Саяси мәдениет

Саяси мәдениет жие барлық саяси іс-әрекеттерді қарастырады немесе мінезді анықтайтын фактор ерекше саяси іс-әрекеттің даму деңгейін қарастырады.
Мазмұнына түсінік «Саяси мәденит» тарихи тәжірибеде қосылады,саяси сферадағы жеке индивид,бақылау дағды,саяси мінез-құлық әсер етеді.
1956 жылы Амеркандық саясаткер Г.Алмандан «Саяси мәдениет»термініне түсінік берді.


Саяси мәдениеттегі 4 негізгі топқа түсінік.

1.Психологиялық түсінік-саяси мәдениет саяси обьектіні бақылау деп алып қарастырады.
2.Талдап қортуға түсінік-саяси мәдени- бағыт мінез-құлық депм түұсінеді.
3.Саяси обьективті түсінік-мәдени обьективті белгі,қатысушының мінез-құлқы.Бұл жүйеде негізгісі индивидтің жағдайы.
4.Эвристикалық түсінік-саяси мәденинт гинетикалық конструкт, аналитикалық мақсат құруды карастырады.


Саяси психика.

Саяси психика-негізгі саяси психологияны,негізі психологиялық функцияның жүйксін қарастырады.
Саяси психикада негігі 4 кітапты қарастырады.
Саяси қабылдау- 20-30 жылдары «New look» американдық психологиялық мектептерде көптеген эксперименталды қортындылар дәлелденеді.Біздің қабылдауымыз бағытқа және бәздіңсанамыздың стеротиптеріне байланысты.Саяси аспект- саяси түсінік өзіндік сана және саяси мәдениет жатады.
Саяси ойлау-бұл түсінік адамның жүйелік тойтарысты тиімді түсінуі және қоршаған саяси пікірдің шындығы шешім және ой қортындысы.Саяси ойлау өзіне когнитивті емес эмоцияларды бағалау механизімін, жее антологиялық статусты қосады.Саяси ойлаудың мазмұны түсіні көптеген логикалық механизм бағыт, мақсат және бағалау саяси түсінікті анықтау және саяси мәдениет.
Саяси эмоция- бұл аффективті бағалау және реакция түріндегі саяси шындықтың адамның санасында бейсаналы формада бейнеленуі.
Инерция психика саясатта- лат inertia қимылдамайтын,іс-әрекетсіздік деп аталады.


Саяси бағдар және стереотип.

Саяси бағдар және стеротип саяси ойлауда үлкен рол ойнайды.
Бағдар түсінігі-шамалы қиын және саяси психология.Бағдар саяси субьектінің ішкі сапасы саяси мәдениет және өтен тәжірибені тіркеу шамалы анық және өңдеуді түсіндіреді «саяси стереотип».
Стереотипке түсінік-грек сөзінен аударғанда жан дегенді білдіреді.stereos (қатты) + typos (белгі).
Саяси трактаттың таптаурынын 2 жолмен анықтауға болады.
1.Полиграфиялық стереотип-монолитті көшірме формасы.Көптеген тиражды және қайта шығару баспасын қолданамыз.
2.Физиологиялық және динамикалық стереотипі- мидың іс-әрекетінің толық формасы,саналы тойтарыс және мінез-құлық фиксировтивті түрі шартты рефлекторлы әсердің тәртібі.
1922 жылы У.Линпманың стереотиптерге түсінік және психология.
Ішкі стереотип-екі негзгі элемент.
Білім-эмоционалды-сезімтал және бағалау компоненті.
Стереотип құрлымы-«стержен» және «периферию» орталықта қосылады.Орталықта бір-екі қолайлы белгілер,ашық эмоционалды қабылдау белгісі.Мысалы:этно стереотип үшін ішкі қырлары,терісінің түсі,көзінің формасы,мұрынның өлшемі,шашының түсі және киімі.
Саяси әлеуметтік үшін символдар- жалау, герб, белгі афоризм программалық фаза бұлар перифериямен байланысты және мінез-құлық (адамның стереотипі) ойға салдары және қайнар көзі немесе жүйеде.Ұқсас жұмыстар

Саяси мәдениет
Саяси мәдениет үлгілері
Саяси мәдениет құрылымы
Саяси мәдениет - әлеуметтік институт ретінде
Саяси мәдениет дамуындағы қоғамдық күштер
Саяси мәдениет пен мінез-құлық
Мәдени саясат - мемлекеттің басты идеологиялық тұғырнамасы
Қазақстандағы саяси мәдениет
Саяси мәдениеттің типтері
Саяси шешімдер қабылдау және оны жүзеге асыру технологиялары
Қазіргі дүниежүзінің саяси картасы
Қазақстандағы саяси PR технологияларының сайлау кампанияларындағы қолдану
Патшалық өкіметтің Қазақстанда саяси билігінің орнығуы (1867-1891 ж.ж)
Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдағы саяси жағдайы
XIXғ. аяғ – XXғ. бас. Францияда ІІІ республиканың саяси-әлеуметтік және экономикалық дамуы
Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда педагогика
Саяси жүйе
Бөкей хандығының құрылуы және оның саяси жағдайы
А.Жұбанов және ұлттық музыка мәдениеті
Мәдениет, салт-дәстүрлер денсаулық сақтау және білім саласындағы әлеуметтік саясаттың негізгі құраушы факторы