Қаржылық менеджменттің мазмұны

Қаржылық менеджменттің мазмұны,
базалық тұжырымдамалар
Қаржылық менеджменттің мазмұны.
Қаржылық менеджменттің анықтамасы. Қаржы менеджменттің рөлі, мақсаты және міндеттері.
Қаржылық менеджменттің қазіргі теориясының даму кезеңдері. Экономикалық ғылым жүйесіндегі қаржылық менеджменттің орны. Ұзақ мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (стратегия). Қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (тактика).
Қаржылық жоспарлау және бақылау қаржылық менеджменттің негізгі функциялары ретінде. ҚР қаржы секторында болып жатқан қайта құруға байланысты, қаржы менеджменттеріне қойылатын біліктілік талаптар.
Фирмалардың ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.
Қаржылық менеджменттің базалық тұжырымдамалары
және көрсеткіштері.
Категорияларды анықтау: активтер, міндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары және тәуекелдер, бағалау әдістері, капитал тұжырымдамасы.
Ақшаның уақытша құны, тәуекелдік активтердің құны.
Қаржылық менеджменттің теориясы мен практикасында қолданылатын негізгі көрсеткіштер: келтірілген құн-PV, нарықтық қосылған құн-MVA, экономикалық қосылған құн-EVA, активтерді басқарудың тиімділік көрсеткіштері-ROE, ROA, ROJ,шаруашылық жұмыстарының қаржылық нәтижелерінің қортындылау көрсеткіштері-EBIT, EBT, NI, (NORAT), EPS, DPS, PPS.
Тәуекел және табыстық. Корпорациялық тәуекелдерді басқару.
Тәуекелдікті анықтау және өлшеу. Ықтималдықтарды бөлу және күтілген табыстылық. Автономдық (жалпы) тәуекелді нарықтық тәуекелмен салыстыру. Автономдық тәуекелді талдау: оқшаулау қаралатын активтер. Нарықтық тәуекелді талдау: портфелге қатысты активтер.Тиімді портфелдер.
Инвесторлардың артықшылықты ауытқымасы. Оңтайлы портфелді таңдау. Корпорациялық тәуекелдердің тұрпаттарын (типтерін) анықтау және өлшеу.
Сақтандыру негіздері. Мүлік шығындарының тәуекелділікке ұшырағыштығы. Жауапкершілікке байланысты шығындардың тәуекелділікке ұшырағыштығы.
Әртараптандыру тәуекелділікті басқару құралы ретінде. Қаржылық шығындардың тәуекелділікке ұшырағыштығы.
Активтер портфелін басқару.

Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау үлгісі (моделі). Капитал рыногының сызығы. Бағалы қағаздар рыногының сызығы.
В-коэфицентінің тұжырымдамасы.
Баламалы теориялар. Баға белгілеу төрелігі теориясы. Опциопдарға баға белгілеу теориясы. Қауіп астындағы құн.
Капитал құрылымы және дивидендік саясат.
Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы
шығындарын басқару.
Шығындардың сыныптамасы. Залалсыздығын талдау, залалсыздық графигі. Сату бірлігіндегі залалсыздық нүктесін есептеу және ақша түрінде, жоспарлы опрерациялық пайданы есептеу.
Операциялық тұтқа. Операциялық тұтқаның (DOL)күші. DOL және іскерлік тәуекел. DOL және іскерлік (операциялық) тәуекел.
Қаржы тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.
Қаржы тұтқасы. Парыздық нүктесі.
Қаржы тұтқасының күші (DFL). (DFL) және қаржы тәуекелі.
Фирманың жиынтық тәуекелі. Фирманың салыстырмалы іскерлік және қаржылық тәуекелінің өлшемі. Жиынтық (құрамдастырылған) тұтқа, (DTL) жиынтық тұтқаның күші.
Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-миллер үлгісі; Ымыралы үлгілер.
Капитал теориясының құрылымының теориясы: Модильяни-миллер үлгілері. Нарықтық тәуекел контексіндегі өндірістік және қаржылық тәуекелдер. Модилбяни-миллер мен Миллер үлгісін сыныу.
Қаржылық қиындықтармен байланысты шығындер және агенттік шығындар. Ымыралы үлгілер.
Капиталдың оңтайлы құрылымы. Капиталдың мақсаты құрылымының түрлендірмесі.
Баланстық бағалаудың нарықтық бағалаумен салыстырмалылығы. Капиталдың құрылымы және бірігуі.
Дивидендтік саясатты басқару.
Дивидендтер немесе капиталдың өсімінен табыс – инвестордың артықшылығы.
Артықшылықты дивидендтердің үш теориясы. Дивидендтердің тұрақтылығы. Практикада дивидендтік саясатты қалыптастыру.
Дивидендтерді қайта инвистициялау жоспары. Акцияларды сатып алу. Дивидендтерді акциялармен төлеу және акцияларды бөлшектеу.
Капиталдың құны.
Капиталдың құны.капиталдың құрамдас бөліктері жәнеҰқсас жұмыстар

Қаржылық менеджменттің шетелдік тәжірибесі
Қаржылық менеджменттің механизмі
Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджментті жетілдіру
Кәсіпорынның қаржылық менеджменттінің-басқарудың мәні, мазмұны мен құрылымы
Қаржылық менеджменттің маңызы
Менеджмент қызметі
Банк менеджменті
Қаржылық менеджменттің механизмі мен ақпараттық база
Нарықтық экономикадағы фирма менеджменті
Менеджмент, менеджмент түрлері
Басқару процесiнiң мазмұны
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
1930 – 1932 ж. несие реформасының мазмұны туралы
Педагогикалық процестің мәні мен мазмұны, құрылымы, қозғаушы күштері мен принциптері
алықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша дебиторлық қарыздың өзгерістері
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары