Инвестициялық қорлардың шектелуі

Бүгінгі күні сарапшылар клпастердіңс қанша негізгі белгісін анықтаған:
1) 5
2) 4
3) 2
4) 3
5) 7
Кластерлер жақсы қызмет атқаратын елдерге:
1) Қазақстан, Қытай; АҚШ, Жапония
2) Дания,Швеция, Өзбекістан
3) Ақш, Германия; Жапония
4) Швеция; Мексика; Қыргызстан
5) Италия, Испания, Тәжікстан
Фокустық кластер:
1) мәселенің мәні әріптестік қалай іске сатындығында;
2) бір орталықтың, кәсіпорынның ғылыми зерттеу институты немесе оқі орнының айналысында шоғырланған фирмалардың кластері;
3) әр түрлі кластерлердіңс бір орталыққа бірігуі; аумақтың өсуіне байланысты қосымша үнемділік пайда болады, жаңа комбинациялар қалыптасады
4) кластерлік өндеріс бірнеше кезеңдерден тұрады, мұнда орындаушы мен атқарушы болады
5) бірнеше салалар мен секторлар кіруі мүмкін
Латервалдық кластер:
1) бір орталықтың, кәсіпорынның ғылыми зерттеу институты немесе оқі орнының айналысында шоғырланған фирмалардың кластері;
2) мәселенің мәні әріптестік қалай іске сатындығында;
3) бірнеше салалар мен секторлар кіруі мүмкін
4) кластерлік өндеріс бірнеше кезеңдерден тұрады, мұнда орындаушы мен атқарушы болады
5) әр түрлі кластерлердіңс бір орталыққа бірігуі; аумақтың өсуіне байланысты қосымша үнемділік пайда болады, жаңа комбинациялар қалыптасады
Кластердің сипаттық белгілері;
1) фокустық, сапалық, сандық
2) латарелдық, өндірістік, сандық
3) географиялық, технологиялық,фокустық
4) технологиялы, латералдық,өндірістік
5) географиялық, фокустық,сатылық
Жоспар
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
1. Инвестициялық қорлардың бөлінуі
2. Инвестициялық қорлардың шектелуі.
III ҚорытындыКіріспе
Инвестициялық қорлар – жеке және ұжымдық тұлғалар ақша қаражаттарын немесе активтерін басқару үшін кәсіпқой инвестициялық менеджерлерге беруге мүмкіндік беретін механизм. Мыңдаған инвесторлардың инвестициялық қорға салған салымдары бір портфель ретінде басқарылып, әр инвестордың инвестициялық қорларға қосқан инвестициясына пропорционалды үлестері болады. Бұл келесідей артықшылықтар береді:
- Кәсіби басқару – акцияларды таңдау процедурасы мен қор нарығындағы жұмысқа ұсақ жеке инвесторлардың не білімі, не уақыты жетісе бермейді, бірақ олар акциялар мен облигацияларға салынған қаражаттан артықшылық алғылары келеді:
- Диверсификация – портфельді басқаруда диверсификация қауіптілікті төмендетеді. Бірақ ұсақ инвесторлар операцияны өткізудің шығыны көп болуына байланысты және аз акция санымен бұған экономикалық жолмен қол жеткізе алмайды;
- Шығындарды төмендету – көп санды ұсақ инвестицияны бір үлкен портфель ретінде басқарғанда операциялардың ауқымының азаю есебінен үнемге жетуге болады. Осыдан ұсақ инвесторлар басқару төлемінің аздығынан тиімділікке қол жеткізулеріне болады;
- Сенімділік – барлық елдерде іс жүзінде инвестициялық қорлар ұсақинвесторлардың мүдделерін қорғауға бағытталған заңмен реттеудің объектісі болып табылғандықтан, инвестор өз қаражаттарының дұрыс деңгейде басқарылып, айтарлықтай дәрежеде қорғалатынына сенімді болуы керек.

Негізгі бөлім
Инвестициялық қорлар бағалы қағаздар нарығына оң әсерін тигізеді. Халықтың, институтталынған инвесторлардың, жарналық қорлардың уақытша бос ақша қаражаттары инвестициялық сұранысты көбейтіп, бағалы қағаздардың айналымын ынталандырып, ақырында инвестициялық ресурстардың өндіріске құйылуына мүмкіндік туғызады. Инвестициялық қорлардың қызметі «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы» заңмен реттелініп, инвестициялық қорларды ұйымдастырудың негізгі принциптерін белгілеп, бағалы қағаздар уәкілетті органның нормативтік актілерімен реттеледі. Инвестициялық қорлар ашық акционерлік қоғам түрінде құрылады және қаражаттарын болашақта бағалы қағаздарға инвестициялау мақсатында өз акцияларын шығарып, оны ашық орналастырып ақшалай қаражаттарды тарту арқылы ерекше қызметті жүзеге асырады. Инвестициялық қорлар бағалы қағаздардың басқа түрлерін шығара алмайды. Акционерлермен өзара қарым-қатынасына байланысты инвестицияық қорлар төмендегідей болады:
- Өзара инвестициялық қорлар - бұл ашық инвестициялық қорлар, олар өздерінің эмитенттелінген акцияларын заңмен белгіленген бағамен кері сатып алуға міндетті. Олар дамыған елдерде кең тараған, ол соңғы жылдары неғұрлым динамикалық жолмен дамитын қаржылық институттар болып табылады.
- Инвестициялық компаниялар – бұл жабық инвестициялық қорлар, акционерлер қорынан өзі эмиссияланған акцияларды кері сатып алуға міндетті емес.
Инвестициялық қорлар типі қорлардың жарғысында көрсетілуі керек. Инвестициялыққорлардың типтерінің өзгеруі заңға сәйкес уәкілетті органға тіркеледі. Инвестициялық қорлардың құрылуы мен қызметі ашық акционерлік қоғам құруға арналған заңдамамен және «Қ.Р-ғы инвестициялық қорлар туралы» Заң ережелерін есепке ала отырып реттеледі. Инвестициялық қорлардың портфелінде акциялары бар, акционерлік қоғамдар оны басқаруға қатысуға құқығы бар. Бұл құқықтарды шектеу заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Инвестициялық қорлардың акционерлері кез-келген тұлға бола алады.
Жарғылық капиталдың мөлшері өзара инвестициялық қорлар (ӨИҚ) үшін 50000 есептік көрсеткіштен, инвестициялық компаниялар үшін 30000 есептік көрсеткіштен кем болмау керек. Инвестициялық қордыңқұрылтайшылар жиналысында міндетті түрде инвестициялаудың мақсатын, стратегиясын, бағытын, бағалы қағаздар портфелінің диверсификациялау нормаларын және басқа да шектеулерді анықтайтын инвестициялық декларация (ИД) бекітіледі. Өзара қорлардың инвестициялық декларациясында портфелінің бағалы қағаз өтімділігі жөнінде шектеулер жазылады. Өзара қордың бағалы қағаздар портфеліне тиісті мәміле жасаларҰқсас жұмыстар

Инвестициялық қорлардың бөлінуі
Экономикалық ой және инвестиция
Кәсіпорынның қаржылық қорлары
КӘСІПОРЫН КАПИТАЛЫНЫҢ (ҚОРЛАРЫНЫҢ) АЙНАЛЫМЫ МЕН АЙНАЛЫМДЫЛЫҒЫ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары жайлы ақпарат
Экономикалық ой және инвестиция туралы
Шағын кәсіпорындағы қаржылық жағдайына талдау жасау
Экономикалық ой
Өндіріс факторлары:біріктіру әдістері және тиімділік
Инвестициялық пай қорының ережесінде
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Қазақстандағы қайырымдылық қорлардың ерекшеліктері
Банктің инвестициялық операциялары туралы
Құқық жүйесіндегі инвестициялық құқық орны және оның негізгі қағидалары
Инвестициялық қызметті басқару
Қазақстандағы инвестициялық саясатты жаңартудың негізгі бағыттары
Мемлекеттің инвестициялық қызметін жүзеге асыру және оның маңызды мәселелері.
Банктің инвестициялық операциялары
Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі