Өңдеу режимінің параметрлерін оңтайландыру


Екінші межелік бақылау тапсырмалары
1. Құрылымдық оңтайландыру шарттары.
2. Оңтайландырылған кесу режимдерін таңдау.
3. Сызықты программалау әдісімен материалды кесу мен өңдеу процесін оңтайландыру.
4. Өңдеу режимінің параметрлерін оңтайландыру.
5. Бөлшектің эксплуатациялық қасиеттерін қамтамасыз ету барысындағы технологиялық процестердің параметрлерін оңтайландыру.
6. Механикалық өңдеу режимдерін оңтайландырудың комплексті құрылымдық сұлбасы.


Ұқсас жұмыстар
Электрлік оптикалық аспаптардың конструкциялық элементінің параметрлерін жобалау
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама туралы
Кеден режимінің түрлері мен мәні
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама
Топырақты өңдеудің мақсаты мен міндеті.
Ақпаратты өңдеу
Автокөліктерді жөңдеу
Топырақ өңдеу
Санитарлық өңдеуді ұйымдастыру
Көшпелі мемлекеттердің сипаты өңдеу