Жоғары қысымдағы газдарды тазалау

Жоғары қысымдағы Ғ-201 шикі газдарынан, 200 қондырғысының GС -201.1/2/3 компрессорының екінші сатысынан шығатын тазартылған газдардан және GВ-720 қондырғысынан шығатын регенерацияланған газдарынан тұратын газды қоспа (егер ол 300 қондырғысына қосылған болса) 40-500С температурамен 64 бар абс қысыммен жоғары қысымдағы Ғ-323 біріншілік сепараторына беріледі, мұнда сұйықтықтарды аздап аулау жүзеге асырылады. Осы сепаратордан соң газды ағын коалесцирлеуші сүзгі сепараторға Ғ-314 бағытталады және ол жерде сұйықтықтардың өте кіші бөлшектері ауланады. Сұйық өнімдер: Ғ-323 сепараторынан шығып реттегіш клапаны бойынша LICAHL 31050 Ғ-314 сепараторынан LICAHL 31027 (жоғарғы секция) және LICAHL 31028 (төменгі секция) орташа қысымдағы Ғ-202 сепараторынан шығарылады. Сүзуші элементтердегі Ғ-314 қысымның құлауы РДРАН 31016 арқылы өлшенеді. Метанолды деңгей реттегіш клапандары алдынан Ғ-323 және Ғ-314 лақтыру мүмкіндігің қарастырылған.
Сепарацияланған газ Ғ-314 сепараторынан жоғары қысымдағы контактор Д-301 төменді табақшасына беріледі. Контактор үш бөліктен тұрады. Төменгі бөліктерінде 22 ден 30 дейінгі табақшалыранда регенерацияланған аминнің қарсы ағынымен Н2S және СО2 едәуір бөлігі сіңіріледі. Аминнің байыту үшін жұмсалатын шығыны ҒІСАЛ 31002 реттегіш клапанымен реттеліп отырады. Контактордың ортаңғы бөлігінде 8 ден 21 дейін табақшалар реттегіш насадкалар пакетімен алмастырылған, олар табақшалармен салыстырғанда массаалмасудың жоғары коэффициентін қамтамасыз етеді. Колоннаның ортаңғы бөлігіне ҒІСАЛ 31001 шығын реттегіш клапаны арқылы берілген регенерацияланған амин ағымы күкіртсутектің қалған бөлігін абсорбциялайды. Контактордың жоғарғы жағында табақшалар 1 ден 7 дейін ДЭА ерітіндісі ағынымен СОS карбонил сульфидін абсорбциялайды. Жоғарғы секицяға жұмсалатын регенерацияланған аминнің шығыны LІСАЛ 31016 приборымен реттеледі. Контактордың жоғарғы секциясында аминнің қаныққан карбонил сульфидін деңгей реттегіш LIHAL 31023 клапаны арқылы бітеу табақшамен қаныққан амин сепарациялық жинағыш ыдысына Ғ-303 беру қарастырылған.
Регенерацияланған амин ерітіндісі 450С температурамен контактор Д-301 –ге С-303А/В сорабы арқылы беріледі. Абсорбция жылуы әсерінен 69,40С температураға дейін қыздырылған қаныққан амин Д-301 кубынан деңгей реттегіш LIHAL 31023 клапаны арқылы қаныққан амин смепарациялық жинағышына Ғ-303 беріледі. Д-301 контакторы қысымның құлауын өлшеу үшін арналған приборлармен контактордың әрбір бөлігінде поз РДРАН 31014, 31001, 31002 жабдықталған. Қысымның құлауының өсуі табақшалар клапандары арқылы газдың өткіштігінің төмендеуін немесе ДЭА ерітіндісінің көбіктенуі туралы мәлімет беріледі. ДЭА ерітіндісінің көбіктенуін болдырмау үшін ҒІСАЛ 31016 және ҒІСАЛ 31002 клапандарынан соң абсорберге берілу тізбегінде көбіктүзуге қарсы тұрғышты енгізу қарастырылған.
Күкіртсіздендірілген газ Д-301 контакторынан 450С температурамен және 64,2 бар қысыммен Ғ-301 скрубберіне беріледі, ол жерде тасымалданып кеткен ДЭА ерітіндісін аулау жүзеге асырылады. Аминнен газдарды жуу үшін С-301 А/В сорабы пайдаланылады, ол Ғ-301 арқылы циркуляциялық суларды ұстап тұрады. Су шығыны төмендеген кезде (ҒІСАЛ 31006) автоматты түрде резервтік сорап іске қосылады. Осы жүйені қоректендіру үшін минералданған суды беру С-307 сорабы көмегімен деминералданған су коллекеторынан жүзеге асырылады. Судың артық мөлшері реттегіш LIHAL 31007 клапаны арқылы Ғ-303 жіберіледі. Ғ-301 ден Ғ-303 сды шығаруды скруббердегі Ғ-301 аминнің концентрациясы 0,5 жоғары болмайтындай етіп жүргізу қажет. Күкірт сутек мөлшерін бақылау тазартылған жоғары қысымдағы газда ОРАН 31002 анализаторымен жүргізіледі. Тазартылған газда күкірт сутек мөлшерінің 20 ррм сал жоғары болған кезінде ОВ-21002 отсекатель жабылып және тазартылған газды 700 қондырғысына беру тоқтатылады және тазартылған газ факелге РІС 31005 клапаны арқылы тастала бастайды.
Газдың шығыны жоғары болған кезде Д-301 күштелуін болдырмау үшін жоғары қысымдағы тазартылған газдың ағынын СС-201.1/2/3 екінші сатысына байпастап 200 қондырғысынан Д-301 жіберу мүмкіндігі қарастырылған. Байпасталатын ағынның шығыны ҒІРС 31052 клапанымен реттеледі.Ұқсас жұмыстар

Газ құбырының тиімді параметрлері
Тұрғын үйді газбен қамту жүйесі
Газ өңдеу
Табиғи газдар
Мұнай және табиғи газдардың ірі шикізат базалары
Табиғи, ілеспе газдар және оларды өңдеу мен тазалау әдістері
Концентрленген азот қыш
Азот қышқылының өндірісі
Газды қаладағы газ тарату механизімі
Газгольдерлер мен резервуарларды құрастыруда қолданылатын материалдар және оларға қойылатын талаптар
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары мүнайларды, немесе парафин мөлшері
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Бағалы қағаздардың бағасыздану бойынша операциялар
Фосфор қышқылымен электрохимиялық тазалау
Орташа қысымдағы газдарды тазалау
Бағалы қағаздардың экономикалық мәні, атқаратын қызметтері
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ