Ашық валюталық позиция лимиттері

Ашық валюталық позиция - жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы банктің талап етулерінің (міндеттемелерінің) сол шетел валютасындағы міндеттемелерінің (талап етулерінің) шегінен асып кетуі.
Ұзын валюталық позиция – бұл талап етулер (активтер мен шартты талап етулердің жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы міндеттемелерінің (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) шегінен асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы ашық валюталық позиция.
Қысқа валюталық позиция - бұл міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы талап етулері (активтер мен шартты талап етулердің жиынтық сомасы) шегінен асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы ашық валюталық позиция.
Валюталық позициялар есебіне мөлшері валюталардың айырбас бағамының өзгеруімен белгіленетін, теңгемен көрсетілген талап етулер (активтер мен шартты талап етулердің жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) енгізіледі.
Мөлшері бір шетелдік валютадан артық айырбас бағамының өзгеруімен анықталатын, теңгемен көрсетілген талап етулер (активтер мен шартты талап етулердің жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) осы Нұсқаулықтың 48-тармағында белгіленген ашық валюталық позицияның мейлінше төмен лимитін иеленетін шетел валютасындағы валюталық позициялар есебіне енгізіледі.
Әрбір шетелдік валюта бойынша ашық валюталық позиция жеке есептеледі.
Жеке шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер тобының) валюталарының есебі кезінде бірінші кезекте олар бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегергендегі активтер шоттарындағы әрбір шетелдік валюта бойынша ашылған шоттардың сальдосы және банктің міндеттемесі бойынша шоттары есептеледі. Соңынан ол бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып, шартты талап етулер шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған осы шетелдік валюта бойынша шоттар сальдосы анықталады. Міндеттемелерден (талап етулерден) шетел валютасындағы талап етулер (міндеттемелер) шегі асып кеткендігін көрсеткен сальдо өзара жиынтықталады, ал алынған қорытынды банктің шетел валютасындағы ашық позициясының мөлшерін және түрін анықтайды.
Банктің валюталық нетто-позициясы банктің барлық шетелдік валюталары бойынша ұзын позициясының жиынтық сомасы мен барлық шетелдік валюталары бойынша қысқа позициясының жиынтық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі.
Шетел валютасымен көрсетілген талап етулер және міндеттемелер осы талап етулер және міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валюталары бөлігіндегі валюта позициясы есебіне енгізіледі.
Мәмілені жасаған күн болып табылмайтын болашақ валюталау күні бар валюталық операцияларды жүргізу кезінде осы сияқты валюталық операциялар осындай мәмілені жасаған күннен бастап валюталық позиция есебіне енгізіледі.
48. Осы Нұсқаулық ашық валюталық позицияның мынадай лимиттерін белгілейді:
1) Standard & Poor’s агенттігінің “А” рейтингінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе одан басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен емес рейтингі бар елдердің шетелдік валютасы бойынша және банктің меншікті капиталы шегінің 12,5 процентінен аспайтын мөлшердегі “Еуро” валютасы бойынша ашық валюталық позиция (ұзын және қысқа) лимиті;
2) Standard & Poor’s агенттігінің “А” рейтингінен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе одан басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетелдік валютасы бойынша және банктің меншікті капиталы шегінің 5 процентінен аспайтын мөлшердегі ашық валюталық позиция (ұзын және қысқа) лимиті;
3) банктің меншікті капиталы шегінің 25 процентінен аспайтын мөлшердегі валюталық нетто-позиция лимиті.
49. алып тасталды.
50. Ашық валюталық позицияның лимиттері кез-келген шетел валютасы бойынша шектен асып кеткен кезде содан кейінгі үш апта ішінде тәртіп бұзған банктің бұзылған валюталары бойынша ашық валюталық позицияларының лимиттері осы Нұсқаулықтың 48-тармағында белгіленген ашық валюталық позиция лимиттерінің 5 проценттік тармаққа кемуімен айқындалады.
Жекелеген шетел валютасы бойынша банк белгілеген лимиттердің 0,09 проценттік шектен асып кетуі ашық валюталық позицияның лимитінің бұзылуы болып есептелмейді.Ұқсас жұмыстар

Пруденциалдық нормативтерді сақтауды тексеру және оны қолданатын шаралар
Ислам банкінің Қазақстан Республикасындағы алатын орны мен құқықтық жағдайын анықтау
Коммерциялық банктегі қаржылық талдау пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Қаржылық менеджер тәуекел
Еліміздің экономика және қаржы саласындағы банктердің алатын ролі мен орнының маңызы
Банк қызметтерін қаржылық қадағалау және оны ұйымдастырудың негіздері
Қазақстан Республикасының несиелік ұйымдарының қызметіне қаржылық қағалау
Қазақстандағы ақша-несие жүйесін реттеу
Банктік қызметті реттеу механизмі және оның элементтері
ҚР Ұлттық Банкінің негізгі операциялары: ақша массасы мен ақша базасы, ақша–несие саясаты және валюталық реттеу
Қашықтықтан оқыту
Екінші деңгейлі банктеріндегі валюталық операциялар
Теңгенiң долларға шаққандағы валюталық бағамы.
Валюталық нарықтың және валюталық операциялардың ерекшеліктері мен дамуы
Валюта нарығындағы валюталық реттеудің нысаны мен әдістері
Валюталық жүйе және валюта бағамының қалыптасуы
Қазақстанның коммерциялық банктердің валюталық операциялары және олардың дамуы «Альфа-банк» Еншілес Банк» АҚ
ВАЛЮТАЛЫҚ НАРЫҚТАР
Валюталық саясат
Әлемдік валюталық нарықтар түсінігі