Есеп және салық саясаты

. Есеп және салық саясаты.

Тақырып 1.1. ҚР салық жүйесінің қалыптасу кезеңдері және қазіргі жағдайын анықтау.
Негізгі сұрақтар:
1. Салық және салық жүйесінің экономикалық мазмұны. ҚР салық жүйесінің қазіргі жағдайы.
2. Ақпараттық жүйедегі салық есебі және оның орны.
3. Есеп құжаттарының рәсімделінуі және сақталуы. Салықтық есеп беру: түсінігі, әдістері және тапсырылу мерзімі.
4. Салық салу қағидалары. Салықтық міндеттемелер салық жүйесінің негізгі элементтері.
5. Салық есебінің орны, ролі және пәні.
Салық есебінің түсінігі және оның мәні.
6. Салық есебінің фунциялары мен есептері. Есеп қағидалары. Салық есебінің объектілері және пәні.
7. Қаржылық және салық есебінің мінездемесін салыстыру.

ОСӨЖ сұрақтары тесттер:
1. Салық есебі пәніне түсінік беріңіз
2. Салық есебі қандай әдістермен орын алады
3. Топтама нені білдіреді!? Оның қандай түрлері сізге белгілі?
4. Салыстыру әдісіне түсінік беріңіз
5. Қандай жағдайларда баланстық әдіс түрлері салықтық есепте қолданылады?
6. Тауардың салық есебіндегі ролі?
7. Нормативтік база бойынша салықтық және қаржылық есепті қалай айырады
8. Есептеу әдісіне мінездеме беріңіз
9. Қаржылық және салықтық есепте есеп қай түрлері құрастырылады
10. Салықтық және қаржылық есеп ақпараттарын кімдер қолданады
11. Салық салу принциптері, түрлері, мінездеме беріңіз
12. Қандай заңды тұлғалар арнайы салық тәртібін қолдануға құқысы жоқ?
13. Салықтық есеп беру
14. Салық есебін ұсынудың әдістерін жіктеңіз?
15. Электронды түрде тапсырылатын салық есебін ұсыну мүмкіншіліктерін, қолайлығын атаңыз.
1.Салық есебінде шаруашылық операцияларының көрініс табу әдістері.
а) шоттар жоспарына сәйкес синтетикалық шоттардағы екі жақты жазу жүйесі.
в) бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес.
с) субъектінің есеп саясатына сәйкес.
д) бухгалтерлік есеп стандарттарының көрсетілген әдістемесі бойынша.
е) арнайы регистрлардағы аналитикалық мәліметтер жинағы.

2. Салық есебі түсінігінің енгізілуі:
а) 01.01.95.
в) 01.07.95.
с) 01.07.97.
д) 01.01.97.
е) 01.07.98.

3. Қандай кәсіпорындар арнайы салық тәртібін қолдана алады?
А) заңды тұлғалар.
В) шағын бизнес субъектісі.
С) филиалдар.
Д) еншілес тәуелді серіктестіктер.
Е) әр тараптағы салық төлеушілер.

4. Салық салу принципіне қандай принциптер жатқызылмайды?
а) анықтаушылық принципі.
в) үздіксіздік принципі.
с) шынайылық принципі.
д) қолайлылық принципі.
е) экономикалық принципі.

5. Салық есебінің нормативтік базасына нелер жатады?
А) кәсіпорынның есеп саясаты.
В) бухгалтерлік есеп заңы.
С) бухгалтерлік есеп стандарттары.
Д) әдіснамалық нұсқаулар.
Е) ҚР салық кодексі.

Қолданылған әдебиеттер:

1. ҚР Салық кодексі
2.Аудит и налогооблажения -2001№1-12.
3.Бурабаева О.Б., Ермекбаев Б.Ж. жергілікті салықтар.
4.Бухгалтерлік бюлллетені, 2007ж №1-12.
5. Бухгалтерлік бюлллетені, 2008ж №1-4.
6. Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж.. Налоги в Казахстане. Алматы, ЮКЗЭ, 2001г.
7.Салыққа салауатты көзқарас керек Зерде №3 2001ж.
8.Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ.Ашутов. Қаржы-қаражат 1998\8.

Тақырып 1.2. Есеп және салық саясаты. Салық есебінің әдістері.
Негізгі сұрақтар:
1. Есеп және салық саясатының реті.
2. Салық есебінің тәсілдері мен арнайы тәртібі.
3. Салық ұйымдарындағы салық есебін ұйымдастыру.
4. Салық салудың қарапайым жүйесі бойынша Салық төлеушілердің заңды тұлғаларының салық есебін ұйымдастыру.
5. Қысқартылған тәртіп бойынша салық салу есебі.


ОСӨЖ сұрақтары мен тесттер:
1.Салықтық есеп беру
2.Салық есебін ұсынудың әдістерін жіктеңіз?
3.Электронды түрде тапсырылатын салық есебін ұсыну мүмкіншіліктерін, қолайлығын атаңыз.
4. Салықтық міндеттемелер бойынша қарыздық есеп және шығу әдістері.
5. Камералды бақылау және мониторинг.
6. Салық салу объектілерінің анықталу әдістері.
6. Салық органдарына салық төлеушімен ұсынылатын, салық міндеттемелері есептелген ақпарат жайлы,құжат.
А) салықтық есеп беру.
В) салық сметасы.
С) қаржылық есеп беру.
Д) бухгалтерлік баланс.
Е) регистрлар.

7. Салық органдарына салықтық есеп беруде келесідей мәліметтер ұсынылмаса, салықтық есеп беру ескерілмейді.
А) барлық жіктелімдер, аударымдар.
В) салық кезеңі көрсетілмесе.
С) электронды формада болмаса.
Д) салық төлеушінің тіркеу нөмірі болмаса.
Е) барлығы дұрыс.

8. Салық кодексінің 68 бабына сәйкес салықтық есеп беруге қатысты:
А) қосарлы салық салудан қашу келісімі мөлшерін қолдануға жазылған арыз.
В) есеп регистрлары.
С) шығын сметасы.
Д) табыс пен шығыс есебі.
Е) баланс.

9. Қазақстанда салық төлеуші бөлек салық есебін жүргізу үшін , одан басқа келесідей талаптарды орындау қажет:
А) жұмысшылардың сандық есебін уақтылы енгізу.
В) салық органына тіркеуге тұру.
С) салық салу объектісін анықтау.
Д) салық есеп беруін жасау.
Е) салық және басқа міндеттемелерді есептеу.

Қолданылған әдебиеттер:
1. ҚР Салық кодексі
2.Аудит и налогооблажения -2001№1-12.
3.Бурабаева О.Б., Ермекбаев Б.Ж. жергілікті салықтар.
4.Бухгалтерлік бюлллетені, 2007ж №1-12.
5. Бухгалтерлік бюлллетені, 2008ж №1-4.
6. Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж.. Налоги в Казахстане. Алматы, ЮКЗЭ, 2001г.
7.Салыққа салауатты көзқарас керек Зерде №3 2001ж.
8.Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ.Ашутов. Қаржы-қаражат 1998\8.

Тақырып 1.3. Заңды тұлғалардың жылдық жиынтық табысының есебін қалыптастыру.
Негізгі сұрақтар:
1. Заңды тұлғалардың ЖЖТ қосылған табыс есебі және оның мінездемесі.
2. ЖЖТ түзету.
3. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысының шегерім есебі.
4. ЖЖТ-ның шегерімі:

ОСӨЖ сұрақтары мен тесттер:
1. Салық салу табысына түсінік беріңіз
2. ЖЖТ дегеніміз не?
3. Мүлікті жалға бергенде салынатын табысқа мінездеме беріңіз?
4. Бағалы қағаздарды сатудағы бағаның өсуі
5. Қандай жағдайларда дивиденттер табыс болып танылады?
6. Қандай жағдайларда тауарды сатудан түскен табысқа түзетулер енгізеді.
7. Салық төлеуші ТМҚ бағалаудың қандай әдістерін қолдана алады?
8. Активтерді бағалау әдісінің басқа жолдарына өткенде салық төлеушілермен ЖЖТ түзетулері қалай орындалады?
9. Шегерімдерге түсінік беріңіз?
10. Салық төлеушінің қандай шығындары шегерімдерге жатады?
11. Жол шығындарын шегерімдерге жатыстырудың тәртібі.
12. Тұрғын – үй жолдау шығындарды шегерімдерге қалай жатқызады?
13. Күндік шегерімдерге қандай мөлшерде жатқызылады.
14. Қандай шығындар ұсынушылыққа жатады?
15. Өзіндік құн есебінен толықтыратын кәсіпорын шығындарычн атаңыз?
16. Қандай шығындар салық салуға дейінгі табыс есебінен толықтырылады.
10. Түзетілмейтін ЖЖТ.
А) конкурста алған ұтыс сомаларына.
В) дивиденттерге, ҚР алынған.
С) ТМҚ бағалау әдісімен алынған табыс сомасы.
Д) бағамдық айырма сомасы.
Е) барлығы дұрыс.

11. Салық төлеушінің ЖЖТ көрсетілген қандай табыстың түрі қосылмайды.
А) табиғат апаты нәтижесінде алынған,табыс.
В) өнімді сату бойынша табыс.
С) міндеттемелерді есептен шығарғандағы табыс.
Д) күдікті міндеттемелер бойынша табыс.
Е) ұтыстар.
15. Есептеу әдісі бұл –
А) операция нәтижелері, оның нақты орындалғанында.
В) әрбір шаруашылық операциялары дебет көрініс табады.
С) әрдайым есеп беруді ұсыну.
Д) жағдайлар немесе операциялар.
Е) ақшамен бағаланған барлық шаруашылық операцияларыҰқсас жұмыстар

Кәсіпорынның есеп және салық саясаты
СУБЪЕКТІНІҢ ЕСЕП САЯСАТЫ
Есеп саясатының принциптері мен оған қойылатын талаптар
Салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысуды есепке алу
Кәсіпорын есеп саясатының аудиті
Кәсіпорындағы есепті ХҚЕС бойынша жетілдіру саясаты
Есеп саясатын қалыптастыру
Есеп саясатын қалыптастыру негіздері
Есеп саясатының техникалық аспектілері
Барлық ұйымдар қызметіне тән байырғы есеп саясатын жасау өте қиын және ауыр процесс
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Салық жүйесi
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері