D. Ctrl + 7 пернесiн басу.
E. Alt + 5 пернесiн басу.
$$$ 156A
Электронды кесте EXCEL не үшін қолданылады:
A.Есептеу кестелерін құру.
B. Графикалық құжаттарды құру.
C. Мәтіндік құжаттарды құру.
D. Web-парақтарын құру.
E. Мәліметтер қоры.
$$$ 157A
MS EXCEL-де формула енгізер алдында ұяшыққа қойылатын белгі:
A.=
B. +
C. -
D.
E. =
$$$ 158B
Ұяшықтын абсолютттік адресі қалай белгіленеді:
A.Ұяға адрес бергенде бағана мен жолдың номерінің алдына $ белгісін қою.
B. Ұяға адрес бергенде F4 басу.
C. Ұяға адрес бергенде АБС белгісін қою.
D. Ұяға адрес бергенде Alt+F4 басу.
E. А және В жауаптары.
$$$ 159B
Автосумма кнопкасын басқанда қандай іс-әрекет болады:
A.Мастер функции шақырылып функция жиыны ұсынылады.
B. Сумма функциясы шақырылып қосындылар арақашықтығы ұсынылады.
C. Екі функцияның мәндерінің қосындысы ұсынылады.
D. Жоғарғыда айтылған нұсқалардың біреуі де емес.
E. А және В жауаптары.
$$$160B
MS EXCEL – ол:
A.Мәтіндік редактор.
B. Электрондық кесте жүйесі.
C. Мәліметтер қоры.
D. Жоғарғыда айтылған нұсқалардың біреуі де емес.
E. Графикалық редактор.
$$$ 161В
Word-та сурет қайда қойылады:
A.Мәтіннің басына.
B. Мәтіндік курсор позициясына.
C. Ағымдағы абзацтың соңына.
D. Ағымдағы абзацтың басына.
E. Мәтіннің соңына.
$$$162А
MS WORD редакторында белгiленген абзацты текстiң соңына қою үшiн:
A.Абзацты белгiлеп, Главная менюiнен Вырезать командасын таңдап, курсорды текстiң соңына апарып Главная менюiнен Вставить командасын таңдау.
B. Главная менюiнен Удалить командасын таңдап, курсорды текстiң соңына апарып Главная менюiнен Вставить командасын таңдау.
C. Главная менюiнен Заменить командасын таңдап, курсорды текстiң соңына апарып Главная менюiнен Вставить командасын таңдау.
D. Клавиатурада F5 командасын теру.
E. Файл менюiнен Заменить командасын таңдап, курсорды текстiң соңына апарып Файл менюiнен Вставить командасын таңдау.
$$$ 163В
Операциялық жүйеге жататындар:
A.Ms Word, Мs Ехсеl, Мs Power Point, Мs Qutlook, Мs Ассеss.
B. Ms Dos, Windows.
C. Norton Commander, ғаr.
D. Nоrton Commander , far.
E. Avp, Doctor WeB.
$$$ 164D
Графикалық редактор – бағдарламалық өнім не үшін арналған:
A.Сурет салғанда ДК ресурстарын басқаруға.
B. Іс-қағаз процесінде мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеуге.
C. Ойын бағдарламасын жасау процесінде суретпен жұмыс істеуге.
D. Суреттерді өңдеуге.
E. Редакциялық баспа қызметінде.
$$$ 165A
Графикалық редактор арқылы ақпаратты ... мүмкін:
A.Құру, редакторлау, сақтау.
B. Тек редакторлау.
C. Тек құру.
D. Тек құру және сақтау.
E. Сақтауға болмайды.
$$$ 166C
Ақпаратты шығару үшін дербес компьютерде... пайдаланады:
A.Тышқан.
B. Пернетақта.
C. Дисплей экраны.
D. Сканер.
E. Блокнот.
$$$ 167A
Ms Word – ол:
A.Мәтіндік редактор.
B. Электрондық кесте.
C. Мәліметтер қоры.
D. Берілгеннің біреуі де емес.
E. Графиктік редактор
$$$ 168C
Ms Word бағдарламасын қалай ашу керек:
A.Пуск – Стандартные – WordPaD.
B. Пуск – Стандартные – Блокнот.
C. Пуск – программы MicrosoftWord.
D. Пуск – Стандартные – Microsoft Excel.
E. Пуск – Стандартные – Paint.
$$$ 169B
Ms Word мәтіндік редакторда кесте құру үшін:
A.Главная мәзірінде Объект таңдау.
B. Вставка мәзірінде Добавить таблицу таңдау.
C. Разметка страницы мәзірінде Абзац таңдау.
D. Рассылки мәзірінде Создание таңдау.
E. Вид мәзірінде Масштаб таңдау.
$$$ 170D
Ms Word мәтіндік редакторда кестенің ұяшықтарын біріктіру үшін:
A.Вставка мәзірінде Объект таңдау.
B. Главная мәзірінде Добавить таблицу таңдау.
C. Вид мәзірінде Табуляция таңдау.
D. Таблица мәзірінде Объединить ячейки таңдау.
E. Рецензирование мәзірінде Символ таңдау.
$$$171B
Ms Word мәтіндік редакторда кестенің ұяшықтарын бөлу үшін:
A.Вставка мәзірінде Объект таңдау.
B. Таблица мәзірінде Разбить ячейки таңдау.
C. Формат мәзірінде Табуляция таңдау.
D. Таблица мәзірінде Объединить Ячейки таңдау.
E. Формат мәзірінде Поле таңдау.
$$$ 172B
Ms Word мәтіндік редакторда кестенің жолын жою үшін:.
A.Вставка мәзірінде Объект таңдау.
B. Таблица мәзірінде Удалить ячейки – Удалить строку таңдау.
C. Формат мәзірінде Табуляция таңдау.
D. Таблица мәзірінде Объединить ячейки таңдау.
E. Формат мәзірінде Удалить таңдау.
$$$ 173A
Ms Word мәтіндік редакторда кестенін бағанын жою үшін:
A.Таблица мәзірінде Удалить ячейки – Удалить весь столбец таңдау.
B. Формат мәзірінде Табуляция таңдау.
C. Таблица мәзірінде Удалить столбец таңдау.
D. Вставка мәзірінде Объект таңдау.
E. Вставка мәзірінде Символ таңдау.
$$$ 174A
Ms Word мәтіндік редакторда Курсордың алдындағы символды жою үшін ...пернесі пайдаланады:
A.BackSpacE.
B. Del.
C. HomE.
D. PgUp.
E. PgDn.
$$$ 175B
Ms Word мәтіндік редакторда курсордан кейінгі символды жою үшін ...пернесі пайдаланады:
A.BackSpacE.
B. Del.
C. HomE.
D. PgUp.
E. PgDn.
$$$ 176B
Ms word мәтіндік редакторда курсорды жолдың соңына апару үшін қай перне пайдаланылады:.
A.BackSpacE.
B. End.
C. Home.
D. PgUp.
E. PgDn.
$$$ 177C
Ms Word мәтіндік редакторда курсорды жолдың басына апару үшін қай перне пайдаланылады:
A.BackSpacE.
B. EnD.
C. HomE.
D. PgUp.
E. PgDn.
$$$ 178A
Беттің параметрлерін қалай қою керек:
A.Разметка страницы – Параметры страницы.
B. Вставка – Параметры страницы.
C. Вид– Параметры страницы.
D. Главная – ширина столбца.
E. Рассылки.
$$$ 179B
Мәтінде жоларалық бір жарым ара қашықтығы қалай беріледі:
A.Файл – открыть – интервал.
B. Главная – абзац – межстрочный интервал-полуторный.
C. Вставка – автотекст – колонтитулы.
D. таблица – добавить таблицу.
E. Вставка – номер страницы.
$$$ 180C
Колонтитул құру жолдарын көрсет:
A.Файл – открыть – интервал.
B. Главная – абзац – межстрочный интервал.
C. Вставка – колонтитулы.
D. Таблица – добавить таблицу.
E. Вставка – номер страницы.
$$$ 181A
Мәтіндік редакторда суретті қалай орналастырамыз:
A.Вставка –иллюстрации - рисунок – картинка.
B. Вставка – сноска.
C. Вставка – символ.
D. Вставка – номер страницы.
E. Вставка мәзірінде – автотекст – колонтитулы.
$$$ 182C
Мәтіндік редакторда символды қалай қою керек:
A.Вставка – рисунок – картинки.
B. Вставка – таблицы.
C. Вставка – символы.
D. Вставка – номер страницы.
E. Вставка мәзірінде – автотекст – колонтитулы.
$$$ 183B
Мәтіндік редакторда абзацты қалай жою керек:
A.Del кнопкасын басу.
B. Фрагментті ерекшелеу – Del пернесін басу.
C. Фрагментті ерекшелеу – правка – копировать.
D. Главная – выделить все.
E. Вставка мәзірінде – автотекст – колонтитулы.
$$$ 184A
Мәтіндік редакторда белгілі атпен құжатты қалай сақтау керек:
A.Файл – сохранить как.
B. Саймандар понеліндегі сақтау кнопкасын басу.
C. Файл-сохранить.
D. Файл – сохранить как веб страницу.
E. Файл – контексті меню-сохранить
$$$ 185E
Ms Word мәтіндік редакторда курсорды бір бет төмен апару үшін қай перне пайдаланылады:
A.BackSpace.
B. End.
C. Home.
D. PgUp.
E. PgDn.
$$$ 186C
Мәтіндік редакторда бет параметрлерін белгілегенде қойылады:
A.Гарнитура, размер, начертание.
B. Отступ, интервал.
C. Поля, размер бумаги.
D. Стиль, шаблон.
E. Выравнивание текста.
$$$ 187B
Мәтіндік файлды белгілі форматта сақтау үшін білу керек:
A.Шрифтің мөлшері.
B. Файлдің типі.
C. Абзацтың параметрі.
D. Парақ мөлшері.
E. Мәтін сызбасы
$$$ 188A
Печать документа командасының алдында орындалатын команда:
A.Құжатты қосымша қарап шығу.
B. Буферге жою.
C. Құжатты жабу.
D. Буферден қою.
E. Буферге көшіру
$$$ 189B
Мәтіндегі абзацты бір орыннан екінші орынға көшіру кезіндегі орындалатын команда:
A.Буферге көшіру, буферден қою.
B. Буферге көшіру, меңзерді қою орнына орналастыру, буферден қою.
C. Буферге жою, ашу.
D. Буферге жою, буферден қою.
E. Буферге жою, жабу.
$$$ 190C
Word-та жаңа құжат сақтау үшін қандай команда орындалады.
A.Вид- сохранить
B. Файл-печать
C. Файл-сохранить как
D. Главная-сохранить как
E. Главная-Файл-сохранить как
$$$ 191C
Егер Word-қа сурет орналастырсақ, ол қай жерге қойылады:
A.Мәтіннің басына.
B. Ағымдағы абзацтың аяғына.
C. Меңзер тұрған жерге.
D. Ағымдағы абзацтың басына.
E. Мәтіннің соңына.
$$$ 192D
Ms Word мәтіндік редакторда курсорды бір бет жоғары апару үшін қай перне пайдаланылады:
A.BackSpacE.
B. EnD.
C. HomE.
D. PgUp.
E. PgDn
$$$ 193A
Мәтіндік редакторда кестені құрғанда ... санын көрсету керек:
A.Жолдардың және бағандардың.
B. Тек қане бағандардың.
C. Тек қане жолдардың.
D. Ұяшықтардың.
E. Кесте сызудың.
$$$ 194B
Мәтіндік редактор WORD не үшін арналған:
A.Есептеу құжаттар құру үшін.
B. Мәтіндік құжаттар құру үшін.
C. Графикалық құжаттар құру үшін.
D. Web-парақтарын құру үшін.
E. Мәліметтер қорын құру үшін.
$$$ 195C
Мәтіндік редактор WORD-та абзац деген – ол:
A.Символдардын белгілі сан жиынтығы.
B. Бір шрифтпен орындалған симводар жиынтығы
C. Enter пернесін басқанда аяқталатын символдар жиынтығы.
D. End пернесін басқанда аяқталатын символдар жиынтығы.
E. Shift пернесін басқанда аяқталатын символдар жиынтығы.
$$$ 196E
Мәтін форматтау – ол:
A.Мәтінге керекті форма беру.
B. Мәтінді жолдарға бөлу.
C. Мәтінді абзацқа бөлу.
D. Мәтіннің жеке бөлімдерін біріктіру.
E. Шрифтерді баптау (настройка), тегістеу т.б.
$$$ 197B
WORD-та тегістеу түрлері:
A.Сол жақтан, оң жақтан, үстімен, астымен.
B. Сол жақтан, оң жақтан, ортасымен, кеңдігімен.
C. Сол жақтан, оң жақтан, биіктігімен, кеңдігімен.
D. Ұзындығымен, кеңдігімен, ортасымен, диагоналімен.
E. Сол жақпен, оң жақпен.
$$$ 198 A
Масштабтың қызметі:
A.Түр-масштаб құжат бейнесін қалаған мөлшерде көрсетеді.
B. Формат арқылы құжат бейнесін өзгертеді.
C. Түзету-масштаб-таңдау арқылы құжат бейнесінің масштабын өзгертеді.
D. Түр-линейка арқылы бейнені өзгертеді.
E. Құжатты тек үлкейтіп өзгертеді.
$$$199 В
Формат-шрифт мәзірінен нені өзгертеміз:
A.шрифттің интервалы
B. шрифтің түрі, өлшемі.
C. шрифтің абзацы.
D. шрифт көлемі.
E. шрифт түсі.
$$$ 200B
Ms Word мәтіндік редакторда курсорды жолдың соңғы бетке апару үшін қай пернелер комбинациясы пайдаланылады:.
A.Ctrl+BackSpacE.
B. Ctrl+EnD.
C. Ctrl+HomE.
D. Ctrl+PgUp.
E. Ctrl+PgDn.

@@@ Интернет (Информатика)
$$$ 1С
Телекомуникация- бұл...
A. Қолданбалы программа мен шалғай құрылғылардың арасында немесе қолданбалы программа менжады арасында орналасқан және қызметтік функцияларды орындайтын жүйелік прогармма
B. пайдаланушыға көрінбейтін басқа құжатқа нұсқағышы бар мәтінің үзіндісі немесе графикалық объект
C. Субьектілердің аралығында тікелей қарым-қатынас болмайтындай байланыс
D. Электр - және радио байланыс көмегімен кескіндерді қашықтыққа тасымалдау
E. пайдаланушылардың арасында есептеуіш қорларын бірлесіп қолдану мақсатында кабельдермен өзара қосылған бірнеше ДК-лар
$$$ 2В
Жергілікті есептеуіш желі – бұл...
A. Әлдеқандай мәліметтерді қашықтыққа тасымалдауға арналған шартты белгі
B. пайдаланушылардың арасында есептеуіш қорларын бірлесіп қолдану мақсатында кабельдермен өзара қосылған бірнеше ДК-лар
C. қашықтыққа сөйлеген сөздерді тасымалдауға арналған электр байланысының түрі;
D. Алыс қашықтықта қарым-қатынастарды қамтамасыз етуге арналған кабельдермен өзара қосылған ДК-лар жиынтығы;
E. Субьектілердің аралығында тікелей қарым-қатынас болмайтындай байланыс
$$$ 3В
Цифрлық сигналды аналогтыққа және керісінше өзгертетін, компьютерлер арасында деректерді телефон арқылы беруге қолданылатын құрылғы былай
аталады:
A. HUB
B. модем
C. сервер
D. контреллер
E. сервис
$$$ 4 С
Internet-бұл...
A. компьтерлер аралығындағы виртуалдықосулардың жиынтығы
B. компьютерлер аралығында тіке қосулардың жиынтығы
C. ішінде мәліметтердің үздіксіз таралуы іске асырылатын кеңістік
D. гипермәтіндік ақпараттық - іздестіру жүйесі
E. компьютерлер жиынтығы
$$$ 5C
Электрондық хабарлармен және файлдармен алмасуға арналған Internet қызметі қалай аталады?
A. ( Worid Wide WeB. WWW
B. Telnet
C. E-mfil
D. FTP
E. HTTP
$$$ 6 B
Internet түйіндеріндегі FTP- серверлерінің ішіндегі іздестіру мәліметтерін жинайтын және сақтайтын арнайы серверлер қалай аталады?
A. Gopher
B. Archie
C. Usenet
D. FTP
E. Telnet
$$$ 7В
Хост-компьютер-бұл.
A. модем қосылған компьютер
B. желілік функциялармен қатар пайдаланушылардың тапсырмаларында орындайтын желілік компьютер
C. Internet-ке қосылмаған компьютер
D. Internet-ке қосылған компьютер
E. сервер қосылған компьютер
$$$ 8В
ДК-да орналасқан және серверге сұраныстар жіберетін программаларды қалай деп атайды?
A. Программа-серверлер
B. Программа-клиенттері
C. Жүйелілік программалар
D. қолданбалы программалар
E. Серверлік программалар
$$$ 9D
Internet-тегі гипермәтіндік ақпараттық-іздестіру жүйесі аталады...
A. Internet телефония
B. Usenet
C. E-mail
D. WWW (World Wide WeB)
E. HTTP
$$$ 10C
Сервер-бұл
A. Жай ғана Internet-ке қосылған компьютер
B. Символдық адрестерді цифрлыққа өзгертетін арнайы программалары бар компьютерлер
C. Желіні басқаратын және ұзақ уақытқа барлық жүйенің тоқтаусыз жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желілерде ерекшеленген компьютер
D. Жай ғана Internet- ке қосылмаған компьютер
E. клиенттің сервер-компьютерге алыстан қатынауына қызмет атқаратын хаттама және программалар
$$$ 11D
Желінің түйінінде болатын және ДК-ға қызмет көрсететін программалар қалай деп аталады?
A. борузер- қарау программасы
B. DNS- серверлер
C. Программа-клиенттер
D. Программа-серверлер
E. Программа
$$$ 12В
Меншікті қайталанбайтын аты бар компьютерлер желілерінің біріктірулерін қалай деп атайды?
A. сайт
B. домен
C. трафик
D. корпаративтік желі
E. серверлік желі
$$$ 13С
Провайдер- бұл...
A. аралық желілік хаттамамен берілетін ақпарат бірлігі
B. пайдаланушының аты
C. Өз клиенттеріне internet-ке қатынауды қамтамасыз ететін комерциялық қызмет
D. жүйелік әкім
E. электрондық хабарлармен және файлдармен айырбас
$$$ 14С
FTP-бұл...
A. жаңалықтар топтары,пікірталас клубы және телеконференциялар
B. клиенттің сервер-компьютерге алыстан қатынауына қызмет атқаратын хаттама және программалар
C. қашықта орналасқан машинаның каталогтарымен және файлдарымен жұмыс істеу қызметін атқаратын хаттама және программалар
D. электрондық хабарлармен және файлдармен айырбас
E. жүйелік әкім
$$$ 15С
Желі аралық хаттамамен берілетін ақпараттың өлшем бірлігі қалай деп аталады?
A. Login
B. байт
C. пакет
D. трафик
E. сервер
$$$ 16D
IP-адрес деген не?
A. Internet желісіне кіруге арналған пaроль
B. нақты компьютердің қайталанбайтын32биттік атауы
C. пайдаланушының нақты атауы
D. нақты компьютердің географикалық атауы
E. нақты компьютердің қайталанбайтын 16 биттік атауы
$$$ 17С
Конференция - бұл...
A. Internet- те бір сеанс жұмыс істеу үшін клентке провайдердің беретін адрестері
B. Әр түрлі ақпараттарды программалар, суреттер,музыка,фильмдер және жай ғана мәтіндік файлдар қамтитын кітапхана
C. белгілі бір тақырыптағы сұрақтар талқыланатын Internet-тегі орын
D. қорларды бірге қолдана алатын және ақпаратпен алмаса алатын біріктірілген бірнеше компьютер
E. клиенттің сервер-компьютерге алыстан қатынауына қызмет атқаратын хаттама және программалар
$$$ 18С
Қолданбалы хаттама-бұл...
A. Internet компьютерлері арасында кез келген электрондық хабарлардың физикалық жіберілуіне жауапты хаттама
B. бастапқы хабарды бірнеше шағын бөліктер - паккеттерге бөлетін хаттама
C. хабардың компьютерлік пішімдерін адамның түсінуіне жарамды етіп түрлендіретін және керісінше түрлендіретін хаттама
D. Internet-тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдері туралы жәнежелінің абоненттерінің ақпаратпеналмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны
E. қорларды бірге қолдана алатын және ақпаратпен алмаса алатын біріктірілген бірнеше компьютер
$$$ 19С
IP- адрес мысалын көрсетіңіз:
A. bks mail. onlinE
B. www.vandex
C. 128.29.15.124
D. ftp:ftp.eivis
E. www.abcD. kz
$$$ 20С
bks mail.onlinE адресінің домендік бөлігі қандай елге көрсетеді?
A. АҚШ
B. Ресей
C. Қазақстан
D. Германия
E. Қытай
$$$ 21С
DNS- сервер деген не?
A. желіні басқаратын және барлық жүйенің тоқтаусыз жұмысын ұзақ уақыт жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желідегі ерекшеленген компьютер
B. internet-тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдері туралы және желінің абоненттерінің ақпаратпен алмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны
C. символдық адрестерді цифрлыққа өзгеретін арнайы программалары бар компьютерлер
D. Өзімен жалғастырылған бірнеше пайдаланушылардың Internet-е шығыуын қамтамасыз ететін компьютер
E. Internet компьютерлері арасында кез келген электрондық хабарлардың физикалық жіберілуіне жауапты хаттамалар
$$$ 22 D
Байтпен өлшенетін желі бойынша берілетін ақпараттың көлемі былай деп аталады:
A. файл
B. пакет
C. кбайт
D. трафик
E. сервер
$$$ 23С
URL адресінің мысалын көрсетіңіз.
A. 195,28,132,97
B. bks mail.onlinE
C. http:www.abcdefg.zip
D. www.abcD. kz
E. bks mail
$$$ 24А
Жіберілетін ақпаратты пакеттерге бөлетін, пакеттерді жіберетін және келу ретімен жіберетін хаттама:
A. ТСР- хаттама
B. IP- хаттама
C. IPXSPX-хаттама
D. NetBUEI- хаттама
E. WWW( World Wibe WeB.
$$$ 25С
Берілген адреспен жөнетілген жеке пакеттің жеткізліуіне жауап беруші:
A. NetBUEI- хаттама
B. TCP-хаттама
C. IP- хаттама
D. IPXSPX- хаттама
E. WWW( World Wibe WeB)
$$$ 26С
Басқа Web- құжаттың адресімен ассоциацияланған, құжаттың ерекшеленген бөлігі былай деп аталады:
A. гипермәтіні
B. WWW( World Wibe WeB.
C. гиперсілтеме
D. гиперкеңістік
E. сілтеме
$$$ 27D
Негізгі хаттамалар-бұл ... ...
A. Internet- тегі хабарлардың құрастырылу ережелері және пішімдер туралы және желінің абонентерінің ақпаратпен алмасу тәсілдері туралы келісімдердің жиыны
B. хабардың компьютерлік пішімдерін адамның түсінуіне жарамды етіп түрлендіретін және керісінше түрлендіретін хаттама
C. бұрынырақ құрылған деректердің орнын белгілейтін басқа хаттамалармен арақатынасты қамтамасыз ететін хаттамалар
D. Internet компьютерлері арасында кез келген электрондық хабарлардың физикалық жіберілуіне жауапты хаттамалар
E. әлемдік желілерде айналатын әртүрлі табиғаттағы мәліметтер менкомпьютерлік коммуникациялар жүйелерінің жиынтығы
$$$ 28B
электрондық адрестердің ( e-mail) мысалын көрсетіңіз:
A. http: www.abcdEabcdefg.zip
B. bks mail.onlinE
C. 195.28.13297
D. www.abcD. kz
E. WWW( World Wibe WeB)
$$$ 29C
Домен адресінің мысалын көрсетіңіз:
A. http:www.abcdEabcdefg.zip
B. bksmail.onlinE
C. www.abcD. kz
D. 195.28.132.97
E. WWW( World Wibe WeB)
$$$ 30D
Белгілі бір тақырыптар бойынша ақпараттарды жинаушы және оны жазылушыларына жіберуші арнайы тақырыптық серверлер:
A. Internet- телефон соғу
B. E-mail
C. конференция
D. тарату тізімдері
E. серверлер
$$$ 31D
Wed кеңістігін құрастыратын жеке құжаттарды атаймыз:
A. Web-серверлер
B. Web-cайттар
C. Web-түйіндер
D. Web-беттер
E. Web-сервистер
$$$ 32С
Web-беттерді көруге арналған программа-былай деп аталады:
A. утилиталар
B. HTML-редакторлар
C. брaузерлер
D. жобалау жүйелері
E. желілік сервистер
$$$ 33В
Белгілі бір тақырып бойынша біріккен Web- беттер топтарын былай деп атайды:
A. Web-серверлер
B. Web- редакторлар
C. Web-түйіндер
D. Web- құжат
E. Web- сервистер
$$$ 34С
Гипермәтіннің белгілеу тілі:
A. Паскаль
B. Бейсик
C. HTML
D. C++
E. Apple
$$$ 35С
WWWсерверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттардың үлкен санының жиынтығы былай деп аталады:.
A. Web- серфинг
B. Гипермәтін
C. Гиперкеңістік
D. киберкеңістік
E. Web-түйіндер
$$$ 36С
Web- кеңістігіндегі құжаттар аралығында (танысу мақсатымен) кез келген орын ауыстырулар былай деп аталады:
A. Web- дизайн
B. Web- навигация
C. Web-серфинг
D. Web- динамика
E. Web- сервер
$$$ 37С
Web- құжаттардың аралығында кез келген мақсатты орын ауыстырулар былай деп аталады:
A. Web- cервинг
B. Web- динамик
C. Web-навигация
D. Web-круиз
E. Web-сервис
$$$ 38А
Login деген не?
A. пайдаланушының аты
B. Internet-тегі компьютердің тұрақты адресі
C. Internet-те бір сеанстық жұмыс істеуге арналған компьютер адресі
D. домен аты
E. гиперсілтеме
$$$ 39A
Динамикалық адрес деген не?
A. Internet-те бір сеанстық жұмыс істеуге арналған компьютер адресі
B. домен аты
C. Internet-тегі компьютердің тұрақты адресі
D. пайдаланушының аты
E. электрондық хабарлар
$$$ 40D
Байланыс желісінің өткізу қабілеті өлшенеді:
A. секундтағы байтпен
B. секундтағы кбайтпен
C. минуттағы битпен
D. секундтағы битпен
E. минуттағы кбайтпен
$$$ 41A
Web- түйініндегі дайындалған мәліметтерді орналастыру былай деп аталады:
A. Web- шығару
B. Web-дизайн
C. Web-динамика
D. Web-презентация
E. Web-сервер
$$$ 42А
Өз алдына мәліметті жабдықтауға қабілетті Web- түйіндерді былай деп атайды:
A. Web- каналдар
B. Web-беттер
C. Web-серверлер
D. Web-қосушылар
E. Web-сервистер
$$$ 43D
Internet-гі басқы басқару жүйесі мынау болып табылады:
A. MS-Dos
B. Windows
C. Lunix
D. Unix
E. HTML
$$$ 44A
Sun Microsystems серіктестігінің 1995 жылы жарыққа шығарған желілік қосымшаларды жасауға арналған интерпритациялаушы
A. Java
B. SM
C. HTML
D. Apple
E. Lunix
$$$ 45B
Виртуалды шындықты былай деп атайды...
A. әлемдік желілерде айналатын әртүрлі табиғаттағы мәліметтер менкомпьютерлік коммуникациялар жүйелерінің жиынтығы
B. компьютерлік технологиялардыңкөмегімен пердеде құрылған түрліше табиғаттағы нақты обьектілер мен процестер жиынтығы
C. WWW cерверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттарының үлкен санының жиынтығы
D. бұл, мүлде болмайтын нәрсе
E. Internet желісінің қорлары
$$$ 46C
Киберкеңістік деп мынаны атайды...
A. компьютерлік технологиялардың көмегімен пердеде құрылған түрліше табиғаттағы нақты обьектілер мен процестер жиынтығы
B. WWW серверлерінде сақталатын гипермәтіндік электрондық құжаттарының үлкен санының жиынтығы
C. әлемдік желілерде айналатын әр түрлі табиғаттағы мәліметтер мен компьютерлік коммуникациялар жүйелерінің жиынтығы
D. бұл, мүлде болайтын нәрсе
E. Internet желісінің қорлары
$$$ 47С
MS Internet Explorer қосымшасының өңдеуіне арналған негізгі обьект...
A. электрондық хабарлар
B. RTFкеңейтулі файлдар
C. Internet желісінің қорлары
D. гипермәтін
E. сервистік хабарлар
$$$ 48D
Әдеттегі мәтіндік және графикалық мәліметпен қатар,басқа құжаттарға сілтемесі болатын құжат былай деп аталады:
A. HTML
B. гиперсілтеме
C. Web- сайт
D. гипермәтін
E. сервис
$$$ 49С
Түпнұсқаға ен салуды орындайтын HTML тілінің кодтары былай деп аталады:
A. операторлар
B. қызметтік сөздер
C. тегтер
D. ASCII- кодтар
E. гипермәтін
$$$ 50С
HTML тіліндегі түсініктеме келесі таңбалар жиынынан басталады:
A.
B. ---
C. !---
D. \
E. \ ---
$$$ 51E
Гипербайланысы бар, бүкі әлем бойынша таралған - World Wide Web қандай желіде?.
A. әлемдік желі
B. операциялық жүйе
C. электрондық почта
D. іздеу программасы
E. ақпараттық желі
$$$ 52B
Гипертекст — дегеніміз...
A. өте үлкен көлемді мәтін
B. ерекшеленген белгі бойынша көшу жүретін құрылымдалған мәтін
үлкен өлшемді шрифтпен жазылған мәтін
C. программалық код
D. ASCII –коды
E. Электрондық почта адресі
$$$ 53C
Электрондық почта адресі қандай бөліктерден тұрады?.
A. қолданушы атынан;
B. қолданушының аты мен почта серверінің атынан ;
C. қолданушы аты, @ белгішесі, почта серверінің атынан;
D. қолданушы аты және домендер тізімінен;
E. қолданушы аты және @ белгішесінен.
$$$ 54B
Web-беттердің кеңейтілу форматы (расширение):
A. *.txt;
B. *.htm;
C. *.doc;
D. *.ехе;
E. *.
$$$ 55D
Браузерлер (мысалы, Microsoft Internet Explorer) дегеніміз:.
A. Интернет серверлері;
B. антивирустық программалар;
C. программалау тілінің трансляторлары;
D. Web-беттерді көру құралы;
E. жұмыс станциялары
$$$ 56D
Интернетке қосылған компьютерде міндетті түрде ... болуы керек:
A. адрес;
B. Web-сервер;
C. өз Web -беті (домашнюю Web-страницу);
D. домендік ат;
E. е-mail.
$$$ 57A
Интернетке қосылған компьютерде міндетті түрде ... болуы керек:
A. IP-адрес;
B. Web-сервер;
C. өз Web -беті (домашнюю Web-страницу);
D. атауы;
E. е-mail.
$$$ 58С
Электрондық почта (E-mail) ... жібере алады:
A. тек хабарлама ғана;
B. тек файлдар;
C. хабарламалар және тіркелген файлдар;
D. видеотрансляцияны;
E. гиперссылкаларды.
$$$ 59D
Модем —бұл:
A. почталық программа;
B. желілік протокол;
C. интернет сервері;
D. техникалық құрылғы;
E. іздеу жүйесі.
$$$ 60A
Интернетке арналған программалау тілі
A. HTML
B. Perl
C. TclTk
D. VRML
E. С++
$$$ 61D
HTML тілі дегеніміз не?
A. файлды белгілейтін гипертекстік тіл
B. серверді белгілейтін гипертекстік тіл
C. компьютерді белгілейтін гипертекстік тіл
D. тексті белгілейтін гипертекстік тіл
E. жадыны белгілейтін гипертекстік тіл
$$$ 62A
Гипербайланыс деген не?
A. бір адреске немесе басқа файлға сілтеме
B. файл көшірмесі
C. файл атауы
D. файл беті
E. файл типі
$$$ 63B
Интернет броузерін шақырғанда ашылатын бет қалай аталады?.
A. Internet Explorer
B. үй беті (домашняя страница)
C. Электронная почта
D. Сетевое окружение
E. сервер
$$$ 64A
Интернет жүйесіне араласу үшін қай терезені шақырады?
A. Internet Explorer
B. Мой компьютер
C. Электронная почта
D. Сетевое окружение
E. Корзина
$$$ 65C
DNS серверлік программасы нені қамтамасыз етеді?.
A. ақпаратты кодтауды
B. сандық адрестарды іздеуді
C. домендік аттар мен IP-адрестар арасында сәйкестікті орнатуды;
D. IP-адрестарды іздеумен араласады
E. ақпараттар таратады
$$$ 66B
IP-технологияның негізгі компоненттері:
A. идентификация, IР тақырыбының ұзындығы
B. IP пакетінің фoрматы, IP-адрес, IP-пакеттерді маршруттау тәсілі
C. ASCII және IP-адрес форматтары
D. IP-пакет форматы,ағылшын тілінде әңгімелесу тәсілі
E. DP –пакет форматы
$$$ 67C
INTERNET-ті қандай протокол қолдайды?
A. SCPIP
B. SCP
C. TCPIP
D. QSPIP
E. DSPIP
$$$ 68D
IP-адрес неден тұрады?
A. Желілер адрестарынан
B. Адрестар тізбегінен
C. Протоколдардан
D. Желі адресінен және хост номерінен
E. папкалардан
$$$ 69A
INTERNET-тің протоколдық негізі не?
A. IP-адрестар жүйесі
B. Желілік компьютерді тестілеу протоколдары
C. адрестар тізбегі
D. адрес кітапшасы
E. адрес жолы
$$$ 70B
Домен- ол:
A. почта жәшігіндегі файл аты
B. тораптық станцияның почталық жәшігі
C. мемлекет коды
D. Адресаттың қысқаша аты
E. телефон байланысы
$$$ 71E
E-mail-дың техникалық құрылымы ол:
A. бір-бірімен алмасу үшін байланысқан тораптық станциялар жиынтығы
B. жергілікті желі компьютерлерінің жиынтығы
C. ақпаратты сақтайтын және кодтайтын компьютерлер
D. ақпаратты сұранымдар бойынша жіберетін компьютерлер
E. пошта қызметі
$$$ 72E
MNP модем дегеніміз не?
A. ақпаратты жөндейтін және аппаратты қысу модемі
B. ақпаратты кодтайтын модем
C. ақпаратты қорғайтын модем
D. жылдамдықтары бойынша ізгертілген модемдер
E. ақпаратты сақтайды
$$$ 73E
Топтау тәсіліне қарай режимдерді біледі:
A. бір белгілі және бір блокты жеткізеді
B. көпкүрделі және біркүрделі
C. тізбектегі және параллель
D. синхронды және асинхронды
E. синхронды
$$$ 74E
Әңгімелесу тәсіліне қарай ақпаратты берудің келесі режимдерін
біледі:
A. дуплексті және жартылай дуплексті
B. біруақытты және сатылай
C. біруақытты және жеделдетілген
D. дуплексті және біруақытты.
E. комплексті
$$$ 75A
Компьютерлерді модем арқылы байланыстыру үшін не қолданылады?
A. тек қана телефон линиялары
B. тек қана спутниктік каналдар
C. тек қана радиотолқындар
D. телефон линиялары, оптоволакнды желілір, спутниктік каналдар
E. радиотолқындар
$$$ 76C
On-line – бұл:
A. Команда
B. операциялық жүйе
C. нақты уақыт режимі
D. утилиталар
E. ақпараттық желі
$$$ 77A
Модем функциялары:
A. алыс қашықтықтағы компьютерлер арасында байланыс арналары бойынша мәліметтер алмастырады
B. компьютерді жергілікті желіге қосу үшін желілік плата қызметін
C. атқарады
D. берілетін ақпараттын протоколдауын жүзеге асырады
E. ақпаратты қорғайды
$$$ 78A
Mодем-ол:
A. сандық сигналдарды телефон желісіне бағыттандырып түрлендіреді және керісінше
B. желінің кіліктік негізі
C. ақпаратты сақтау қоймасы
D. ақпаратты беру процесін басқарушы құрылғы.
E. ақпарат тасымалдаушы
$$$ 79D
Модем деген не:.
A. Магниттік лента жинақтауышы
B. Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы
C. Қатты Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы жинақтауышқа шығару құрылғысы
D. Компьютерлер арасында байланыс каналдары арқылы информация алмасу құрылғысы.
E. Жергілікті желі.
$$$ 80D
INTERNET – бұл:
A. Институт iшiндегi компьютерлiк байланыстық желi.
B. Аймақтық компьютерлiк желi.
C. Ұлттық компьютерлiк желi.
D. Бүкiл элемдiк компьютерлiк желi
E. Арнаулы компьютерлiк желi.Ұқсас жұмыстар

WWW қызметі және Intranet-тің программалау құралдары мен тілдері
Кәсіпорын клиенттер мәлімдемелерін есепке алу үшін веб серверлер
Интернетте программалау технологиясын, Web builder бағдарламасын зерттеу және негізгі әдістерін үйрене отырып, «Дүниетану» деп аталатын оқу-танымдық сайт жасақтау
Web-бет дизайны, HTML
Web-дизайн негіздері. Қазіргі замандағы Интернет - технологиялар
DELPHI ортасының көрінісі
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер құру технологиялары
Медициналық мекеменің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру
Мәліметтер базасын құру жолдары
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін жетілдіру жолдары
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару
Қазақ тiлiн оқытудың, ұйымдастырудың әдiстемелiк ерекшелiктерi
Несиенің ақшаларының қажеттілігі мен маңызы
Паскаль программалау тілі
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруі кезінде Қазақстан бәсеке қабілеттілігінің стратегиялық менеджменті
Көйлектік маталар тобына арналған реляциондық мәліметтер қорын құру және өнімдер сапасын эксперттік бағалау
Ұсыныстар портфеліне кіретін бұйымдардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалау және жіктеу
Экономиканың бәсекелестік қабілеттілігін қамтамасыз ету