Қосымша құрылғыға жататын құрылғы. Файлдық жүйені өзгертетін вирустар


Информатика пәні бойынша
2-ші межелік бақылауға арналған сұрақтар

@@@ МісrоsoftExcel (Информатика)
$$$ 1B
EXCEL – де үнсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады:
A. Ортасы бойынша.
B. Сол жақ шеті бойынша.
C. Оң жақ шеті бойынша.
D. Ені бойынша.
E. ұзындығы бойынша.
$$$ 2C
EXCEL – де үнсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:
A. Ортасы бойынша.
B. Сол жақ шеті бойынша.
C. Оң жақ шеті бойынша.
D. Ені бойынша.
E. ұзындығы бойынша.
$$$ 3B
EXCEL. Ұяшықа формуланы енгізуді растау үшін:
A. Басқа ұяшықта тышқанды шертеміз.
B. [Enter]- ді басамыз.
C. Файл-Сохранить командасын орындаймыз.
D. [Esc] пернесін басамыз.
E. [Ctrl] пернесін басамыз.
$$$ 4D
Excel. Қатарды толық белгілеу үшін:
A.Тақырып жарлығында шертеміз.
B.Тышқанның батырмасын басып тұрып, белгілеуді астыға созамыз.
C. Правка-Выделить командасын орындаймыз.
D. Қатардың нөмірінде шертеміз.
E. Тышқанның оң жақ батырмасында шертеміз.
$$$ 5A
Excel. Енгізілген ақпаратты түзету үшін:
A. [F2] – ні басамыз немесе осы ұяшықта екі рет шертеміз.
B. Вставка-Очистить командасын береміз.
C. ұяшықты белгілеп, [Del] пернесін басамыз.
D. ұяшықты белгілеп, [ALT] пернесін басамыз.
E. ұяшықты белгілеп, [CTRL] пернесін басамыз.
$$$ 6B
Excel. Есептеу нәтижесін қамтитын ұяшықтағы берілгендер келесі символдан басталады:
A. + .
B. = .
C. * .
D. .
E. \ .
$$$ 7C
Excel. Формулалардың қайсысы дұрыс жазылған:
A. А1+А2+А3=.
B. А1+А2+А3.
C. =А1+А2+А3.
D. =А1+2A.
E. =1A+2A.
$$$ 8A
Excel. Ағымдық ұяшықтың сол, оң, жоғарғы және төменгі жағындағы ұяшықтар қалай аталады:
A. Көршілес.
B. Арнайы.
C. Қатарласқан
D. Іргелес емес.
E. Кірістірілген.
$$$ 9A
Excel. Абсолютті адрестеу келесі мүмкіндік береді:
A. Көшіру кезінде формулада ұяшықтың адресін өзгертпеу.
B. Жаңа орынға байланысты формулада ұяшықтың адресін өзгерту .
C. Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық бағанының адресін өзгертпеу.
D. Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық қатардың адресін өзгерту.
E. Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық бағанының адресін өзгерту.
$$$ 10D
Exсel. Көршілес емес ұяшықтарды ерекшелеу үшін келесі пернені пайдаланамыз:
A. SHIFT.
B. ALT.
C. ESC.
D. CTRL.
E. TAB.
$$$ 11D
Excel. Жазылған формуланың қайсысы дұрыс:
A. =A+5B4.
B. =3F-СУММ(A1-A5).
C.=SUM(C5-C30).
D. =A46*СУММ(F1:F46).
E. =SUM(A1:B14)-1AB14.
$$$ 12 C
Excel. 10 қатардағы 1-ден 4-ші бағанадағы сандардың қосындысын есептеу формуласы:
A.СУММ(1:4).
B.СУММ(10,1:4).
C.СУММ(A10:D10).
D.СУММ(A1:A4).
E. СУММ(A1:D10).
$$$ 13 B
Excel. Формуланы көшіру кезінде нақты облысқа сілтеме жасау келесі адрестеуде сақталады:
A. Салыстырмалы.
B. Абсолютті.
C. Аралас.
D. Нақты.
E. Дұрыс.
$$$ 14 C
Excel. Ұяшықтың салыстырмалы адресі дегеніміз:
A. Бағананың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
B. Қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
C. Бағананың және қатарлардың нөмерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
D. $ көмегімен және бағана және (немесе) қатар номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
E. Латын әріптерінен құралған ұяшықтың белгіленуі.
$$$ 15D
Excel. Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз:
A. Бағананың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
B. Қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
C. Бағананың және қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.
D. Бағана және (немесе) қатар номерінің алдына $ символы қойылған ұяшықтың белгіленуі.
E. Латын әріптерінен құралған ұяшықтың белгіленуі.
$$$ 16B
Excel. Егер символдар тізбегі "=" белгісінен басталса, онда оны ...деп есептейді:
A. Функция.
B. Формула.
C. Сан.
D. Мәтін.
E. Диаграмма.
$$$ 17С
Ағымдық немесе ұяшықтар диапазонында берілгендердің форматын өзгерту үшін төмендегі командаларды пайдаланамыз:
A. Главная – Формат – Заменить.
B. Вставка – Ячейки.
C. Главная – Формат – Формат ячеек.
D. Рецензирование – Исправления.
E. Вид – Формат –Ячейки.
$$$ 18E
Eхcel электрондық кестелік процессоры мынадай мүмкіншіліктер береді:
A. Берілгендерге анимация қолдану.
B. Әртүрлі типтегі салынған объектілерді жасау.
C. Сурет құру.
D. Берілгендерді ені бойынша форматтау.
E. Кестелік мәліметтерді өңдеу.
$$$ 19A
Excel кестелік процессорында құжатты қалай атайды?
A. Кітап.
B. Парақ.
C. Бет.
D. Презентация.
E. Десте.
$$$ 20C
Excel-дің жұмыс кітабында ... орын алады:
A. Арнайы саймандардың көмегімен кесте құруға болатын таза парақ.
B. Кестенің кез келген шаблон .
C.Бағаналары латынның бас әріптерімен аталған және жолдары номерленген дайын кесте.
D. Таблица и границы тақтасын қамтитын стандартты терезе.
E.Буманың жұмысшы аймағы.
$$$ 21 E
Excelкестелік процессорына тән элементті көрсетіңіз:
A.Пуск батырмасы.
B.Есептер тақтасы.
C.Объектілердің жарлықтары және белгілері.
D.Көлденең менюдің Таблица пункті.
E.Формула қатары.
$$$ 22 С
Экранға формула қатарын шығарыпалып тастау үшін:
A. Ссылки – Строка формул командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.
B.Разметка страницы -Строка формул командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.
C.Вид – Строка формул командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.
D.Формулы – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.
E. Вставка – Строка формул командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.
$$$ 23 A
Электрондық кестеде А1:С2 ұяшықтар тобы белгіленген. Бұл топқа қанша ұяшықтар енеді:
A. 6.
B. 5.
C.3.
D. 4.
E. 7.
$$$24 C
F6: H9 іргелес ұяшықтар диапазонын белгілеу үшін:
A. Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін H9 ұяшығында шертеміз.
B. Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін Ctrl пернесін басулы күйде H9 ұяшығында шертеміз.
C.Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін тышқанның сол жақ батырмасын басулы күйде сілтемені H9 ұяшығына жылжытамыз.
D. ұяшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.
E. Терезенің жүйелік менюін шақырамыз.
$$$25 B
Іргелес емес F6, H9 ұяшықтарын белгілеу үшін:
A. Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін H9 ұяшығында шертеміз.
B. Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін Ctrl пернесін басулы күйде H9 ұяшығында шертеміз.
C.Алдымен F6 ұяшығында, содан кейін тышқанның сол жақ батырмасын басулы күйде сілтемені H9 ұяшығына жылжытамыз.
D. ұяшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.
E. Терезенің жүйелік менюін шақырамыз.
$$$26 A
Excel жұмыc парағының атын өзгерту үшін:
A. Парақтың жарлығында екі рет шертіп, жаңа атау енгіземіз.
B. Файл менюінде Переименовать пунктын таңдап, жаңа атау енгіземіз.
C.Правка менюінде Переименовать пунктын таңдап, жаңа атау енгіземіз.
D. Сервис менюінде Лист пунктын таңдап, жаңа атау енгіземіз.
E. Вид менюінде Переименовать пунктын таңдап, жаңа атау енгіземіз.
$$$ 27 C
Excel. Диаграмма қою қай мәзірде орналасқан
A. Главная
B. Разметка страницы.
C.Вставка
D. Рассылки
E. Вид.
$$$ 28 E
Excel – дің функциясы туралы қате пікірді көрсетіңіз:
A. Функция – программаға орнатылған арнайы формула.
B. Әрбір функция екі бөліммен анықталады: функцияның атымен және аргументімен.
C.Функциялар тек формулаларда пайдаланылады.
D. Функцияны формулаға қою үшін Функция шеберін пайдалануға болады.
E. Функцияны берілгендердің кез келген типінде қолдануға болады.
$$$ 29 А
Excel. Кестеде қажетті мәліметтерді сүзіп алу үшін мына команда орындалады:
A.Данные - Сортировка и фильтр - Фильтр
B.Фильтр- автофильтр.
C.Вставка – Фильтр - Автофильтр.
D.Ссылки – Данные - Фильтр.
E.Вид - Фильтр
$$$ 30A
Excel. MАКСфункциясы қандай категорияға жатады:
A.Статистикалық.
B.Математикалық.
C.Логикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 31 A
Excel. СУММ функциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Математикалық.
B.Статистикалық.
C.Логикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 32 A
Excel. ЖӘНЕфункциясы қай категорияға жатады:
A.Логикалық.
B.Статистикалық.
C.Математикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$33A
Excel. АҚИҚАТфункциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Логикалық.
B.Статистикалық.
C.Математикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$34 A
Excel. ЖАЛҒАНфункциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Логикалық.
B.Статистикалық.
C.Математикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 35 A
Excel. ЕГЕРфункциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Логикалық.
B.Статистикалық.
C.Математикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 36 A
Excel. MИНфункциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Статистикалық.
B.Математикалық.
C.Логикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 37 A
Excel. СРЗНАЧ функциясы мыналардың қайсысына жатады:
A.Статистикалық.
B.Математикалық.
C.Логикалық.
D.Қаржылық.
E.Мәтіндік.
$$$ 38 A
Excel. Кестеде мәліметтер енгізілген ұяшықтарды біріктіру үшін:
A.Қажетті ұяшықтарды ерекшелеп, Главная-Выравнивание-Объединить и поместить в центре батырмасын басу.
B. Қажетті ұяшықтарды ерекшелеп, Вид-Выравнивание-Объединить и поместить в центре батырмасын басу.
C.Қажетті ұяшықтарды ерекшелеп, Данные-Выравнивание-Объединить и поместить в центре батырмасын басу.
D.Қажетті ұяшықтарды ерекшелеп Объединить ячейки командасын орындау керек.
E.Қажетті ұяшықтарды ерекшелеп, Формулы-Выравнивание-Объединить и поместить в центре батырмасын басу.
$$$ 39 А
Excel. Мәліметтерді сұрыптау командасы:
A. Данные – Сортировкаи фильтр - Сортировка
B. Вид – Сортировка – По столбцам.
C. Разметка страницы – Сортировка – По данным.
D. Вставка- Сортировка.
E. Ссылки – Сортировать.
$$$ 40 A
Excel. ұяшықтағы #ЗНАЧ! сөзі нені білдіреді:
A. Формуланың дұрыс еместігін.
B. Сөйлемнің дұрыс еместігін.
C. Санның дұрыс еместігін.
D. Математикалық функция тұрғандығын.
E. Бұл ұяшыққа мәлімет енгізуге болмайды.
$$$ 41 A
EXCEL. Электрондық кестеде жолдарды немен белгілейді:
A. Сандармен;
B. Әріптермен;
C.Сандармен және әріптермен;
D. Сөзбен;
E. Рим сандарымен .
$$$ 42 B
EXCEL. MSExcelбағдарламасында құрылған файлдың кеңейтілуі:
A.*.doc ;
B.*.xls;
C.*.exe ;
D.*.txt;
E.*.sys.
$$$ 43 B
EXCEL. 2,00 KZT түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген:
A. Бөлшекті форматта;
B. Ақшалық форматта;
C. Проценттік форматта;
D. Күн және уақыт;
E. Экспоненциалды форматта.
$$$ 44 E
EXCEL. $В$8 ұяшық адресінің түрі қандай:
А) Комбинацияланған;
В) Салыстырмалы;
С) Аралас;
D.Қарапайым адрес;
Е) Абсолютті адрес.
$$$ 45 C
EXCEL. Microsoft Ехсе1редакторында абсолютті адресі –бұл:
A. Ұяшықтағы мәліметтердің типінебайланысты емес адресі;
B. Формуладағы сүйенетін адресі;
C.Формуланың бір ұяшықтан екіншіге ұяшыққа көшкенде өзгермейтінадресі;
D. Тұрақтылары бар ұяшықтың адресі;
E. Ұяшықтағы мәліметтердің типінебайланысты адресі.
$$$ 46 C
EXCEL. Мына функциялардың ішінен, уақыт пен мезгіл категориясына жататын функцияны көрсет:
A.ЕСЛИ;
B. COS;
C. DATA;
D. МИН;
E. ПРОЦ.
$$$ 46 D
EXCEL. Электрондық кестеде = белгісінен бастап нені енгіземіз:
A. Санды;
B. Мәтінді;
C. Жолды;
D. Формуланы;
E. Суретті.
$$$ 47 B
EXCEL. Берілген функциялардың ішінен, математикалық категориясына жататын функцияны көрсет:
A.ЕСЛИ;
B. COS;
C. DATA;
D.МИН;
E. ПЛПРОЦ.
$$$ 48 B
EXCEL. Қандай ұяшықтардың адресін көшірген кезде не бағананың нөмірі, не жолдың нөмірі өзгермейді:
A.Абсолютті;
B.Аралас;
C. Салыстырмалы;
D. Кәдімгі;
E. Қарапайым.
$$$ 49 D
EXCEL. MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде, 2-ші беттегі В18 ұяшығына сілтеменің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:
A. Лист2,В18;
B. Лист2-В18;
C. Лист2В18;
D. Лист2!В18;
E. Лист2?В18.
$$$ 50B
EXCEL. МS Ехсеі-де келесі жазу ###### нені білдіреді:
A. Деректердің мәтіндік түрі.
B. Ұяшыққа санның ұзындығы кірмейді.
C. Есептелген нәтиже формулаға сәйкес келмейді.
D. Нәтиже дұрыс енгізілмеген.
E. Маска енгізу
$$$ 51 A
EXCEL. Қай белгі сан нөлге бөлінбейді дегенді білдіреді?
A. # ДЕЛО!
B. #### ... ##
C. #ИМЯ?
D. #ЧИСЛО!
E. #ЗНАЧ!
$$$ 52 E
EXCEL. Қай белгі ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екенін көрсетеді?
A. # ДЕЛО!
B. #### ... ##
C. #ИМЯ?
D. #ЧИСЛО!
E. #ССЫЛКА!
$$$ 53 С
EXCEL. Қай белгі функцияда аргументке қабылданбайтын атау берілгенін көрсетеді?
A. # ДЕЛО!
B. #### ... ##
C. #ИМЯ?
D. #ЧИСЛО!
E. #ССЫЛКА!
$$$ 54 E
EXCEL. Ұяшықтағы #ИМЯ? символы нені анықтайды?
A. есептеулер ұяшыққа симайды
B. есептеулер дұрыс емес
C. мәліметтердің дұрыс типі қолданылмаған
D. ұяшыққа сілтеме дұрыс жасалынбаған
E. формулада қолданылған атауды бағдарлама түсінбейді
$$$ 55 C
EXCEL. Электронды кестеде қатар тұрмаған ұяшықтарды перне көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернені қолданады?
A. Shift
B. Alt
C. Ctrl
D. TAB
E. Esc
$$$ 56C
EXCEL. Жол мәні тұрақты, бағана мәні өзгеретін аралас сілтемені көрсет:
A. $A$1.
B. $A1.
C. A$1.
D. A1.
E. $$A1.
$$$ 57 B
EXCEL. Бағана мәні тұрақты, қатар мәні өзгеретін аралас сілтемені көрсет:
A. $A$1.
B. $A1.
C. A$1.
D. A1.
E. $$A1.
$$$ 58 D
EXCEL. Проценттік форматты көрсету қандай пернелер комбинациясы арқылы орындалады:
A. SHIFT+5
B. CTRL+S
C. SHIFT+CTRL+V
D. CTRL+SHIFT+%
E. SHIFT+%
$$$ 59 D
EXCEL. Ctrl+С командасы не істейді?
A. Құжатты сақтайды
B. Құжатты ашады
C. Мәтінді буферден алады
D. Мәтінді буферге көшіреді
E. Ештеңе істемейді
$$$ 60 B
EXCEL. Mirosoft Excel электрондық кестесіндегі функция аргументі бір бірінен не ақылы бөлiнiп тұруы керек:
А. Үтірмен
В. Нүктеліүтірмен
С. Нүктемен
D. Бос орынмен
Е. Аәріпімен
$$$ 61 A
EXCEL. Электрондық кесте термині:
A. мән түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеу
B. мән түрінде берілген мәліметтерді калькуляторда есептеу
C. мән түрінде берілген мәліметтерді ең үлкен ЭЕМ-де өңдеу
D. мән түрінде берілген мәліметтерді ең кіші ЭЕМ-де өңдеу
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 62 C
EXCEL. Кестені өңдеуде қандай іс-әрекеттерді орындауға болады?
A. Функциялар мен формулаларды пайдалану
B. Диаграммаларды тұрғызу
C. А-В
D. Тек қана текст пен сан енгізіп, соларды есептеу
E. тек қана сан енгізу
$$$ 63 A
EXCEL. Кестенің жұмыс аймағы неден тұрады?
A. қатарлар мен бағаналар
B. тек қатарлар мен құралдар тақталарынан
C. тек бағаналар мен Стандартты құралдар тақтасынан
D. Стандартты және Форматтау құралдар тақтасынан
E. Ұяшықтардан
$$$ 64A
EXCEL. Кесте бағаналарының белгіленуі:
A. A-Z,AA-AZ,BA-BZ, ...
B. 1,2,3, ...
C. I,II,III, ...
D. 0-9, ...
E. А – С
$$$ 65 B
EXCEL. Кесте қатарларының белгіленуі:
A. A-Z,AA-AZ,BA-BZ, ...
B. 1,2,3, ...
C. I,II,III, ...
D. 0-9, ...
E. А – С
$$$ 66 E
EXCEL. Ұяшыққа қандай мәліметтер енгізуге болады?
A. функция
B. сандар
C. формула
D. текст
E. A-C
$$$ 67A
EXCEL. Жұмыс кітабы неден тұрады?
A. жұмыс парақтардан
B. жұмыс құжаттардан
C. жұмыс қоржындардан
D. жұмыс дорбалардан
E. жұмыс терезелерінен
$$$ 68 A
EXCEL. Мына жазылу: A1:C10 нені білдіреді?
A. ұяшықтар адрес блогын
B. тор көздер жиынын
C. бір ғана ұяшықты
D. екі ғана ұяшықты
E. бірігуі ұяшықтың
$$$ 69 A
EXCEL. Адрес блогы неден тұрады?
A. қарама – қарсы бұрыштардың координатасы
B. тек бір ғана бұрыш координатасы
C. бір бағанадағы бұрыш координатасы
D. екі қатардағы бұрыш координатасы
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 70D
EXCEL. Ұяшықтар қосындысын есептеу үшін қолданылатын функция:
A. СРЗНАЧ
B. НПЗ
C. ПЗ
D. СУММ
E. В – С
$$$ 71 A
EXCEL. Ұяшықтар жиынның арифметикалық орта мәнін есептеу функция:
A. СРЗНАЧ
B. НПЗ
C. ПЗ
D. СУММ
E.В – С
$$$ 72 D
EXCEL. если, и, или қай функция категориясына жатады?
A. математикалық
B. статистикалық
C. қаржылық
D. логикалық
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 73 C
EXCEL. ППЛАТ, БЗ қай функция категориясына жатады?
A. математикалық
B. статистикалық
C. қаржылық
D. логикалық
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 74A
EXCEL. "EXP, LN" қай функция категориясына жатады?
A. математикалық
B. статистикалық
C. қаржылық
D. логикалық
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 75B
EXCEL. "БЕТАОБР, ДИСП" қай функция категориясына жатады?
A. математикалық
B. статистикалық
C. қаржылық
D. логикалық
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 76A
EXCEL. Ұяшық адрестерін жазылу түрлері:
A. абсолюттік, салыстырмалы және аралас
B. тек қана аралас және салыстырмалы
C. абсолюттік және аралас
D. ешқандай жазылу түрі жоқ
E. абсолюттік және салыстырмалы
$$$ 77 D
EXCEL. Өзгермейтін адреске сәйкес бағана әрпінің алдында ғана жазылатын символ.
A. @
B. %
C.&
D. $
E. ^
$$$ 78 А
EXCEL. х санының оң мәнді квадрат түбірін анықтайды.
A. SQRT(x)
B. SIN(x)
C. MAX(x)
D. SUM
E. y=f(x)
$$$ 79 С
EXCEL. Берілген тізім ішінен ең үлкен мәнді анықтайды.
A. SQRT(x)
B. SIN(x)
C. MAX(x)
D. SUM
E. y=f(x)
$$$ 80 А
EXCEL. Санның ені ұяшық енінен артық екенін көрсететін символ.
A. #
B. %
C.&
D. $
E. ^

@@@ МісrоsoftAccess(Информатика)
$$$ 1C
MS ACCESS. Access бағдарламасы- бұл:
A. Текстік редактор
B. Электрондық кесте
C. Мәліметтер қорын басқару жүйесі
D. Графикалық редактор
E. Операциялық жүйе
$$$ 2 B
MS ACCESS. Access мәліметтер қорында құрылған файлдың кеңейтілуі қандай:
A. Жеміс.txt
B. Жеміс.mdb
C. Жеміс.sys
D. Жеміс.exe
E.Жеміс.xls
$$$ 3 B
MS ACCESS. Access мәліметтер қорындағы кестенің әрбір бағаны – бұл:
A. Мәліметтер қоры
B. Өріс
C. Жазба
D. Аты
E. Түсініктеме
$$$ 4 B
MS ACCESS. Access мәліметтер қорындағы кестенің әрбір жолы – бұл:
A. Мәліметтер қоры
B. Жазба
C. Өріс
D. Аты
E. Түсініктеме
$$$ 5 B
MS ACCESS. MS Access-те белгілі шартты қанағаттандыратын мәліметтерді іздейтін және таңдайтын объектіні көрсетіңіз:
A. Форма
B. Сұраныс
C. Есеп
D. Сұрыптау
E. Кесте
$$$ 6 D
MS ACCESS. MS Access-тегі мәліметтер қорының әрбір өрісінің атауы бар, ол қалай аталады:
A. Мәліметтер қоры
B. Жазба
C. Өріс
D. Аты
E. Түсініктеме
$$$ 7 E
MS ACCESS. Ассеss кестесі мыналардан тұрады:
А. Формалар мен есептерден
В. Өрістер мен бағандардан
С. Тек қана жазбалардан
D. Жолдар мен жазбалардан
Е. Өрістер мен жазбалардан
$$$ 8A
MSACCESS. MS Access-гі кілт дегеніміз:
A. Кестедегі жазбаларды бір мағынада анықтайтын, бір немесе бірнеше өрістер
B. Кестеде жазбалардың нөмірі бар өріс
C. Мәндері формула бойынша есептелетін өріс
D. Басқа кестеден алынған өріс немесе бірнеше өріс
E. Файлды ашуға арналған пароль
$$$ 9 B
MS ACCESS. Қолданушыға мәліметтерді көрнекі және ыңғайлы түрде көрсетіп принтерге шығару әдісі – бұл:
A. Сұраныс
B. Есеп
C. Бет
D. Форма
E. Сұрыптау
$$$ 10 A
Қандай бағдарлама әр түрлі мәліметтер қорын құруға, оларды өңдеуге, шарт бойынша керек мәліметтерді таңдауға арналған:
A. MS Access
B. MS Word
C. MS Excel
D. MS Power Point
E. Paint Brush
$$$ 11 A
MS ACCESS. Мәліметтер қорына жаңа жазба енгізгенде, бір өрістен екінші өріске орын ауыстыру үшін қандай перне қолданады:
A. Tab
B. Enter
C. Delete
D. Insert
E. Esc
$$$12A
MS ACCESS. Ақпаратты сақтайтын негізгі объект – бұл:
А. кесте
B. форма
C. сұраныс
D. есеп
E. макрос
$$$ 13 E
MS ACCESS. Мәліметтердің бір жазба мазмұнын көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік беретін объектіні көрсетіңіз:
A. макрос
B. сұраныс
C. есеп
D. кесте
E. форма
$$$ 14 E
MS ACCESS. Санауыш (счетчик) - бұл өріс мазмұны:
А. Кестедегі баған саны
В. Кілттік өріс
С. Қиылысқан сілтеме
D. Өріс тақырыптар
Е. Кестедегі жазулардың номері
$$$ 15 B
MS ACCESS. Сұраныс - ол:
А. Мәліметтерді сақтау үшін қодданылатын объект
В. Бір немесе бір неше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект
С. Мәліметтерді енгізуге арналған, косышалардын жұмысын басқаратын объект
D.Құжат жасау үшін қолданылатын объект
Е. Бір немесе бірнеше амалдардын жазылу тәсілдері
$$$ 16 B
MS ACCESS. Өрістерді индекстеу не үшін қажет:
А. Алғашқы кілтті орнату үшін
В. Жазуларды тез іздеу үшін
С. Мәліметтердіњ сұрыпталуын орнату үшін
D. Мәліметтердіњ сүзілуін (фильтрация) орнату үшін
Е. Өрістіњ міндеттілігін орнату үшін
$$$ 17 C
MS ACCESS. Есеп (отчет) не үшін қолданылады:
А. Мәліметтерді бір немесе бірнеше кестеден тањдау
В. Объекттің макетін модификациялау
С. Құжатты баспаға шығару үшін
D. Кестелер арасында байланысты орнату
Е. Мәліметтерді ыњғайлы түрде енгізу және қарау
$$$ 18 B
MS ACCESS. Жазбалардың өріс типтері қандай бола алады:
A. Сандық, символдық, графикалық, дыбыстық
B. Логикалық, күн, сандық, ақшалық, OLE
C. Сандық, мәтіндік, гипермәтіндік, логикалық
D. Сандық, символдық, Memo, күн, логикалық, массив
E. Сандық, мәтіндік, логикалық,сөздік
$$$ 19 D
MS ACCESS. МҚБЖ – бұл:
A. Ақпартты сақтауға арналған реттелген құрылым
B. Ағаш типті мәліметтердің реттелген жиыны
C. Сүзуге, сұрыптауға, іздеуге арналған мәліметтер
D. МҚ құруға, жүргізуге және қолданушыға пайдалануға арналған программалық құралдардың комплексі
E. Өрістерден және жазулардан құрылған элементтер жиыны
$$$ 20 E
MS ACCESS. Мәліметтер қоры – бұл:
A. Әлемдегі құбылыстар және объектілер туралы мәліметтер
B. Кестелік ақпаратты өңдеуге арналған программа
C. Мәтіндік ақпаратты өңдеуге арналған программа
D. Автономды ДК-де немесе жергілікті желіде жұмыс істеуге арналған басқару
E. Ақпаратты сақтауға арналған реттелген құрылым
$$$ 21 E
MS ACCESS. Мәліметтер қорын басқару жүйесі қайсысының құрамына кіреді
A. Операциялық жүйе
B. Жүйелік прграммалық қамсыздандырылу
C. Программалау жүйелеріне
D. Әмбебап прграммалық қамсыздандырылу
E. Қолданбалы прграммалық қамсыздандырылу
$$$ 22 E
MS ACCESS. Мысалы, бір мәліметтер қорында ФАМИЛИЯ, ТУҒАН КҮНІ, ТАБЫС өрістері болсын дейік. Егер ТУҒАН КҮНІ1958 AND ТАБЫС3500 шарт бойынша іздеу жасайтын болсақ, қай фамилиялар табылады?:
A. Табысы 3500-ден кіші болмайтын және 1958 жылы туған адамдардан үлкен;
B. Табысы 3500-ден кіші болмайтын немесе 1958 жылы және кейін туған адамдар;
C. Табысы 3500-ден кіші болмайтын және 1958 жылы және кейін туған адамдар;
D. Табысы 3500-ден кіші болмайтын және 1958 жылы туғандар;
E. Табысы 3500-ден кіші болатын және 1958 жылыдан кейін туған адамдар.
$$$ 23 B
MS ACCESS. Мысалы, бір мәліметтер қорында ФАМИЛИЯ, ТУҒАН КҮНІ, ТАБЫС өрістері болсын. Осы мәліметтер қорында жазбаларды ТУҒАН КҮНІ 1958 OR ТАБЫС 3500 шарты бойынша іздегенде келесі жазбалардың қайсысы табылады:
А. Омаров, 1956, 3600
B. Ахметов, 1956, 2400
C. Жүнісов, 1957, 5300
D. Сыздықов, 1952, 4200
E. Сапаров, 1954, 7300
$$$ 24B
MS ACCESS. Access МҚБЖ-да жазбалардың өріс типтері қандай бола алады:
A. Сандық, символдық, графикалық, дыбыстық
B. Логикалық, күн, сандық, ақшалық, OLE
C. Сандық, мәтіндік, гипермәтіндік, логикалық
D. Сандық, символдық, Memo, күн, логикалық, массив
E. Сандық, мәтіндік, логикалық, сөздік
$$$ 25 D
MS ACCESS. Отчеттың, сұраныстың (запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді:
A. Фильтрлеу режимі
B. Шебер режимі
C. НЕLP режимі
D. Конструктор режимі
E. Макрос режимі
$$$ 26 B
MS ACCESS. Кестедегі жазбалар номерін қамтитын өріс:
A. Кілт
B. Санауыш
C. Конструктор
D. Отчет
E. Сұраныс
$$$ 27 C
MS ACCESS. Access- те объект болып есептелмейді:
A. Кесте
B. Түр (форма)
C. Жазу (запись)
D. Есеп (отчет)
E. Сұраныс (запрос)
$$$ 28 C
MSACCESS. Сұраныс не үшін керек:
A. Деректерді енгізу және оны қарап шығу
B. Өте қиын программалық әрекеттерді орындау
C. Мәліметтерді таңдап алу және оны өңдеу
D. Деректерді сақтау
E. Топ командаларын автоматты орындау
$$$ 29 A
MS ACCESS. Мәліметтер қоры кестесінің бірегей (уникальный) қатары – бұл:
A. Кілт (Ключ)
B. Өріс (Поле)
C. Жазба (Запись)
D. Аты (Имя)
E. Комментарий
$$$ 30 D
MSACCESS. Мәліметтер қорының әрбір өрісінің (поле) атауы бар, ол қалай аталады:
A. Мәліметтер қоры (База данных)
B. Жазба (Запись)
C. Өріс (Поле)
D. Аты (Имя)
E. Комментарий
$$$ 31 C
MS ACCESS. Мәліметтерді көрнекті түрде баспаға шығару немесе қарап шығу мүмкіндік беретін объекті көрсетіңіз:
A. Макрос
B. Запрос
C. Отчет
D. Таблица
E. Форма
$$$ 32 A
MS ACCESS. MS Access-тегі, кейбір әрекеттерді (форман ыашу, отчетті басу) орындайтын, бір немесе бірнеше макро команда жиыны болып табылатын объекті көрсетіңіз:
A. Макрос
B. Запрос
C. Отчет
D. Таблица
E. Форма
$$$ 33 B
MS ACCESS. Индекстеу не үшін керек:
А. Бірінші кілтті орнату үшін
В. Жазбаларды жылдам іздеу үшін
С. Берілгендердің сұрыптау амалын орнату үшін
D. Берілгендердің фильтрация амалын орнату үшін
Е. Өрістің міндеттілігін орнату үшін
$$$ 34 D
MSACCESS.Схема данных командасы не орындайды:
А. Мәліметтердің сұлбасын құрады
В. Мәліметтердің сұлбасын көрсетеді
С. Сұраныс пен кесте арасында сұлба орнатады
D. Кесте не сұраныс арасында байланыс орнатады
Е. Мәліметтер мен сұлба арсында байланыс орнатады
$$$ 35 C
MSACCESS. Конструктор режимінде не жасауға болмайды:
А. Жаңа кесте құруға
В. Өрісті өзгертуге
С. Жазбаны өзгертуге
D. Мәліметтерді өзгертуге
Е. Өріс кодын өзгертуге
$$$ 36E
MSACCESS. Мәліметтер қорында өрісті сипаттауға не енбейді:
А. Уникалды аты
В. Тип
С. Ұзындық
D. Формат
Е. Кілт
$$$ 37 C
MSACCESS. Аргуметтерге сәйкес логикалық өрнек келесі мәндерді қабылдайды:
А. Тек оң сандарды
В. Кез келген бүтін сан
С. Ақиқат немесе 1, жалған немесе 0
D. –1, 0, 1
Е. –1, 1
$$$ 38 A
MS ACCESS. Қайсы MS Access жүйесінің объектісі бола алады:
А. Форма
В. Формула
С. Форум
D. Формат
Е. Ұяшық
$$$ 39 B
MS ACCESS. Access-те санағыш дегеніміз...:
A. Кестеде жазбаны бірмәнді анықтауға арналған өріс
B. Кестедегі жазбалар нөмірінен тұратын өріс
C. Сұратудағы жазбалар нөмірінен тұратын өріс
D. Сандық деректерді енгізуге арналған өріс
E. Формадағы жазбалар нөмірінен тұратын өріс
$$$ 40C
MS ACCESS. Форма – ол:.
A. Мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын объект
B. Бір немесе бір неше кестеден мәлімет алуға мүмкіндік беретін объект
C. Мәліметтерді енгізуге арналған, қосымшалардың жұмысын басқаратын объект
D. Құжат жасау үшін қолданылатын объект
E. Бір немесе бірнеше амалдардын жазылу тәсілдері

@@@ Компьютердің архитектурасы (Информатика)
$$$ 1E
Монитор-
A. Магниттік лентада берілгендерді сақтайтын құрылғы.
B. Ақпаратты басып шығару құрылғысы.
C. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы
D. Дербес компьютерді перне арқылы басу құрылғысы
E. Ақпаратты экранға шығару құрылғысы
$$$ 2В
ЭЕМ-нің бірінші буыны:
A.1936-1956.
B. 1949-1958.
C. 1964-1970.
D. 1960-1964.
E. 1970-1980.
$$$ 3В
ЭЕМ-нің екінші буыны:
A.1946-1960.
B. 1955-1963.
C. 1960-1964.
D. 1956-1966.
E. 1964-1970.
$$$ 4В
ЭЕМ-нің үшінші буыны:
A.1946-1960.
B. 1964-1970.
C. 1960-1964.
D. 1970-1980.
E. 1980-1991
$$$ 5D
ЭЕМ-нің төртінші буыны:
A.1946-1960
B. 1964-1970.
C. 1960-1964.
D. 1970-осы күнге дейін
E. 1980- осы күнге дейін.
$$$ 6D
Бірінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:
A. транзисторға.
B. микросхемаларға.
C. микропроцессорларға.
D. электронды лампаларға.
E. интегралды схемаларға.
$$$ 7A
Екінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:
A. транзисторға.
B. микросхемаларға.
C. микропроцессорларға.
D. электроннды лампаларға.
E. интегралды схемаларға.
$$$ 8Е
Үшінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:
A. транзисторға.
B. микросхемаларға.
C. микропроцессорларға.
D. электроннды лампаларға.
E. интегралды схемаларға.
$$$ 9С
Төртінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:
A. транзисторға.
B. микросхемаларға.
C. үлкен интегралды схемаларға.
D. электроннды лампаларға.
E. интегралды схемаларға.
$$$ 10A
Ең алғашқы ЭЕМ қалай аталды:
A. ENIAC.
B. APPLE.
C. БЭСМ-6.
D. ЭЛЬБРУС.
E. МИНСК-1.
$$$ 11D
Ең алғашқы есептеуіш машина:
A. Лейбництің Зубчатое колесо машинасы.
B. Паскаль арифмометрі.
C. Шикардтың механикалық машинасы.
D. Бэйббидждің Аналитикалық машинасы.
E. Тьюринг машинасы.
$$$ 12A
Ең бірінші программист әйел:
A. Ада Лавлейс.
B. Блез Паскаль.
C. Г.Лейбниц.
D. Алан Тьюринг.
E. Никлоус Вирт.
$$$ 13А
ЭЕМ аррхитектурсы кімнің принциптеріне негізделген:
A. Джон фон Нейман.
B. Блез Паскаль.
C. Г.Лейбниц.
D. Никлaус Вирт.
E. Алан Тьюринг
$$$ 14Е
ЭЕМ жылдамдығы:
A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.
B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.
C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.
D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.
E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.
$$$ 15А
ЭЕМ-нің сенімділігі:
A. Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.
B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.
C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.
D. 1 секунда орындалатын амалдар саны.
E. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.
$$$ 16В
ЭЕМ-нің құны:
A.Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.
B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.
C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.
D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.
E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.
$$$ 17С
ЭЕМ-нің жады сыйымдылығы:
A. Берілген уақыт аралығында ЭЕМ-нің өз функцияларын қатесіз орындау қасиеті.
B. Прогаммалық және аппараттық жабдықтарды алуға жұмсалатын жалпы шығын.
C. Ақпаратты сақтауға қолданылатын жадының ұяшықтарының жалпы саны.
D. ЭЕМ-ді құру кезеңіндегі жұмсалатын аппарттық шығын көлемі.
E. 1 секунда орындалатын амалдар саны.
$$$ 18B
Есептеуіш техника – ол:
A.Өзара байланысатын құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.
B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдеу құрылғылары.
C. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтын электронды прибор.
D. Басқарушы жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен әр элементке лек-легімен берілуі.
E. Калькулятор.
$$$ 19A
Есептiуіш жүйе – ол:.
A.Өзара байланысатын құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.
B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғылар
C. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасмалдайтын электронды прибор.
D. Басқарушы жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен әр элементке лек-легімен берілуі.
E. Электронды күнтізбе
$$$ 20C
Компьютер – ол:
A.Өзара байланысатың құрылғылар мен бағдарламалар нақты жиыны.
B. Автоматты түрде мәліметтерді өңдейтін құрылғылар.
C. Автоматты түрде мәліметтерді құратын, сақтайтын, өндейтін және тасымалдайтын электронды құрылғы.
D. Басқарушы ішкі жүйенің бастапқы жоғарғы элементінен сол ішкі жүйнің әр элементіне лек-легімен берілуі.
E. Калькулятор
$$$ 21B
Принтер – ол:
A. Магниттіклентадаберілгендердісақтайтынқұрылғы.
B. Ақпаратты қағазға басып шығару құрылғысы.
C. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы.
D. Ақпаратты компьютер экранына шығару құрылғысы.
E. Дербес компьютерді перне арқылы басқару құрылғысы.
$$$ 22D
Ақпаратты өндеудегі негізгі операцияларды орындауышы ЭЕМ құрылғысы:
A. Жад
B. Принтер.
C. Пернетақта.
D. Процессор
E. Тышқан.
$$$ 23D
Компьютердің негізгі бөліктері:
A. Монитор, пернетақта, тышқан.
B. Жүйелі блок, пернетақта, тышқан.
C. Принтер, монитор, пернетақта.
D. Жүйелі блок, монитор, пернетақта, тышқан.
E. Жүйелі блок, монитор, принтер.
$$$ 24B
Процессордың жұмысын сипаттайтын шама:
A. Байт.
B. Тактілік жиілік.
C. Көлем.
D. Ұзындық.
E. Масса.
$$$ 25A
Дербес компьютердің базалық конфигурациясы:
A. Жүйелі блок, монитор, пернетақта.
B. Монитор, пернетақта, тышқан
C. Жүйелік блок, монитор.
D. Монитор, пернетақта, тышқан, принтер.
E. Модем, монитор, пернетақта, тышқан.
$$$ 26B
Компьютердің ішкі құрылғыларының жұмысын және аналық тақшаның (материнская плата) негізгі функцияналдық мүмкіндіктерін басқаратын микросхема жиынтығы:
A. Қатты диск.
B. Процессор.
C. Шиналар.
D. Жедел жады.
E. Тұрақты жады.
$$$ 27С
Компьютерде мәліметтерді тұрақты сақтайтын микросхема жиынтығы:
A. Қатты диск.
B. Процессор
C. Тұрақты жады.
D. Жедел жады.
E. Сыртқы жады.
$$$ 28C
Математикалық және логикалық операцияларды орындайтын негізгі микросхема:
A. Сыртқы жады.
B. Чипсет.
C. Процессор.
D. Шиналар.
E. Слоттар.
$$$ 29C
Қосымша құрылғыларды қосатын ажыратпалар:
A. Шиналар
B. Чипсет
C. Слоттар
D. Процессор.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 30B
Пернетақта:
A. Басу құрылғысы
B. Енгізу құрылғысы.
C. Есептеу желісі құрылғысы.
D. Манипулятор.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 31D
Стандартты иілгіш дискілердін көлемі:
A. 5,25 дюм (1,4 МгБ).
B. 5,25 дюм (1,2 МгБ).
C. 3,25 дюм (1,4 МгБ).
D. 3,5 дюм (1,4 Мгб).
E. 3,5 дюм (120 КБ).
$$$ 32B
Қатты диск:
A.Манипулятор типті басқару құрылғысы.
B. Мәліметтерді ұзақ мерзімге сақтайтын негізгі құрылғы.
C. Мәліметтерді уақытша сақтайтын негізгі құрылғы.
D. Компьютерлер арасында ақпарат алмасуға арналған құрылғы.
E. Дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 33E
Жүйелік блоктағы негізгі тақша қалайша аталады?
A. Қатты диск
B. Лазерлі диск
C. Иілгіш диск
D. Флешка
E. Жүйелік тақша
$$$ 34B
Мониторлар қалайша бөлінуі мүмкін?
A.Мәтіндік, графикалық
B. Cұйық кристаллды, электронды сәулелі трубкалы
C. Екілік, сегіздік
D. Қарапайым, күрделі
E. Қызыл және жасыл
$$$ 35A
Тышқан құрылғысы қалайша бөлінуі мүмкін?
A. Болат шарикті, оптикалық
B. Cұйық криссталды, электронды сәулелі трубкалы
C. Екілік, сегіздік
D. Қарапайым, күрделі
E. Мәтіндік, графикалық
$$$ 36B
Шиналар нешеге бөлінеді?
A. Екіге
B. Үшке
C. Төртке
D. Беске
E. Бөлінбейді
$$$ 37C
Монитор экранының өлшемі немен өлшенеді?
A. Пика
B. Миллиметр
C. Дюйм
D. Сантиметр
E. Метр
$$$ 38B
Адам денсаулығына зиян келтіретін құрылғы:
A. Процессор
B. Монитор
C. Джойстик
D. Тышқан
E. Клавиатура
$$$ 39C
Қосымша құрылғыға жататын құрылғы
A. Процессор
B. Монитор
C. Джойстик
D. Тышқан
E. Клавиатура
$$$ 40Е
Дыбыстарды өңдеумен байланысты операцияларды орындайтын құрылғы...
A. Желілік карта
B. Аналық карта
C. Процессор
D. Шиналар
E. Дыбыстық карта
$$$ 41D
Берілгендерді уақытша компьютердің жұмыс жасап тұрған уақытында ғана сақтайтын микросхемалар жиыны
A.Қатты диск
B. Процессор
C. Шиналар
D. Жедел жады
E. Сыртқы жады
$$$ 42E
Лазерлік принтердің сия бүріккіш принтерден артықшылығы:
A.Жылдамдығы жоғары және басып шығару сапасы нашар
B. Жылдамдығы төмен және басып шығаруы сапалы
C. Жылдамдығы төмен және басып шығару сапасы нашар
D. Еш айырмашылығы жоқ
E. Жылдамдығы жоғары және басып шығаруы сапалы
$$$ 43A
Кез-келген дербес жұмыс істеп тұрған компьютерлердің арасындағы ақпарат алмасуды жүзеге асыратын техникалық құрылғы
A. Желілік адаптер
B. Дисковод
C. Принтер
D. Тышқан
E. Перне
$$$ 44C
Жүйелік блок мыналардан тұрады
A. Микропроцессор, монитор, диск
B. Принтер, монитор, диск
C. Микропроцессор, оперативті есте сақтаушы құрылғы, тұрақты есте сақтаушы құрылғы
D. Қоректену блогы мен мәлімет енгізу порттары
E. Тұрақты есте сақтаушы құрылғы, есте сақтаушы құрылғыларынан
$$$ 45C
Қай кұрылғы негізгіге жатпайды:
A. Процессор.
B. Тұрақты жады.
C. Ксерокс.
D. Сыртқы жады (дискілік).
E. Монитор
$$$ 46B
Пернетақтаның оң жағындағы цифрларды қолдануға немесе қолданбауға мүмкіндік беретін перне ... :
A. Рrіnt Sсrееn
B. Num Loсk
C. Сарs Loсk
D. Alt
E. Васk Sрасе
$$$ 47C
Плоттер не үшін қолданылады:
A. Ақпаратты сканерлеу үшін.
B. Графикалық ақпаратты оқу үшін.
C. Графикалық ақпаратты шығару үшін.
D. Ақпаратты енгізу үшін.
E. Мәтінді тану үшін.
$$$ 48D
Модем —бұл:
A. Почталық программа;
B. Желілік протокол;
C. Интернет сервері;
D. Техникалық құрылғы;
E. Іздеу жүйесі.
$$$ 49В
Цифрлық сигналды аналогтыққа және керісінше өзгертетін, компьютерлер арасында деректерді телефон арқылы беруге қолданылатын құрылғы ... деп
аталады:
A. Слот
B. Модем
C. Сервер
D. Контреллер
E. Сервис
$$$ 50E
MNP модем дегеніміз не?
A. Ақпаратты жөндейтін және аппаратты қысу модемі
B. Ақпаратты кодтайтын модем
C. Ақпаратты қорғайтын модем
D. Жылдамдықтары бойынша ізгертілген модемдер
E. Ақпаратты сақтайды

@@@ ИНТЕРНЕТ
$$$ 1D
Жергілікті желі құрамына не кірмейді?:
A. Компьютерлер
B. Перифериялық құрылғылар
C. Коммутациялық құрылғылар
D. Факстар
E. Барлық аталған компоненттер жергілікті желі құрамына кіреді
$$$ 2 А
НТМL – бұл:
А. WWW- құжаттарды қарау программасы.
В. Қолданбалы программа.
С. Гипертексттердің белгішелері.
D. Кез келген форматтағы мәтін және графикалық суреттері.
Е. Кез келген мультимедиа-файлдары.
$$$ 3E
Компьютерлерге мәліметтермен ауысуға мүмкіндік беретін аппараттық және программалық комплекс – бұл:
A. Магистраль.
B. Интерфейс.
C. Мәліметтер шиналары.
D. Адаптер.
E. Компьютерлік желі.
$$$ 4C
Интернет желісіне қосылған компьютердің:
A. Домендік аты бар.
B. WEB-беті бар.
C. адресі бар.
D. URL-адресі бар.
E. Үй WEB-беті бар.
$$$ 5D
HTML – бұл төмендегілердің қайсысына тиесілі:
A. Программалау жүйесі.
B. Графикалық редактор.
C. Мәліметтер қорымен басқару жүйесі.
D. WEB-беттерді жасау тілі.
E. Экспертті жүйе.
$$$ 6E
Ауқымды компьютерлік желі — бұл:
А. Гипербайланысы бар ақпараттық жүйе.
B. Ақпаратты жіберу каналдарымен байланысқан және бір мекеменің ішінде орналасқан компьютерлер жиыны.
C. Хост-компьютерлердің және файл-серверлердің жиыны.
D. Анықталған тақырып бойынша ақпаратпен алмасу жүйесі.
E. Байланыс каналдары көмегімен бір жүйеге қосылған және үлкен ара қашықтықтарда орналасқан компьютерлер мен жергілікті желілер жиыны.
$$$ 7 E
Телеконференция — бұл:
А. Ауқымды желіде хаттармен алмасу.
B. Гипербайланысы бар ақпараттық жүйе
C. Кез келген формат файлдарды қабылдау және жіберу қызметі.
D. WEB-беттерді құру, қабылдау және жіберу процесі.
E. Компьютерлік желінің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі.
$$$ 8D
Интернеттегі FTP қызметі қандай:
A. WEB-беттерді құру, қабылдау және жіберу.
B. Электронды поштаның жұмысын қамтамасыз ету.
C. Телеконференция жұмысын қамтамасыз ету.
D. Кез келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.
E. Техникалық жүйемен қашықтықтан басқару.
$$$ 9A
Транспортты протокол (TCP) нені қамтамасыз етеді:
А. Жіберу процессі барысында файлдарды IP-пакеттерге бөлу және қабылдау процессі барысында файлдарды жинау.
B. Бір байланыс сеансын қабылдау, жіберу және беру.
C. Өңделген ақпаратқа қатынау.
D. Ақпаратты жіберуші – компьютерден алушы - компьютеріне апару.
E. IP-пакеттерге бөлу және қабылдау барысы.
$$$ 10E
Барлық жұмыс станциялары тізбекпен бірінен соң бірі байланысқан жергілікті желінің конфигурациясы (топологиясы) қалай аталады:
А. Желілік.
B. Радиалды.
C. Шиналық.
D. Ағаш түріндегі.
E. Сақиналық.
$$$ 11A
URL деген не:
А. Қордың әмбебап көрсеткіші.
В. Интернеттесимволдарды кодтау.
С. Гипертексттердің белгішелер тілі.
D. Жоғарғы деңгейлі домен.
Е. Домен аттарының жүйесі.
$$$ 12E
Жергілікті желінің ерекшеліктері:
A. Жіберудің төмен жылдамдығы, бөгеттердің ықтималдығы.
B. Жіберудің орташа жылдамдығы, бөгеттердің ықтималдығы.
C. Жіберудің төмен жылдамдығы, үлкен бөгеттер.
D. Дұрысы жауабы жоқ.
E. Жіберудің жоғарғы жылдамдығы, жоғары сенімділік.
$$$ 13C
Компьютерлік желіге қай кабелді қолданған жақсы?
A. Витая параны.
B. Коаксиалды.
C. Оптоволоконды.
D. Ethernet-ті.
E. Internet-ті.
$$$ 14A
Қолжазба (Рукописная подпись) нені қамтамасыз етеді:
А. Құжаттың идентификациясын.
В. Құжаттың аутентификациясын.
С. Құжаттағы мәліметтердің ақиқаттылығын.
D. Қойылған қолды, анықталған физикалық қасиеттермен.
Е. Кодталған сөз.
$$$ 15А
Құжаттың аутентификациясын қамсыздандыру – бұл оның:
А. Нақты адамға қатынасын көрсетеді.
В. Шарт бойынша оны уақытында жіберуін көрсетеді.
С. Оның бүтіндігін және өзгермейтіндігін көрсетеді.
D. Мәліметтердің қолдану сфералары және ЭЦП шектеулері.
Е. Ашық және жабық кілт туралы мәліметтерді көрсетеді.
$$$ 16D
Глобалды желілерде ақпаратты айырбастаудың екі режимі бар – олар:
A. Қолданушы және желілік.
B. Ақпараттандырылған және жасырын.
C. Диалогтық және қолданушы.
D. Диалогтық және пакеттік.
E. Көпқолданушылық.
$$$ 17D
Телеконференциялардың әлемдік жүйесі:
A. Eunet.
B. Apranet.
C. Relcom.
D. Usenet.
E. Fidonet.
$$$ 18 C
Глобалды жүйенің транспорттік негізі – бұл:
A. Витая пара.
B. Коаксиалды кабель.
C. Телефондық линиялар және спутниктік каналдар.
D. Телеграф.
E. Радио.
$$$ 19D
Компьютерлерді модем арқылы байланыстыру үшін ... қолданылады:
A. Тек телефондық линиялар.
B. Тек спутниктік каналдар.
C. Тек радиотолқындар.
D. Телефондық линиялар, оптоволокно, спутниктік каналдар және радиотолқындар.
E. Витая пара.
$$$ 20 B
Желіні ұйымдастырудың ең негізі не болып табылады:
A. Компьютерлердің көп болуы.
B. Протоколдар жүйесі.
C. Бірнеше желілік ОЖ.
D. Жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін модемдер.
E. Мәліметтерді тапсыру жылдамдығы .
$$$ 21 A
Желілік деңгейдегі протоколдар нені қамтамасыз етеді?
A. Мәліметтермен ауысатын жүйелік режимін қамтамасыз ету.
B. Жүйелік қорларға қатынау.
C. Әр – түрлі желілерді байланыстыру.
D. Желідегі жұмысты тестілейді.
E. Мәліметтерді тапсыруға жауап береді.
$$$ 22 A
Internet-тің протоколдық негізі:
A. IP-адрестер жүйесі.
B. Желілік компьютерді тестілейтін протоколдар.
C. Адрестердің тізбегі.
D. Адрестік кітап.
E. Кабель оптоволокно.
$$$ 23 A
WWW – бұл:
A. Гипертекст негізінде жасалған мультимедианың ақпараттық жүйесі.
B. Электронды кітап.
C. Internet – те ақпаратты орналастыратын протокол.
D. Файлдармен алмасу ақпараттық орта.
E. Ақпараттық қойма.
$$$ 24 B
Мәліметтерді желі арқылы жіберу үшін Ethernet желісі қандай схеманы қолданады:
A. Таңбалық қатынаумен.
B. Бәсекелік схеманы.
C. Логикалық схеманы.
D. Лексикалық қатынаумен.
E. Логикалық қатынаумен.
$$$ 25 B
Жергілікті желімен мәліметтерді жіберу қай компонент арқылы асырылады:
A. Компьютер - қайнар көз, хабарлағыш, кабелді желі, қабылдағыш.
B. Компьютер - қайнар көз, кабелді желі, компьютер-адресат.
C. Файл-сервер, кабелді желі, компьютер-адресат.
D. Компьютер - қайнар көз, протокол блогы, хабарлағыш, кабелді желі, қабылдағыш, компьютер-адресат.
E. Сервер, кабелді желі, клиент.
$$$ 26В
Протокол - ол:
A. Мәліметтер пакеті.
B. Желіде мәліметтерді өткізуді ұйымдастыру ережесі.
C. Желіде мәліметтерді сақтау ережесі.
D. Желіде мәліметтерді құрылымдау.
E. Іс қағазы.
$$$ 27D
Internet адрестер жүйесінде Қазақстан Республикасын көрсететін доменнің аты:
А. kzt
В. kk
С. kkt
D. kz
Е. ktn
$$$ 28A
Интернетке қосылу үшін және электронды почтамен жұмыс істеуге қандай құрылғы керек?
А. Модем
В. Монитор
С. Тышқан
D. Сканер
Е. Плоттер
$$$ 29E
Windows-тің желілік архитектурасын қандай блоктар құрады?
А. Протокол, контроллер, клиент, сервер;
В. Клиент және файлдық сервер;
С. Сервер, адаптер, клиент, қызметтер;
D. Адаптер, протокол, клиент, сервер;
Е. Адаптер, контроллер, клиент, протокол.
$$$ 30B
TCP деген не?
A. ол ақпаратты анықтайтын желілік деңгейдегі протокол
B. ол ақпаратты тапсырумен басқаратын транспорттық деңгейдегі протокол
C. ол қолданбалы протокол
D. ол файлдарды жіберу қызметін орындайтын протокол
E. берілгендердің адрестеу тәсілі
$$$ 31A
WEB сайтты құруға қолданылатын, программалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қайсысы?
A. НТML
B. НТТР
C. Pascal
D. Java
E. Basic
$$$ 32D
Internet-те барлық компьютерлерге қандай протокол ортақ болады?
А. WWW
В. FTP
С. HTML
D. TCPIP
Е. HGF
$$$ 33 A
Internet Explorer – бұл:
А. Internet-ке кіретін браузер
В. Жүктейтін файл
С. Бір бірімен байланыстық құжаттар жүйесінің программасы
D. Электронды поштаны жүктейтін таңбаша
Е. Файлармен және папкалармен басқару программасы
$$$ 34 В
Web-беттерін көру үшін қандай программа керек:
А. проводник
В. браузер
С. тег
D. серфинг
Е. чат
$$$ 35 C
Интернетке қосылған компьютерлермен нақты уақыт режимінде тура байланыспен қатынас құратын программа:
A. UseNet
B. TelNet
C. Chat
D. e-mail
E. Graphics
$$$ 36D
Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілген. User_name@mtu-net Пошта сақталатын компьютердің аты қандай?
A. ru
B. User_name@mtu-net
C. User_name
D. mtu-net
E. @User_name
$$$ 37A
Электронды пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді
A. мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды
B. тек мәліметтерді
C. тек файлдарды
D. бейне кескіндерді
E. пішіндегі файлдарды
$$$ 38E
Топология жағынан, ақпараттық-есептеу желілердің қандай құрылымы бола алмайды:
A. Жұлдыз тәрізді
B. Тұйықталған
C. Тізбектелген
D. Иерархиялық
E. Реалиационды
$$$ 39A
Ақпараттық-есептеу желісінің жұлдыз тәріздес топологиясының сипаттамасы:
A. Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі
B. Оның барлық узелдарында таратылған, узелдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан
C. Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узелдерін байланыстыру дамыту
D. Желінің барлық узелдерін бір тізбекте жалғастыру
E. Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі
$$$ 40 B
Ақпараттық-есептеу желісінің тұйықталған сақина топологиясының сипаттамасы:
A. Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі
B. Оның барлық узлдарында таратылған, узлдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан
C. Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узлдерін байланыстыру дамыту
D. Желінің барлық узлдерін бір тізбекте жалғастыруі
E. Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі
$$$ 50C
Ақпараттық-есептеу желісінің бұтақ тәріздес топологиясының сипаттамасы:
A. Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі
B. Оның барлық узелдарында таратылған, узелдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан
C. Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узелдерін байланыстыру дамыту
D. Желінің барлық узелдерін бір тізбекте жалғастыру
E. Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуі
$$$ 51D
Ақпараттық-есептеу желісінің магистралды топологиясының сипаттамасы:
A. Ортанғымен байланысқан, көп узелдер бар, ақпараттар және хабарлар ағымдарын басқаруды қамтамасыз етуі.
B. Оның барлық узлдарында таратылған, узелдер жиынтығы, басқарумен тұйықталған жүйеде байланысқан.
C. Ирархиялық ұйымдастырылған жұлдыз тәріздес желі узелдерін байланыстыру дамыту.
D. Желінің барлық узелдерін бір тізбекте жалғастыруы.
E. Желіні жасау үшін кабельдердің керек болуы.
$$$ 52 A
Ethernet желісі мәліметтерді желі бойынша жіберу үшін қандай әдісті қолданады:
A. Бәсекелестік әдіс.
B. Маркерді қолдануымен.
C. Логикалық әдіс.
D. Лексическалық жетуімен.
E. Логическалық жетуімен.
$$$ 53D
Интернеттегі FTP қызметі не үшін арналған:
A. WEB-беттерді жасау, қабылдау және жіберу.
B. Электронды поштаның жұмысын қамтамасыз ету.
C. Телеконференциялар жұмысын қамтамасыз ету.
D. Кез келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу.
E. Техникалық жүйелерді алыстан басқару (удаленное управление).
$$$ 54Е
Локалдық желі қандай компьютерлерді байланыстырады:
A. Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.
B. Қала, район, область бойынша.
C. Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.
D. Бір елдегі.
E. Бір жерде, бір бөлмеде, бір офиста орналасқан.
$$$ 55B
Региональды желі байланысты қамтиды:
A. Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.
B. Қала, район, область бойынша.
C. Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.
D. Бір елдегі.
E. Бір-бірінді көретін жерде орналасқан.
$$$ 56C
Глобальды желі байланысты қамтиды:
A. Бірнеше километрден аспайтын жерде орналасқан.
B. Қала, район, область бойынша.
C. Барлық әлемдегі, бірнеше континенттегі.
D. Бір елдегі.
E. Бір-бірінді көретін жерде орналасқан.
$$$ 57A
Компьютерлердің байланыс түрлерінің қайсысының мәліметтерді алмастыру жылдамдығы ең үлкен:
A. Оптоволокондық кабель арқылы байланыс.
B. Жіңішке коаксиалді кабель арқылы байланыс.
C. Жуан коаксиалді кабель арқылы байланыс.
D. Иірілген жұппен (Витой парой) байланыс.
E. Телефон желілер арқылы модемдік байланыс.
$$$58B
URL дегеніміз не:
A. Интернетте символдардың кодталуы.
B. Қордың әмбебаб (универсальный) көрсеткіші.
C. Гипермәтіндік белгілеу тілі.
D. Жоғары деңгейдегі домен.
E. Аттардың домендік жүйесі.
$$$ 59C
Бүкіләлемдік телеконференциялар жүйесі:
A. Eunet.
B. Apranet.
C. Usenet.
D. Relcom.
E. Fidonet.
$$$ 60A
Internet – бұл:
A. Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.
B. Қолданушы интерфейсі.
C. Белгі.
D. Гиперссылка.
E. Локалді компьютерлік желі.
$$$ 61А
Word Wide Web (WWW немесе Web) – бұл:
A. Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.
B. Қолданушы интерфейсі.
C. Белгі.
D. Гиперссылка.
E. Локалді компьютерлік желі.
$$$ 62D
Web-беттеріне сілтейтін текстік немесе графиктік объект - бұл:
A. Бүкіл әлемдік компьютерлік желі.
B. Қолданушы интерфейсі.
C. Белгі.
D. Гиперссылка.
E. Локалді компьютерлік желі.
$$$ 63C
Протокол дегеніміз бұл:
А. Электронды хатты толтыру жиыны.
В. Электронды жәшікті ашу жиыны.
С. Желімен қарым-қатынас жасау үшін компьютермен қолданатын ережелер жиыны.
D. Электрондық пошта абонентін іздейтін бағдарлама.
Е. ASCII форматтағы файлдар.
$$$ 64C
Internet жүйесіндегі және онымен қатар колданылатын Кому және Куда тараулары қай таңбамен бөлінген
А. &
В. $
С. @
D. *
Е. #
$$$ 65 A
Сайт құруға программалау тіліне ұқсайтын гипертекстік тіл қолданылады, ол-:
A. НТML
B. НТТР
C. Pascal
D. Java
E. Basic.
$$$ 66D
Internet – тің аудармасы қандай?
А. желілердің бірігуі
В. желілердің айыруы
С. қалалық желі
D. аралық желі
Е. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 67B
Web-беттерді қарау үшін қандай программа керек:
А. проводник
В. браузер
С. тег
D. серфинг
Е. чат
$$$ 68 C
Internet-те қолданылатын домендердің аттарын көрсет:
А. ехе, рас, bys, isx
В. мрi, mys, int, isx
С. еdu, com, kz, us
D. Ascil, arj,ru
Е. fat, isx, cpi
$$$ 69A
Интернетке қосылған компьютерде міндетті түрде ... болуы керек:
A. IP-адрес
B. Web-сервер
C. өз Web-беті
D. адрес
E. е-mail
$$$ 70A
Электронды поштаның абоненттік станциясы тұрады:
A. Желілік компьютер, модем,байланыс каналы
B. Бірнеше желілік компьютерден
C. Компьютерден және пошталық серверден
D. Хост-машинадан
E. Пошталық серверден
$$$ 71 D
Модем деген не:.
A. Магниттік лента жинақтауышы
B. Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы
C. Қатты Компьютерді басқаруға арналған манипулятор құрылғысы жинақтауышқа шығару құрылғысы
D. Компьютерлер арасында байланыс каналдары арқылы информация алмасу құрылғысы
E. Жергілікті желі

@@@АРХИВТЕУ. КОМПЬЮТЕРЛІК ВИРУСТАР
$$$ 1 C
Қай архивтеу программасы соңғы кезде тиімді деп есептеледі?
A. ARJ
B. ZIP
C. RAR
D.TXT
E. DOC
$$$ 2 C
Файлды архивтен қалай шығаруға болады?
A. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Удалить командасы арқылы
B. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып, Добавить в архив
C. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып, Извлечь из архива
D. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып, Переименовать командасы арқылы
E. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның сол жағын басып, Извлечь из архива
$$$ 3 E
Файлдың қысылғаннан кейінгі көлемін қалай көруге болады.
A. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Открыть командасы арқылы
B. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Закрыть командасы арқылы
C. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Удалить командасы арқылы
D. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Переименовать командасы арқылы
E. архивтелген объектіні белгілеп, тышқанның оң жағын басып Свойства командасы арқылы
$$$ 4A
Архивтелген файлдың атауын қалай берілуі мүмкін?
A. архивтелетін объектінің атауымен бірдей
B. программа атауымен бірдей
C. басқа атау беруге болмайды
D. бір мезгілде екі атау беруге болады
E. атау берілмейді
$$$ 5C
Zip – архивке информацияны қалай салады?
A. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның оң жақ пернесін басып Добавить в архив командасын орындау
B. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның оң жақ пернесін басып Извлечь из архива командасын орындау
C. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның оң жақ пернесін басып WinZip -Добавить в архив командасын орындау
D. Rar архив жоқ
E. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның сол жағын 2 рет басып Удалить из архива командасын орындау
$$$ 6A
RAR архивке информацияны қалай салуға болады?
A. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның оң жақ пернесін басып winRar - Добавить в архив командасын орындау
B. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның оң жақ пернесін басып Извлечь из архива командасын орындау
C. архивтелетін объектіні белгілеп тышқанның сол жағын 2 рет басып Добавить в архив командасын орындау
D. Rar архив жоқ
E. Архивке салынбайды
$$$ 7D
Файлдық жүйені өзгертетін вирустар.
A. файлдық
B. каталогтық
C. BOOT- вирустар
D. DIR - вирустар
E. DOC – вирустар
$$$ 8 C
Операциялық жүйені жүктеуші мен қатты дискінің ең басты мәлімет жүктеу жазбасына жұғатын вирустар түрі
A. файлдық
B. каталогтық
C. Boot- вирустар
D. Dir - вирустар
E. Doc – вирустар
$$$ 9 B
Кеңейтілуі com, exe болатын файлдарға жұғатын вирустар қалай аталады?
A. каталогтық
B. файлдық
C. ортақ
D. жалғыз
E. жұққыш
$$$ 10 C
AVP программасы қандай обьектілерді тексеру мүмкіндігін береді?
A. қатты дискіні
B. иілгіш дискіні
C. жергілікті, желілік, иілгіш дискілерді
D. компакт дискі мен қатты дискіні
E. иілгіш дискі мен қатты дискіні
$$$ 11A
AVP антивирус программасы қалай іске қосылады?
A. Бас менюдегі Программалар --Antiviral Toolkit Pro -- Antiviral Toolkit Pro командаларын орындау арқылы
B. Бас менюдегі Программалар--Стандартты --Қызмет программалары --Дискіні тексеру
C. Операциялық жүйемен бірге автоматты түрде қосылады
D. А, В жауаптары
E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 12 D
Компьютердің оперативтік жадында тұрақты орналасады да, вирустың зиянды әрекетіне әкелетін операцияны ұстайтын программа
A. детектор
B. доктор
C. ревизор
D. сүзгі
E. вакцина
$$$ 13E
Компьютердегі программалар жұмысына әсер етпей вирус әсерінен сақтайтын программа.
A. детектор
B. доктор
C. ревизор
D. сүзгі
E. вакцина
$$$ 14C
Алдымен программалар мен дискіні жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есіне сақтап, содан соң кейінгісі мен салыстыра отырып сәйкессіздікті анықтайтын программа
A. детектор
B. доктор
C. ревизор
D. сүзгі
E. вакцина
$$$ 15B
Вирус жұққан программалар мен дискілерді алып тастап, емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіретін программа.
A. детектор
B. доктор
C. ревизор
D. сүзгі
E. вакцина
$$$ 16A
Бұрыннан белгілі вирус түрлерін ғана қорғап жаңа вирусқа дәрменсіз программа
A. детектор
B. доктор
C. ревизор
D. сүзгі
E. вакцина
$$$ 17С
Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады:
A. Қолданбалы программалар.
B. Жүйелік программалар.
C. Сервистік программалар
D. Программалау жүйелері.
E. Кестелік процессор.
$$$ 18A
Төмендегінің қайсысы антивирустық программа:
A. АІDSТЕSТ.
B. SТАТІSТІСА.
C. СОRЕL DRAW.
D. РАІNТ.
E. МАТНСАD.
$$$ 19 B
Файлдарды зақымдайтын вирустарды қалай атайды:
A. типтік.
B. файлдық.
C. жалпы.
D. ортақ.
E. қарапайым.
$$$ 20 C
AVP программасы қандай обьектілерді тексеру мүмкіндігін береді:
A. Қатты дискіні.
B. Иілгіш дискіні.
C. Жергілікті, желілік, дискілерді.
D. Компакт дискі мен қатты дискіні.
E. Иілгіш дискі мен қатты дискіні.
$$$ 21 A
AVP антивирус программасы қалай іске қосудың дұрыс жолын таңдаңыз:
A. Программалар --Antiviral Toolkit Pro -- Antiviral Toolkit Pro командасы.
B. Программалар--Стандартты --Қызмет программалары --Дискіні тексеру.
C. Операциялық жүйемен бірге автоматты түрде қосылады.
D. Программалар --Сілтеуіш--Antiviral Toolkit Pro.
E. С: Antiviral Toolkit Pro.
$$$ 22E
Кең тараған антивирустық программаларының авторы
A. Данилов
B. Лозинский
C. Марков
D. Черч
E. Касперский
$$$ 23C
Жұмыс логикасына және мақсатына қарай вирустарды шартты түрде нешеге жіктеуге болады.
A. 10
B. 5
C. 4
D. 11
E. 8
$$$ 24 C
Вирустар қандай топқа бөлінеді
A. файлдық-файлдық емес
B. шартты-шартсыз
C. резиденттік-резиденттік емес
D. рекурсивті-рекурсивті емес
E. конфигурациялық-конфигурациялық емес
$$$ 25С
Онша қатты зиян тигізбейтін вирустар қалай аталады.
A. құрттар
B. мағынасыз
C. гуманды
D. насихатшы
E. жұқпалы
$$$ 26B
Компьютерлік вирустар орналасып алған орындарына қарай қандай топтарға бөлінеді:
A. Резиденттік-резиденттік емес.
B. Желілік, файлдық, жүктелетін.
C. Зиянсыз, қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті.
D. Студентті, компаньон, құрттар.
E. Стелс, макро, полиморфик.
$$$ 27A
Компьютерлік вирус – ол:.
A. Компьтерлік бағдарламаларды және берілгендерді бұзатын бағдарлама.
B. Бағдарлама тілі.
C. Мәтіндік редактор.
D. Графикалық редактор.
E. Компьютерді іске қосатын бағдарлама.
$$$ 28 B
Файлдарды бұзатын вирустар қалай аталады:
A. типтік.
B. файлды.
C. ортақ.
D. ортақ емес.
E. бөлек.
$$$ 29A
Вирусты тауып қана қоймай оны жоюға мүмкіндік беретін программа:.
A. Доктор – бағдарламалар.
B. Ревизор – бағдарламалар.
C. Деректор – бағдарламалар.
D. Доктор – ревизор.
E. Фильтр – бағдарламалар.
$$$ 30C
Көлемі бойынша вирустар қанша топтарға бөлінеді:
A. 2
B. 20
C. 16
D. 5
E. 7
$$$ 31E
Кең тараған AIDS антивирустік бағдарламанын авторы:
A. Данилов.
B. Лозинский.
C. Марков.
D. Черс.
E. Макаров.
$$$ 32С
Жұмыс логикасына және мақсатты мөлшермен қанша вирустарға бөлуге болады:
A. 10
B. 5
C. 4
D.11
E. 8
$$$ 33B
Файлдарға зақым келтіретін вирустарды атауы?
A. типтік
B. файлдық
C. жалпы
D. ортақ
E. жұққыш
$$$ 34 С
Қандай топтарға вирустар бөлінеді:
A. Файлды – файлды емес.
B. Шартты – шартты емес.
C. Резиденттік – резидентті емес.
D. Рекурсивтік – рекурсивті емес.
E. Конфигуративтік – конфигуративті емес
$$$ 35C
Зиянсыз вирустар қалай аталады:
A. құрттар.
B. мағынасыз.
C. гумандық.
D. пропагандалық.
E. жұқпалы
$$$ 36 E
Компьютерлік вируспен зақымдану мына процесс кезінде болады:
А. Дыбыстық файлдарды жүктегенде және іске қосқанда
В. Бейне файлдарды қарағанда және жүктегенде
С. DOC форматындағы құжаттарды өңдегенде
D. Графикалық файлдарды өңдегенде және жүктегенде
Е. Файлдарды басқа тасымалдауыштар мен желіден көшіргенде
$$$ 37 B
Файлды қысу деңгейі неге байланысты болады:
А. Тек файл типінен ғана
B. Файл типіне және архивтік – бағдарламаға
C. Тек архиватік – бағдарламаға
D. Компьютер өнімділігіне
E. Файлдар архивтелетін ДК-ң жедел жадының көлеміне.
$$$ 38 D
Компьютерлік вирустың ерекшеліктері:
А. Бағдарламалық кодтың үлкен көлемі
B. Қолданушы жағынан іске қосу қажеттілігі
C. Операциялық жүйенің тұрақтылығын көбейту қабілеттілігі
D. Кішкентай көлемі, компьютер жұмысына бөгет жасайтын кодты көп рет көбейту және өздігінен іске қосылу қабілеттілігі
E. Оны жеңіл айыра білу
$$$ 39 D
WinZip архиваторы орнатылмаған компьютерде ашуға болатын архив қалай аталады:
A. Көптомдық
B. Жеке
C. Ашық
D. Өздігінен ашылатын
E. Жабық
$$$ 40 B
*.ARJ және *.ZIP кеңейтілуі көрсетеді:
A. файлды көшіруді
B. архивтік файлды
C. жүйелік файлды
D. командалық файлды
E. драйверді
$$$ 41 B
WinRar программасында өзі шешілетін архивті қалай жасайды?
Жанама мәзірден Добавить в архив командасын таңдау, шыққан терезеде ...
А. Общие қосымшасында, Создать самораспаковывающися архив таңдау
B. Общие қосымшасында, Создать SFX архив командасына жалауша орнату
C.Дополнительно қосымшасында, Создать самораспаковывающися архив таңдау
D. Файлы қосымшасында, Создать самораспаковывающися архив таңдау
E. Дополнительно қосымшасында, Создать SFX архив таңдау
$$$ 42 B
WinRar программасында архивке парольді қалай қояды?
Жанама мәзірден Добавить в архив командасын таңдау, шыққан терезеде ...
А. Общие қосымшасында, установить пароль батырмасын басу
B. Дополнительно қосымшасында, установить пароль батырмасын басу
C. Общие қосымшасында, Пароль таңдау
D. Дополнительно қосымшасында, Пароль таңдау
E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 43D
Детектор атты антивирустық бағдарламалардың қызметі:
А. Вирустарды табу және жою
B. Компьютерлік вирустардың таратылу жолдарын бақылау
C. Зақымдалған файлдарды емдеу
D. Компьютерлік вирустарды іздеп табу
E. Зақымдалған файлдарды жою
$$$ 44 A
Дыбыстық файлдарды архивтеу үшін нені қолданады:
А. Композициялау әдісін
B. Хафман әдісін
C. JPEG алгоритмі
D. RLE-кодтау
E. Басқа (көрсетілмеген) әдіс
$$$ 45 D
Келесі сипаттарының қайсысы вирус-программасының міндетті емес сипаттарына жатады:
A. Өздігінен жүктелінеді
B. Өзінің кодын басқа программалардың кодына қосады
C. Жадының кішкентай көлемін алады
D. Ақпараттың жоғалтуына әкеледі
E. Аталған барлық сипаттар вирус-программасының сипаттарына жатады
$$$ 46 A
Өздігінен ашылатын архивтік файлдың кеңейтілуі қандай?
А. *.exe
B. *.rar
C. *.zip
D. *.arj
E. оның кеңейтілуі болмайды
$$$ 47 B
Дискті форматтау – бұл:
А. Дискке нақтылы форма беру
В. Дискті секторларға бөлу және жолдарды номірлеу
С. Ақпаратты оқу және сақтау
D. Дискке нақтылы көлем беру
Е. Жинақтауышты вирусқа тексеру
$$$ 48 E
Көптомды архив – бұл:
А. Бірнеше кітап томын сақтайтын архив
В. Ондай архив болмайды
С. Құжат беттерін бөлетін архив
D. Көп құжат орналасқан архив
Е. Бірнеше томға бөлінген архив

@@@ Операциялық жүйелер
$$$ 1A
Жүйелік бағдарламалық жабдықтамасына кіреді:
A. Базалық және сервистік бағдарламалық жабдықтама.
B. Операциялық жүйе және вирус бағдарламалары.
C. ОЖ және операциялық қабықшалар.
D. Тек қана антивирустік бағдарламалар.
E. Тек операциялық қабықшалар.
$$$ 2D
MS-DOS деген не:
A. Утилита.
B. Қабықша бағдарлама
C. Электронды кесте.
D. Операциялық жүйе.
E. Мәліметтер қоры.
$$$ 3D
MS-DOS операциялық жүйе файлдың кеңейтілуі ... символдан тұрады:
A. 6.
B. 240.
C. 8.
D. 3.
E. 10.
$$$ 4E
MS-DOS операциялық жүйе COPY командасы пайдаланады:
A. Файлдың атын өзгертуге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлдарды көруге.
D. Файлдарды жоюға.
E. Файлдарды көшіруге.
$$$ 5D
MS-DOS операциялық жүйесінде DEL командасы пайдаланады:
A. Файлдың атын өзгертуге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлды қөруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 6C
MS-DOS операциялық жүйесінде TYPE командасы пайдаланады:
A. Файлдың атын өзгертуге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлды көруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге
$$$ 7C
MS-DOS операциялық жүйесінде файлдың аты ... символдан турады:
A. 6.
B. 240.
C. 8.
D. 3.
E. 20.
$$$ 8 A
MS-DOS операциялық жүйесінде DIR командасы пайдаланады:
A. Каталогтар мазмұнын көруге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлды қөруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 9B
MS-DOS операциялық жүйесінде MD командасы пайдаланады:
A. Файлдың атын өзгертуге.
B. Жаңа каталог құруға
C. Файлды қөруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 10A
MS-DOS операциялық жүйесінде CD командасы пайдаланады:
A. Ағымдағы каталогты өзгертуге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлды қөруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 11D
MS-DOS операциялық жүйесінде RD командасы пайдаланады:
A. Каталогтарды көруге.
B. Жаңа каталог құруға.
C. Файлды қөруге.
D. Каталогты жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 12B
MS-DOS операциялық жүйесінде REN командасы пайдаланады:
A. Каталогы көруге.
B. Файлдың атын өзгертуге.
C. Файлды қөруге.
D. Файлды жоюға.
E. Файлды көшіруге.
$$$ 13C
Операциялық жүйе деген:
A.Арнайы бағдарлама комплексі
B. Апараттық құралдар комплексі
C. Компьютердің ресурстарын басқаратын және пайдаланушымен диалог ұйымдастыратын программа.
D. Құрал-саймандар бағдарлама комплексі.
E. Графикалық бағдарлама комплексі.
$$$ 14 C
Операциялық жүйе қабықшаларының арналуы:
A. Операциялық жүйе қорғауы
B. Бағдарламаларды көруге мүмкіндік жасау.
C. Қолданушы мен компьютер арасындағы қатынасты жеңілдету
D. Операциялық жүйедегідей.
E. ОЖ орнатады
$$$ 15B
Windows операциялық жүйедегі проводник бағдарламасында қапшықтың сол жағында + деген белгі турса, онда ол біліреді:
A. Қапшықтар.
B. Қапшықта қапшықтар бар.
C. Файлдар.
D. Қапшыққа файл қосуға болады.
E. Қапшық бос.
$$$ 16B
Есептер тақтасы деген не:
A. Ағымдағы құжаттың құрамын көрсететін тақта.
B. Ашық тұрған қолданбаларды көрсететін тақта
C. Жойылған құжаттарды көрсететін тақта.
D. Кезекті мақсаттарды көрсететін тақта.
E. Терезенің құрамын көрсететін тақта.
$$$ 17C
Windows операциялық жүйе ерекшеліктері:
A. Қолданушынын интерфейсің стандарттау, ішкі құрылғыларды оңай іске қосу.
B. Көлемі 10 мегабайттан асатын жедел жадты басқару.
C. Көп графикалық интерфейсті пайдалану.
D. Бағдарламалық қабықша жұмысы.
E. Файлдық жүйенің жұмысы.
$$$ 18D
Барлық іске қосылған бағдарламалардың пиктограммасын көрсетіп тұратын Windows элементі
A. Инструменттер тақтасы.
B. Меню жолы.
C. Жағдай жолы.
D. Есептер тақтасы.
E. Терезе пернелері
$$$ 19A
Файл дегеніміз - :
A. Белгілі бір атпен дискіде жазылған біртектес ақпараттар жиыны.
B. Программалық жабдық пен жұмыс істейтін адам арасындағы сұхбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны.
C. ЭЕМ-нің блоктармен басқаратын құрылғы және арифметикалық құрылғысынан түратын ЭЕМ-нің негізгі блогы.
D. Пернелер тақтасынан орысшадан латыншаға ауыстыру программасы.
E. Мәтіндік редактор.
$$$ 20A
Windows -дің ішінде компьютерді дұрыс өшіру үшін ... басу керек:
A. Windows- дың бас мәзіріндегі "Жұмысты аяқтау" жолағының "Компьютерді өшіру" пунктін тандап алып, "Иә" батырмасын.
B. Жүйелік блоктағы Роwег батырмасын.
C. Барлық құжатгарды жауып, жүйелік блоктарга "Роwег" батырмасын.
D. МS WORD программасында жұмыс істей отырып, терезенің жоғарғы оң жақ бұрышындағы "х" белгісін басу.
E. Жүйелік блоктағы "Reset" батырмасын.
$$$ 21A
Ақпараттық процесс дегеніміз:
A. Ақпарат қабылдау, беру, қолдану, түрлендіру процесі.
B. Білім берудің жаңа технологиясын қүру, енгізу.
C. Адамдардың білімін саясат төңірегінде үздіксіз қолдану
D. Есептеу техникасының көмегімен ғылыми-техникалық есептерді
E. шығару
$$$ 22A
Үнемі қолданылатын программалар мен деректерді сақтауға арналған негізгі құрылғы ... диск:
A. Қатты.
B. Жұмсақ.
C. Компакт.
D. Флэш.
E. Zір
$$$ 23A
MS Windows ортасында мәлімет алмасу буфері бұл:
A. Оперативті жадының уақытша мәлімет сақтауға арналған арнайы бөлігі.
B. Жадының операциялық жүйе сақталған бөлімінің бөлігі.
C. Word қосымшасының терезесі.
D. Винчестердегі жадының бөлігі.
E. Информацияны тұрақты сақтауға арналған жадының арнайыбөлігі
$$$ 24A
Windows дегеніміз не ?
A. Операциялық жүйе
B. Программалық қабықша
C. Текстік редактор
D. Графиктік редактор
E. Кесте
$$$ 25D
Home пернесінің қызметі –
A. Файлды жабу
B. Программадан шығу
C. Тізімнің немесе жолдың соңына көшу
D. Тізімнің немесе жолдың басына көшу
E. жолды өшіру
$$$ 26B
Windows-та Терезені жабу үшін ... басу керек:
A. Терезенің жоғарғы он жақ бұрышындағы "х" белгісін 2 рет.
B. Терезенін жоғарғы оң жақ бұрышындағы "х" белгісін.
C. Аlt+Таb пернелерін бірге.
D. Sһіft+Таb пернелерін бірге
E. Сарs Lоck+Таb пернелерін бірге.
$$$ 27B
Жұмыс столында бума жасау үшін:
A. Тышқанның сол батырмасы - БУМА жасау.
B. Тышқанның оң батырмасы - БУМА жасау.
C. МЕНІҢ КОМПЬЮТЕРІМ жарлығы аркылы
D. КАТАЛОГТАР арқылы.
E. Файлдар арқылы.
$$$ 28D
Windows Терезенің жүйелік мәзірін ... арқылы ашады:
A. Терезені ағымды жасап, Shift пернесін басу.
B. Терезе атауын шерту.
C. Терезені ағымды жасап, Аlt пернесін шерту
D. Терезені ағымды жасап, Аlt пробел пернелер комбинациясын басу
E. Терезені ағымды жасап, Іns пернесін шерту.
$$$ 29A
Windows. *.dос кеңейтілуі... бағдарламасында қолданылады:
A. MS Word.
B. Мs ЕхсеL.
C. Раіnt.
D. Роwer Роіnt.
E. MS Ассеss
$$$ 30A
Төмендегінің қайсысы антивирустық программа:
A. аіdsтеs.
B. sтатіsтіса
C. соrеl draw.
D. раіnт.
E. МатнСаd.
$$$ 31C
Windows -тағы "Бас мәзірдегі" "Документы" мәзірінде не сақталады:
A. Құжаттармен жұмыс істеу үшін қажет қосымшалар.
B. Қолданушының құжаттары.
C. Қолданушы жұмыс істеген соңғы құжаттар
D. Суреттермен жұмыс істеу үшін қажет қосымшалар.
E. Деректер қорымен жұмыс істеу үшін қажет қосымшалар.
$$$ 32A
Windows. Қаңдай терезе түрі жоқ:
A. Дөңгелек.
B. Толық экранды.
C. Үлкен экранды.
D. Кіші экранды.
E. Шартбелгі (пиктограмма).
$$$ 33C
Файлдарды архивтеу дегеніміз:
A. Жойылған файлдарды қайта қалыпка келтіру.
B. Файлдарды тестілеу.
C. Файлды немесе файлдар тобын сығу.
D. Компьютерлік вирустерден қорғау.
E. Файлды жою
$$$ 34B
Блокнот бағдарламасында мәтінге ағымдық күн мен уақытты қою үшін:
A. FЗ пернесін басу керек.
B. ПравкаДата и время бұйрықтарын орындау керек.
C. ФайлДата и время бұйрықтарын орындау керек.
D. Ғ6 пернесін басу керек.
E. Shift+ҒЗ пернелер комбинациясын басу керск.
$$$ 35E
Windows ортасында Ctrl+Аlt+Del пернелер комбинациясын басқанда не болады:
A. Клавиатура раскладкасы өзгереді .
B. Компьютер сөнеді.
C. Мәліметтерден босатылады.
D. Компьютер қайта жүктеледі.
E. Диспетчер задач диалогтық терезесін шақыру.
$$$ 36B
Ең кең тараған архиваторлар - программаны атаңыз:
A. Ехе.
B. Rаr.
C. ВаК.
D. Util.
E. SetaB.
$$$ 37C
Төмендегі сөйлемдердің қайсысы дұрыс емес:
A. Жұмыс үстелінде жазулары бар пиктограммалар және есептер тақтасы орналасады.
B. Пуск түймешесі Бас менюді ашуға арналған.
C. Кез —келген белгіге екі рет шерту контекстік менюді ашады.
D. Каталогтарды бума деп атайды.
E. Ғ1 пернесін басу Windows 9х көмек жүйесін белсендіреді.
$$$ 38B
Windows. Қоржын бумасы ... тұрады:
A. Компьютердің барлыққүрылғыларынан.
B. Жойылған файлдан.
C. Дискідегі барлық бумалар тізімінен.
D. Жұмыс столының объектілерінен.
E. Жұмыс столының жарлықтарынан.
$$$ 39A
Windows. Тік айналдыру жолағы ... үшін қажет:
A. Мәтінді жоғары және төмен бағытта көру.
B. Құжаттың алдыңғы парағына көшу.
C. Мәтінді оң және сол бағытта қарай көру.
D. Ағымды жолдың нөмірін өзгерту.
E. Парақтың бастапқы жолына көшу.
$$$ 40C
Қоржындағы объектіні өзі жойылған орынға қайтару:
A. Правка-буферден қою.
B. Правка-табу.
C. Қоржын-файл-қалпына келтіру.
D. Файл-файлды іздеу.
E. Іске қосу-табу.
$$$ 41C
Windows. Windows.-та жұмысты аяқтау үшін негізгі менюді басып (стандартты түрде):
A. Завершение сеанса директивасын таңдаймыз.
B. Окончание работы Windows. директивасын тандаймыз.
C. Завершение работы директивасын таңдаймыз.
D. Избранное директивасын тандаймыз.
E. Еnter-ді басамыз.
$$$ 42C
Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады:
A. Қолданбалы программалар.
B. Жүйелік программалар.
C. Сервистік программалар
D. Программалау жүйелері.
E. Кестелік процессор
$$$ 43A
Төмендегілердің қайсысы жалпы пайдаланылатын қолданбалы программаларға жатады:
A. Кестелік процессор.
B. Операциялық жүйе.
C. Операциялық қоршам.
D. Архиватор.
E. Драйвер.
$$$ 44A
Тышқанды екі рет басу ... әрекетін орындайды:
A. Қосымшаны жүктеу немесе терезені ашу.
B. Терезені жабу.
C. Мәзір командаларын баскару.
D. Берілгендерді өшіру
E. Объектілерді ерекшелеу.
$$$ 45B
Num Lock пернесінің қызметі:
A. Бағыттауышты ауыстыру.
B. Пернеліктің цифрлық көмекші бөлігін қосуөшіру.
C. Әріптер режимін қосуөшіру.
D. Бас әріптер режимін қосуөшіру.
E. Символды қою тәртібін қосуөшіру
$$$ 46A
Файлдар диспетчерін іске қосу үшін қай команданы орындаймыз:
A. Проводник.
B. Бағдарламалар.
C. Мәліметтер.
D. Іздеу.
E. Орыңдау.
$$$ 47E
Қызмет көрсету жүйелеріне жатады:
A. Жүйелік программалар.
B. Кестелік процессорлар.
C. Баспа жүйелері.
D. Мәтіндік процессорлар.
E. Антивирустық құралдар.
$$$ 48D
Тышқанның оң жақ пернесін басу арқылы шақырылатын меню:
A. Көлденең меню.
B. Төмен жайылатын меню.
C. Жүйелік меню.
D. Жанама немесе Контекстік меню.
E. Негізгі меню
$$$ 49B
Windows -та кеңеюі *.DОС болатын файлдар қай программада құрылады:
A. Write.
B. Word
C. Ехсеl.
D. Раint.
E. Рhotоshop.
$$$ 50C
"Менің компьютерім" (“Мой компьютеp”) бумасы не үшін арналған:
A. Уақытша жойылған файлдарды сақтау.
B. Windows бас менюіне шығу.
C. Компьютердің "мазмұнын" қарау.
D. Жұмыс үстелін күйіне келтіру.
E. Тапсырмалар панелін күйіне келтіру.
$$$ 51A
"Проводник" терезесінің сол жағында қандай ақпарат бейнеленеді:
A. Компьютердің мазмұнының кұрылымы (структурасы).
B. Windows жұмыс столыныңқұрылымы (структурасы).
C. Бір каталогтың мазмұны.
D. Windowsтың ағымдағы қапшықының құрылымы.
E. Компьютердің ерекшелігі.
$$$ 52D
"Бас мәзірдегі"-дегі "Құжаттар" бөлігі ... жол ашады:
A. Компьютерде орналастырылған қосымшаларды іске қосуға
B. Арналған таңбашалардан тұратын иерархиялық құрылымына.
C. WINDOWS анықтамалық жүйесіне
D. Қолданушы компьютерде жұмыс істеген соңғы құжаттарға.
E. Жиі қолданатын құжаттар жиналған тұтынушының бумаларына.
$$$ 53C
WINDOWS. Жұмыс столында буманы қалай құрамыз:
A. Жұмыс үстелінде тышқанның сол жақ батырмасын басып,
B. " Жұмыс үстелінде тышқаннның оң жақ батырмасын басып
C. Жұмыс үстелінде тышқаннның оң жақ батырмасын басып, Создать- Папку
D. "Создать" мәрізіндегі "Папка" пунктін таңдап алу керек.
E. "Пуск" батырмасын басып, "Создать" ішкі мәзіріндегі
$$$ 54A
Мәзірдегі объектіні (Проводник терезесіндегі) өшіру үшін ... командасы қолданылады:
A. Файл - Өшіру.
B. Түзету - Өшіру.
C. Түр - Өшіру.
D. Кірістіру - Өшіру.
E. Пішін - Өшіру.
$$$ 55B
Проводник терезесінің оң жағында қандай ақпарат бейнеленеді:
A. С: дискінің бас каталогының бұтақ тәріздес құрылымы
(структурасы).
B. Ағымдағы қапшықтың (каталогтың) мазмұны.
C. Дискідегі барлық қапшықтардың мазмүны.
D. Ағымдағы капшықтыңқұрылымы (структурасы).
E. Файлдың мазмұны.
$$$ 56 A
Windows. Буманың атын өзгерту үшін орындалатын командалар реті:
A. Буманы таңдап, тышқанның оң жақ бытырмасын шертіп жанама мәзірден Переименовать командасын таңдау.
B. Буманы таңдап, тышқанның сол жақ бытырмасын шертіп жанама мәзірден Переименовать командасын таңдау.
C. Буманы таңдап, тышқанның сол жақ бытырмасын шертіп жанама мәзірден Папка командасын таңдау.
D. Буманы таңдап, тышқанның сол жақ бытырмасын шертіп жанама мәзірден файл командасын таңдау.
E. Буманы таңдап, тышқанның сол жақ бытырмасын шертіп жанама мәзірден Свойства командасын таңдау.
$$$ 57B
Windows ортасында кез келген ретпен орналасқан бірнеше файлды бірден ерекшелеу үшін кай пернені басулы күйінде ұстап тұру кажет:
A. ТаB.
B. Ctrl.
C. Shift.
D. Аlt.
E. Shift + АІt.
$$$ 58E
WINDOWS. Сұхбат немесе сұрау терезесін жабу пернесі:
A. Alt+ tаB.
B. Shіft + F4.
C. Alt + еsс.
D. Ctrl + tаB.
E. Esс.
$$$ 59A
Есептер тақтасының қызметі:
A. Жедел зердеге жүктелген бағдарламалардың пиктограммаларын көрсету
B. Программаны көрсету.
C. Жұмыс кезіңде кездесетін қателерді анықтау.
D. Мәтінді теру.
E. Компьютермен жұмыс кезінде кездесетін қателерді түзету
$$$ 60C
WINDOWS та. CTRL+V пернесінің қызметі:
A. Алмастыру буферіне мәліметтердің көшірмесін алу.
B. Алмастыру буферіне мәліметтерді көшіру.
C. Алмастыру буферінен мәліметтерді қою.
D. Соңғы іс-қимылды қайтару.
E. V әрпінің асты сызылған менюді ашу.


Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы банктік жүйенің даму кезеңдері туралы
Бейнекарта компьютердің жадысында орналасқан бейнені түрлендіріп мониторға бейне сигнал ретінде жіберетін құрылғы
ЖҚКЖ-ДЕГІ ЖАЛПЫ ЖҮЙЕНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ ЖӘНЕ МІНЕЗДЕМЕЛЕРІ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОРҒАУҒА ЖАТАТЫН ҚҰСТАР туралы
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОРҒАУҒА ЖАТАТЫН ҚҰСТАР
Жүйенің логикалық және физикалық құрылымын жасау
Компьютерлік вирустар
Педагогикалық жүйені басқарудың жалпы қағидалары
Қазақстандағы банктік жүйенің даму кезеңдері
Тұмау вирустары