Әдістің қай түрі


1 Аутагендік жаттығу қандай мағына береді, және қай тілден енген
A. Ағылшын тілінен жаттығу, жаттықтыру
B. Грек тілінен қайта жаңарту
C. Латын тілінен жауап қайтару
D. Араб тілінен басқару, бақылау
E. Грек тілінен өзі шығу

2 Тренинг неше түрге бөлінеді
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
E. 7

3 Педагогикалық практиканың белгілі бір кезеңін сатысын немесе оқиғасын сипаттайтын және сәйкес бағалауды, әрекетті талап ететін өзара байланыс факторларының жиынтығы
A. Жағдаят
B. Тренинг
C. Ойын
D. Жаттығу
E. Қарым-қатынас

4 Аутогендік жаттығуды қай жылы, қай ғалым ұсынды
A. 1931ж Д.Фрид
B. 1932ж Шульц
C. 1934ж Г.Юнова
D. 1932ж К.Хорнейг
E. 1930ж .Г.Саливан

5 Тренингтің мақсаты
A. Жеке тұлғаны анықтау, дамыту
B. Белгілі бір дағдыны игеру
C. Қызметкерлердің дағдыларын дамыту
D. Басқа адамдармен өзара тиімді әрекеттесу
E. Адамдарды оқыту, дамыту

6 Тренингке қатысушылардың жас шегі
A. 12-50жас
B. 16-30жас
C. 16-40жас
D. 20-50жас
E. 15-30жас

7 Аралық жағдайда араласып сананы өзгертуге және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған тренингтің қай түрі
A. Дағдылық тренинг
B. Психотерапиялық тренинг
C. Бизнес тренингі
D. Әлеуметтік психология тренингі
E. Дұрыс жауап жоқ

8 Тренингті қолданудың әдістерін негізгі з блокқа біріктірген ғалымдар
A. Эмилянов пен Шульц
B. Шульцпен Кузьмин
C. Эмилянов пен Кузьмин
D. Д.Фридпен Г.Юнова
E. Кузьминмен Д.Фрид

9 Кеис-стадия әдісі
A. Қатысушылардың өздері ақпарат іздейді, сараптайды, жинайды
B. Қатысушы адам жағдаяттың мазмұнымен танысып, өзі баға береді
C. Жетіспеген ақпараттарды жинайды
D. Проблемаларды анықтайды, қандай жағдай екенін айтады
E. Ойынға қатысушылар өздеріне берілген рөлді ойнайды

10 Белсенді жаттығулар деп қай ойынды атайды
A. Иммитациялық ойынды
B. Рөлдік ойынды
C. Инвертирленген ойынды
D. Нақты ойынды
E. Жекелей рөлдік ойынды

11 Иммитациялық ойындар неше құрылымнан тұрады
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3
E. 7

12 Тренинг қай тілден енген сөз
A. Грек
B. Латын
C. Парсы
D. Араб
E. Ағылшын

13Үнемі кері байланыс, өзідік диагностика, бос кеңістік, өз еркімен қатысу, қарым-қатынасты диалогтеу, батыру т.б тренингтің ...
A. Мақсаттары
B. Міндеттері
C. Құрылымдары
D. Принциптері
E. Әдістері

14 Белгілі бір дағдыны игеруге бағытталған тренинг
A. Психотерапиялық тренинг
B. Бизнес тренингі
C. Дағдылық тренинг
D. Әлеуметтік психология тренингі
E. Лидерлік тренинг

15 Қатысушылардың өздері ақпарат іздейді, олар жинайды, сараптайды, жүйелейді.Қатысушыларға өздері жинау үшін ақпарат беріледі.Әдістің қай түрі
A. Кеис-стадия әдісі
B. Рөлдерді ойнау әдісі
C. Рөлдік ойындар әдісі
D. Жағдайлық жаттығу әдісі
E. Инседент әдісі
16 Иммитациялық ойындар неше кезеңнен тұрады
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
E. 6
17 Нақты, жекелей, инвертирленген ойын рөлдік ойынның ...
A. Принциптері
B. Құрылымдары
C. Топтары
D. Түрлері
E. Қызметтері

18 Аутагендік жаттығулар қай ғасырдан бастап қолданыла бастады
A. XIXғ 55ж
B. XXғ 50ж
C. XIIғ 50ж
D. XVғ 50ж
E. XVIғ 60ж

19 Бір адам екінші бір адамның сезімін, және мінез-құлқын дәл болжап айта алу қабілеті
A. Импирикалық түсіну
B. Практикалық түсіну
C. Әртістік түсіну
D. Рационалистік түсіну
E. Барлық жауап дұрыс

20 Адамды бақылау және ол туралы ақпарат жинау мөлшеріне байланысты сол адам туралы нақтырақ болжам жасау сенситивтіліктің қай түрі
A. Бақылаушылық
B. Теориялық
C. Идиографикалық
D. Номотетикалық
E. Практикалық

1 Тренингте қолданылатын әдістер неше блогка бөлінген
A. 5
B. 4
C. 6
D. 7
E. 3
2 Вербальды коммуникация, ақпаратты көрнекті түрде көрсету, қажетті дағдыларды жасау тренингті оқытудың...
A. Түрлері
B. Типтері
C. Бағыттары
D. Қызметтері
E. Құрылымдары

3 Рацианалистік түсіну –
A. Адамды бақылау және ол туралы ақпарат алу
B. Топ мүшесі туралы ақпарат алу, нақты болжамдар құру
C. Басқа адамдарға қарап оны тыңдау, не айтқанын түсіну
D. Адамның басқа адамды түсінетіндігін , сезетіндігін білдіру
E. Бір адамның басқа адамға әсер ете алуы

4 Басқа адамдарға қарап немесе оны тыңдап оның сыртқы бейнесін, не айтқанын есте сақтау іскерлігін таңдау және қолдану сенситивтіліктің қай түрі
A. Теориялық
B. Бақылаушылық
C. Идиографикалық
D. Номотетикалық
E. Практикалық

5 Қатысушылардың лидерлік мүмкіндігін дамытуға арналған тренинг
A. Лидерлік тернинг
B. Коммуникативті тренинг
C. Мінез-құлықты болжау
D. Дағдылық
E. Әлеуметтік тренинг

6 Тренинг сөзі ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?
A. жаттығу, жаттықтыру
B. үйрету, ойнау
C. тәрбие, жаттығу
D. оқыту, дайындық
E. жаттықтыру, үйрету

7 Тренингті оқыту түрі ретінде дамуына әлеуметтік психолог ерекше үлес қосты.
A. Курт Левин
B. Дейл Карнеги
C. Ли
D. Макаренко
E. Ушинский

8 Тренингтік топтың негізі нешінші жылы қаланған?
A. 1945 ж
B. 1946 ж
C. 1947 ж
D. 1948 ж
E. 1949 ж

9 Қай елде алғаш рет ұлттық тренинг лабораториясы қаланған
A. Ресей
B. Германия
C. АҚШ
D. Қазақстанда
E. Америка

10Ұжымшылдық - ...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Әр клиенттің проблемасы тек оның өзіне ғана тән емес, сол сияқты жағдайлар басқалаларда да кездесетіні көрсетіп беру.
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

11 Ниеттеріне сендіру - ...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Әр клиенттің проблемасы тек оның өзіне ғана тән емес, сол сияқты жағдайлар басқалаларда да кездесетіні көрсетіп беру.
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

12 Қорытындылау -...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Әр клиенттің проблемасы тек оның өзіне ғана тән емес, сол сияқты жағдайлар басқалаларда да кездесетіні көрсетіп беру.
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

13 Альтруизм -...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Әр клиенттің проблемасы тек оның өзіне ғана тән емес, сол сияқты жағдайлар басқалаларда да кездесетіні көрсетіп беру.
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

14 Мәлімет беру -...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Әр клиенттің проблемасы тек оның өзіне ғана тән емес, сол сияқты жағдайлар басқалаларда да кездесетіні көрсетіп беру.
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

15Тұлғааралық қатынас дағдылары -...
A. Топтық процестердің нәтижесінде оң бағаланатын қасиеттердің орын алатынына,болашақта табысты болатынына сендіру.
B. Топтағыларға адамдардың арақатынастарын нығайтуға және ауызбіршілігін көрсетуге мүмкіндіктері бар екеніне сендіру
C. Қатысушылардың топтық іс әрекет барысында бір-бірімен қарым-қатынас жасауға икемділігін тікелей немесе жанама түрде үйрету
D. Әр адамға оның басқалараға керекті екендігін сипаттау
E. Жеке тұлғалық ерекшеліктері бойынша және тұлға аралық қарым – қатынас ерекшеліктері бойынша мәліметтер беру.

16 Катарсис сөзінің мағынасы?
A. Тазару
B. Ашушан
C. Өзін-өзі дамыту
D. Модельдеу
E. Демонстрациялау

17 Көрнекті әлеуметтанушы Ли тренингті оқытуда неше негізгі бағыт көрсеткен?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

18 Вербальды -...
A. Коммуникация (әңгімелесу әдісі, талқылау)
B. Презентациялар, демонстрациялау, модельдеу
C. Құжаттарды құру
D. Өзін-өзі сезіну, бағалау
E. Тану,танымдық

19 Ақппаратты көрнекті -...
A. Коммуникация (әңгімелесу әдісі, талқылау)
B. Презентациялар, демонстрациялау, модельдеу
C. Құжаттарды құру
D. Өзін-өзі сезіну, бағалау
E. Тану,танымдық

20 Қажетті дағдыларды жасау-...
A. Коммуникация (әңгімелесу әдісі, талқылау)
B. Презентациялар, демонстрациялау, модельдеу
C. Құжаттарды құру
D. Өзін-өзі сезіну, бағалау
E. Тану,танымдық

1 Когнетивтік -...
A. Коммуникация (әңгімелесу әдісі, талқылау)
B. Презентациялар, демонстрациялау, модельдеу
C. Құжаттарды құру
D. Өзін-өзі сезіну, бағалау
E. Тану,танымдық

2 Эмоционалдық аспект -...
A. Коммуникация (әңгімелесу әдісі, талқылау)
B. Презентациялар, демонстрациялау, модельдеу
C. Құжаттарды құру
D. Өзін-өзі сезіну, бағалау
E. Тану,танымдық

3 Арнайы ұйымдастырылған топтық процестің неше негізгі аспектісі бар?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

4 Рационалистік түсіну- ...
A. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

5 Әртістік түсіну - ...
A. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

6Практикалық түсіну - ...
A. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

7 Импирикалық түсіну - ...
A. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

8 Номотетикалық сенсетивтілік - ...
A. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

9 Теориялық сенсетивтілік - ...
A. Басқа адамдарға қатысты нақты болжамдар құру үшін теориялар
B. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
C. Бір адамның басқа адамдарға әсер ете алу және оның мінез – құлқын өз қалауы бойынша өзгерте алу
D. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын дж болжап айта алу қабілеті
E. Топ мүшесі туралы ақпарат алу және сол білімін топтық және мүшелері туралы нақты болжамдар құру кезіңде қолданады.

10 Инцидент әдісі -...
A.Басқа адамдарға қатысты нақты болжамдар құру үшін теориялар
B. Бұл бір адамның сезімін ойларын және мінез-құлқын болжап айта алу қабілеті
C. Көп жағдайда жағымсыз сипаттағы әрекеттерді сипаттау.
D. Адамды басқа адамдардың көрінетін,түсінетін,ескерілетін аспектілерін түсіну және оларға жауап қайтару қабілеті
E. Ең көп тараған деңгей басқа адам түсінуге көмек береді, оған жақын екендігін сезінетіндігін білдіреді.

11 Аутогенді жаттығудың емдеу әдісін қай ғалым ұсынды
A. Ганс Селье.
B. А.В.Петорвский
C. И.Шульц
D. В.Райх
E. А.Р.Лурия

12 Аутогендік жаттығу грек тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді
А. Жаттығу, жаттықтыру
В. autos – өзін, genos- шығу
С. тексеру қадағалау, бақылау
D. Белсенді жаттығулар
Е. Дұрыс жауап жоқ

13 Катарсис, тазару ұғымын қай ғалым енгізді
А. Аристотель
B. В.И.Шаляпин
C. Н.М.Коряк
D. В.Эрхард
E. Р. Линтон

14 Тренинг топтық жұмысының принциптері
А. Қарым-қатынас диолог
B. Үнемі кері байланыс
C. Өзіндік диогностикалық
D. Өз еркімен қатысу
E. Барлық жауап дұрыс

15 Батыру принципі аптасына неше рет жүргізіледі
А. 5
B. 3
C. 4
D. 1
E. 2

16 Тренингке қатысушылардың жас шегі
А. 16-25
B. 16-35
C. 15-20
D. 16-43
E. 16-40

17 Тренинг түрлері
А. Дағдылық
B. Психотерапия
C. Әлеуметтік психологиялық
D. Бизнес
E. Барлық жауап дұрыс

18 Психологиялық тренинг дегеніміз
А. топтық жұмыстың белсенді әдісіне негізделе отырып, психологиялық әсер ету
B. Психикалық жарақат себебі болып табылатын жағдайды қайталау тәсілі.
C. келісім процесі тренингі, басқару персоналдар үшін тренинг.
D. ақыл белсенділігін арттыруға бағытталған оқыту, тәрбие әдістерінің бірі.
E. тұлғаның дамуына әсер ететін арнайы ұйымдастырылған және басқарылатын процесс

19 Сабақ өтетін бөлмеде қозғалуға, дөңгеленіп отыруға, 3-5 адамнан тұратын микротоп құруға , жекеленіп отыруға жағдай жасалған принцип
А. Батыру принципі
B. Бос кеңестік принипі
C. Топ мүше тұрақтылық принципі
D. Дамытушылық оптимистік принципі
E. Үнемі кері байланыс принципі
20 Жағдаят дегеніміз-
А. тұлғаның дамуына әсер ететін арнайы ұйымдастырылған және басқарылатын процесс
B. топтық жұмыстың белсенді әдісіне негізделе отырып, психологиялық әсер ету
C. Белгілі бір кезеңнің сатысын немесе оқиғасын сипаттайтын, бағалауды талап ететін факторлар жиынтығы
D. Қатысушы адам жағдаймен танысып , өзі баға береді
E. Дұрыс жауап жоқ

1 Жағдаят дегеніміз-
А. тұлғаның дамуына әсер ететін арнайы ұйымдастырылған және басқарылатын процесс
B. топтық жұмыстың белсенді әдісіне негізделе отырып, психологиялық әсер ету
C. Белгілі бір кезеңнің сатысын немесе оқиғасын сипаттайтын, бағалауды талап ететін факторлар жиынтығы
D. Қатысушы адам жағдаймен танысып , өзі баға береді
E. Дұрыс жауап жоқ

2 Дәстүрлі талдау әдісі талданғанда мыналар:
А. Аналитикалық ойлау
B. Аналитикалық талдау
C. Ақпаратты дамыту
D. Мәселелерді құрылымдалу кәсіби шешімдерді жасау
E. Барлық жауап дұрыс

3 Кейс-стадия әдісі-
А. Қатысушы адам жағдаймен танысып, өзі баға береді, өзінің идеяларына диогностика жүргізіп, проблемаларын шешу жолдарын дискуциялау
B. топтық жұмыстық белсенді әдістеріне негізделе отырып психологиялық әсер ету.
C. топтық жұмыстық белсенді әдістеріне негізделе отырып психологиялық әсер ету.
D. Мини дәрістер, топтық дискуциялар, жағдаяттармен жұмыс, рөлдік ойындар т.б.
E. Сөздің көмегінсіз қарым-қатынас жасап, топтың мүшелері өздерін көрсететін қосымша әдісті білдіреді

4 Сабақтың өткізілетін уақыты жұмыс бастамас бұрын анықталып алыну принипі
А. Үнемі кері байланыс принципі
B. Топ мүше тұрақтылық принципі.
C. Бос кеңестік принипі
D. Батыру принципі
E. Дамытушылық оптимистік принципі

5 Имитация 3 негізгі кезеңнен тұрады
А. - Мәселені талдау және диогностикалау
- Зерттеу процестеріне белсенді қатысу
-Проблеманы шешу өз нұсқасын ұсыну
B. - Ойын қатысушылар барлығын жүйеленген мәселемен және жағдаятпен қамтамасыз ету
- Ойын материялдарына біртіндеп өтуіне қадағалау
- Моделденген ситуация шындыққа жанасу
C. - Көшбасшылықты анықтау
- Әртүрлі тенхникалық ойындарды қолдану
- Өзара әрекеттесу мен құрылымдық әрекеттесуді үйрену туралы кешенді ой пікірлер
D. Дұрыс жауап жоқ
E. - Пікір талас меңгерту
- Іскерлік әріптестік және қызметтестік дағдыларды үйрету
- Призентация

6 Топтық динамика түсінігіне кіретін негізгі элементтер:
А. Топтың мақсаты
B. Топтың нормасы
C. Топтың құрылымы және лидер мәселесі.
D. Барлық жауап дұрыс
E. Топтың даму фазалары.

7 Тренингтің мақсаты -
А. арнайы ұйымдастырылған қарым-қатынас формасы
B. қалыптасқан стереотиптерді және жекелей мәселелрді шешеді.
C. жеке тұлғаны анықтау.
D. Аутогендік тазару
E. тұлғаның дамуына әсер ететін арнайы ұйымдастырылған және басқарылатын процесс

8 Аутогендік жаттығуды Шульц қай жылы ұсынды
А. 1934ж
B. 1932ж
C. 1936ж
D. 1930ж
E. 1933ж

9 Тренинг жүргізетін адамды қалай атайды
А. Тренер
B. Жүргізуші
C. Көшбасшы
D. Қатысушы адам
E. Клиент

10 Эмитациялық ойын неше құрылымнан тұрады
А. 5
B. 8
C. 4
D. 3
E. 2

11 Психологиялық жарақат себебі болып табылатын жағдайды қайталау тәсілі:
A.Аутогендік тазару
B. Тренинг
C. Аутогендік жаттығу
D. Медитация
E. Барлық жауабы дұрыс

12 Активті оқыту формасы, білім алуға, әлеуметтік дағдылар мен тәжірибені меңгеруге бағытталған:
A. Жаттығу
B. Дискуссия
C. Тренинг
D. Терапия
E. Тренинг мақсаты

13 Ең алғашқы болып 1912ж тренингты қолданды:
A. Левин
B. Роджерс
C. А. Фрейд
D. А. Эверетта
E. Д. Корнеги

14 Тренинг түрлері:
A. Дағдылық
B. Психотерапиялық
C. Барлық жауабы дұрыс
D. Әлеуметтік-психологиялық
E. Бизнес-тренинг

15 Қызметкерлердің дағдыларын дамытуға, өндірістік іс-әрекеттің тиімділігін арттыру үшін, басқарушылық қарым-қатынаста:
A. Аутотренинг
B. Бизнес-тренинг
C. Әлеуметтік-психологиялық тренинг
D. Дағдылық тренинг
E. Барлығының жауабы дұрыс

16 Қорқыныш пен кедергілерді жеңуге бағытталган:
A. Зертеушілік тренинг
B. Психотерапиялық
C. Тұлғааралық даму тренингі
D. Жағдай тренингі
E. Барлық жауабы дұрыс

17 Жалпы қажеттіліктерге үйрету. Мысалы: Өзінде және өзге адамдардың жақсы және күшті жақтарын көре алу:
A. Зертеушілік тренинг
B. Психотерапиялық
C. Тұлғааралық даму тренингі
D. Жағдай тренингі
E. Барлық жауабы дұрыс

18 Болашақ педагогтарды даярлауда, оларды вербальды және вербальды емес дағдыларын дамытуға:
A. Коммуникативтік тренинг
B. Мінез-құлықты болжау тренинг
C.Тұлғааралық даму тренингі
D. Жағдай тренингі
E. Барлық жауабы дұрыс

19 Әлеуметтік психология тренингінің теориясы мен пркатикасын жасаушы:
A. Дж. Морено
B. Емильянов, Кузьмин
C. Роджерс
D. А.Фрейд
E. Вунт
20 Емельянов пен Кузьмин тренингте қолданылатын әдістерді неше қолданылады.
A.3
B. 6
C. 12
D. 7
E. 2


Ұқсас жұмыстар
СӘБИТҰЛЫ АСАНҚАЙҒЫ
Ерекше қорғалатын табиғи территориялар экотуризм дамуы Ақсу-Жабағлы қорығы
ӘСКЕНҰЛЫ ӘБІЛҚАЙЫР ХАН
Сигналдың гармоникалық құрамдас бөліктерін графикалық түрде анықталуын бағдарлама түрінде іске асыру
Талдықорған өңіріндегі тарихи – археологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктері
ШОҚАЙҰЛЫ МҰСТАФА
Туризмді экономиканың саласы ретінде дамытудың негізгі бағыттары. Оңтүстік Қазақстан облысы
“Аққайың” емі шипалы
Отандық өнеркәсіп кәсіпорындарын қайта құрылымдаудағы машина жасау өнеркәсібінің маңызы
Қазақстандағы қайырымдылық қорлардың ерекшеліктері