Эмпирикалық формулалар

Тәжірибе нәтижелеріне сүйене отырып, құрылған формулаларды әр түрлі зерттеулерде пайдалануға тура келеді. Осындай формулаларды эмпирикалық формулалар деп атайды. Әдетте статистикалық кестеде келтірілген ( ) қосақтарын ОХҮ жазықтығында қарастырсақ, біз эмпирикалық мәліметтердің нүктелік графигін аламыз. Осы графиктерге қарап және де басқа болжамдарды пайдаланып, эмпирикалық формулалардың түрлерін анықтай аламыз.

(1)

Екінші кезеңде белгісіз коэффициенттер болып табылады.
Осы белгісіз коэффициенттерді табу үшін әр түрлі әдістер қолданылады. Соның бірі ең кіші квадраттар әдісі. Осы әдіс бойынша төмендегі қосынды қарастырылады.

(2)
i=1,n;

Белгісіз коэффициенттер (2) функциясының ең кіші мән қабылдау шартынан анықталады.
Төменде эмпирикалық функцияның екі түрі қарастырылады:
1. Полиномдар
(3)
2. Бөлшек-рационал функция
(4)
(3) және (4) функцияларына ең кіші квадраттар әдісін пайдаланып, теңдеулер жүйесін аламыз:
(5)Ұқсас жұмыстар

Қазіргі ғылымда зерттеудің жүйелік әдісі
Мұнай тұтқырлығын эмпирикалық формулалар бойышна есептеу
Вариация көрсеткіштері
Химиялық байланыстар жайында
Пирсонның (хи квадрат) критерийі және оны үлестірулерді пайдалануға салыстыруға пайдалану
Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау
Ғылымтану деңгейлері мен әдістері
Ғылыми-зерттеу жүмыстарының негіздері курсына арналған оқу құралы
Химияны оқытуда химиялық тілдің қалыптасуы
Көп өлшемді объектілердің фракталдық өлшемділіктері
Отбасы әлеуметтануының эмпирикалық зерттеулерінен ғсынған ғалымдар
Келтірілген формулалардың ішінен дұрыс емесін көрсет
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің эмпирикалық әдістері
Төмендегіформулалардыңқайсысыдұрыс