Жазық конденсатордың электр сыйымдылығының формуласы

№ 2 межелік бақылау тапсырмалары Физика 1 пәні бойынша
1. Ағынның үзіліссіздік теңдеуі
2. Бернулли теңдеуі
3. Пуазейль формуласы
4. Ішкі үйкеліс күші
5. Маңдайлық кедергі күші
6. Көтеруші күш
7. Барометрлік формула
8. Молекулалардың орташа еркін қозғалыс жолының ұзындығы
9. Тасымалдаудың жалпы теңдеуі
10. Пуассон формуласы
11. Нақты газдардың ішкі энергиясы
12. Остроградский-Гаусс теоремасы
13. Диэлектриктердің (сегнетоэлекриктерден басқа) поляризациялану векторы
14. Шардың электрсыйымдылығы
15. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығының формуласы
16. Жазық конденсатордың өріс энергиясының тығыздығы
17. Кирхгофтың екінші заңының математикалық жазылуы
18. Био – Савар – Лаплас заңыҰқсас жұмыстар

Физикадан дәрістер
Электр дипольі және оның өрісі
Конденсатор және оның түрлері мен қолданулары
Физика заңдары
Зарядтардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясы
Айнымалы сыйымдылығы бар конденсатор
Электротехника пәнін оқыту барысында жеке тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту
Орта мектепте электростатика бөлімін демонстрациялық көрсетулер көмегімен оқыту
Электрондық жабдық
Триггерлер. Триггерлердің топталуы.
Электрлік оптикалық аспаптардың конструкциялық элементінің параметрлерін жобалау
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі
Қарапайым электр тізбегі
Электрондық үкімет
Максвеллдің электромагниттік өріс теориясын жасауы
Электромагниттік индукция туралы
Жалпы және медициналық электроника
Электр тогы. Ток күші.
Электрондық оқулықтарды пайдалану