Әдебиеттерді оқып білу әдістемесі


Екінші межелік бақылау тапсырмалары
1. Қолжазба жұмысы және оны рәсімдеу
2. Жұмыс нәтижесін көрсету әдістері
3. Ғылыми жұмыс нәтижесін енгізу механизмі
4. Ғылыми зерттеулер әдістері және әдістемесі
5. Зерттеу моделін құрастыру
6. Ғылыми зерттеудің техникасы, тәртібі және әдістері
7. Ғылыми зерттеу тақырыптарын таңдау тәртібі
8. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау сатылары
9. Ғылыми зерттеудің жұмыс бағдарламасын құрастыру
10. Зерттеудің әдістемелік және рәсімдік бөлімдері
11. Ғылыми ақпараттарды жинау әдістемесі – негізгі көздері
12. Ғылыми, оқу және анықтамалық-ақпараттық баспалар
13. Әдебиеттерді оқып білу әдістемесі
14. Ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы
15. Ғылыми зерттеуді жазу тілі және стиль ерекшеліктері
16. Ғылыми жұмыстарды рәсімдеу және қорғау, дайындау әдістемесі
17. Ғылыми жұмыс нәтижесін қорғауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
18. аудитория көңілін аудару әдістері
19. Зерттеу нәтижесін рәсімдеу


Ұқсас жұмыстар
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлімі студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі
Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәні
Техникалық процесті қауіпсіз жүргізу техникасын оқып- үйрету
Бастауыш мектепте сөз тіркестерін оқытудың әдістемесі
Жеті атсын білуге тәрбиелеу
Өзіміз кішкентай кезімізде оқып, оқығанды көңілімізге тоқып өстік
Кесте түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу
Интерактивті құралдармен сабақ өткізу әдістемесі
Ішінде әрдайым өзіне оқып беретін ертегі кітаптары мен көне заттар толы