ПРОЛОГ программасының денесі

1 межелік бақылау сұрақтар тізімі:
1. ПРОЛОГ сөзінің мəнін түсіндіріңіз.
2. ПРОЛОГ тілінің қолдану аумақтарын атаңыз.
3. ПРОЛОГ тіілнің императивтік тілдерден айырмасы неде?
4. ПРОЛОГ тілін құрастыру мақсаты?
5. ПРОЛОГ тілінде драйвер жазуға бола ма?
6. Не себептен ПРОЛОГ деларативті тіл деп аталады?
7. Сарапшы жүйелердің тілдерінің қандай мүмкіндіктері болуы керек?
8. Хорновтік дизъюнктер деегніміз не?
9. Резолюциялар қағидалары деегніміз не?
10. Жүйенеің алфавитің сипаттамасын келтіріңіз жəне атаңыз.
11. Жүйенеің формулаларының сипаттамасын келтіріңіз жəне атаңыз
12. Жүйенеің аксиомасының сипаттамасын келтіріңіз жəне атаңыз
13. Жүйенеің ережелерінің сипаттамасын келтіріңіз жəне атаңыз. Мысал келтіріңіз.
14. Дизъюнкт деегніміз не:
15. Литерал түсінігі. Оладрың түрлері.
16. Резолюция ережелері.
17. Логикалық програма дегеніміз не?
18. Клозамдар дегеніміз не? Анықтамасын беріңіз.
19. Программада бэктрекинг не істейді?
20. Сколемовтық келтірілген форма дегеніміз не?
21. Бэкус-Наурдың келтірілген формасын түсіндіріңіз.
22. Айғақтар мен ережелерден түратын сөйлем құрастырыңыз.
23. Қатынастар.
24. Деректер түрлері.
25. .Анонимдік айнымалы.
26. ПРОЛОГ тіліннің семантикалық моделдері.
27. Декларативтік айнымалы шама.
28. Процедуралық айнымалы шама
29. ПРОЛОГ программасының құрылымы.
30. ПРОЛОГ программасының денесі.
31. Предикат жəне оны құрастыру.
32. Рекурсия түсінігіне анықтама беріңіз.
33. Транзитивтік тұйықтау дегеніміз не?
34. Рекурсия базисі дегеніміз не?
35. Рекурсия мақсатын қалай анықтаймыз?
36. Рекурсия ның итерациядан айырмасы неде?
37. Аяққы рекурсияға анықтама беріңіз.Мысал келтіріңіз.
38. Рекурсиядағы аргументтер.
39. Стандартты, тізімдің, ққрамдық домендер.
40. Альтернативті домендер.
41. ПРОЛОГпрограмма қандай бөлімдерден тұрады?
42. Компилятор директивалары.
43. Константалар сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
44. Домендер сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
45. Ішкі деректер қорының предикаттары сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
46. Предикаттар сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
47. Сойлемдер сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
48. Ішкі мақсат сипатталатын бөлімге анықтама беріңіз.
49. Тереңдетіп іздеу əдісі.


Ұқсас жұмыстар
Аралық бүйрек (көне грекше: mesonephos) - құрсақтағы ұрықтың денесінде бастапқы бүйректен кейін, 10 - 30 - дене сегменттері тұсында, яғни дене түлғасы бойында мезодерманың нефротомынан (сегментті аяқшалардан) қалыптасатын бүйрек
Ақұнтақ саңырауқұлағының жемісті денесі
Мал денесінде
Буынаяқтылардың денесі
Цикл денесі