Сүзгілер

Сүзу судың сапасын мемлекеттік стандарт талабына сәйкес етіп, тазалайтын негізгі әдістердің бірі деп саналады. Тұндырғыштардан немесе мөлдірлеткіштерден шыққан суда 8-12 мг/л мөлшерде қалқыма заттар қалады. Ол суды сүзгілерге жіберіп тазалағанда лайлылығы 1,5 мг/л –ден аспау керек.
Сүзу әдістерінің мәніне тазаланатын суды қалқымалардың ұсақ бөлшектерін ұстап қалатын сүзгі материалдан өткізу үрдісі жатады.
Сүзу үрдісінің қарқындылығы сүзу жылдамдығымен сипатталады. Сүзу жылдамдығы дегеніміз тазаланатын су шығынының сүзгі қабаттың ауданына қатынасы (м/сағат).
Сүзгілердің немесе түйістіруші мөлдірлеткіштердің ауданын есептеу үшін сүзу материалы түрін, өлшемдерін, ғимараттар типін, сүзудің есептік жылдамдығын, жуу тәсілін, жуудың есептік қарқындылығын анықтауымыз қажет.
Жедел сузгілердің жалпы ауданын анықтау.
Сүзу материалы түрі мен өлшемдерін: түйіршіктердің ең төменгі, ең жоғарғы, эквивалентті диаметрі; жүктеменің бір келкі еместік коэффициентін жергілікті талаптарға сай тандалады. 21 кесте /1/ бойынша сүзгінің сипатын қарастырамыз. Курстық жобада қос қабатты жедел сүзгіні қабылдаймыз. Жоғары қабатында – анкроцит , ал төменгі қабатында – құм. Түйіршіктің эквивалентті диаметрі: Dэкв1-1,1
Dэкв1- 0,8
Біркелкісіздік коэффициенті: К1 =2
К2=2
Сүзу жылдамдығы: қалыпты – 10 м /сағ
тездетілген – 12 м /сағҰқсас жұмыстар

Жоғары жиілікті сүзгілер
Төмен жиілікті белсенді сүзгі
Сүзгілерді есептеу
Ішкі сүзгі беті бар барабанды вакуум - сүзгі
Барабанды вакуум - сүзгі
Дискілі вакуум сүзгі
ЧЕБЫШЕВ ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ СҮЗГІСІН ЖАСАУ
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы майды депарафиндеу 39/2 қондырғысының сүзгілеу бөлімінің автоматтандырылуын жобалау
Төртұштылар және электрлік сүзгілер
Дискреттік сигналдарды Фурье түрлендіру