МҰНАЙГАЗ ҰҢҒЫМАЛАРЫН БҰРҒЫЛАУ

Әрбiр платформадан немесе жасанды аралдан 16-дан 20-ға дейiн пайдалану және мұнай айдау ұңғымаларын бұрғылау көзделуде, бұл халықаралық стандарттарға сай келетiн ең жаңа бұрғылау қондырғыларын пайдалана отырып, бұрғылау мердігерлерiнiң көп санын тартуды қажет етедi.
КТҚС-ның мұнай-газ кен орындары мен құрылымдарын болжанып отырған қарқынды жайғастыруды ескере отырып, кешендi және жеткiлiктi өткiзу қабiлетi бар жағалау инфрақұрылымын құру КТҚС-ын игерудiң сыни факторы болып табылады.
Инфрақұрылымның ұтымды және уақтылы дамуын қамтамасыз ету үшiн арнаулы жағалаулық қолдау базасының жүйесiн кезең-кезеңмен құру қажет.
КТҚС-ның солтүстiк және орталық бөлiктерi үшiн - Түпқараған шығанағы ауданы және КТҚС-ның оңтүстiк бөлiгi үшiн - Құрық порты ауданы жағалаулық қолдау базаларын орналастырудың неғұрлым ыңғайлы пункттерi болып табылады. Сонымен бiрге алда жағалаулық қолдау базалары, қайта өңдеу кәсiпорындары, теңiз құбырларын құрлыққа шығару аймақтары, қалдықтарды қауiпсiз сақтау және жер қойнауын пайдаланушыға қажеттi басқа да объектiлер үшiн ұсынылып отырған пункттердi айқындай отырып, КТҚС-ның жағалау жолақтарын дамытудың кешендi жоспарын әзiрлеп, жүзеге асыру тұр.
Қажеттiлiгi теңiз мұнай операцияларының жандана өсуiмен айқындалатын инфрақұрылым объектiлерi екi санатқа бөлiнуi мүмкiн:
өз операцияларын қолдау үшiн негізiнен мұнай компаниялары пайдаланатын объектiлер мен қызметтер болып табылатын тiкелей инфрақұрылым (теңiз қолдау базасы, өнеркәсiптiк жарақтандырудың базасы, теңiз танкер терминалы, экспорттық құбыр және т.б.);
мұнайгаз объектiлерiнiң қызметiн қамтамасыз етiп қана қоймай, сондай-ақ өнеркәсiп пен қоғамның басқа да салаларын қолдау және жұмыспен қамтамасыз ету үшiн пайдаланылатын iлеспе инфрақұрылым (энергиямен қамтамасыз ету жүйесi, жолдар, темiр жол қызметi, сумен қамтамасыз ету, тұрғын үй қоры және басқалар).
КТҚС-ДАҒЫ ГАЗ ӨНДІРУ
Coнымeн, КТҚС-ның pecурстapын игеру мiндеттерiнiң бipі газды кәдеге жарату мәселелерiн кешендi шешу болуға тиiс.
КТҚС-ДАҒЫ МҰНАЙ ӨНДІРУ
КТҚС-ның солтүстiк бөлiгiндегi тұзасты кенiштерiнiң айырмашылық ерекшелiгi мұнайда жоғары дәрежеде 30% шамасында ерiген газдың болуы. Қашаған кен орнының мұнайында ғана Қарашығанақ кен орнында алынатын газдың мөлшерiндей болады деп күтiлуде. КТҚС-ның орталық бөлiгiнiң құрылымдарында құрлықтағы Қаламқас кен орнындағы сияқты газ факторы онша көп табылмайды деп күтiлуде. КТҚС-ның оңтүстiк бөлiгiнде мұнай ғана емес, газ кен орындарын да ашу көзделiп отыр. Сөйтiп, тұтастай алғанда КТҚС-ы бойынша көмiрсутек баламасында газ өндiру өндiрiлетiн мұнай көлемiнiң 60%-iн құрайды деп күтуге болады.
Геологиялық құрылымдардың осы ерекшелiктерiн ескере отырып және КТҚС-ның барлық үш аймағындағы мұнай өндiрудi болжау негiзiнде KTҚC-да газ өндiру 2005 жылы - 0,3 млрд. текше метр, 2010 жылға қарай - 24 млрд. текше метрге дейiн және 2015 жылға қарай - 63 млрд. текше метрге дейiн күтiледi.
ГАЗДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ
Қашаған кен орны мен басқа да перспективалық тұзасты құрылымдарындағы iлеспе газдың айырмашылық ерекшелiгi шикi газдағы күкiрттi сутегінiң жоғары (19%-ке жуық) құрамы болып табылады. КТҚС-дағы кен орындарын игеру кезiнде осыны ескере отырып, жабық схема бойынша iлеспе газды толық кәдеге жарату көзделеді, ол үшiн шикi газдың 75%-ке дейiнгiсi қайтадан жер қабатына айдалатын болады. Шикi газды жер қабатына айдау көлемi 2005 жылы - 0,3 млрд. текше метрге дейiн, 2010 жылы - 16 млрд. текше метрге дейiн және 2015 жылға қарай - 40 млрд. текше метрге дейiн күтiлуде.
Бұл орайда өңдеу мен iске асыру үшiн қажеттi газдың артылып қалуы 2010 жылы шамамен 8 млрд. текше метр және 2015 жылы 23 млрд. текше метрге дейiн болады. Iлеспе газдың артылып қалғаны теңiз кен орындарынан құбырмен құрылықта орналасатын газ өңдейтiн кешендерге (ГӨК) берiледi. Тұтастай алғанда ГӨК-дегi газ дайындау жүйесi iлеспе газды тазартуды, сұйытылған фракцияларды бөлiп алуды, күкiрттi бөлу мен сақтауды, сондай-ақ тауарлық газды Қазақстан Республикасының газ тасымалдау жүйесiне айдау үшiн сығымдауды қамтитын болады.
БҰРҒЫЛАУ-ЖАРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Жарылыс жұмыстары туралы жалпы мәлімет-тер. Жарылыс жұмыстары үшін персонал. ЖМ тасымалдау және жеткізу. ЖМ сақтау. ЖМ қабылдау, босату және есепке алу. ЖМ жою. Жару тәсілдері. Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі жалпы ережелер. Істен шыққан зарядтарды жою. Шахталарда газ бен шаң бойынша қауіпті жарылыс жұмыстарын жүргі-зу. Карьерлердегі жарылыс жұмыстары. Жару-шының Бірыңғай кітапшасы туралы ереже.Ұқсас жұмыстар

Мұнай және газ ұңғымаларын игеру
МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ҰҢҒЫМАЛАРЫН ИГЕРУ ЖӘНЕ БҰРҒЫЛАУ
Ұңғымалардың конструкциясы
Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттеліну тарихы
Мұнай кен орындарын дамыту және пайдалану
Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары
Ұңғы құрылымын жобалау
Азаматтық құрылыстағы бұрғылау қондырғылары, жабдықтары
Ұңғымаларды жөндеу жұмыстарының классификаторы
Фонтанды мұнай ұңғылары
ҚР-дағы мұнай нарығының даму заңдылықтары және тенденциясы «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» АҚ
Қазмұнайгаз компаниясының тұрақты дамуы, компанияның болашақтағы табыстарының негізі
Бұрғылау жұмыстарын нормалау
Бұрғылау станоктарындағы кесу қозғалысы