Индуктивті – сыйымдылықты тегістеуші фильтрдің принциптері

КІРІСПЕ

Электрқоректендіру көздері пәні негізінен электр қоректенуші құрылғылардың жұмыс істеу принциптері қарастырады. Оның мақсаты электрқоректенуші құрылғылардың жұмыс істеу ережесін және құрылғыларын оқыту болып табылады.
Электрқоректендіру көздері пәнінің дамуы қазіргі кезде техниканың жақсы дамығанын көрсетеді деп ойлаймын. Біз бұл пәнді оқығаннан кейін барлық түрлі электр қоректерін түрлі электр сұлбаларда қолдана аламыз, электрлік сұлбалардың жұмысын сұрыптай аламыз, электр қорек түрлерін артықшылығымен қолданысына қарай таңдаймыз, және трансфарматор, түзеткіш, статистикалық түрлендіргіштер, тұрақтандырғыштың кернеу бойынша орындалатын функция және қолданыс аймағын білеміз.

Индуктивті – сыйымдылықты тегістеуші фильтрдің принциптері

Түзеткіш өте сирек кездерде тек қана белсенді түрде жұмыс істейді. Бұның себебі, үлкен пульсация түзетілген кернеу шығарда түзеткішті қанағаттандырмайды, сондықтан жұмыс пен шығу арасында түзеткіш тегістегіш сүзгіні қосады.


Сыйымдылық сүзгісі жүктемеге параллель қосылады және жүктемені ауыспалы құрамды токқа шунттайды.
Конденсатордың кедергісі жүктеменің кедергісінен көп – аз болу үшін маңызды.
Түзеткіштің есептеуі бойынша RC жүктеме белгілі, яғни

КП=

Сыйымдылық сүзгісі қарапайым сүзгілерге жатады. Егер RH- ның жоғарылауы, q ондықтармен анықталады, екі тәртіп бойынша – жүздіктермен, бірақ одан үлкен емес.

qc=

Төмендегенде RHqC кішірейеді (Н көбейеді)
Индуктивті сүзгі жүктемемен қосылады және ауыспалы тұрақты токқа үлкен кедергі береді.
Ауыспалы құраушы азаяды және кернеудің төмендеуі осы құраушының әсерінен мағынасыз болып қалады.
Жақсы тегістеу үшін:

worL>>RH

Тегістеу коэффициенті:

q=

Ескерумен:

q=

Осыдан керек L дәрежесі q берілгенімен:


L=

Мына формуладан мынау белгілі, бірден бір тегістеу коэффициенті индуктивтіліктің L ең кіші мәнінде қамтылады, егер RH аз болса, яғни индуктивтілік сүзгіш RH – тың мына мәнінде тиімді. Сыйымдылық сүзгісі RH – тың тізбегінде тиімді, тепе теңсіздікке оңай жетуге болады RH


RH>>

ҚОРЫТЫНДЫ

Мен бұл өзіндік жұмысымда индуктивті- сыйымдылықты тегістеуші фильтрдің принциптерімен таныстырып өттім. Тегістегіш сүзгісі қайдан шыққаны, және қайда қолданылактыны туралы жаздым.
Негізі бөлімде сыйымдылық сүзгісінің және индуктивті сүзгінің принциптеріне жеке жеке тоқталып өттім.
Түзеткіш өте сирек кездерде тек қана белсенді түрде жұмыс істейді. Бұның себебі, үлкен пульсация түзетілген кернеу шығарда түзеткішті қанағаттандырмайды, сондықтан жұмыс пен шығу арасында түзеткіш тегістегіш сүзгіні қосады.


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Опадчий Ю.Ф.,Глудкин О.П.,Гуров А.И. Аналоговаяи цивровая электроника.- М.: Горячая линия – Телеком, 2003
2. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование / В.Г. Костиков, Е.М. Парфенов
3. Студенттің пәндік оқу - әдістемелік кешені, Электрқоректендіру көздері, Алматы, 2005


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1. Индуктивті – сыйымдылықты тегістеуші фильтрдің принциптері

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ГЛОССАРИЙ


ГЛОССАРИЙ

Тегістеуші фильтрлер – үлпілдекті кернеудегі (токтағы) сигналдық шаманы стабилизациялауғаҰқсас жұмыстар

ҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ ОРНАТЫЛҒАН АНТЕННАСЫ БАР КІРІС ТІЗБЕГІ
Шалаөткізгіш диодтар
Түзеткіштер (орыс. Выпрямитель)
Электр жүктемелер есебі
Екінші ретті электр қоректендіру көздері
Стабилизатордың кірістік кернеуі
Дербес ЭЕМ-ді қоректендіру көздері
Өлшемдік түрлендіргіш
Радиоқабылдағыштың бiр бөлiгi радиожиiлiкті алдын ала есептеуiнiң әдiстемесi
Синхронды машиналар. Құрылысы және жұмыс жасау принципі
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері
Педагогикалық процестің мәні мен мазмұны, құрылымы, қозғаушы күштері мен принциптері
Еңбек ақының мәні, түрлері және принциптері.
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ (ҚАҒИДАТТАРЫ)
Отбасы құқығы, ұғымы негіздері мен принциптері туралы
Отбасы құқығы, ұғымы негіздері мен принциптері
Бухгалтерлік есептің 12 принциптері
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері
Банктік несиелеудің принциптері мен әдістері
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері