2 межелік бақылау


№2 межелік бақылау
@@@Бірінші ретті дифференциелдық теңдеулер(жеңіл)

$$$1
Мына теңдеулердің қайсысы 1-ші ретті дифференциалдық теңдеу?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$2
Мына теңдеулердің қайсысы 2-ші ретті дифференциалдық теңдеу?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$3
Мына теңдеулердің қайсысы 3-ші ретті дифференциалдық теңдеу?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$ 4
Төмендегі функциялардың қайсысы теңдеуінің шешуі болады.
$$$5
Төмендегіфункциялардыңқайсысытеңдеуініңшешуіболады.
$$$6
Төмендегіфункциялардыңқайсысытеңдеуініңшешуіболады.
$$$7
Төмендегіфункцияныңқайсысытеңдеуініңжалпышешуіболады?
$$$8
Төмендегіфункцияныңқайсысытеңдеуініңжалпышешуіболады?
$$$9
Төмендегіфункцияныңқайсысытеңдеуініңжалпышешуіболады?
$$$10
Төмендегітеңдеулердіңқайсысыайнымалысыажыратылғантеңдеуболады?
A) xdx+y2dy=0
B) ydx+xdy=0
C) 5xdy+dx=0
D) M(x)dy+N(y)dx=0
E)
$$$11
Төмендегітеңдеулердіңқайсысыайнымалысыажыратылатынтеңдеуболады?
A) xdx+y2dy=0
B)
C) M(x)dx+N(y)dy=0
D)
E)
$$$14
2xdx+2ydy=0 дифференциалдықтеңдеуіншешіңдер
$$$15
теңдеуінің y(0)=1 алғашқышартынқанағаттандыратындербесшешімінтабыңдар
$$$16
теңдеуініңжалпышешімінтап
$$$17
теңдеуініңжалпышешімінтабыңыз
$$$ 18
теңдеуініңжалпышешімінтап
$$$19
теңдеуініңжалпышешімінтап
$$$ 20
Төмендегітеңдеулердіңқайсысытолықдифференциалдытеңдеу
A)
B) 2xydx+x2dy=0
C) 2xydx+y2dy=0
D) xy2dx+x2dy=0
E) 5x2ydx+8xydy=0
$$$21
теңдеуініңжалпышешімінтап

@@@Бірінші ретті дифференциелдық теңдеулер(қиын)

$$$1
теңдеуініңжалпышешімін тап
$$$2
теңдеуініңжалпышешімін тап
$$$3
теңдеуініңжалпышешімін тап
$$$4
теңдеуініңжалпышешімін тап
$$$5
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$6
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$7
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$8
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$9
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$10
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$11
теңдеуініңжалпышешімінтап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$12
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$13
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$14
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$15
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$16
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$17
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$18
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$19
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$20
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$21
теңдеуініңжалпышешімін тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$ 22
теңдеуініңжалпышешімінтап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$23
теңдеуініңжалпышешімінтап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$24
теңдеуінің y(1)=1 алғашқышартынқанағаттандыратындербесшешімінтап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$25
теңдеуініңжалпышешімінтап
A)
B)
C)
D)
D)

@@@Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер(жеңіл)
$$$1
теңдеуінің жалпы шешімін тап
$$$2
теңдеуінің жалпы шешімін тап
$$$3
теңдеуінің жалпы шешімін тап
$$$4
Төмендегі теңдеулердің қайсысы 2-ші ретті сызықтық біртектес емес теңдеу болады
A)
B)
C)
D)
E)
$$$5
теңдеуінің жалпы шешімін тап
$$$6
теңдеуінің жалпы шешімін тап
$$$7
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$8
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$9
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$10
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$11
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$12
сипаттауыш теңдеу арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз
$$$13
теңдеуінің сипаттауыш теңдеуін табыңдар
$$$14
теңдеуінің сипаттауыш теңдеуінің түбірлерін табыңдар
$$$15
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$16
теңдеуінің сипаттауыш теңдеуінің түбірлерін табыңдар
$$$17
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$18
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$19
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$20
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$21
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$22
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$23
сипаттауыш теңдеудің түбірлері арқылы сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді құрыңыз

@@@Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер(қиын)

$$$1
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$2
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$3
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$4
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$5
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$6
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$7
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$8
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$9
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$10
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$11
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$12
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$13
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$14
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$15
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$16
сызықтық біртекті емес теңдеудің дербес шешімінің түрін анықтаңыз
$$$17
теңдеуінің дербес шешімін табыңдар
$$$18
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$19
теңдеуінің дербес шешімін табыңдар
$$$20
теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешімін табыңдар
$$$21
теңдеуінің алғашқы шартын қанағаттандыратын дербес шешімін табыңдар
$$$22
теңдеуінің дербес шешімін табыңдар
$$$23
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
$$$24
теңдеуінің дербес шешімін табыңдар
$$$25
теңдеуінің дербес шешімін табыңдар
$$$26
теңдеуінің жалпы шешімін табыңдар
@@@Қатарлар
$$$1
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$2
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$3
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$4
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$5
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$6
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$7
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$8
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$9
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$10
қатардың n–ші мүшесінің формуласын жаз
$$$11
Қатардың жалпы мүшесі ; 5-ші мүшесін табыңдар
$$$12
Қатардың жалпы мүшесі ; 4-ші мүшесін табыңдар
$$$13
Қатардың жалпы мүшесі ; 3-ші мүшесін табыңдар
$$$14
Қатардың жалпы мүшесі ; 5-ші мүшесін табыңдар
$$$15
Қатардың жалпы мүшесі ; 6-ші мүшесін табыңдар
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A 3
B 2
C 4
D 1
E
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A 3
B 2
C 4
D 1
E
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A 3
B 2
C 4
D 5
E 6
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A 1
B 3
C 5
D 7
E 4
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A
B
C
D
E
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеу үшін төмендегі белгілердің қайсысын қолданған қолайлы болады
A Қажетті белгі
B Салыстыру белгісі
C Даламбер белгісі
D Коши белгісі
E Лейбниц белгісі
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеу үшін төмендегі белгілердің қайсысын қолданған қолайлы болады
A Қажетті белгі
B Салыстыру белгісі
C Даламбер белгісі
D Коши белгісі
E Интегралдық белгі
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеу үшін төмендегі белгілердің қайсысын қолданған қолайлы болады
A Қажетті белгі
B Салыстыру белгісі
C Даламбер белгісі
D Коши белгісі
E Интегралдық белгі
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеу үшін төмендегі белгілердің қайсысын қолданған қолайлы болады
A Қажетті белгі
B Салыстыру белгісі
C Даламбер белгісі
D Коши белгісі
E Лейбниц белгісі
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеу үшін төмендегі белгілердің қайсысын қолданған қолайлы болады
A Қажетті белгі
B Салыстыру белгісі
C Даламбер белгісі
D Коши белгісі
E Лейбниц белгісі
$$$
қатарының Коши белгісі көмегімен жинақтылық коэффициентін табыңдар
A
B
C
D
E 0
$$$
қатарының жинақтылық коэффициентіне Коши белгісі көмегімен табыңдар
A
B 3
C
D
E
$$$
қатарының жинақтылық коэффициентіне Даламбер белгісі көмегімен табыңдар
A 2
B
C 1
D
E 0
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарын жинақтылыққа зерттеңдер
A Жинақты
B Жинақсыз
C Абсолютті жинақты
D Шартты жинақты
E Анықтауға болмайды
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A
B 2
C 1
D
E
$$$
қатарының қосындысын табыңдар
A
B 2
C
D
E 3
$$$
қатырының қоысндысын табыңдар
A
B
C
D
E
$$$
дәрежелік қатарының жинақтылық облысын табыңдар
A
B
C
D
E
$$$
қатарының жинақтылық интервалын табыңдар
A
B
C
D
E барлық жерде шашырайды
$$$
қатарының жинақтылық аралығын табыңдар
A
B
C
D
E
$$$
қатарының жинақтылық интервалын табыңдар
A (-4;4)
B (0;2)
C (-1;1)
D (-2;2)
E (1;3)
$$$
қатарының жинақтылық аралығын табыңдар
A (-3;3)
B [-3;3]
C [-4;-2]
D [-3;3)
E (-4;2)
$$$
қатарының жинақтылық интервалын табыңдар
A (-2;2)
B [0;4)
C (1;3)
D (2;6)
E (-3;1)

@@@Ықтималдықтар теориясы
$$$B
Әртүрлі үш 1, 5, 7 цифрларынан неше үш орынды сан алуға болады
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 10
$$$A
Әртүрлі төрт 2, 3, 6, 9 цифрларынан неше төрт орынды сан алуға болады
A) 24
B) 14
C) 120
D) 720
E) 6
$$$D
Әртүрлі бес 1,2, 3, 4, 5, цифрларынан неше бес орынды сан алуға болады
A) 50
B) 60
C) 70
D) 120
E) 150
$$$C
Ұзын орындыққа 6 адамды неше түрлі ретпен отырғызуға болады
A) 500
B) 600
C) 720
D) 120
E) 800
$$$E
Әртүрлі тоғыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше тоғыз орынды сан алуға болады
A) 495
B) 15240
C) 200000
D) 125340
E) 362880
$$$D
Ұзын орындыққа 4 адамды неше түрлі ретпен отырғызуға болады
A) 48
B) 20
C) 16
D) 24
E) 32
$$$A
Кассаға ақша алуға бір мезгілде 5 адам келді. Олар кезекке қанша тәртіппен тұра алады
A) 120
B) 10
C) 25
D) 60
E) 5
$$$C
2, 4, 5 цифрларынан неше үш орынды сан алуға болады
A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10
$$$E
Класта 10 оқу пәні үшін күніне әртүрлі 5 сабақ болуға тиіс. Бір күндік сабақты оқу кестесіне неше түрлі жолмен жазуға болады
A) 320
B) 720
C) 35000
D) 5020
E) 30240
$$$B
Түстері әртүрлі 10 жалаушалардан үш-үштен қойып, қанша белгі жасауға болады
A) 120
B) 720
C) 150
D) 200
E) 400
$$$E
Әртүрлі 2, 3, 4, 5 цифрларынан неше үш орынды сан алуға болады, егер цифрлар тек бірден кездесетін болса
A) 400
B) 200
C) 300
D) 150
E) 24
$$$A
Әртүрлі 1, 2, 4, 7, 8, 9 цифрларынан неше төрт орынды сан алуға болады, егер цифрлар тек бірден кездесетін болса
A) 360
B) 200
C) 300
D) 150
E) 160
$$$C
Дорбадағы 10 түске боялған асықты қанша тәсілмен 2-ден алуға болады.
A) 35
B) 25
C) 45
D) 55
E) 60
$$$B
Ұшқыштық оқуға 10 адамның 3-уін таңдауға тиіс. Осы таңдаудың әртүрлі жолдары нешеу болады.
A) 30
B) 120
C) 150
D) 200
E) 300
$$$D
Бір адам 32 картаның ішінен 4 картаны кездейсоқ суырып алады. Суырып алғанда әртүрлі қанша жағдай болуы мүмкін.
A) 39500
B) 40000
C) 35000
D) 35960
E) 50320
$$$A
Ерболда 5 мал – түйе, ат, сиыр, қой және ешкі бар. Осының кез-келген үшеуін досы қалап алады. Қанша жағдай болуы мүмкін
A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
E) 24
$$$E
Егер екі кездейсоқ алынған бір таңбалы сандардың қосындысы 11-ге тең болса, онда олардың жалпы саны қанша қарапайым оқиғалардан тұрады
A) 5
B) 10
C) 4
D) 9
E) 8
$$$D
365 күннен тұратын календардан кездейсоқ бір бет алынды. Аынған беттегі күн 30 саына сәйкес келетіндей неше элементар кездейсоқ оқиға болуы мүмкін
A) 15
B) 12
C) 10
D) 11
E) 13
$$$B
Төмендегі келтірілген оқиғалардың қайсысы үйесімсіз
A) 1-ден 20-ға дейінгі сандар арасынан кездейсоқ алынған сан жұп әрі 7-ге бөлінеді
B) 1-ден 100-ге дейінгі сандар арасынан кездейсоқ алынған сан 10-ға да, 11-ге де бөлінеді
C) Ұшып бара жатқан самолеттің бірінші, екінші моторларының істен шығуы
D) Тиынды екі рет лақтырғанда герб пен санның шығуы
E) Ойын сүйегін екі рет лақтырғанда (6;6) сандарының түсуі
$$$D
Қорапта 20 шар бар, оның 12-сі ақ, қалғандары қызыл. Одан кездейсоқ екі шар алынды. Сол шарлардың екеуі де ақ болып қанша түрлі жағдайда алынады
A) 12
B) 190
C) 120
D) 66
E) 60
$$$E
1-ден 30-ға дейінгі сандар берілген. Кездейсоқ алынған бүтін санның 28 санының бөлгіші болу санын табыңдар
A) 1
B) 2
C) 5
D) 3
E) 6
$$$A
Қорапта 10 шар бар, оның 6-сі ақ, қалғандары қызыл. Одан кездейсоқ екі шар алынды. Сол шарлардың біреуі ақ, ал екіншісі қызыл болып қанша түрлі жағдайда алынады
A) 24
B) 20
C) 12
D) 18
E) 32
$$$A
Қорапта 12 шар бар, оның 7-і ақ, 3-і қызыл, 2-і көк. Қорпатан алынған шардың сары болу ықтималдығын тап
A) 0
B) 1
C) 0,7
D) 0,001
E) 0,5
$$$D
Қорапта 20 шар бар, оның 12-і ақ, 8-і қызыл. Қорпатан кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың қызыл шар болу ықтималдығын тап
A) 1
B) 0,3
C) 0,6
D) 0,4
E) 0,2
$$$C
Қорапта 20 шар бар, оның 12-і ақ, 8-і қызыл. Қорпатан кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың ақ шар болу ықтималдығын тап
A) 1
B) 0,3
C) 0,6
D) 0,4
E) 0,2
$$$D
Екі ойын сүйегін лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 7-ге тең болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$E
Екі ойын сүйегін лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 5-ке тең болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$A
Екі ойын сүйегін лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы жұп сан және ең болмағанда бір сүйекте 6 саны болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$D
Екі ойын сүйегін лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 5-ке, ал көбейтіндісі 6-ға тең болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E) 1
$$$B
Екі ойын сүйегін лақтырғанда түскен ұпайлардың қосындысы 8-ке, ал айырмасы 4-ке тең болу ықтималдығын тап
A)
В)
С)
D)
Е) 1
$$$A
Барлық жағы боялған кубикті арамен теңдей етіп мың кубикшелерге бөлейік те жақсылап араластырайық. Кездейсоқ алынған кубиктің боялған жағы біреу болатындығының ықтималдығын тап
A) 0,384
B) 0,096
C) 0,008
D) 0
Е) 1
$$$E
Барлық жағы боялған кубикті арамен теңдей етіп мың кубикшелерге бөлейік те жақсылап араластырайық. Кездейсоқ алынған кубиктің екі жағы боялған болуының ықтималдығын тап
A) 0,384
B) 0
C) 1
D) 0,008
E) 0,096
$$$D
Барлық жағы боялған кубикті арамен теңдей етіп мың кубикшелерге бөлейік те жақсылап араластырайық. Кездейсоқ алынған кубиктің үш жағы боялған болуының ықтималдығын тап
A) 0,384
B) 0
C) 1
D) 0,008
E) 0,096
$$$A
Барлық жағы боялған кубикті арамен теңдей етіп мың кубикшелерге бөлейік те жақсылап араластырайық. Кездейсоқ алынған кубиктің боялмаған болуының ықтималдығын тап
A) 0,512
B) 0,384
C) 0,096
D) 0,008
E) 0
$$$C
Үш орынды сан ойландық. Сол санның кездейсоқ айта салған сан болатындығының ықтималдығын тап.
A) 0,9
B)
C)
D)
E)
$$$B
Екі орынды сан ойландық. Сол санның кездейсоқ айта салған сан болатындығының ықтималдығын тап
A) 0,9
B)
C)
D)
E)
$$$D
Екі орынды сан ойландық. Сол санның цифрлары әртүрлі болып келетін, кездейсоқ айта салған сан болатындығының ықтималдығын тап
A) 0,9
B)
C)
D)
E)
$$$E
Үш орынды сан ойландық. Сол санның цифрлары әртүрлі болып келетін, кездейсоқ айта салған сан болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$C
Теңгені екі рет лақтырайық. Елтаңбаның бір рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D) 0
E) 1
$$$A
Теңгені екі рет лақтырайық. Елтаңбаның екі рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D) 0
E) 1
$$$B
Теңгені екі рет лақтырайық. Ең болмағанда бір рет елтаңбаның түсетіндігінің ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D) 0
E) 1
$$$A
Теңгені екі рет лақтырайық. Елтаңбаның бірде рет түспеу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D) 0
E) 1
$$$D
Теңгені үш рет лақтырайық. Елтаңбаның бір рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$C
Теңгені үш рет лақтырайық. Елтаңбаның екі рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$E
Теңгені үш рет лақтырайық. Елтаңбаның үштен кем рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$D
Теңгені үш рет лақтырайық. Елтаңбаның үш рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$A
Теңгені үш рет лақтырайық. Елтаңбаның ең болмағанда екі рет түсу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$E
Сауытта барлығы бірдей және нөмірленген алты кубик бар. Кездейсоқ түрде бір-бірлеп кубиктерді шығарайық. Шыққан кубиктердің нөмірлері біртіндеп өсе беретіндігінің ықтималдығын тап.
A)
B)
C)
D)
E)
$$$C
Үш ойын сүйегін лақтырғанда, егер басқа екеуінің ұпайлары әртүрлі және төрт саны болмайтын болса, онда әйтеуір бір сүйектің ұпайы төрт болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$D
Қорапта 1, 2, ...,20 сандарымен нөмірленген және қалай болса солай орналасқан 20 перфокарта бар. Соның екеуін тәуекел деп қораптан суырып алайық. Алынған перфокартаның нөмірлері 1 және 5 болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$B
Қорапта 1, 2, ..., 10 сандарымен нөмірленген және қалай болса солай орналасқан 10 перфокарта бар. Соның үшеуін тәуекел деп қораптан суырып алайық. Алынған перфокартаның екеуінің нөмірлері 3 және 6 болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$A
Қорапта 1, 2, ...,10 сандарымен нөмірленген және қалай болса солай орналасқан 10 перфокарта бар. Соның екеуін тәуекел деп қораптан суырып алайық. Алынған перфокартаның біреуінің нөмірі 4 болатындығының ықтималдығын тап
A) 0,2
B) 0,5
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,7
$$$D
Жәшіктегі 10 бөлшектің 8-і боялған. Құрастырушы тәуекел деп үш бөлшекті алады. Осы үшеуінің де боялған болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$A
Конверттегі 20суреттің ішінде іздеп жүрген суретіміз бар. Конверттен қалай болса солай 3 суретті суырып алсақ, сонда ішінде іздеп жүрген суреттің болатындығының ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$C
Жәшіктегі 20 бөлшектің 5-і жарамсыз. Тәуекел деп тәуекел деп үш бөлшекті алағанда оның ішінде жарамсыз жоқ екендігінің ықтималдығын тап
A) 0,8
B) 0,73
C)
D)
E)
$$$B
Жәшіктегі 10 бөлшектің 2-і жарамсыз. Тәуекел деп тәуекел деп төрт бөлшекті алағанда оның ішінде жарамсыз жоқ екендігінің ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$B
Топтағы 12 студенттің 8-і оқу озаты. Тізім бойынша 9 студент таңдап алынды. Осылардың ішінде 5 оқу озаты болатындығының ықтималдығын тап
A) 0,75
B) 1455
C) 0
D) 1
E) 0,92
$$$E
Ақшалай-заттай лотереяның 1000 билеттен тұратын сериясына 120 ақшалай және 80 заттай ұтыстан келеді. Қолында бір билеті бар адамның заттай не ақшалай ұтыс ұту ықтималдығы неге тең
A) 0,75
B) 0,35
C) 0,05
D) 0,15
E) 0,2
$$$C
Кітапханада 10 түрлі кітап бар. Олардың 5-нің әрқайсысы 80 теңгеден, 3-і 190 теңгеден, 2-і 560 теңгеден. Кездейсоқ алынған кітап бағасының 200 теңгеден аспайтындығының ықтималдығын есепте
A) 0,5
B) 0,3
C) 0,8
D) 0,4
E) 0,2
$$$A
Кітап сөресінде 50 алгебрадан, 22 ықтималдықтар теориясынан, 8 математикалық анализден, 20 тарихтан кітаптар тұр. Оқушы кез келген бір кітап алады. Сол кітаптың математикадан бол ықтималдығын табыңдар
A) 0,8
B) 0,22
C) 0,08
D) 0,2
E) 0,5
$$$E
36 карталық екі колода бар. Әрбір колодадан тәуекел деп бір-бір карта алынды. Осы екеуінің де тұз болу ықтималдығын тап.
A)
B)
C)
D)
E)
$$$A
Қорапта 4 ақ және 8 қара шар бар. 3 шар алынды. Олардың ең болмағанда біреуінің ақ болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$B
Қорапта 12 шар бар, оның 7-і ақ, 3-і қызыл, 2-і көк. Қораптан алынған бір шардың түсті шар болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$D
Мергеннің бір атқанда 10 ұпайға тигізу ықтималдығы 0,1; 9 ұпайға тигізу ықтималдығы 0,3, ал 8 және одан аз ұпайға тигізу ықтималдығы 0,6. Бір атқанда мергеннің 9 дан аз емес ұпайға тигізу ықтималдығын тап
A) 0,7
B) 0,1
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,6
$$$E
Қораптағы 10 деталдың 8-і үлгілі деталь. Тәуекелмен алынған 2 деталдың ең болмағанда біреуінің үлгілі деталь болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$B
А,В,С және Д оқиғалары толық топ құрайды оқиғалардың ықтималдықтары төмендегідей: P(A)=0.1; P(B)=0.4; P(C)=0.3. Д оқиғасының ықтималдығы неге тең.
A) 0,38
B) 0,2
C) 0,5
D) 0,7
E) 0,4
$$$C
Дорбада 10 ақ, 15 қара, 20 көк және 25 қызыл шар бар. Бір шар алынды. Сол шардың ақ немесе қара болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$C
Дорбада 10 ақ, 15 қара, 20 көк және 25 қызыл шар бар. Үш шар алынды. Сол шарлардың 3-нің де ақ болу ықтималдығын тап
A)
B)
C)
D)
E)
$$$D
Студенттің сынақ тапсыру ықтималдығы 0,8. Егер ол сынақ тапсырса, емтиханға жіберілді де, емтиханды тапсыру ықтималдығы 0,9-ға тең. Студенттің сынақ және емтихан тапсыру ықтималдығы неге тең
A) 0,38
B) 0,54
C) 0,36
D) 0,72
E) 0,17
$$$E
Екі 36 картадан, бір 52 картадан тұратын үш колодадан тәуекелділікпен бір колода карта алынады. Алынған колодадан тәуекелділікпен бір карта алынады. Осы алынған картаның тұз болу ықтималдығын тап.
A)
B)
C)
D)
E)
$$$B
Бірінші қораптағы 10 шардың 8-і ақ, ал екінші қораптағы 20 шардың 4-і ақ шар. Әрбір қораптан бір-бірден екі шар алынды, содан соң ол екеуінен тәуекелділікпен біреуін алайық. Алынған шардың ақ болу ықтималдығын есепте.
A) 0,4
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,2
E)
$$$C
Екі шары бар қорапқа бір ақ шар салынғаннан кейін, тәуекелдікпен бір шар алынады. Алғашқы шарлардың құрамы жөніндегі тең мүмкіндікті жағдайлар орынды болса, ақ шар шығу ықтималдығы неге тең
A) 1
B)
C)
D)
E) 0,7
$$$C
Жанұяда ер бала мен қыз баланың дүниеге келу мүмкіндіктері бірдей болса, жанұядағы 5 баланың 3-і қыз бала болу ықтималдығын анықта
A)
B)
C)
D)
E)


Ұқсас жұмыстар
1922—1924 жж. Ақша реформалары
1930 – 1932 ж. несие реформасының мазмұны туралы
2005 жыл ішінде геологияның даму қорытындысы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбектері тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігі тарихының дерек көзі (1990-2006 жж.)
Ақыл-ойының дамуы артта қалған 2-3 сынып оқушыларының уақыт және кеңістік жөніндегі түсініктерді қолдануы
XIX ҒАСЫРДЫҢ 10-20-ЖЫЛДАРЫ
Дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Ахбаев Е.М. 2006-2007 оқу жылының ғылыми зерттеу жұмыс жоспары
Философия және саясаттану факультетінің 2006 жылы 19 желтоқсандағы Ғылыми кеңесінің мәжілісінің № 3 хаттамасынан
Бақылау жұмысына дайындық
Бухгалтерлік есептің 12 принциптері