Қазақстан аумағының бедер пішіндерін алғашқы рет зерттеген ғалымдар


2 руб контроль
$$$ 69
Фосфаттар тобына жататын минералдарды көрсетіңіз
A. Халцедон, магнетит.
B. Магнезит, долмит.
C. Апатит, фосфорит, вивианит.
D. Целестин, барит.
E. Галенит, арсенопирит.

$$$ 70
Бедерді өндіріс шаруашылық қажетіне пайдаланатын жолдарды зерттеумен шұғылданады?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 71
Өткен дәуірлердегі бедер пішіндерінің даму жолдарын зерттейді?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 72
Бедер түрінің морфоқұрылымын анықтайды?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 73
Көбінесе сыртқы күштің әсерінен пайда болатын бедер түрлерін яғни морфомүсінің зерттеумен шұғылданады?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 74
Көлемі 1м³ тен аспаған сынықтардан құралған тау жыныстарының кіші опырылмалары не деп аталады:
А. Тасқұлаулар
В. Қар кұлаулар
С. Кесек қарлар
D. Өте ірі қарлар
Е. Сарез

$$$ 75
1763 жылы Ломоносовтың геологиялық құрылымдар және жер қыртысы мен бедердің дамуы жайында жарық көрген еңбегі
А. Жер бедері
В. Жердегі өмір
С. Жер және табиғат
D. Жер қабаттары
Е. Жер өлшемдері

$$$ 76
Алғаш рет Іле Алатауына орографиялық сипат берген:
А. Ломоносов
В. Уалиханов, Семенов
С. Иванов, Докучав
D. Д.Пенк
Е. дұрыс жауап жоқ

$$$ 77
Сульфаттар тобына жататын минералдарды көрсетіңіз
A. Галенит, арсенопирит.
B. Галит, сильвин.
C. Халцедон, магнетит.
D. Магнезит, долмит.
E. Целестин, барит, гипс, ангидрит.

$$$ 78
Жер қыртысының әр бөлігін ең алдымен биіктен жоғары көтерілуінн таулар пайда болуын және одан кейін бір қалыпты төмендеуіне сәйкес жазыққа айналуын географиялық цикл деп атаған кім?
А. Дэвис
В. Пенк
С. Платон
D. Семенов
Е. Докучаев

$$$ 79
1948 ж Жаңатектоника деген ұғымды ұсынған геолог:
А. Карпинский
В. Павлов
С. Обручев
D. Мушкетоа
Е. Архангельский

$$$ 80
К.К.Марковтың эндогендіе және экзопроцестер туралы еңбегі:
А. неотектоника
В. Құрлықтың жалпы геоморфологиясы
С. геоморфологияның негізгі проблемалары
D.Аэрофотосуреттер
Е. Таулы аймақтағы процестер

$$$ 81
Морфоструктура деген ұғымды алғаш рет қолданған ғалым?
А. Хайн
В. Биотровский
С. Ганешин
D. Шукин
Е. Герасимов

$$$ 82
Педиплендіру процесін зерттеу жолында аса зор еңбек сіңірген ағылшын ғалымы
А. Кинг
В. Пенк
С. Дэвис
D. Маркс
Е. Эдельштйн

$$$ 83
Хайн,Мерщеряков, Аристархованың зерттеуі
А. Кең іздеу
В. Мұнай , газ
С. геоморфологиялық карта жасау
D. Антропогендік мұзбасу процестері
Е. Эрозиялық заңдылықтардың дамуы

$$$ 84
Қазақстан аумағының бедер пішіндерін алғашқы рет зерттеген ғалымдар?
А. Мушкетоа,Обручев, Берг
В. Пенк,Эденштейн
С. Павлов, Мушкетоа
D. Карпинский
Е. Кашменская

$$$ 85
Сарыарқаны пенепленмен теңдестірген ғалым?
А. Платон
В. Пенк
С. Дэвис
D. Семенов
Е. Докучаев

$$$ 86
Жазық бағытта жатқан тау жыныстар қабаттарынан құралған тегіс бетті көтеріңкі жазық:
А. жазық тау
В. жер
С. арал
D. үстірт
Е. тау жиегі

$$$ 87
Француздық plateau деген сөзінен шыққан сөз?
А. арал
В. үстірт
С. жер
D. тау жиегі
Е. жазық тау

$$$ 88
Үстірт төмендеу жатқан ойпатты жазықтықтардан не арқылы шектеледі?
А. метр
В. белгі
С. шекара
D. кертпеш
Е. бөлім

$$$ 89
Геологилық құрылысына қарай үстірттер қалай бөлінеді?
А. деректі дерексіз
В. құрылымдық, жанартаулық
С. үлгермелі
D. сансыз, жаппай
Е. үздіксіз

$$$ 90
Магмалық тау жыныстарының берік қабаттарымен тысталып қашалған үстірт түрі
А. жанартаулық
В. құрылымдық,
С. үлгермелі
D. сансыз, жаппай
Е. үздіксіз

$$$ 91
Зор көлемді магмалық массаның жер бетіне шығып, төгілу нәтижесінде пайда болады
А. үлгермелі
В. құрылымдық,
С. жанартаулық
D. сансыз, жаппай
Е. үздіксіз

$$$ 92
Қыратты аймақтардағы бедердің кең тараған пішіндерінің бірі:
А. таулар
В. Ойыстар
С. қыраттар
D. тау жыныстар
Е. төбелер

$$$ 93
Сырт бейнесі жымыр беткейлері жайпақтау салыстырмалы биіктігі 200 м-ден аспайтын шағын оң бедер пішіндері калай аьалады?
А. төбелер
В. Ойыстар
С. қыраттар
D. тау жыныстар
Е. Қырқа

$$$ 94
Көлденең қимасы трапеция тәрізді ұзыннан ұзақ жалғасы созылған енсіз шағын қыратты қалай атайды?
А. төбелер
В. Ойыстар
С. Қырқа
D. тау жыныстар
Е. қыраттар

$$$ 95
Енсіз, тізбектеле созылып жатқан, көлденең қимасы үшбұрышты, сүйір ұштары үшкір тістерге ұқсап иірімделген қыраттың аласы түрі қалай аталады?
А. Жон
В. Жал
С. Шоқылар
D. Жайпақ таулар
Е. Таулы қырат

$$$ 96
Беткейлері көлбеу, етегі айқын білінбейтін ұзыннан-ұзақ, созыла орналасқан, жұмыр баурайлы төбелердің бел-белесті түрі:
А. Жайпақ таулар
В. Жал
С. Шоқылар
D. Жон
Е. Таулы қырат

$$$ 97
Үшкір төбелі, конус пішінді немесе жұмып шыңды күмбез тәрізді төбешіктерді Қазақстанда қалай атайды?
А. Шоқылар
В. Жал
С. Жон
D. Жайпақ таулар
Е. Таулы қырат

$$$ 98
Кең ауқымды біршама тегіс немесе белесті келген, жайпақ жатқан немесе сәл-пәл деформацияға ұшыраған тау жыныстарынан құралған биік өлкелер:
А. Жон
В. Жал
С. Шоқылар
D. Таулы қырат
Е. Жайпақ таулар

$$$ 99
Ішкі биіктік өлкесінде тау жоталары мен таулы массивтерін, жайпақ таулар мен қазаншұнқырларды біріктіретін аймақ?
А. Жон
В. Жал
С. Таулы қырат
D. Жайпақ таулар
Е. Шоқылар

$$$ 100
Жоғары биіктіккке көтерілген, жер қыртысының қатпарлы және қатпарлы-жатпарлы құрылымдарымен күрделенген біршама көтеріңкі аймақтары?
А. таулар
В. Ойыстар
С. қыраттар
D. тау жыныстар
Е. төбелер

$$$ 101
Таулар гипсометриялық өлшемі бойынша аласа тау биіктігі:
А. 1000 м-ге дейін
В. 2000 м-ге дейін
С. 6000 м-ге дейңн
D. 200 м-ге дейін
Е. 100 м-ге дейін

$$$ 102
Таулар гипсометриялық өлшем бойынша орташа тау биіктігі:
А. 2000-8000 м
В. 1800-2200 м
С. 6000-6500 м
D. 1000-3000 м
Е. 1500-4500 м

$$$ 103
Таулар гипсометриялық өлшем бойынша биік таулар биіктігі:
А. 4000 м-ден жоғары
В. 3000 м-ден жоғары
С. 6000 м-ден жоғары
D. 8000 м-ден жоғары
Е. 10000 м-ден жоғары

$$$ 104
Бедерді өндіріс шаруашылық қажетіне пайдаланатын жолдарды зерттеумен шұғылданады?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 105
Көбінесе сыртқы күштің әсерінен пайда болатын бедер түрлерін яғни морфомүсінің зерттеумен шұғылданады?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. Қолданбалы

$$$ 106
Көлемі 1м³ тен аспаған сынықтардан құралған тау жыныстарының кіші опырылмалары не деп аталады:
А. Тасқұлаулар
В. Қар кұлаулар
С. Кесек қарлар
D. Өте ірі қарлар

$$$ 107
Алғаш рет Іле Алатауына орографиялық сипат берген:
А. Ломоносов
В. Уалиханов, Семенов
С. Иванов, Докучав
D. Д.Пенк
Е. дұрыс жауап жоқ

$$$ 108
1948 ж Жаңатектоника деген ұғымды ұсынған геолог:
А. Карпинский
В. Павлов
С. Обручев
D. Мушкетоа
Е. Архангельский

$$$ 109
Хайн,Мерщеряков, Аристархованың зерттеуі
А. Кең іздеу
В. Мұнай , газ
С. геоморфологиялық карта жасау
D. Антропогендік мұзбасу процестері
Е. Эрозиялық заңдылықтардың дамуы

$$$ 110
Жазық бағытта жатқан тау жыныстар қабаттарынан құралған тегіс бетті көтеріңкі жазық:
А. жазық тау
В. жер
С. арал
D. үстірт
Е. тау жиегі

$$$ 111
Геологилық құрылысына қарай үстірттер қалай бөлінеді?
А. деректі дерексіз
В. құрылымдық, жанартаулық
С. үлгермелі
D. сансыз, жаппай
Е. үздіксіз

$$$ 112
Қыратты аймақтардағы бедердің кең тараған пішіндерінің бірі:
А. таулар
В. Ойыстар
С. қыраттар
D. тау жыныстар
Е. төбелер

$$$ 113
Сырт бейнесі жымыр беткейлері жайпақтау салыстырмалы биіктігі 200 м-ден аспайтын шағын оң бедер пішіндері калай аьалады?
А. төбелер
В. Ойыстар
С. қыраттар
D. тау жыныстар
Е. Қырқа

$$$ 114
Көлденең қимасы трапеция тәрізді ұзыннан ұзақ жалғасы созылған енсіз шағын қыратты қалай атайды?
А. төбелер
В. Ойыстар
С. Қырқа
D. тау жыныстар
Е. қыраттар
$$$ 115
Фосфаттар тобына жататын минералдарды көрсетіңіз
A. Халцедон, магнетит.
B. Магнезит, долмит.
C. Апатит, фосфорит, вивианит.
D. Целестин, барит.
E. Галенит, арсенопирит.

$$$ 116
Бедерді өндіріс шаруашылық қажетіне пайдаланатын жолдарды зерттеумен шұғылданады?
А. Палегеоморфология
В. Құрылымдық
С. Морфоқұрылым
D. Климаттық
Е. ҚолданбалыҰқсас жұмыстар

Оңтүстік Балқаш маңы аумағының шөлдену мәселелері
Геоморфология пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Бедер түзуші эндогендік факторлар
Алматы облысы Қарасай ауданы
Іле Fлатауының неотектоникалық қозғалыстарының сипаттамасы
Геоморфология оқу - әдістемелік кешен
Рельеф және геолоиялық құрылым
Геоморфология
Жер қабығы (құрамы, қозғалыстары), бедер туралы жалпы мәліметтер
Қазақстан Республикасы геоморфология ғылымының негізін қалаушы профессор Мұқатай Жандайұлы Жандаевтың өмір жолы
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Ежелгі Греция
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Ақша айналымын реттейтiн заңдылықтар
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Социум және әлеуметтік қатынастарды әлеуметтік жұмыс өрісінің объектісі ретінде қарастыру
БАНКТІК ҚЫЗМЕТТІ ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ