Құқықтың атқаратын қызметтері

Құқықтың атқаратын қызметтері
Құқық қоғамда зор қызмет атқарады. Ол қоғам өмірінің барлық салаларына, жеке адамның өміріне өзіне тән әдістермен жағымды әсет етеді. Құқықтық саяси қызметі мемлекет органдарының қалыптасу, қызмет істеу тәртібін анықтаудан саяси партиялардың және басқа да ссаяси бірлестіктердің ұйымдастырылуына жол ашуынан, азаматтардың саяси бірлестіктердің ұйымдастырылуына жол ашуынан, апзаматтардың саяси құқықтарын пайдалануына мүмкіндік туғызуынан байқалады. Құқықтық экономикаға әсері мол. Қықық мемлекеттік кәсіпорындардың жұмысын тікелей реттейді, жөнге сап отырады. Мемлекет емес кәсіпорындардың жұұмысын дамытуға жарнамалап әсер етеді. Демек, құқық экономикалық құбылыстың барлық салаларын реттейтін, жөнге салып отыратын құрал болып есептелінеді. Қықықтық тәрбиелік қызмет те ерекше. Құқықтық нормалары адамдардың санасына әсер ету арқылы құқықытық мәдениетті қалыптастырады. Сонымен қатар, құқық заңды бұзудың аладн алу қызметін атқарады. Осы айтылғандар құықықтық экономикалық, әлеуметтік, идеология салаларындағы қызметіне жатады. Осыларға қоса құқық мемлекетті, қоғамды және азаматтарды заңды мүдделеррін қррғау қызметін де жүзеге асырады.