ҚАТТЫ ДЕНЕ КИНЕМАТИКАСЫ

Кеңістіктегі қатты дене қозғалысы оның бір түзуде жатпайтын үш нүктесінің қозғалысымен анықталады.

Қатты дене кинематикасының оның нүктелері жылдамдықтары туралы негізгі теорема. Қатты дененің екі нүктесінің жылдамдықтарының оларды қосатын түзуге проекциясы бір-бірімен тең.

§7 ДЕНЕНІҢ ІЛГЕРІЛЕМЕЛІ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы деп денеден алынған кез-келген түзу өзінің бастапқы бағытына параллель болып қалатын қозғалысты айтады.

Егер дене ілгерілемелі қозғалса, онда оның барлық нүктелерінде жылдамдық пен үдеу бірдей болады.

§8 ҚОЗҒАЛМАЙТЫН ОСЬ АЙНАЛАСЫНАН ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ АЙНАЛУЫ

Қатты дененің қозғалмайтын ось айналасынан айналуы деп берілген санақ жүйесінде екі нүктенің (немесе денемен байланысқан екі нүкте) қозғалыссыз қалатын қозғалысын айтады.

Егер уақыт функциясы ретінде айналмалы ось арқылы өтетін жазықтық бұрылып тұратын бұрыш және қандай да бір айналатын дене нүктесі берілсе, онда қатты дененің айналмалы қозғалысы анықталады.

Бұрыштық жылдамдық уақыт бойынша бұрылыс бұрышының бірінші туындысымен табылады:ω=φ.
ҚОЗҒАЛМАЙТЫН БІР НҮКТЕСІ БАР ДЕНЕНІҢ БҰРЫШТЫҚ ЖЫЛДАМДЫҒЫҰқсас жұмыстар

Инерция күштері
Кинематиканың негізгі түсініктері
Материалдық нүктенің үдеуі
Металды кесу туралы жалпы мәліметтер
Тербелмелі қозғалыстар
Сұйықтық қозғалысының ламинарлық режимі
Қатты дененің еркін қозғалысы
Заттардың агрегаттық күйлерінің өзгеруі
Дөңгелеу үйкеліс күші
Үздіксіз ортаның қозғалыс заңы
Дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Ахбаев Е.М. 2006-2007 оқу жылының ғылыми зерттеу жұмыс жоспары
Денені қорғау әдістері
Кристалл және аморфты денелер
Қазақстан Республикасы, спорт және дене тәрбиесі
МЕКТЕПТЕН ТЫС ДЕНЕ ТӘРБИЕСІМЕН СПОРТ ЖҰМЫСТАРЫ
Орта сынып оқушыларынының дене тәрбиесі
 Отан оттан да ыстық демекші мен өз елімді қатты жақсы көремін
Ерте, ерте, ертеде, ел әлденеше хандыққа бөлінген заманда, жаз жайлауда өзен жағасына малын қатар жусататын екі қойшы болыпты
Аналық құмырсқаның дене тұрқы ірі
Бiр кедей күнi бойы жұмыс iстеп, қатты шаршайды